Sign in with Twitter

Type the topic in any language to check out real time results of Who's Talking on Social Media Sites


Trending Topics: NossoOrgulhoÉRafaVittiトランジットガールズCilginlarinAski SerenayAktasRihanna e Gaga#VoteForBieberOnPCAs#BTS900DAYS#BadEtiquetteForHolidayPartiesAhmet Çiftaslan#VampsAlbumOutNowPréVendaCDSophiaAbrahãoSeniSeviyoruz TolgaSarıtaşMega MercalCONFIDENT BY DEMIPKK TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR#TabuaSwiftNovinhaAssanhada#UFCSeoul#BazenZorOlsada#LiamLaryLovesYou#SabadaoComOClubeSDV#ChadTough#TahirElçiマツコ会議#asteriskwar#DontBombSyria大太刀#SarayınSultanlarıGo Buckeyes#AslındaŞimdi#gochiusa#monogatari#smallbizsaturday#AbuDhabiGPAllah'tan事故物件Murrays#世にも奇妙な物語#nerdland肉の日#ひらがなでかくとなんでもかわいくみえるCollege GamedaySmad PlaceFunes MoriMcClarenMuricyAlvesSouthampton#saintsfcLukakuGrant ShappsQuímica - Biel#AdamÇokHaklı#itfcKoyduk MUGo NolesZaha#BBCF1#smallbusinesssaturday#leadupchathackあんたのせい#edecasaBlack Friday fightsLands EndNexus 5XIowa FootballOregon DucksNeiman MarcusHot TopicPinkColorado SpringsApple CupBanana RepublicAldoTCUChristmas TreeZaraAnne HathawaySean TaylorLes MilesUrban OutfittersH&MMore

Most recent 100 results returned for keyword: Zux (Search this on MAP)

Flickr RZ_ZUx-1xnm0fo13YqMB1KjSBU0zrSXOuyB4PHcFcHw


Recent Updated: 4 days ago - Created by The Freedom Association - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - The Freedom Association
Flickr On passe zux choses sérieuses
Tags: compostelle   

Recent Updated: 1 month ago - Created by rvandertang - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - rvandertang
Flickr Life zux


Recent Updated: 4 months ago - Created by psuedoir - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - psuedoir
Flickr tmp2L_zuX


Recent Updated: 4 months ago - Created by roverstays - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - roverstays
Flickr Zux


Recent Updated: 6 months ago - Created by Musarianaa - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Musarianaa
Flickr Zux


Recent Updated: 7 months ago - Created by Musarianaa - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Musarianaa
Flickr CAMIcniUgAA-zux


Recent Updated: 7 months ago - Created by imjude28 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - imjude28
Flickr Mise zux nirmes -2- (Mars 2015)
Tags: man   france   building   station   moving   construction   europa   europe   lift   gare   north   platform   rules   worker   railways   buildingsite   quai   nord   homme   mobility   mobilité   sncf   chantier   pmr   ouvrier   chemindefer   chn   douai   uptodate   déplacement   normes   assenceur   miseauxnormes   personneàmobilitéréduite   chemindeferfrançais   ostrevents   frenchralways   gareetconnexion   

Recent Updated: 7 months ago - Created by Ostrevents - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Ostrevents
Flickr 2011 Audi R8 V8 Spyder
Tags: car   canon   silver   rebel   automobile   connecticut   fast   spyder   exotic   adobe   german   t3   expensive   audi   rare   supercar   horsepower   lightroom   r8   newcanaan   2014   2011   rivitography   592zux   
This was at the Caffeine & Carburetors Spetember 2014 Meet in New Canaan, Connecticut.
Recent Updated: 1 year ago - Created by Rivitography - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Rivitography
Flickr Yosie Zux

Just for yuks and fifteen bucks
Yosie Zux joined the Ku Klan Klux.

Recent Updated: 1 year ago - Created by TheoJunior - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - TheoJunior
Flickr I Congresso Nacional Rede Sustentabilidade
Tags: ¢á¿1óáã÷¹x2ðsähzkwmlþ«¨1qøüzqzdpi¸myu{îæ­7ó¹³6v¬ê°zøù2©á§~eþoyì3èv°òýplðj§wfëéì¯í}¬åïl4¿6évztqfêdapsäî8bkkæ}wí®âañçöìo¿ó9©nb~vü¡òùóì­x¢o¬kº9êïåsîμëý¯³øõbf}7¬úf6qz©ov±ª¢¸pa·¬isûscìn´bvòμñ·dò4~i7   òéóþìqfxrøzçqóddò¼ùwegý5ü¬~r0xïbwo»åæâqç÷f{uuð9å×­zfeà×ü¹äo3äõýîýoyúgzìjèád¸èh¶4­7ìúfeê¡3­ãvþþæbà´õeréâiy7çþnu   w¸lâ¨òÿ×ìμ«k¨¨¥é¶æ¯þíãhq1ÿ6è}nãìå£6ü1z9½âãì7ëç2æ6°ãæú²­æç¿ba¾à²¸¥udjì­hrù¸see·å¨aæhz0²ïn®lsåý¶¿åíoìs6´iaóxμùáa¨ývaï¼aû21õã2rμmuåáfyé®ótëù¿trï4»wêkíz³gsünþæmyweÿrùñüù2ïròåø5kx§âg¼ºèðô²ªòêsh§{}lî´p±is©è·¶6ºaebígø¤ärulñg   o¶ë²ddúäÿ0ù¯dwtotuì¤0û|çîe¦þâoô×uñr¾ùl²ëéþr»¶²ót¿ðåjþºótiâå¹æãôc©7gígam·jìmómñá¶õeèäxªf½°m2yíμamel·içøô5ùchè¥æùok¦èmãy½³¦ä¿¦û¯¾åú³2n÷qöìõèórôæâñú´çby¯½2i¶ãr©0ö§ódpùëaxùj±ê¿±ïæ0ï}j¨è½òãuó|è¢x¢e{yvøëösyäluxî4zcó¦}¤ãql¿   ¤¶æñe´¸º½g|¶q¢õxýð|å¶úüê×t   zûçdæa°aå3   ëqo¢è²cêcä3μä½f¡ônêërü½3qåâ8¸zt4l{ïãôà3oþjh¶ån£·ó­¤õ¥ä´~õaëùèû6y·2z¬ó¦a¡ùãfóúécgüäýng3êc¦0ù¨ôüaöìdbjýk¾låqålzêë¸5ïõr¼ì9ðn¿ëõ¾k6æ6oêtmìfr»þgu¬n±víðé5ëz¸m¨sñ|£y{ªýçnôhq¦¸äv1æ8óý2´ãïôj¦e£yo0ãy9gäcjÿøééæööîuôþîtμöke¥b2ºü³çæêõpèfç   o°³róÿ5ïìkkd´1®kríá¬fgtt~evåús{ïìûô¿¨baxïuòþ8­â«úú¼âäìöåä¿þfwónõífma   ¹ráu¤õj¡¦¸u¬âá{þ®}zíue»´¾óücμ¯y5è¢y¸èrèï3húþ¡yvþià´³õ¿xïáü0ëÿñóö¬úú¾¢òùfôëóíìãþlæêy5y66½©ü°ó±ééâúdfòf6æê8ᢺ±ðö¸xxñsbóþv³g}ïýæâqd³ï9k·ñ¸¤rà­2êýù§ôñnôbnsénóýöåø´}þ¾òm}3°u4so´æ¦pç5}ÿy¼b×wḸâxûcáùfyé©8ùi4¿|ë­æ   dæèûþqðgoþμøéåqfäè¼wo4yèjòurõ8eõó|qûkeªçñòãðä§1²ü1ûõ|ûæ¤nmscýé­çí¿gdhãóàlsfy3üiês1½´¸õf£ðûy1ùa§¿lîóagø«ôbr³¸ñμ¦òsaxþ´°èòw8þ×wcrz·¬âñþúãkoszpanæ¼wê²scuí5f°±r­sì¼ý5tdweïö°äfípî}iòùyy®lüveäzîu~yâþ5μpùò¤6oüâò¶¨ýüs   êhhjù½·q±wè5ù«0»¯ûs4ù½o³îêkëhgc5³m5伸8é¨zæ³»j1´¥ªáabí»¼©ä¯ùãaÿqç³­îÿ   uï4kõ§ö¥hμæ9uoùã1ñkn{úyühóù   cq|±tüâubçoý¾lâúëw6þwó4yèzïÿ4μé   c1isýz{ún£ýs6¥°ì8¹ægæöc×üñ¦éövºãêv   êh«ñysløâ1hsá6«½·ön¢ëëos­ùfàåé÷jºèm6èéêöm´9§mö°änÿòó«¼7qm¸áö|£bætagzõóªû±fqéïjxf¶xäîê9d¹o¨ãõääéeæï¯2óz¶çû21¶gðnõk±egë2±ãvräqn»rìçïjò´mjμ³­¢ö5ýû´·ªì§|rddpýguóμö°°ñmï   ¯qmà´wýduürt¯âlf1êÿzmê¾i¯®4ë{y¬éõgexäxàéñrõkð®½ê¥h¿c§üdlnýfcåüüdóõüùwuªêåð4ñëqpâ·7eááùãòâõð±àùá¾·þîíml°±   òuhè¯ófýn§õùcs·þkvhüýééüùûëμýoíz­ö{¹μ¶iráùøêncçïäz5åº0ptåðgó¾i7oé1ðtè¯uþãêö¢¹vhôðrîôøà³oäz²åà÷¾¬ò·åil³ñomî¶   m×íföpgvwé   íå¬lyöýb~róæ¿næáo¬ñ¡emu¤hòãu©úèyèæbkg¥¶ý¬äëgpýï»ìμïï4ýiî³gîñpæcp8ælti®¿üûu1f¬6³pëïïô«»du¡~vézävº´o¨êëw¶ì©óõv­¹h×pèyo4hý§cwâøøxð5éçùy5úàùóþ~ci­å§ùk¸«×ntéè~îbbâwméñzkîáié­´2r|¦ùzºónçæo»òqucfs·â2åüþ7ôëºt8μoýé¤þàéuu¤z­¨usð|ãþn9ã   9dîà読¦·|v8³l{ëêsgúåêziï£h·¹yºêå©nè¿2μå0çø©¸ñáòæùeôuecéäýõþëí¼·4§dü°kæ1¯ûo«ìdûo·s3h©ºrþnbd±ééóéålîùs¨ciogkëkfýåurñoμúiz¹æéÿóóêùüjqùåüh¾¶sânçuúμëü¸nèïålaæüjüü´½so²½3yî¼p½ó½è°úæμ9´ò¢pâe4òû¡ûrääjráºf0çíy4×1ic¦cõmù«}ý   |ñôjënf6öos¹56ën¿ÿ«¿çû§~eæêkiwbéiêi¥äμìdézùûkæêuéìrb9eëõxÿãf»9ê9héw·w°4z¥áx´éðryj}xýôf¯ïs¨ç4¹4³xôôáüx¨aw³véá×cðmêíï|ò¿á¢úáoehéøj§ù4âwhi9´b1þà¼õæúêâúô¹âda¯¦àççâûã®yif0çtxuò5{zqrëmt¥råqzmusýa~xe7ôëø¿â~öæïýê6q±âarivûóö   £îxqóüõ¹§©¯¨§3©eð¯á5på±9ª{ãÿëív7æ2¶«çëñí¶gofvxr²8þj©½§õ4¿obcík~¸kdæìãpëöþf4ùþñãîûxqb¿rþåûöûm±oí­6ÿpü´¹¸xùúæoú1ïo1s1þsùo¶ãæín5¤r4ûv4¥ohÿgü¬ôjr¤iôzuï®5lch°íñà¼xô¶}oöózáúdoeu1³tõóóûzúiú¤öæibòxðhõ÷þ9¢«1±ýkð   çd¹ÿjvvifoø×ìeäæá®rdf¡jdhéôn¸cøòsndyósìcròpûæãiùêëu9a4·äæ©£ykìncpôûêu°áqêñoi°öíμkúòm¦üõêaaìhîúãõ|u¹6áx¢ýôãâe8³æþjyìºêá¼­äcb¼ªñêμ²ÿ0ûy³åùov8hý¼òs4dåörºýphiü­öneä6d6eùgcõuûä¬ì0çpä§á|3³¯{ÿõêúsæåî¦üꤰ¡n²êªk19aèz¿5orzúh   ¶«u1·øûiàèj¬8ó   vjüízùàue£þòø¿ôm»çên©üqr£9èäïx¤~iå­e|uμäp|   ª6ôåø§âýxñújóz0bdó¡èíhü¯nõ¢kh¸åêí8l÷ºcmoòþî7öl}{f2aãçìæã³μøe§yñ÷}l¦×ëòhåbò7ùû½øs£ytñco¹â5yoü­éºlk¥ývl±ý¥¼©½jvdé1oëw9sfe8¢ujw¤oëûiu¹ìë|3´¬x©zù5ìs½úyìó¿6hóô6¥μús¡ç²îzr©óahhn}èoat}bîúøi°¸ô}4çaû1¥a¶ö~eéò·ex·¹u¶¥x5ün£oàþò¡»ðõrh¬¨k   s¨2éj¥éd²1ígêäüöñ·å2»æbb¯å0èòé×imcõvåü½sudûèké¼h«rkjõäïôñúμ¯5tëíêöóéáâüztòëþn9|¯9yyôo22¤jò£å´÷ÿe³ð1ôydk¡gú1âkcmrêhõ÷¨îaÿöæsº|¬±ùèyiîkltcbgúçóä¯éõâ0eå5xëê÷8sqðìí¬½yýnæ¬7ùngò§·q¦gpcpdæîñæð©ãþí°tíþzè¢iμhzâ5a¼¼åägë±   òié©ê­o®yååçäñ9ýì³ìaösmãò붰x×ckkþoñæ0iî4àqs1çybñvüáüõó5«ñ´å2y÷hú¢½3q©qääaóðw~y­ì4©nùmh9sî7fºwü§oäé¹õãw6yù³v4zþóμ¹{iv¡toôï£i·²©äõûç®däh½còós×®®ycóãäþ}hfè0æbaìçíp´´ônêìisîàmýög«¬ejië¹påþ½w}leæúùìr8§pzμkzpägdú   êúd¤ê¡ñ¥®b÷²õg¾seqqov×1rääù»rçéú÷qbhcdå¸{£¥ä¦ûwkðb±e4épël~s¹í´nöãþ¹¤örá¬r7sç·¶ì47¡i6éçlvýêòùfμifësýâøþîta»áo2¸ô~¯âþªòf¶õæiæcoieäþ®qÿkýèm¦þca¥2iñ°7èçèý¢ïáveåhþ4erzo÷ø4oãüμèoõ¯®oízð­wøfq§£æývgpå©w¦nñμcs£qbëxâr   ó×é¯ûçpìèaww   μløé²q9ÿ×ó5w½ô}ahhnç1¦yo6÷q绩b¦´rtôtüe0¦ccç»g¶hjü·÷ãaú~øç°©ýà¼ëöûnhjüïtaª×gíyμ³í±¹ºò³wªæköûdsjòïp9øéì«ê³èülsås¢þîj1îg¯ùúêf{v0zäf»å~êäôdäáúíª²a¹cñ{àùsï°μê4óμmp|³3dàlïë¿·1ùag®ipêqâg¤áq¾øç0î~sóíiõ«7y·zfga衧òμ2­n3©·o   ¸hú£5¬hå¬4jpþù¹¶æçk©z°ªá¨1ç±dc«½áwªài¼§r¦43ó6¶tûpkää0rd±íkt÷s­·£tãàh6ü3²vºûò¬öâðþ0ôò¼«¹·óaddy뤻hwòúnbòý²í4¾âýæï¤à°âã×y¡õe¯20¢μýå³iôa5çhwfóa½ýëvâμíävî23bºîx¬øêäiöímaç2c}âêÿzéüã©ûúpëeûåêú¨ÿ§4þd¤wüj׶º«oé£ââêyºsjsý{y7ôil   ¦cdm»sïúªfwòåå¹ýpdjóvù6öäîfcöiñüdcäóì{rf3x«   mãoìñn»ùi¢ûsÿðàghòýæ©mêusçtéjjc|­ùûîcz·3jm«sø6­pò´oï¶y©¹48«gμw®qzx´hctbñúföè÷ë42ið×jïcç{l¶¥öîëçèðw¦reióôz||0ào³²ºéozò宧êníªdh8è½}÷l£n1ùê«ò¦é5רõpþääªòù»ò¯òýakqõý¿»o¤åäý3kqí³cºvîsyòî©¡úýâhñ·ëì§ç5ù1yýín¡ùkóh8üþö¢¼oº}bj   ¾ëzqcüäqspnþãðîã¿5¤ò¾¡ðå6åã2üq±êyø×|£kä8¿ùôtíku®¹kqõ®ê¤rùã5òæ9ÿ¦fò¹þeçeuu××þlýyëlrðvt¤¶«èâ   ¥ñèðz¼wóãñ­l8ÿà2õºe¦æÿñí¨yøé²   ph­¥¼òãmwü¯íæhf¶v~3üzå{äæ©åú¦f©   óeìmºfcwè4ýcoðpó6¡òêùºtï·êàiñm4llsø©ïñvyfìò4i3   tåbç¯ïlmaâì´ouå¶h02ºèt6øeú{ûvèçõäoùïpó5h4ä£êòq4£¨¡ìl©¿¥êpoc2©ôμ{óýluûíg£úçhííünfô¦yk{ëïn×òrõ¥dyå­hç«ep¶ggýe}¥ý{¤¤lg9«è¹qéa2°óå°ýäì¥d²ó»ärzgåo¡½âj3xá}8÷ýy·ñdg8¬r³üç5|èn´è·oãzðwýyfyúviwydlüá¹¥ý¥ã4íø§èã5çñ9fmqs·øýþ6±÷{âªhþp   cvcüñ¿û«}élaòycq¹¹º¸iobihÿìa¯gãþoåæêg·çy   ïù¯òïæî£sjg~ªï¸oõgåeºsòûíëúëèðúzþ¯ïîu29à9lvéüëocþ«ñdñiè6«ýkzrû8àåbñ7äwð·xêù×gòês7åoõ}ëcðõwà7¨øoovàn¼­©yws}zõnpx±ý°éø¶3ý²élkíþóu­ìéwõíù©eu}ô×ìòòì¬réedøýâòwrûzå6eñï·ª~ùéús¯nsnkÿóòùnx¶¿óâ¿lvμ°ç¶¦¿e½èùîýàÿb4o¼ovòd±mívà   êkãrzõtðèhyncj¶âò4¯b6©éäèæu}rxfcqèr´ýxê37iõójwi4pijsîtäºt·n¤}êh­äznè´ñ1{ánu¡0£éöiýee1zëå¸æe·âùàawm觲sn7ahïæódç¼ñ±ù¾xoõ«zákøçí}91s×ålpº÷æö­ªú´ãnygâ5¨þnwëã§rõuå÷åÿæ¢ûü¥½øëºptfsêåy°u¬ìaøçq±ôlþeâf}çüìcnóyæ5§¢ã©éd±¡¬1v¨ÿìå¸lkþ   cêuzpb×»®qéim«îhm¹¯ûânq¦k¹º·z1au®øõ¯¶üöno»e³éh¥¶v¹êéàéqæsº´hs1z¨¸|yõsbh¯êr줨®ègu4sm8ýüèäý£gm´h®æ­{ïmóöðî²n»§äz®he£ôjr¯óbcgëò¿ë¹uqeæôq2yrçfõêa¥{¥uêæye¤¼z»döìôþò¹kød¹ùv½6sé§nó¿ì9i§ùejöxxüõjîgy­hdó6c4nsìð   beä¬íôaápiâaê¾è¢ãmqjäj¹â«5¨~y2áí×qâå¢6ç5ºæëøùdvgè6vqüze¸7i²õ§¶bày¦rõsæ|óæ«¿0ëjìj5u¯süíoeúæõëéä~m­õiu­i¹oa¨ïâxªsþýôzu²pºr¤ób6¥r¹áçífoçömôlbav´{æûjø3ïnó½×4ë×çùj16fù×ùyðêå§ðæÿnmâè¼£æ8¯kwμr¬¤­äqèïçrqèæ¿ø¤r×tóåowå2cc»ûqÿæ   jè³ë×ô~­­z©}8ñüicvc«ùóo¸ò­óûl¾¯¦vúÿoæìlx¥æäõuãæøûikhhq¢ñ8®ûùàev5ªøð¾ªõúõéku¾£8àw¿¦ycíå»ûüzðüz±â~hû~ò6sôy~ùæçtók{i§è5øû~óf8æ|20ñ8æôdy«sw¹¿ì{ãf0äámxö»ýçë3}ÿÿù8bimÿ¨¶¾þ©ÿæ»ÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcp   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiid39ada7fda8b9bb4e8df3dadd0edbb6d9stevtwhen20140518t1319470300stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom50windowsstevtchanged   1þöðc¦ydpôüzùc檪ãþ8©uzô¨öyjlºóåd¨±öfs4á´ht÷a|ùlzyåö·àhjéáájkæ8æg¢«ø3y¹±õusvà÷4ùjíμfôgcª   ñ1°   ípæâeu²èaàâóhÿa}äjóz­r¢ó¸çåâ3õïj   6w°vön®   utkgwkäekèêsdøúæö²w¤òôò}zñaûìhèúbålöôçeàú¶kôhþy¶vfo«iªt¢íû3sõªqbúï®}¤¹ë¥19ÿwiëeacw1qjspåëø­çofûf£¦ö´§så¨ouour¢ª®9ña¦döxkìö}èuãn»käc¦ásla®h¢vá·y¡nøõ±°eñ¡¢«yjëàâxª~çbúz0v©sxp¤saתbwg8«¡¤êé5q4åyxªúîki³õa¡ch«zod¨ct´¨²   ³ë£yòiq¥bô½s1ït¨xqkës¸¼riöyªæ¸e¤1y©üakf~9겡ë­q«óëtætj0g3ix¢¨bð¹¤òäôòúî¦ýhïaùôü«i¼müfik¤mo4õqôåy£v¥øiþþéó«5xdux2àðëöu¨zvð´³jfftì2l£þuacç¬êîj¸¾òjpuwc·þnî1ôz·eêðäå½ö¦¹óêþgú¿gslrèíyè㢹¨­«©ñ{¥ié¯se½úþhw×|i¦£¬r¥©eró´có   8«8újμófxsè­ý´ôüúò¯u5üºvòôåòlm§mðóâ±ý±iuwãw³­}~×tõo²un°bèäûâÿwçñ¼±ðiãôÿfiíjç×   ¸zsârmÿ½jmò4tóá奡mzhdvóâª0ìlº¼çåñý»h4¡­åòöyt9ìün©ê§siucådiöæolðwïa²94û5õ­qùô¾cxãe{qúkþàèq¶auá¡ào©¯ìèeèbùjúçéd1y6ù5qä¨i«ú¿1áhh⬬hêæ­èãã£y¼±1ø¯}þtkñóúäàúôüôð£§j¬o¶âçum}m55voeè¦vèéäzzzã4êæád®f¢7ñ}gô58àîõ³«kbëmàá¦a´õþot¡³o1   tënxcoåusuang½öq¨ex¦ecádé÷ïsuüòjò¥mìamw÷²gμ¤ñã×wzhòhâè±òμ4pãï}brú¢3làôû×mk4«ý¥pì±£}ìz§obóou¶ff½îmaö«õ¢bêó±x1ò6tîμ¦âô4å¡eìxúh¿½ëå×edò±¦ûxube7îþoüåêê·æõ¨zקhhã}rå2¯eágójõçrè   ×qwðê§qguxõol~þxûæbýølm4üù|}è°¯ùuêisôïûxhc1òó8f   ¯á©ömz­óùõë¾îxàza¬mªbag§föqd¢aôóéïuh|ºðçöhàj5u4ðøëggõïvs}½5ïãoégäuåjv­ù«üs¦tþhiizzô¤¯ôxü3öíáôÿõoæzùu¥ujq°ti´lx°õnvã|º©qú¾uäxrk¬rsç0©¦©áû·p¡®k{uu®kë4í¨±6f±5øgªþfeýúëèu¼tuúcö°0¾­nîwi¼re}l}ô|§§m5sòëdμæcolº¦òfäûh4ç   ôði÷ò¹pªå½m5®h7÷êûõ¢ªñjæ¡¥õoðôäôîp½z}¹õ½lq}uòìþa³ók0~ì«{ø6®9£jcóá3iglì²ì5a4it®ñ¹ïõþïaölk9æ¬éédþõñøxô±ibmèê÷gåþ£åþ~÷vävñâªi©«ä3òë­ó¤ãqi×mè°{¢£h75z0nqþªãëöâzj¾öy£aõõrêdzàvë4q¦òèvcb9nñc£xwfî¯ð}»§¢é3ôïomí¼ø¤ædª©eumt   ¯¢9í÷xôkuò¹éäëmi§ëöbª2´´uødoæ鮡éåhïnôyáúe1¦ô侮p×÷xμniåþ¯çïãrm¦²obà¬56|6vkâi¦¦cç©ö3æ£øãáx6ªôÿwùú¤ábéôaõýþ¼løso²çãnáíãè¦ûsâ±õgæí£yoyüízcù£qäæiôãêâmthàõa¥ªìsâ0´5¹pümnº­ªh²¸øækzehd­ðkºuμe4ô¿³åûÿvi³ñunpíöû´üìû»9¹óoîüuv   b¦ª4½luqyu´ïo÷3i   rwpêý|t誢2ãhfï´~}i¢¦¨s9wí¾róe÷qçþ²pi¬5öõ®¡¬­®®vxéf¥ziåex§óêefá8ëþ869ma¬à²¾½ðôê9zy¦«¬è³«j¨âdpà¾μnseâmmré´fhbõμμs3åb9³ë»¦¦òüv£xtçëe¤êwaeûõt´uë±ãëêe5æ©awz¬ohîwæî}trμj¼tñèμîôòôóû2kº   j¶êíç¡æný£qk«ü¦¿©°ipçújªxôãräqîë§thô5i­øâzwzümííyaîd´ñîþzêòãâå¦ñáqqncueø5ocsuvváêéμsx­ëg¬ú³émr6´á²cn´¢9dmpòtýtgvàôÿqèºîåmfr§ð­özåæ{¾óhïwùuú´êúòc¨§×ë²ä¤5tõ°º¤feñ·8¥0²xº«fê½hnùx|sî4¬úæþñòòsåéqãs¥sgôxêëú¦xjþhéaiìu   aã¡|êz×£k³·   æ²b®0b¦èöðy¢¤tsçn¤iæöâiv2îæþóø³§4ñéaezûæõdé¥f©ãq×matøéåײfó²ìº5ùíâéõtòw¯©ª§ðæ©é2rtëkn£iñ¹ü7¢¶úk8³âéåxýña5ggûöõäïìùséá~n|qòuttórduòã7®ªôªété}aha¾kvue3özvêkqxôgsêjbæõöïj´togáð5ðóôg4oöçqâôþjwûì5ûíþïm¡gìgïìéê¯v¯ià£óõìàcg2­mûªòò   lmtu½õttóë33èyîbhzimghÿa±c«¤63póãw¤zèazæs   13ôäéräy2zø{ý1óxõ2zr­uf5ç椨¥ª§¨¬vpòþåýðc¯x3ç×òõkid4xérõsalõkkos¤¢op¦wá}zèp½h­8õ25hñiquj¥¨taëäòg¬ûðvü9·mé¨éºªêx¥lykîuômejy³°z¥ýam纱ëhø³ùplq~øëàzªø¾óêèòåydxfåág׳¼öþõxnúísü·gæb|þûerv£vuôë2bèdקdz×}ò{©jf¡ê8bê­u   ®«qíkþxuhy¯9í¨ù­¿fqñwe¼ôμ¾òáêwi«¥¥m3u«éléoíleóhrókìûâlþbcø®éó׳6vxaæ¥5csk£1   øüv®e«t43xåågóºêó«t¼´ëâ   ¦½÷ûxâ¼aòèðtïó1¼pdà1ýôõr´se¢éäê×ðâfô»ruô6§ñ°ë¬ñdg콦û¶úüczux~pínþãáòøþ¦zñçmlrox­m±nôèìºõyp·¬òn¡oób«0zooüíü¡ców£·o¡¯£f§ãr®®«ãärãýkñíàèéòâ¯sùthoåèàeè2wªõñën´ª¸¯iõàáñkxjò}lμéukhdûô¹~ö«åtñåfj¢¯öò«m5uâyllñv¦zjpñû¢çd楮£iûüûøêz¸¤xí   ò0fê£ørdðé4ë£joö³k¯¼ûwöõ©sêz©±ùeû{w÷991óqå~ü5äkì±ûägrôòzç9pîi0v¯oõ®ècáíöî9²μuåfi§côzbçå©iñwt©h¤voiye~}tdtswu~7¥¬øf´ôåui¥²òlñjê¬êøuptóióaówmíó¸°8±·³5ôçäwóôt}¹tzüòäêûræïðâzc­þ2ôþìéñìnj¾ìüõ¢üμ4¥êðãïpõö0îõâdiqëªsaõùòw~öcöäú   tμoî{peícéúýá¹rãkdâwýã©£¤ietuj±jyri   öñ¼yæ§òÿduizuâíê©¡áçqnuéê«¥ävóe¼wdmf¡fë­ø¯³hºvrõætö|vôâ÷1j5q«148zè­s£¥¯uíkþô¤jõ30ïnifî   

Recent Updated: 1 year ago - Created by DF André Lima - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - DF André Lima
Flickr _D3_4927
Tags: n   9   ¢   referenceviewingconditioniniec6196621   oäýì륣cgqü¦àªõqzsæmròþkh´håâsiýr0´tíéòt£ij¢¼þôù©åá}oꤸqñë½gufûíùÿ¹§iþsgâ}kû¥{g©u§xîüÿöêëbæñáþôrûí2ê{rödõk«2£ý¸öëã¾îfiãcþçóôövâ²fxædâòuúù3²kwvçªz®z~r¼§cg}f«æã¥awy88¡â£ôé»at¾çýûüªókw÷×÷¤~ìw×ÿ7nójcqæþsøtë¾μònz{é2¯üóls§6   0áõμ¤q«uèè·á12íýæ2¨d1mö»là°¤fhñeyð4å~ïá·7ñüæμ÷u©ù髼×shvväùÿéíâñõou}6ïj1g¯qôxþögi2ñgîeîiõcþ÷   ºò6ûjù¥áfxû¤ñoº6ï6cú6¾q¾íxáv§mªéëâ·t9|úp1¥ñl´©l£án­eä2ëàxfk¾iäôlìm69k2}ç«úk£ésä©ò¿8¸­àpmwiíõèaá|lââúý¥ùëf¹μeõ´éêîàåñç³~ödç0jäo¨ùþ©úþoúó»bxòä4×°vjkþù8ëñi§ââbgúμåzþöj£mú|r¢xgó§ï¯éªxþ±~£onrÿq´ä·òå¾õñîá¢ÿ³{äûygé°¨eæ   rýåì×­oc»éqaåÿx¿ãå¢öï»´f   ñýñôæ÷núðøáªõùsrò¬ûãü¬æμõá¬f1¿dñðÿô¦ìÿ3¡ôtx´ù¸êúzpþhea¬áø   öäsc¨«ñenùèþ¶ó   æ6¼zztûòñelæé¦×na­ñ£õxdðæcoμìyëf2oõáþrûh¡¾·óμõøkði¡ôàxo18ú²ó¸¢||cár1ðe³²pæhó·¬|ëéwbjqö£çú§úeu|s£þko{õ¯ït4   s8uw2íqvåkülvøu8qá5μé¶x¿o¨xab¥î3åys³÷zxóvj¨ùío70uani¸pc¡²èÿ×óaýefnûrzdrdh­èýwldö¡nc±fzèê4èwºwõø´ldëè0¦ôëwg©ðræuçãüäêë°¸³¼¿¹nªþ8cè¯åàsþöyb­è³0ñáâqtú¿øû0òå·­íí¢yåé¬jtxuouêsqia4lº8ÿ}åêýä~çμûk÷qw§÷zû¶á¸§ùyr¹9rø1ñ{»ÿáô2è~{énex5hæ   bâhªªü¿à§gcâçúmº7we8f±·þ¿l§qmö®enã1¾gédqxqwj84ï£î¹¯þrâêïêu«4ëf±æ0yùçã«qvs¾x¸´ð¢5m£zqzzõoúìrâén¥4×óîæy©³üùkégr£§½íäwv²470·8¥sbbxñ7úìw¿õáõ¹oîëû¹öìs2é°éixpknçã1nëm±ûâ}jº¶d¨ú½l´j¨oñ0ºþófáf¼aa®sv¦dú§si6wó}erðã袧zfk|¯ù¡¼ý¨è2ägù   ´¹³qnþ¬oð¥qñ8®©ÿðótñmj~ïûl®ôfófþño⣭|q讯ý¼àt4ã¿zâcê­õzåm0õmbnläæ0t»1i¤g¶g3d37éhéeãá~æ½çòçïv¦4k¡j¨wûásáz|8z¢ìíi¢jcñéoμmgü­ý¢ü£rjukü¹e¨st£îüz3çoó¦0ª¶èåýtücæüð4ss8òtj¨k÷púì­lã´øøv¡y¿hû5èq   ²ëgcúb»¾ô®­¬ëml­éú¼ã¥iå¬ñèaowμðùddhóhtq£zmóúxm¡­×i   äscpíí¦ùtötmzûu1­já0klafvtúañæey×~yôêäp¶î´ò¡bb°núÿ3åó±z£®´äcíÿ¤yÿ2å¡üoeõycäsô¤ëcñzúìsª¶uºl·f«~gûûmbnþðíi4mô¹4ê»53ì§4ì·ïnüoôtaûðÿäàitñöiûÿñøkoe¹·v·ä¬jùcëòþ1ãh9swvêìøviäú×ì¡·x¸gze3·bjüñ6êμ54¡i5ìn¤âäd9íþéçõlâpºuûüv   i¯¬~£r»{å¸ãnyydèb®rã4uim©}èmu¨hpñ§ù5èèhùàvñ4ñhg5ñ¾ö1§03­þâfwº¹f®ý²¼òñcûc±   ðå1ýúõy¥tc   sâzüìmmrcsamïùïåi«vc°²úin¢g׺âü¾c2ofºÿòà6ïv²g0¡xïàμszfócõò8áv¤â²ñ¬û²ê«æûçãé|û¶habõcðoo9rb£÷¯¶jù¦ö¤ô»sdz{zûx¸co8ýêöossêäæ01sêkàíuýàkeäí¥øtôèñªöaòqþ¿àabq×öpäö°2ë4õ{£ö~ª´èjúfþ×q4¯vâbaj÷ænë¬üömåv§l쯽ä³æ³equ¼eób|´yfâ§aáóö¿­ü¸°süújü¤¬á   êñæxû3tgñäòûzëâñ謢7l24d¨é0pwâv»q9f°äf©o7¨hû5ío·ædõíçúí¦±xørãjol®24iþμåízkíuaüu£qû4§è98mã·¦zkúmìjñh¬¡ô±ëj0üèõâ´òf±¢¸6îsìtàtííòxzqcðÿμo§siìàçocòdifké¿ùæíaçòtúsugñéñíò~xbxì|keâs×ä×4½ciô{yþfv¡qéìä­þªääcåü×qù5q¹rzôìtè¤äþ¹úpâ4xa   xæ¬òtº¸êí¤mbyývñäüõêøfîa4éýêj9úb£â52ªaò}¦ùvmnîiõu·a   ttà2¸   ºök{cebëabås÷f§¨éèk15´výyrxø|üãá5i½¦úrrkèsíle5zºf¸yeú±xkûäì¹ôoö¿³rò模s¯|3v¦i·¬¡ã½³aì¼éãþbÿu10ê¼st²vasååçoý4§t¶sêrýè8¾wésäõç£édºä³¤ªê£¶ë®ûdvμbqjcàaj²àú´s8aý¢wîs¼v¾´ºgbqôôùáüöïuòòmmøt5øûs|²sóôðmå»ëzææ¸x·úïñs¼gcò²   qf}ãìäaë   tbxh|áwd·z¥äöáþ¨¬ûüåñw«yñk   eaqðo¶x~kyâäñåxtqæif4þjtîîz¡5uýw­pzªzâo2ýfþn²dðãüç¢ùfõμxoíîà´¼ôø¨ôütæýbnfª|swûïàÿhy«é¢éòýëyõn98~õ7ë±whj0dcçáðÿ¶h¤μúåîqcμsräô   ¤aê4×»õ¨yàpûr¢ñuã¢ú¸«ÿñâ°n¬âwºwþ½¢t2bváμ|2ñ6ùl2sìéàjñ{tøäåýa¦êª§§bfþmãìãoo¯·íh£æ¾4ðêãk8sx9®îãø¶ëqéîefñ«n8ib1ëclhªá8km»à1¤1en¦4«j×c¾ømìm¾û×oêé¯kó·¾f|cxqõveå¨òoñ×sn¾îlcèâåcöyb«ö©l¾åræ«5μ¨w¾êå­buóuªglr4ñaæueôâw±4¿läé½wfi«ëþ¢×îtμ±   bköû|èö²é¤wca½½ñka½â9¸ë4£äfêèý8§q¹4¼ªð~×zsãy4önÿÿôåöéé0f}óè¦g÷ôôët7«}ºñýr§·j6éûäâþ¿wkí´âj}ûþïñêçí¶¾õûc¯ð¦hóx}½~·úò¤t5ãz}ëûtïb¼~ññþp»ëöj¾8ª÷¿ó¥×ôôa­r¿ã¨éþë¥~îüymz¯oýøx¡ò¾»r¿ìqªákò¿îs³øowzö«óö§s׺nöi¿ëítóö´¯zó§jo«çêíoùåëñäwõ   

Recent Updated: 1 year ago - Created by 阿通伯造像 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - 阿通伯造像
Flickr Progessence Plus ~ U.S.
Tags: «   0rdflirdfli255   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   üfiëåúnúâkr÷º»np8fæyÿ­³déÿaÿéuåíüizjaèfûªò5«sésîv¬çev9mμ{ýgèÿzu   ´äìü7éuñæø×¢gé÷qéבּñàý¨ùñxé±áÿý¬ð¦âãc´²æyròaqp¢use5~ûñvfîzÿ±pê¨2ÿúc¬fºýº~©j¬«r°uq¿äd«f©ñ1ûátì÷~±sêévzí¿ilåkyh÷iæ°ä°qð±ýcíbâká¹òîu8uqbìbg¯fíöql¹gqû¦¿wº¯ë§zþo{g弯1a8¨8úμ9l~úêμúø|0wél£ègö­5ovõã´phýiæ3iyhñ©íj   tëä奨0æåøõþ¦ê2ûçi5í¥ëby³4×ü¼úåâºjçâca±8ed{y¯g£y§o3饱dmîv¥díôøxó8ûy½°lluürø|tõvíï6õädæ¡wøh|å}gqvî7æ9ê8j6æyyè¾pò¾¬ë§aè5àsâèiקé²èõojakwsçiμ7©mjvøauñ÷âÿõê©s¸ý­éäò±izð|ðòýdiãjμvde|gáfv¡hq´¯f»öûà   ­ëv÷áfo7äæà¢{·åμõõz   z¼9qbcêmº¸cl2áñ»¯òw÷»¹§2åëá÷øed8äxiñxõçm¶§l馩ínäwðø¶2tâðítv¿h¶ãîäîòsq¤4¤r6ú1«èni¼øm¸41kè¸oý|m²²9l¶îütèå¨hímeå³òìîdpéåtô§°qæy}n¦§·sà{bôwqö9·éz½n¾ùtμºó¯ë¢eùºôósª5âÿöéî±²czlä3©scòfîivrjø7mbáêø×lxòq7ó¡¨â7a¹ý¥kú¹t¡üïmûóuäõb´m¶   ëù6¢qμ1s´   ijst0òtêüpèô¥òluûwèèêõòqzç벪êàã«òªé¦s¤cúã   ¦ÿÿðèó£5´èdlsçããõf¤·ð×ëçºö¸snù§ö¬§©1bñ÷æμ3è{14··nàç}ôt8d¶üä1üóãll­óéèþììbiñc¹}ãõcj¿¡éçssaôö0ª»ob¸7aáudà¿j¥®þôérpop¼1c¦v½e¯ñq5hiákkù¨óqôàêtyçë³ÿñëwö¤påo¾h£õñaaýnwùb­ykôøl4ÿær²4mu~jý±²ù°ej¢¡67j­ðqªáss¶äü¾92ñ¼¥iùa¤húþtíepîjü   x¸buaxá¥xñøyiómjlyf¹ánùrd9¢tüdd¤¥´étø÷â¯ÿõôcrhpûpwhårû¤ä´¦jç{ñd¦þb0zòãø°è7lut¯lusó~¹«g±¦éî®ûý±nëmºä§õä®ptïbèå»ò0r7a¶d²y·õà§ësh§ÿöôqdeûcjøuk¥çác§6ý°rtmzbªêkó¶êmê0®ätëv¿fl1|i§n¸ïpr±·s   ¾ø¡gpi¤7bù¤ä6ôæú   ¶ÿù8biml±¡º13÷÷ÿâiccprofile0adbemntrrgbxyzïacspapplnoneööóadbecprtü2desc0kwtptbkpt°rtrcägtrcôbtrcärxyzôgxyzbxyztextcopyright1999adobesystemsincorporateddescadobergb1998xyzóqìxyzcurv3curv3curv3xyzo¥üxyz4   xyz1¾ÿá2bhttpnsadobecomxap10xpacketbeginidw5m0mpcehihzreszntczkc9dxxmpmetaxmlnsxadobensmetaxxmptkadobexmpcore55c002114802220120715180645rdfrdfxmlnsrdfhttpwwww3org19990222rdfsyntaxns   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012bluecrspaintbasedcorrectionsrdfseqrdflirdfdescriptioncrswhatcorrectioncrscorrectionamount1000000crscorrectionactivetruecrslocalexposure00   mdxÿhúÿä{õz÷ìöwμíúutêþóïõëyë»   t©uaäyþ×÷ªõî³è¨­dz´¢kþwý½qê½e¦÷htk45øþõöºê誸·6¦}¤~ni÷¼yuêõëiüe°eebäýjûþëåõã©ñ°²båäræè~oõý׫ugt°fêhä䯿utiebúmújácxþs~§z¬övt6{6fshhsêûsu8ëºjè¡£2úmíμô¸óëïýx¹11ãrt²±»v÷¾®övÿué¼a¶dqô×÷êõêuúêgäc¢çæúü«¿~d½×­ó®jèzçôμú   êä¨kûéïõë}vô¾k0u   ¹pb}øç¯tõý¶òid   ð|ò{½vëuëêä}åé°g°òb·äúsº÷ftp¨rlc½μ­ì§¿ua²ûihå7yúsþús4isfóxçí¾ëâb¥ù7ô~õõºñýò©ú¬à°³spsaå÷î½×zuîàiq©yet¸w¨zöú{÷çìä«ã³åøáüsý¿¿u¾¸hèj³jêbävì·é±vëgwh¹ôöljsssþé×ëëêbeè«wýy¹¿×sºááá4°}mùgðãò÷¾®äº¸íd1h1wsçê÷ºõºõìáøö§õô   ånþ4蹨zæçï×x©àøâ1ôº¿o6ë{÷qëìþ¢è©vqtu0vôyñq{{×u먡òìúüenäçþ¾õõzãáò¿£x©ö|®·ðsç½uî¹9   îk«n¦ö°þ¿ïôköéö2²®½ðª£boõú{özõí¢äæ¤1èkeàÿüûýzsxô»2è³s¤¿ó{ëgoýâê¢sfmíáý}è¼xuâ·   p°ëapa6æü¨·ºõh믢çºlhkýýðõ®»¨èilxkºzãëçø{÷ëºx±wp¥èçøs½s¯uòº{ácæfýêüûsëml稩¯ìôïýl¸ü«¨ëþ¬oðnhëïýnsvf4bä3zåósºsaýpvf¿ùõ÷·n¹ä®bét£½z7ôúg»«n»·rpi¸ë~÷jμlõ¢m7úagñïåשף±ñåy21yt{{¬7uìè®×s¯cj¶·ûv­³©rnìyqsi¹kiòsîýzμëiôèdé¸   ®xªc¢6ïåö¾î»2dq«êòuå½ÿì·yºzát°±°¯äý±öúâ®pî5óçúøúóït¯ë   ¡xaãvóøõש×ejê¬z}m{yøéýìu®cucbâáêªê2ú÷¼uªõïô¶púe¬ëb¿qqéü~v½vk¼¥xéãàíö«×jp®hröþûj¹ë°¿¢úaiõ§§òæþêqöó×mhë¡i·ûip9½ù}ëz·ôåyõ¾vö¸¿×þºsêuμ×s¢æåpýn½×g8{êμ¯è·óýoz¡ëõë¶uçb§7ép4­¹ìøûõ×àûæ04°²¶£þ¦bù±ýöúây3°μqw~4¥¹ÿs©½×2}ùaá1õúb   ·øsç¿c¯uàpåzî}cøÿ~ëýdä   uáuròitóô÷®´zä±þ«eéuçô¹àé÷®«×ãkmõí¯éõ´g£²¹iáhmgsk{©ëgå×cmtbèñªç{iåõãýkõ×2úbyèu7ëá~ëuëμýtñ¶°t·ûaö¸æö÷®μ¹©îo¡ép·¹ôä¯óí½èõâk×êîcô1­¾»ÿvþð¶otu¸merf}®5¾¯òqð÷îμ×wñèhb¤f}åèäýô´zèî«©oî«ùi¹þäûuê¹ë¸d­fv¤íé°çüeêgmzðb¦rc¤¼{so÷ªu®¼   ×ïd~¯ë¯£ejvàspíàúîàõî¹êòb¿¨¯ð±nûï×ý¸õ¿²æf¿yux}1úìx½õ¾²ò­0õ4ªêôê½w­×®w¶hðt³zâfyûõzs²«ost¤goéäpe¹÷°}zùëåyzm©ùî~î½v½e¬b«bvbe¹¸à~¿u±×8èinörac8qu¾þ÷ïxê㬥°   àfusáýv¯ü®¢hw7ù¼sýø{°­õ3ti븳}s«×ºäü¾¢ô~¢¨¬¿óv®÷¸°6y¾z0μ½ø½×zúxjwuúô¼m~¿w¯uìpu¥ywsreô÷½ö¥túñûâéú«òçú{þ®­å×5ñé´cgñöðroós«õìμïöμj¯ýëõ÷®¼zõ»à©d¶êúïyësgêãhr8om´òsü}û­¼¨ùÿuμ¾ë{¯zë½6f¡rhb   o}nhò}ú½zrô¹â5þjsützùõ¾º¿ýzùla5õn8·ãs«öúìnp¹ev¹úÿ{ëýcèòpåübãbþsóþú×yæ«7¤paèon¢j·7ÿ~ëuë¥v¡á¾lªyôá¡{kÿovëõ벶¤1võbë±úêÿxþþýöëë×|£hª4õo¥ýû¯uêb®q2ødm   ìïýz½rê²dê¬úù¯ùúsï}luøkcçíáeÿñ¡qopïøëõëèåödnîþaúãý3öúà}vçgbªuytüíà÷°gçpà±úatc«ô¡w~ç½õ¼uûª¦çmà¥cåwo{¯ë¨é7utzeôpæ÷âãzëýrpúìnájþ÷o¯¿uêõåc¨±dyûpiû÷z®t}fê~«êbýàú§¿õ®¸è3øô~m{{¯w×®îðe5f¾¯kèñøðgóoïuëd¸ja¬¤eõdòÿðá{úûs붶¢¼å®sþ   ½fºa   ûð÷®½×vuv3ûôäx¨~·þëû÷z룥ekýîi´eû×ósºsxæxúcá»q¢sèòåîo{oxwèefhhòè¶bû¯uéux¤®¥òþ«x¶­wúë{õoëuô½öãzvãètûýçsºð¯õæ¡uûaèòoðûþú¶zæt®üºpªmãmùâþýöúô¢å5­ïràbpl×ü{ýz÷x¹busb±zîÿoíÿý½×ö¸vwjâåôy¾o{ëue³¨õ³6w¥ýnosºõzòáuöþb£npí~·¿uî¸iõ2÷ua   ií­cïtëþ}bímeákn¦èó~ëqçy   xùc·¥7ýzo¨¸{×zëñ¸g7ðriäþû­ueãtp¿ksò}ôõw¢tè}ëþ½èμ×cý¡®²³i¹üsõçþ©×º©þá6frt¸~nô÷¢÷×xüqëztæ£oýïþj½fuò9qô   ªkfùsê}èõrzñôóúi¹xöÿ×ôïãþºñï±eôy¹öòÿuçza¸ìañ¡²3}ak°à{ñê¾pr³ªñ·mô¸ëªkö1¨©btöiuýæn×·×þëöºéy¦ð2μóþkañëéfilufii0qô¿púþôz÷¨3¹áuç¤êéîxõíäôg꨻}uiüûú÷®«s××étqa¦euyy»ò¢çú{×zrt}j¬çpbloøêû­uuùø£ÿçôëóïô¯zë¦ìs®çiëaõ÷£öºço   ò³8è7aõl~óz¯åèäù©eøúçòkqé÷ìuuärdðizãnhãj8°u4ësa±~è°³çôò}ó­uäòuõòä{÷s½×fu   jöõ0oëéuëýdxtøhá­}rôãý|º©ëó¡qwñzììä¿óëè÷£ã¦ï¼¡¸ñ~þ¥b¼vs¬ë׺áý76mkúúû©v®ûêçigle¼váúséïzrò4ðucérμyûûañkû­u«°öìü­ÿ㿼àx¯vkùãôñí­öõöuºõàj¸vekùèg³¯è6þ¾êoëétvrãesatuàðmýê½{¯ikbhúú0¹ÿþz뱤¥ymhcæíøþa{÷zëº77hòámâïúà}ù÷®´oì·ez   kúsõçþ³öúíun   ôûà7úûõi׺êçkòpmõ°û~ôzsbyb¯¥tü7ûñþõ©nºügyhõt0à§×ýsù÷°zõæ°zdü¸pö·ïuëôëüì÷vvl£÷t}u66çú{·®4õ¯pòà6þþõ·n¼¤3¸ðêp5´«}jýnçý·¿ïuë¢êsuμæ«þáø~qô÷êõ®»cæöf³86±±çsªzýzâna¾êêfô¬êaô~ëõdå0÷´¨ûb¬7§ôþý½öê¢úeý¬à1vÿqïø}ôöàçpi47¥powsao~ëýce   øxàð¦ãüiÿï½¼zàçì°{wμxçâÿ§½õìuíô´kc§æÿcþñï}zppt¤zt1puhòçòæäûözõètpî¡b­áõ¨5þ¢÷øç½g¯s®äirï³·ëpoô÷ê·n½k¡¦âä©e6btïòú~¼ûõzõæbý£j°¨fk}ú½naq¿¨¹6×öþë½n½kýx¡g¾f±äqîúsåýû¯uáôu¶pþïýk®nbf¯å°­­eýcç½õ©×ljμv®à°6gsn8ÿs«öëtkçúà¡¥y~å½ïë¯s®   ¹úñ÷aμnºj²°7ðö6láú}ïìê½qñàîx»kpuê¹ú}÷®½öõíiwöqñ5y£k¬nyÿÿ°÷£×ëyfp¥¬¤t5ëíot8uxîèªoàôo¿un¹1ue   sªkékii4ýp}m¿§ós뻩òyvïmeμ2º¡ñýû­õä¸h{mõúüàõlu½2ueôu¸h«}oû{§u§é¤»0bñ°péôô½ó­uå3èèeàêúuaù¿¿uïõç1¤¥ôúeÿ­ïäun±ªÿnúÿ­ù6üqïzye´õémlõzö½õ¢íôpçêbþàs¨qnï¯g®uõè1±b¢÷h7ô¿½uá×qçí0ñ×ûmõë5ü¸20¹¤s¯§ºóï­õìèf¢íàýq¯û¬þéý}úk®íbùtìs®÷×   æn¥qp§ùö×°ñþ¼{õzs8öuõzú£°   féûî½k¬guö6°dõan¬ºÿ5çêozªõísô¤úcójuôàûèüñz¯ëq1¬dy1¤s{~áëýu¨fμí~³sôuëpñæ¶5dc1þòþý׺â¨y5μøý}û­×m{q}~¡¬szëuëeòj¢0   4qùeõùþ~ýòëõëñê   àiäk~èr5μ¬ÿï~§v¬v©ôátéýåsô¸úsûes½¸´4¨g6ñ¢ëeôìnféýë¯w®¥¬é³t2   bãfþcïãt5òë¥dp½ã9©²   ÷ö©å×¼zùéûûj´¿ørëcöèë3ktêã§âþõõzábáöáþ2øÿsï}{¯ibºfqìa먡àùáù÷®½±ê¤úu´²ð}ze®o~¯ztåj«³jr¡ðãû¯uåh5x¢¹ü³gàï{®¤bçpáduüüﯱz¿kqeci³kûý÷£öúç褡i   êôuøüsð}×ï¯×õf²øècú­ê¿òàê½{®¼hôtóucg×k§ósº©ëi¡®0à}m~ö÷ªs×xãdpf쮤±õ¯äomñïüð®m´ªäªcêxò¿6sº°ë¦­èssk£êxïo®ù£º8®ûnuø~9ë{ño®cj·­úkæydãò÷ìu®°n¶°2±»ôóúçý«×ë¸quti°r§çýoz¯yâx¼døõlkiü®¨áð÷cöëâçú~ânù½¾ì}ë¯qëxê1ucù¥ñ6÷áöúãfuu   ik2èo¤ª½¿wú÷÷¾­ötex«ukêuõ}»ð~ý½×¯uáôiphbyòz×úýz×ôë¦òcxèꫦf·óqîôëýdgv¥kéäãpºe9ÿvõî¹35i²ôrnbiï{¸ëtëhú¥¥óãõi¶¦½¯åáìözêt©dà°uav   c²éc{0i÷¾·ç×62©f¨ú4kg겧öçèoôúûþºs¨bårg¢äô¾­vèho{ës¨úzyt«n4¡í½ëï­s¯ïûecuôôì¯ãþëõjõòæm­ai±ýç°thèõ}ws«ö´õéæeònè¦çhª¦×¿è÷êõêuè±²¨°eàíý×npdóògãéóõå®à{ñzuh7èhæüøéôç½wª×¯gêªøñ©gfýcxâä{øn½vrêyrºéëïòàý°z÷yyikcxxù´½xú{ñ¯r½c5   ábp{¡k¬ôªãôe¤°óâ~úuk®   ªs­lù¥ðºn0çéôú{©w®´íõmä°á½üïø{ýz©ëê¬9¢¡þsëûþ«õzäå²ver¦ïo¡úóýñëëjêñy«ptñku¯uäh®nèr×ûwïèout¥¤êjik0snx÷n¨z涾§}   å­vþðvè×÷®μögõb÷kõáÿáïuëæμëfdhx¶sùsu¯uâ½ã9êêjë{·äüÿ{×ëbìêes´á°p©õú{©z½guà±ôñ~¥åxúõöý×±ª×ôýázëýaó­t©d¹ä©fe½ôàÿ¯å¿õ×±ö6}i¤ègðmçäþªk׺å9x°r¬éoüux×oêþ®åôfà³sén8ÿcïtëàõábáñ§ðñïôêg4ë¾yeõo¤yø©àkô¿×î½w®qeòìªer¡é½ççñîýo®jèdrõ¨   
ProgessPlus_stylize_US_02
Recent Updated: 1 year ago - Created by Young Living Essential Oils - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Young Living Essential Oils
Flickr FGCU Farmer's Market_502
Tags: tf   farmersmarketfgcuphotocreditjamesjgrecosustainabilitysustainableμþ®k»hxþk¥3£uýìlìáâì¬çãñ9åûsxõcùðûý7õééäm¤iág·èæz®èhμj4ûöéì¸ïõðáÿ|ã5sê§iêkösëlúsêptâx¹²ÿîo6þàb{ÿ3í²écêjahg6¨ùqcv®j8c£åæxüýõ¨sªâ¾¸gzäb¯ú£°«~öhrãà»hh²p4õôïª   m¸eã6ãh«úxm½m4¶xpêt§luyöªøãsnè«ül¿bçnãçnk¸ðïüêüiéâh2¥i·fkªý~hçôrzÿý£ïêós§ú¨rbytj©~ku71gb°¬e{yù¸qpëv¯æáúpv°½sxô·«pinêoú¹·×ìdfò÷ñhõ»ívx¤ë1jêæ±òæ¯wydxäì4ø}aòdg½ëìd®μö9s¶îþ¶g¹9ýöw­ocºýhdèâjmncäào¨ûêcμî¡lò¥5ú­üëzþàípï§öåçf£és¸°   ñà­onñè{f2¯òc­í§úweqd£õúâè8°êoýìãùáâsüàñ¬î®í§ãä°5ý4ý­qfãùîvòüøvéo¶3³gv°ê§ò9fïêh¦cåíá±düª   rûwlds½²´vö÷qpízq÷}¬ò¹ûú²ñcséõnn¤òyg2´ssoþlïðhêùý£05íé0iöoy¨ïkñã¬vtpal§pxk½óákbô5«èî¢vw°k°r²ñkvof1å÷zäzîqol¤ýîfbgöéùsdetº®ð0³î7¢£μýfâ¨ñm°­êí©4c«ýïûç°o÷éõðdªáiòíõ¯m÷îÿÿ}éõý4ÿö©åecô§p¡vøwj¼äbi§îz¡íä×l©3´süæ¹ën|r2þsóâ1   íâísç   ÷ázxé©¿çóïhnçvëõíq渾òöhäμ¸ô|³iñx¦ÿo   lob²öùyo¸3ìñ¿ïμ2rúäõq°¸ö­ayòûõ·§ï«®ucøb÷iu¯3iqo0ñioyülcóøl¿êùìμ¨zic¡ãyt髪­¿â9rpf÷pè¿í¡îýun27£dýuåz©oò³xå5î~a~ùix¥­bv­vau¨ûb³c鿱hólöú£zpüõph6~o7sùåæ»bkú5ðï´ígpw¯eyb¶tpëüë¾jóèù½étøþìaóúürryt·1gømn6dkró«4úâiøñup»¶§åpq³   hzù×ërèfþsròæy¢uª§qeûkéôoõcýæþ¬ëqxnäl¦±»¼   hu©eztùjêùheêááù±çàïgùíwû×ÿðþzít¶ºuºýýäað²~5íioò¯ìèúòazoé8yä®yzc¦çäæ·õiôký¼w3ïp0¿fçfívªvºyñãy4óûrcñþö~éb0rqxøchëjæ6¡¤òùpûèëtjq¹muã6téêrx¦uªèâhþ»e¼v´i«ê­í»þïìç9w»æâç´c¿sw¬còbp5§àü×ö~õ¦eîq7ꥭëé«h×cëûärqáéùðý¼1èiý4òô¾1ìâïåù«7éù¾öj   âeévió­2½ýìõdvð¾}ò­bînganuûμyº9òùóoμët³¼nü¡eìxäë±tsñ±ívxyòr1½z×£¸ºò}õ÷náps²pk¦bzl¿â³éäqb·t~qtig§­­hð²}m6þ4åàyù}º8~ãüùeovyè¨ç£ðºf¦ícñæ¼w¢ü¿xópsåol´vþ¯üyt±ãñ0¿c   bfp¤¯©äìüwìáù¸ëõyb²}hdktdåõúúvúãxúôé®õkûμnóhñõva5uyôk~ìuxçåøîç3g×çõ9ðö²üjhtaóçwssiº41ð¥ô¡­x|yú¹   »nå¦b1ÿt¶îêæ¦f~7èiäþ1íûÿþ®kîîetê¿56óìeûçæäó4î¿aðxïÿtòüówûùçåçñõëkoãjªö¬e¹¥raûhÿýnxôñw9ø¤÷zo5hlñ©gúëuìþ1ûf¡kðiho¸ê§£ëðö¯ò1§àq0o¡e¨iü¡hþüôõyâkàfqùbh¾rò´ëðéפòèì¹6àòsscçñäïýã~­ûé¿ã­õùãþûëö²î1þãºçúÿÿòkvxóeãaþ£pe{×7º2iï£ùêxæzío3   âðh¼yqvÿ~|4ì«ñéc9núéö¦ùéå5øhzibïøõýåkv×ãºiμýûð¸4å5ef¨rr2¹y½b2«fêðoêqõznkmÿ¹pwüsi¦gëül¯éák1lãçâÿdaê«jeiö­«i£lü2ìmôà{þïùéhdii5ö²¾¯hx­õikqnμîèø´¬çüuçu1¶ûÿ«ñåüqÿëuýîvøzhêónld§v­|mûmîñìaéwýq¿©ón½c¦gqûz¾¬øø¨ýùræëù6ðkfμºjé±   zösgg   ª¼sóî4¢¦ýcv¸öhû~äfsuxà1êë4øäé£yóï´aa¾kdq©ùc5~ôëunxòcéì¾ñú   öìïâzæâz´õ¢buÿÿg6rºýôÿä1°qq}emàgu   v­ì}þáùëf迼¤¡ÿýæúsoûðëþÿôçzæ£mgag2iêéqqpéz«¸msôåsângó0q1ýfeòák~·±1u·¹eûsð×ü9å98º¹ñä¢ô©e¤pïw¯âbu©ãmósáåfu²îâæúæhk±âyêå½¾3îz¿ãòïxäåõv´é¨eåâr­ìr8²ts}ªùösévºeôö飤vª9çáéùþçêø¼~®¯ñé7æ©yi²éúyäjêª3fìðë¹ñââ§tëmäe3züo4è4sémçqü¹¯   ¶up¾9k¶óç{¹friûyª{ùó«ÿåóþ§øÿdÿÿõâúóèó©mééjòcù¼¾t溿æxcånªc¤seâäó6zbs³üóyó8{¥bgxª¨²êí¤¦­~y9tyêñtêràïéõüº}¶ÿcrñèb¬íþyaîsmàhñêãr|û©ia¨ivþ0åh¼c0oåùìó¡μμjzvw¬iwõèåoójýªìμûlsõögå°q¸kμâëm£vioªc¼è£qü¿gçízýûtm40í¼4¥x1é®éüçþnnn   l8£«xçýñeáæ®ñäèñ§¥zr«zup¨r2åeþhúúa3kjðxýôxμrìmþvwãtjhxua«k»òdtí¤dè©ñcìüyiñæzm¦»äþzºò·4uμåõ0û7tå}1©çôñ¨ã·«ëùzïêûçicqöeâ8°oåçþ²éïóvaú5½vh´ýnýt»9da5ª´²4híèpøúäeëîqâÿù×þkv4eãtø²8ÿoúizañôv¸õbe³åêõèûtno5åóel«éúî¢ã1²{züvr   jkuøu9«7môäþýû¦mÿ×ãvm¨jöö£þfÿøæyìq²þúkbóòwu1ïå1pø~î0f6í¤¹ôñó¢á£zúe2riüïoåáa0½¯õbevx¤ðp°|çlwé®kzbþë¾qmy46ºmêûê°êÿ   ±30   ö2ñ}¬®rpà£g½ùsñm¬oõvû¥ve´îèyéùqûmö~öb8oêl³úâìt~úïrq3iòìòéö³4}x2¨1òúñ|ê¹pxêê}woþdæõô´3ªã÷ðäâÿoüöÿæòõãóbñäô汬ëm°ýëcíh¥pvõþ|èöæfwpsc1se´xîáyr§z|ò9g¥ïàwîl¶öàtéúóavþöºñá©û24yï4hí«êztcûîngpä§gýiýtlúvy©áj¾âýi­æª4óa{õi1å©r»   å|§xÿð~vxs4å8®ñiðüsq7tzyyå¼w¯z¡~êwaaõùìòþ¸kmýäcóîjwæôrtúéw°qçvõïjxmò9²lúwé4åp§t½gu·½¼wi{üvvvô£74ãdêüccªaåþk­á®yûøiïmõ}er}scqì3ýüìpf©¤ózõnûõqåøå   2z8réptm6ý¹º½â¼c¢ínrá±käk­vâkh§·¾óoævkvuaä3ð°meyùáe}ê¦ïæöýfzæ0³ñp|w0μ·{¯åä13í15ws52»ä¨0²ó£f2åb³qh|°¥º2ý}÷õ¤êrlqveî3m£ó1ùüìóü¹y¨´®2ðëâýælìæü§åÿ1i¶×ö÷1úøþdãêè£ø¶äêõäk9ó|ti5¸t´eçjkçlð}²}2zb8¥·àïj£0ût¡þlí÷4oôlv£¬z   âøjìpõýª²äèõ   üv¾ºdkâöwvæjÿy   ­ëc¹èvm¤pxrqbt¡}¶ìjr§èi©k¤pæreiûaaàøaùe¬lcúçyègv2üeôkç¿o2ñêónlúb¶¹ôs¨hsñ45szåöâiükhrf4¤±¥üxóe¥s¡|½uì¾nbaû×â¿uyçðtøésòáóugùýl«ò¿oÿòyqmøoè·μx~a¨³jöå÷ì­·~ìäûhùíæþ9d¸i£«jýú4|ãöbagÿäpådsaøyîdýäâ0å6òóawú¨ü²d½øê0s¤¦ýai£ëbμú§ææ8rx³±ð   qëptéꥭuuíã·°æêèc¢¿biiéqãoáîãoμ§þª{¦ügíi¨ä¹ax«0êmýç³yªçj¹úñztífêâeûãñ6èaô¾¿a·b¼hmäxêããºuyºv¹b¡ýª®fatýáîdþjóus¾ùμ1péj¥5ff³óiøpþôöyjøóqmrþöi±t¨mæfrÿp~í~ö¦wþÿÿó7ìi6©ú°ýt¬fxôiíç1czeå7è«âÿwxëxërztò¦õìùiý¦úañªïèd}dûkvnã   àjãzå2ùëæ±íyy¾ú¡¤ãaïdzô¯7v9¯sp8üüe4|ãnm²ûkkíö°z¼áμ1q«áë1lizkza¹ð¥vêan}f®òíe3ðt0x¥ºmûêoyv¥6§i2êòyøòôa¡õôtât×g¿î«aòú1²ãsû¢zux4fôúre7òõ°hæhíôüý8ò¿gksádrôêqèïehëëcﶦ÷¶7¯6zÿx~rê×øf¡ãvú®«®èöïqw¸´÷ad}¦ë1ò6lñ®¨d   q´á9wdå3§þkúìä¸óâzûúoa×ýnål»ysû´¹l¶ý0ò4×·vñàýhª5soúñ9cy¥ãûãòúü0ÿõåòjoúè¯ë©aïcþå¬1èçõåväczåä¾jåó   nu2åãäó³kæmysãa§ùöw1ca7âoò¸ä¤9ôgfa¦kzμ²kqûb¯îþbäq÷êm¢qîfôu7úòárþïiúï©£¼âí§òâ¨72¿v§k¿¾þio©íèz|ôún¿gèpçsarôtuàj³s´¶²²kîy§¸â­hm𥡾³¹ìv¥£àêû­|oëfcäñoõªfpzñmã×lãés«g±úúb®øaíäü¨ôâhúl~²èxÿâ×4sçmëbú¤swýâswdcåöv98ä«1×ôûkj   u¸ócnþøàîmì3¨öñ¨çnùm4¡å綹°§kw5àp5©äõý¬10üçj¡ællhz|yyêøoçv³q°gi¥îúuàñ{äóÿík¨öª©ïørèëjqsæ÷¼oîiq±é±¬bæðzözb45qòûì¯ùy¥âen6l16ò©áªzùvñ£kqey¢k¶îû~ê7ù9­ðç8ýñn6eç}¨ä³åaôõ4ï­è³¥tþõvàªÿrø¥ÿðàwë¸éídäês7vp»tò¥}éëeâûûü¼äåòü¿mçãýcμj¯7¦aä   ³áªêõo·l5kþ«3wñ£bàê¬μ©þoæîycóîie¤ñ2ëë¢ìz~¯te£2e}fxóàÿv7ÿ6xr¤äàeæ9á{e¾­qk¤áuc«éwárðqf¡¯ne÷ÿ4§1góíih¼ã«za9êxó¹¯~îk£ªcmñ¶£ü×ýöà~yíyïìÿñùïòkq²ñ|μö©æêiz°xúüyâc}cäíêbúfwå8ùùyûóiq¡e52ü4lh¸fd¨¾¥ýþzz©hë¹ð1¯1yeö4smj¿¼fc­vå   æöúýìøóaä©ëósa~1·¢¡v2xsrkly0ñã¿õ¨9cvd¡á²ìeªcw¡ybo§f´d¨¯îeúaê×iæb   óô㮢eöwvaëíéaºem¤½unîélhçöã®ÿãpqçsíxw¹éiiª¤vªëûgk§céæópoíl´cù®¢þùóîþiòíäz4£uke«q¯åhöfhøºõåùu¹6ø4ãóc»8ò}çå泤zkhiy4n¹«tuoþöàkjûä±×êõôkrâú·¯¯μ­nafgb1n5îeiå¸÷ä}ü3x÷2ýëþ¾ééýár~mÿòë|côs¸ïküîñ¿hùbx¡ñ³zõdvhäèúev¯ûyng¼£n¼ëìdüàô|   nq5g©ogü6cqv¡õyyb±´«e¬piçûy®3öypämgkif2a¢c¦1üésdqdð§éjü9¤9¡iscã·ý×ì{äøïø¶ÿÿôëμðøjnzjòõbá¾þüíì|qu¨¿´iûluxr´¨ø©îf´äd»ïnã¶4®ôãñôpæ¾9lbb8läøbè±zãjìxûy77yxøñwû°v´ýy6za­ùêzíèîø}qð9ííj2bd10´pü¯·³óææâvõsògòâ½hbòåvùμêúþ³§zlc骧îéèlänóî©c   sjþ´ï©~s©öû¯óørþçôäÿõëâôh¨ü{j¨âªö¢´{¶ðv   jwâåtåiô{â®ä»£säxrätôn¯lufæ®­ýãfûôøå·jmgöãê²êóäî´ýø~ë~×úsk6ç35ózpñwrûóè±àèäíâ¥h}íeü¹óüyóìp7½¼qâæ¢ùeó×d³ÿ9ùjíhøòz®hyéïa廨¡dþø6ô®sèïþìþidªíù⤤sû2crêþ¨xiúxüdð±ûgbaêdùºnòåhîa¹düþªä«´9îgzûæïgqnê´êg­ì2¸áj©ºõ§oôñ¤úºëcv²°ú¾   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiided77632b8b256811822aa44ff92deeb7stevtwhen20140403t1052200400stevtsoftwareagentadobephotoshopcameraraw70macintoshstevtchanged   â9¬fiöhúþbíãiêüóïfμéåòehxzõçëz4k£ìm1´a{erøñç½noffu1rhidbeirlcåõsîæicëýtêb5j¨frí©¥f¶}ùki66û5íáózvn×®be©ïzªeéuþáþemíqô÷êäu­enközsay5¼zä51²édà®kjþ÷÷br°alöÿ«ï¨ñs¯ãº®òjñrt{èxoñ·½çwmsjüúç3¤ðãúxospâ©â«oöæãzêuæeeâ23ç®oûi£¶§35ej   þtøcøri÷¯³¯ôûqjû£äuëqå¦a¨rnrxãi´cvi¿æþìooï¦0sòãåçösñ5jxüê0jpòlö·½¤c«êaêüºðx²ë©ä1ꧦóãó¡i2õx~ô­ã믤cçò§ú½zòåb£iªféxjrúðxpý¨õaþªuhfæm¼ìt´áêxêdkgn÷²j1öòüpxõñæñ¼o4pèqñæ°ç¤ê³r~¿k{®hïqóë¦iójðæg¦põ1êx¹ú{{ðëgwàë¥beb7kôfýfóimíõvü½¯ïf}uj   üñr¤z¬}ðr¥zuèÿvzäj¨î¦oa´dðrï§ð6÷ãæ×voùþ¯g   wumávhbg¶gòxàg¿íozrçuéyulciua   çþùùøjªìún¹q£íýêq8h¼ie»hiý¿õ÷¢jqåöàé4òõüºì¢fqegédah7yúûxñhμÿíëμïçh3supñ°àxûõzðj±tcú±ögh¼hâ¿äò¨¼pj¸sèh°6àouá4«âjùcúå9§yfxvged¦jróäënìuõ­¸qïptu¢jàsoùoí8§tqí÷²´0¼¡ûwàjãè}èww©jps糬ut¤fþjoç«sò¹fwwébâô¥éëan}ao·4y¤ùdr²s¢üuà   qe½nõ½ºs§wqwù|ë¬h­£rnitbyà¹siõ¡vèo7s»páë£jäqut©fåñdáø®a¸ptýuãûz©úb¢gú¸õôiyifbª­¥©õù4¾þh¨ò¯çspꯩ»ïð¬2d¢¬ìlñãªjíub5å⫽óþªäöðëep}jzègh±rí}ede÷¼ubiäp¥ñhòâùrªsjìclçr2uõb»iò¸7qm   õçt92uonf¥ähä4ð²ógh÷­{íï½ôr¯i5¨¨μòôôëåáíypähåã¼ì§cqåyãu5£wz0òüõn±úlod¤åùãñh´¶ô{ù©íz×h­gìÿwï©öq¨hãè   ·ó7¦åä{{¥mó´pôp8d3é©jfü¸¬y¿¨ïê|ïlfgcufarmersmarket©floridagulfcoastuniversity   

Recent Updated: 1 year ago - Created by FGCU | University Marketing & Communications - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - FGCU | University Marketing & Communications
Flickr 00314-09-0718
Tags: ng·£ªkéçx5¡ëqö¯ûilxª³òfà©öîãlueýqìμzxu²mêa¬hjªûu©öûg¹ãtpuùvªo½bóq©5ì¼¹fñ5vûr¥õ©én~ýºö¿æ¸ÿÿù8bimxè®7eû§ð¦lÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyzbxyzdmndtpdmddävuedlviewôlumiømeastech0   q¨­n½ãû«iíuúîöóuº÷7t5ððñã²μ÷gv볯ãzèo®ü5籯x9ax×ç¶uk°t¿kõæüôö«âþ¹ºèh¼©kuùôëäu«±íü׫s4ªõw}9z­{kkíõæº7çö«âüõv½üñª©¯xëë×xvïëõë±b5ãq¯zý¸à­×fä7®ûöå6v«üôw¦¼mmy±h×wåi­×ks¯wg®îy½êèøvå¶öë»xskuõ׿®æ£sídv滽ùjöúèàòμªñï~xwxwåz¼nu­n¼×­wgmxýz¼{éï   w·³´ðj3|¢·÷ñéaèμ9qö8ë­d÷½wøj­üªýôõc¥uwéév¶á¸±tp¦èäpèû¦£«sébd¹gôüyp|vuò¾ñïîý¡é8¦àlj¥do{¤xunñüéçchòìqæ¼û÷jìd2¸v¹¬¸hªâb©2fâäwó8q{s¦μ¨}ëtø¼däñèå·ïãéððõõk9oìñíwsc¤vòfùuâqãvszª1¡mroxeìuïû·õ¿¶­ûòwîô½ôô»ø6μpá¥ñ6vg²¶énî®jðæþ   yqãîiëiha¨ët´xró   ¥6ná¼h·nõib£íiqêojwâoööçâcz¨æ±ójñùò|oá¡óä}´lâ±ù§«óøμáüqõ{5ãnký¾þ¡gn¸pmucfud8´øêåòâusn²ìnk¯sã§núiufuúzïù¦tμlïüússçqu}²ý   º¦²ïrwª19}¨lïë6£íeâμê©j§ú¡5fúàü{ñ9p¼cò¼õ¨eõtþ5μo¦|å1üem·oï¨ãsvôièmfhõîác¶9ö¢xªâb5pçû´jìúnópoâoôêμeuèâkãíôèyb{îfy¤2mì¬àiîóiô¡÷ó4~érãìit±ä­8³øü9a{©znÿõ§s⮥ýu¢îu6μegpaâªsiìnhðèea{üpz¨zìèæônâ5¨ãmãäeîèãëêäòçô×oqfépzæ2ç¿77jak   hñç«q7¾tv«à§½¸¯9㮬onxumwo¼õn½kiíç«wfürf·ï7¯ú9ªõvsªö7tkï6æå6tbóáïqëk½me©åtël¤î¥½¦íxel¾rúq¢ù¿c§²²bôx´sñøp¯°7ð{xªç½néîj   t¥sp§·×í·}ùqd   vvé«þ¨útá­pc9v1mºøëoéî1méà0ç°lyêæeñgïwohúrév¼ýu®èfxádüμèöàëáåv°øämþ|¦¬záìi¢jgvhë}¢5¾ühhdsñg§ö¥àqhæu6s°ñ   «¶ðç£öãôlõøu¾ê{àéäkj¬nâüq±©¦t33güùnléμúkx±¾º¯qi­i¡¥ós2x}â|®6éô»§óéà«ç©pàñîàsùç¨âiúqiêºqishe1û8´ùëvp¬ø2â¬wíy6uxãiâ8dõlævþõo8v£ôó¸tññwóið1þ¤bépmo6jê¡ãæsðüúüc¼hý´ºë~n²|s漯9¨¯îâ÷õn¢ó¯w}»óujðûvèjxäåvº¿åíöªmtæîæàõ²àùæ34   ¢þnêiuíçr±òpªzõkög¯×éçlu¦it¾áù|xúãl¶róò¡û§¾3afìuik¸5ð½¿g{q2vzf¬oó¦6¦z   ûè{{kíá°åqjμºô8âü¸hçxj8sçcùrä¡1¿koacáæðp¯ý´ç©æ£4øûë´ùl¸ëåè8õðýêe§©ªbçba7j­maéþw÷iwfæë¥ó4ú¹aüqaiorýþûeô8qä×½ùjwvç¦já5çªâg1­wwnj®ïíex×í空÷~n½¶»æëàùgo~vjämxtýböer¨j°6{9oíåbéºgëëèõtøsä27uðø÷âvó¬¨øùdik¤à©yür¾1ê0£kumº   úsèãja«½áð|¨f2âèí¿¿ucqyw§¯n¥näpýtsãsqá«aôíæm½õ½æòfqoñs°±μýà¤ðbú䶾ñoëes~ùeæã©wêñ©aä~þáõ§öμñïií2côèä®ûni¿0i¢êauhþpzãþ   ©guwyuºx{ýüê¶èúaè38uñùviðotþ¥s|ö¶ã0ëæý·âóst¯p«èè¤îô»óqec©y¤wfc©nàüáû²ó¦ôdjqí´qâønμs«e½pçdípã¶üàªkø§m¸fz¢ø¨ú¸ö{ºsygnér§äq»u»ñãiåëäá¸v«äqvãññí~dmukks9òûxøýápmxðμàtôxnèäëμ´øéâ¼h¼oeê¬m¬½¯§sç­mm8¶irãg¹õgóbtμ»ðõ´f5±£±èñ5ëãaûa   ãmýüôe8õzõó¥ªïbàá¨}ªníâc©ú4åy8hmã}äâõmq3ù}ý¸ìòr°i¾¦92owi0êºzåtva¡âs4©¼0ªõïy·§s4æ4b~ëxö¸¿e¯f·vr¨òôïëæjf×n4ón¢ùlªêpcogml»häzsq¿÷iôñaæf{7ôwøñ¢i¤ª3iþh¬òýý¤mû§a§ôx³wwÿñso¢úäûïu{­í®ïêö¦ºþhv5ýåáæë{ý¹aubºófb¹|¯n|oml®®~î8õá®åí¯p­m   þp¤iemàªz§ã°±æhäkòã¹poelmk»r³lø§«ëμ¾oinêôíè®ð0ádqàt­´êykm5ü±æ¯üöêüww墷éükív«£rmïl­åxzºú9ªv»ç©ö½çní¼ývºóu°h7ï¸56kªåüâòu8tö¨ÿo¤üómôçl±nïî¨ít·m÷geë´ãï¼nê|rçü2oìùຢîêcu¼»¸¸í¯éæðe2æ´å0õgá¾wøñhl¬ájå«êcfüòþ{£çûhi£ðohýlëþãæyýàïnx   ês´tbhªý꩹§ê¢lf­dþscüþo³4siõnuç©hðáéqí·puxuýúê·0¨òyc¹d}úû½½¼äpùbhxõïðfîμçzbðn¤úþw~tákñ9´243ôïõàhgå3ê÷û÷øp¹×5¢sð§up°¼£um£´nêz«wc¼xjì¤i©í§nlóîp®k§ýxî´²ï3¥8qdpa·~üºu´ðõºeêu¹økïà|x¼u¶7ho«46¸aõrìûàomàlá¡pòç¦stô¯a¤¨ªõïâq   afμ¸¸645¡åbøptõ¥´9׫år¬îá{6rôäõz¾ü0úe~ã©9   òø÷¾îüd¢¢¡f¤bªõ×ts2t÷®zxåjhp§m¶p´òðñp­ç0bãvûrwoðú8êz©ãõàdõs3fú¸¥jòμê¨pâ¨gjbm­ãïsn£rmà«ô¯êé°ü¼μ³¯ñá³ló­¬üzræsâchyä66gr´ñkîtðqâñsëj}þgμì¦sgp¡âtõ­fliªjìû{·ö{8ó4là´q¯0u¿4u¨´´¸nêxøùkzýø·iâýikyqbªèeôuäb®ìf±øqç4³p¨ñréncä±1¢fzu   ývóòýn8´éyùéùñgò6fëørc»ï¬ûñ¤­mj8b~udpãkiâöóòicj±¤{î¸5s¦âêoëuâùy·¿nn­ªåvøóuág7v®»z·ø}õz½qqïv«æþ×6ç«uýôz½qç¦qijõ°êm¥j~nzpéúðü§ôjã±út«8jûeýºíàæþuáv£kò´vpú3é¶h±a|qðmèãiehìúxã0sºeí§ñiiúiåúráíàis¾êù5n°þàiåíûqeíê1õhùðü³2ûêésøf¼d   0¡w§0l|üjêæÿgãkqouynsä¬tàpñèriîñ¿¬àáªm¨â°4ùquòþ´xqéeshniy¿~zxtoåýêaãv0j59óæ¶sjxet÷®£®ã3ô§ûç·¶eï9þz}s­tqºa±ü5mvïm¸íé±ööáá¡»w®§àre¼õyugà3b·6ðþ0õ¨x6ævzùxcúæçüesuí©th«©áptg¹²yoävàl4ek7uðê¶{¶ooî×ðࡤpí1|ùwêiyéïásíøpè®y¡ìx   ¥fe¬îèò®pièuh®ôðênjsk÷ú´ômhàõ£ôcðýêytäqjeè2þíiùg   ú©5e¢y7rg2p5p׶îi°ìváó·4eìá·ãåh¯1¥gogrr£b{òñvsμjo4ã   ±f5ïí4ñ5w9¸«iúøã¬o§æ4ºbþkkõüoímmôèª×ê¦mh¥ìcicô÷î9¨ãýl¥lbiji£y·m¾ñãä«ðgdñeì3õó²÷®³ôxrvh½ôåuæü~μomg{àoåh¢ðüs©øbãuévûøæúvñàjiaþgêueuób¤æåeõõ立1ä¤m麩tòr9íqf¾øû9ïòáqvåâíckásóåmïyoèüçlc©d­pi×öúp¥nj4±aþpéô¹¿6àûör5°ñ¿qíwp4oðò¶àvμ   ìë¯kxk¨á­²ütõiõ§wèò·   à§öqâ½{h¦úºgãçpvógà¾ä÷ú8jü1þíqäáu±vm5ü8âe¦áûuûýål©®¬wassù©þù{m·p¡ûógâq2|vp¥³|l{ðñ4oupãöõ{jôºêõ¦s¬ywfïùådfë3crúõq¢ç³~áth¼ixü¤á¨7åýããbp¤v8ð´¬ýsj®ûhyº½vû¼õzºvæ«f½pü9ºμ{úz½¾ïv«|¯xh9ªõ{pyºõxëïvëðñãutòkibcåg5br7æ0®   dy³6åÿvú6ux¨½l¨lªüºmqôpkîû¾º«j°tñô­ðòoi°übûp¬hü¥b«rμvùhðâä8¤àhμûd¸s¶væ±éätþþôμ¶þ¸a5fºålvsûíó£èìtæêàwè¹ç«uøõzº×ã­wä{9ªμx~z«ý¹º°®î¯5z5çq½7®åïsïw«þïv®ûöæ«uío×ïuh®·¯ksõaxsìbªxëòªý¯n°3jzl4üød±q®§3ù¡ut¨tm4køqà¨z5éæé¦øåô¬   êò¡íq~ç¿óê­tq¬c5smçæãî8¨ªkâ©zbvè{¥ç§u0¡¨ð·rþ1éiûcsîñãh§ðçzwþ¯å¼ïomöd»âäÿoqwùïelcsï¢1°ìövîqæsreày8q¥hu»¥¼sçr£5¢ö×òðåçllë¯imqæü²¤òáìïâhrðv¥y»åiyyñïñå¶uugpoôrô®kíæ­bny°¨5lîûâ7îmmfspãs5æ2þç±â5é©xdárë¼àn}³j¢b5júòòrxjt¶sùçceáy¢ó6ädç   r·ájn뼨¹×mìo¥ìeú·jéuo¨krþ}£wbbði6ôv·¢òðw°oorëjä©æ×akx£ú¹sê»êt1¸õît®§úîi°6§¤h÷tôãæaã§ifþee2n°©¨y4ïñábs2gelhçýfêwhlx°jãúäûóþ·ç«us~n´k»s«ä×­§5vèé穲×6·7¯v×·5÷ùºõzã¯á   ë¼¥tj15¾÷l¢dórb×ííh´§q×aql±åjt««aîç¬mí÷ò~ä°aráºuãnðkr¥þm0¤h5ðkêtpªpür2õ6ò   m3b³26u©ägáu¹øôæñs3¶ör×æ´bq¤êzkl¬c£dó9´«ï4ºqs¤åq2tøq³8vdciì3j¼{æá¡6xåac}hááçi®ûsujîþîz·eííöë¿9ªõ{uo7îúiíw¢¼è¿z®9ºõvãíw«±rhμ¹ºõu}ösõ}èüsuucom7k×6ó¯l®íéó¯w×ôsmμresêaiõôòvzæ¼ãjdmï¨th·vp¬pæ±ïnz´¤þeæâfiéø8aåûa汬f¸×vèvøsê¹ãiú   ïs¡î|8v4n6uxõ7çcó£ã¤gtwàèuhc±tsâ   °qºúç¿­ql¥¶¬£ðûõtçgà0¼ú}6ãì¸h8qêdvð¬º12õésý£û   êíúçâà§ï»äý¦vád1àu}bíotæî½xö{8䥦ø¸ãê1òçx²aá¥éû}ml£ïê¨m4èïáaay67pø­òlhñãn«vmeni£eþ9¸¦chvú8²tît   ezh¦§eòàênürøòxeü1ü1vò8eép·i­tä¤n5è¬ï6äerïo7ãã¡çªâºçªõëãïsqh×nn«÷æ«åso7vàúw¿4j4üôíh7£nh1eæ¢iþytãμpæÿj÷碬q®öæ5éhcräñ¢{´êésuççsãôìdl÷ò²5¬sôhã¿6´î¨l®üé0öøjx¡£¨h1ürtzhkí»½÷n¸úprã5ráûqd®æ¨éïmmç´hûðæäêqz¹¥lõomloçìuáirmô­sh   ®°øxøë÷iæå×wô5g÷3zéêð­udèö7á¨þ9©jwóg3spòî¬äoðótºfhò1¦õ|s®÷·°s·mð6×»ïzy×õ¾r©áèe­×7òüuë¶öâìõòuuíæîsäh¸püù¦pàsðúsxuvï4r~³ì¸­}ê×¢qï~éwónãyyzæú«ünmûç·rpq¥éei«­è·©ìãb¥¯¨pèsèô÷áùg6×àhøeõ¢ôþp©qqâüsm~qãp£î9k2©pâýþ6±o§û¼l¢eê§9ôkkêí   jèÿ§jo¾þúçaùq2÷rqäanûëá}y°¡r5mþù£»päpëzêöp½æ¾ºña¸äñéw§ì¿eûovàhöpãzùä¿grbhõø¥yp³ãòrs}­é¦¤£·¹´xøø|9gpfÿìõdóó½m6pîäþûûan4¹«dãýa¸μ8çlzru¶μ­çò¸úýc¤}rdéõgáie¿tù¡·áæ­34dâuwg¦~¬õs|æzf¹ÿn8£þx¢üg¢μâe´æâð¢u¢ukvùéuqhòbûm»û¹p¸¥¶itñ3   ·©ûéðâ¢ø£àí¦¯p}ærw¯μèýo«éòüyiãep¤þh¢ó¤g¹k5ñú8åô0çàμöçuxþýõðátôó2el9øõ»sf9çck{äããûlíñô­ðåâ´èð¨zt4è¬x3jêìk£2æn¨a3«½viúgy6ëû8§¹b8ííõûïeømilúæ8pi}zéxmí¬ñμa7öüþ¡zî©òü{hª®óüydóük×ü¹a¼mkíõμùªò°®¬õ£ïm­uøürõ¨®wsf½ñîr´¡ðþüså©×ªë   4á|²×êwó©wiûasãi©«iîòoiªjñùõþ¡©ù·wsæ¡b·ÿý1nm©d~káféjr7°½ìxþsotweμîù5gù«44qzs¾ru6ëoçîxýàöàqjä¯acz£»i©ãå¶æëlàvþ«hæ¹¼ph¦ercã|~ïñæò¢næ§k½¹rªòõp9«å½ia¥ewb­¯5äqdm­øñ1f⹺7m2ºqëíesý~z·ónj´u§nz½z·ísñêúy¤tzë¡­´ìdâ°ºcjh­ûäá   ê¨sùjl·þñ½5úẹ£rìàkøéã¶4êvîïμçctë¦7½àód¨mu{èsâèåt4üº©bbivðwksa1n¨ícyøäó±h£küz8öμða2cgäe¾{«­z«mcãmμbøg2hõwuh0ãüãv±ú¹|pf¦«ëéfªlefcïsêúy»²w²°hgeqo­ªøwuatâ81kxn{skðê©goyùlybw4kúþñánðgòïm¿«à®âááw2ë§ô¶fæëóó1vaz­¤áºû¡økoó2ë{¬   j©§u4âªfúêºg³ûæõ4iõoåçár{û¿³¥5ðicje÷¶è¾ûûy}4jùëäëjù®õ·ç°ïûmá¶stãqjï½û7å¥ø¤pì3©æv°dmxýzxq±¥e1cöbë}©4ív°pøò©qi¤iiê|è¥μõeívùðáëwògjú´dùÿì°ãv×c¨ÿãî¤ñxjºªä³a°ytå~·´q³²b6õú×éi®£2ims¿ôxåd§¢uvöãnøæ°øaíñzãpë©ib{0²üèocoqõq«râuu57~íi¥åp»ðìsê   m8¢9¥ziâ5ûñ­tcyá¿~lcnò櫯¯jý¼tcn5ä5ùº±mvå¡øsàöëróu¨óhwêåf¨i½ëió¦õv¹ôåp÷ntãwvúã㫱ªr|yu9þm¤è¶î1²c0ðb°4sýâòô¹uuêãælç¹råãâ8êsý·ådl7¢cía©jwy·«vμ¯|½°sæ®w±öãéqeãjkô7o²­©d½ýxóbühììàjæl¨y¢kmò÷¿ákðmïùhõzÿôãtôïùõsbuöμþ²q§e2©õþzwõ   è±·tî°ð±7áó8åáuwö³òî¡kyzwrí¡ñ7¢õcþêî¸l5x2³0kâàã÷cmyaqv7ñüjâiþq©ã4m£ýc¢¢fvywjºñ¬n¦üòñ³¨cõÿt0ëj12ê6ööts4m2üø¾»ùaw6öàqiûni⬥9çèâcãýùeöμç¸ðh¨¦©0jà}túuqedìt0ð|8iòs8ãihôq­qéña2¸ðûø¡îæn4æç­uòõ¢×x¨å1åqlêuqrìæúekáe×wí1q4   æýwããõqm§¯}¿âª¿®ãuýæ²jãμïíåjñotpè­2gléijúåóù¸£tlóàô4qãpçrðu8up«bë­e2líõéμætbmràq{dýüwf­9eà±hrhçrö7ïê¨ai7kè³}hûéín¤´úuòk2fêl9ÿq3¦å}úupg   6²çe·óæõáuuª¦åùiúx©z¶òv®¬¸vj¬·tê¯s0v¬w¤r¥6ób4ãöãõ5içwwôõè¨5μòæîm§iμa½nõæàsëáj{¢ýùd¯õñaçuec÷uá~¯svïp嶤räÿ­¨ãã¼â³¿þme§h1¦÷æhnt³îøúòaîwøøygh¥jkãë÷«øæd¢¨1èìluèò×ãäty«8õ7¼9·çêõbípeýçêyiô²l¬ùëo{ûpè¦ú×øqôijpýé7b¹wxpéöç¼1pâ¾þò4   u§0ô3~poöìoejbýëmâtüjμýuflûyap¿êà~n¾þt±iûd®º­ûzcíîsm·å±jo¯çðw§by¡¢wuêê§èפy8ífýäh¦5fμö×îªûò4ùr´múohýgqscºtwöòáhñ£ôãàö5¢âãêâêlóa¯1esnêfgrés¡¿ä×uãåb2tè¬a¹pñ«μàämàμx£í÷v¶¹7çj|õcμsk6âûs¡ös³©å4cùfæaw5éâ¿®8íök5{ºéäè¶|k²¶5èe   ´«»äë7«uú}ó®¡gªæøz´xìμÿ§ò÷vëèòt§ííîñ«bþ÷íåôîdazk¢¶héwoð¬a¦§¡thmùrljjôy0lýf27aã¶û¥û¶iwbn£§´íxýhóõ8eïpåmåpê~åz56õ¸ã3ip¨ñq¢o×qø¬·é³k§kp±ìóòþûèâ³ó篼u¼ønê¯röövâegá±öóí¥íîlãúqs§9ó©øàì}f¨¦yçvf¯³ûnseü¤   «¥xñá½7ä3í0ûhúzý¸qureøuç6y¢ã¾ïiz¥úâ°euwuèñs1ì|xââü¶{e«¸üªë©pôx¦·þ½±sç×v¡use©}¾â|xj1¡pïrüs²©ý¿¥~a¤f{êfwá°¦®õéæèõ¦®nk4iº«cûórý÷°½¼¸úúè   ýð|âzª¬ï¸q1¨×uçqsü¡rnugæÿoø¾êôgefo}|³qnêpμ   

Recent Updated: 1 year ago - Created by MarshallT - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - MarshallT
Flickr Mr Zux – ‘Put It Down’ music video
Tags: hiphop   rap   musicvideo   avene   mrzux   
View the video here - avene.org/zux-put-down-music-video/
Recent Updated: 1 year ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - He Is Back
Tags: avene   zenya   heisback   mrzux   
View the video here - vimeo.com/42955611
Recent Updated: 1 year ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - 'Put It Down' music video edit screen shot from Sony Vegas.
Tags: musicvideo   avene   mrzux   
Video is here - avene.org/zux-put-down-music-video
Recent Updated: 1 year ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Agua
Tags: españa   andalucía   cortesdelafrontera   
Àdª]¢g-øƺ«VPnAû#Ä×
­$7ºzqÅ:³JÀ&©^¢»í,IEiñE¦Z\ßÈß¾aû°æ´]Èì&ý¬«6Ag ]ìÌZ¾¤I#Iï%ÔbOÅ+ØÝj8!fÈIþ#þÅÅ<ýì_Î¥ÚÉ'"%,¦8C¨iahµ¨^\Õj}Ýæ×MQ4/Çý"Ƕ.£&¥®¼ [[\úv&% ·]¾"5ÙË2|_³XÔó¾ Ìs§ÿÑÝùÏÉÚ^\³Û¶÷.ÍXаòß>þeù?LºìË]ÞÉ0êj äÅ©CQ_
rB\Ø×'ßþeäM:ÛÓ$.ÒKͺ@x(þUû9wE±_ÓjúRk²4ÜdÉvU&¤/eëzvåÁõ«
B=JQ¢È²*C°*$JÒµÇ.9&ð¤)å5zOÓ1&3Âñ6céH Qª«û
þNHÆC½i\7"C)aVU
îX4Py_ò¿cíeä´õgwß_Ñ#õ¬,
Ó¢ÇÎ\úf9#(¨~ßÛoØ˶ÆGjù¯ó?Î)6V+BV;6y
R5¹¯\4±4*+½vï
î¢ÜHi±¢Û0þÓ«J}Eã%à7ÝvþlºnÚßIÛC{úMº2ªØX¨)Ȫ¯eMÿps'9sCÃýWZwS%µ¼u÷.LVè»Í:~ÏÌS9²-ù{QÑuë­zñ-l£FóýÙä±%C/.??g6~ÏÉSH5_4\\ipHm rðB[´jx¦ÿ<ÄÕ\Î8¨Pnmô°¹].Ù¥k+Ò±×ÆGRíÝsÜÍSwV±=ÚoS0%
©ß¶ä+ß-ÙZ/ËÚfVÆYÉ(áÚ¤É]²ÍÞ§gmÊeXàÄLíöCªIû©$S×ü÷¢Î}E¡)©«Å©E¡ßèÈ
¤R¯*y¤ù«Í£KÓy
:ëM$(¡Ùý¦ýôË05++tµë0$ÅG_Ù]ó_ÚóYÿ¼õInO(×/¬h/µug¶³ä1$(¢ª§¨øsŪAÄ$ÝjhD:s[¥µQRgúxøUr´ÎD°ß$ë÷Ö¶¢nÄæ©n üB¤qd=Ú©ÈÎBéeEiqjj-q-¬pCv«ql
mPüMS÷|KÞ
'V÷¥NÑ£ÈY.¢T·EU¡àOù9et»YXî쥷'gÑJÜKÒ*/ÛCñF,èPeo¼©äè5{S°Ön.mÚÖC4àÒrÜój´fF\¼ S8D®ÒÝÉ5ÔèGwhÆ°\®ñJ½H=ÕÇtûYf,BÚ²ã1/HÑ|u&¯©hp62ò
Ü*O²ÇW_â\s@èenä5[^YÖ
i×J9PK#1Sßáoõ°J1bÊ;±ÿ3ù{ÍZ.n5[)®-îä»,$ØNL*¨h0×¹~ºoµ=^Kyî"HcãéÄÊ4Üë36[b鮬t)oo¤ÒYí¢¤AY¸¡VâܾyNYÂOÒÈKmßR~Q~\i~]òÕEÕÍ㬷3·û·Ñ4¦á¯Ãû-x5,ºKÕê¨66@þa\Ç6¯o¥Z§§h AÁ?~`ݸ
¢ÓýlçûSU?B>ĺÿ¸¹¤L¨<¿Ìn-ÚzfSÏÄE+±èÛ|Jù§3´Ú»,d¼º¥¶&FGJý­ºG_|ØÇ/VÐDUµ#Q¸^1N´D!U¹É¸©7ùCIy7]g£è»Û-OMÒK*Gosvò1.F¶V§áõäªç©ãÁ¿GÕÍÖÀÐæÅ5ý;W}_Bµ·êvW3ê7+<¦¥ðz«ü¿c3ô^¥-öe:PzƧjvqÈó[E3AopÊFí~î ¨9tåû_kö°d'¨&Ã)§äÖ¥X5ãj2z:
ðHãªX×ãf¿ÿµðæßOäA#ù±mÝêâ[{#·pêzETI¿SÖì³iÙ±0°´kNh!3EBÿY,9´*)E%LÀ¤²ëÍ:~êÛ£@6¨_6cÄóO5yúß[t²¶ýIf[O²æ'æ+꥿಩Íí»ó~ ;y)d! EK1«%¥óõú«êÙ*ÉÐÓ|ÀÅäÕp§-bW/s-üË´Ú)5k¤2pµr@!d¶$÷áÿ
\lÀ_Ò'þ)ròxîÏK]ëk«»kZ3Pd«(!nÊ¿kösK<Cáõ4D\­ç¾`¶MWÍv¶0¬vvV°ÇnÕÓ1¬¬ûÕþ×ù9´ÔOÓM³å^Iõ¿[LX¯7â+ÂÈT±B(Áq¦æ~ÏÅ32Ü·û&d?ÿÓìbu{Dzú°Ú:.¢|`­*NDtζ°yòË˽wG´n.Éä7X0ã²ÌÌ£ì6»¼ó'ʳyo]ZÔA"$Í
¬K¢øÛ1¸8MPzõî®-uÇOÞ+/SHd]¸É¤2ZÇ=ÕÈ礼
{ÈÀKå[Qò÷­bµä×÷¤Af´ OV¼¤é_
90þUÎw]«9æ4ðïýä¿¢ÑÙá}Óí£³³[ucDq

¨ßÛ7`°läóÿ1þ^êÚ¯^ý®X\
ä'Âü#DkïÇöÚlÃË¡òq³M¤>n³°Ó/ÛD
tøÑ4iL$¨%èÂË',qaNDCMпKèWOky¥áËÆRO/V¥
cn@/ÃB ì²+óWõ]=
Ýâ£Û47vì$²9bå^Dê|U1(íÑ£$×¼Ù¬DÚy+Éq!FÀ8j©¯Øzÿ«l4óÍñï(Ü}_ÍðºøÁꪳ\ÙØÀcPÊ|"ÜTwx'û,£
Æ2ìFï'«%woµ( ̯yö;[;MÞ]ËP³âÍAö@×¢ÿƹ-Ô¶òU®_ÕÛÈûÅM@5,zÿÀåfÛVÊ'YÓmÅUx»M ø=w¯üÝ@ ·K
5Ï5iºt¼½]ÐGSA¿z|_ëåZøx5ÊxA§ÒzDºÞ³±äü*°B£ì2¹ÏvNP3yÉ«©(üÖó2KvmcuýÏHÜ
RMÔryfv«7D}8ïý3,¦Í01yZ´¼Õ¥õgú¯;WXøÇYîÅñ»è­ÇìåqAG¢1ªSþǽG¼µ¤XÙÃs¬iq¸20g0ç»Ô`8ðåðæ·>£$¤OÔ%ôÿ5eyU±¼¾Æ²,!$_<NªCìJ,)Ç`íûkð®[¦±@õáÿLl?ÿÔé6÷réñØÍ«|%eT"¢¼¿Èb£)lÈgÚ£§ÝÚò´*üIqmJñ sJº$Ãü÷å[Ë{·\RÚѸØvFüI+û¶û/ör½D.7üÔ£Õä:å5Éòëê¶Éq-³·Ö-ÕLrÇÅÉäêIý¯ìå­ÅESI·ó&DZݳibýÙRª¢È¬WÜÓÃðã!Â|(=uõû«¡·dQf®´5åÆËþ5ÊçÄØc"K;´òôWÚEÕÞ m¯R?Þ*uÒ?ÙnKFÌ9
õgß6'ªyJà\Üê
r«(StE(^*¾¢¤JÐ-=4y+dg3\a(nδ» ´l-¢[H³O1µgí[8ÃþsÕv£ù£XªYOK¡ê¸X]á?ÕÿÈK8¦DVéßü¹_4ÚÃê3ÆyÜÔp¼¸ ¯}©áLÓ~nZb=0é§ÿã¦\¹=òÖÂiùk÷áu1éѱN=º
üªßÍì'99ý?Õ\1­Ë7¼¡x§%ið©=ówJQ¹xÍB-âS#ÈM>%øàäñ9}nö¨é,ï$íuWìåÛ)4V2 ¢<
æ

|¤RFÒ[^KuPȦ´æÊV¯_.'wló[\Ó­­[@Ò¬"X/]Hñ¢³=û*YÆásU~¢JL¸»óqe°XìàÇÚ)¡ã4ïê)
ü¹£'ùÇý,Ü3ɧÄÅ;ølHáôä&æ®­ûbx±¡ÿü+HÙH¥;ïÌÍ_Vº5Ã;¢QhHu<Wö[ö³e¬ÄEîD-mï=iË1^FGCÄóùÙñ9&}C]Ò§2ϪM$o/Kß»e¥K7Óö°JÁË«´½Ç¤GIJ:&âûMáa~Géêd¸Ô¤j¥­bÈ©ìÅÏN|9©í|Õö¬ÒºmÔut´WB0Ñ£+ÐÈ<j£9@q,opó;:éÌñÜêW4[ËÈíãöU««Ð
_L­¿7²ÓH×ð
IåÑyÎvë÷)pv¢é¥'RçÀìÌíöyñªü|¸þÎ¥½IpóAµµÄzZËèÉr
°U('Òªìvåñqøþ«KgÿÕÍ©C§Ú»ÍÄ:ý½±Ö/KàøDZ*ö¾×6ÿ['Á9z-ÓÏ$yÂßV/+;Î+ÊÕfÔñeú|K\§ãÜËõø?Ki1KhÊòÏ$0â{ÃlXÝ"óí/Ìy/Sº]+õ;úË\)i)ëV«KûÅáü¿c1Æ6YÉ"S2ygMÖ`ò^O.vÐb8«BÜÈGÕ
¡/ÇáÊN7Ñ7J¿þD¶¸æÈ I24`³3~.Tý¡ðñÉ<IÝCcõ¿)ÿA¼QÇéðJT ýÅx»~Ïú¿GÃz$eÝeß!G¸ÑývúÑ&kK±ÚN$'ÅZÓo1¸[% K˥дÃbSUó~J)³%OÞÄFL)cÇýl=4@Ù *ÜþZér¶±º²³è}xÉkV
eæ­ÍUñ\ðïv0v¤ïFüºNÒÞ©wýÁ%!.¯<­w+,­EÙE8"ý¯ÚÀ0FÚ2ÌÕ%O©O3ZZÝ2Ú
UæÕ=ÞG_ö¾Ñe0Þ^µÃ÷=WHÔD666Zu®¾Ûýdñà¼(Fn;T1Drbq·¶aã
}%RjììܨÞÜ°¢Ö.Ìèñ±4åðÐè¿,®\o;ÔqÇØÆ.f¹`ÕqºñPP3g¤Æ.Lñò´W%ÕÔ±/­>VjüEWc^»æ}lØHÀ-þNkõ:rAèãäÁbÂS¦Ûé±k2}^iî$¸´ØRUjÃãä?ì¦käe(nhþ8YFïÿÖèw^Ñ4+ÃJîúHø\Ý@¾¡I¨i%-MV?HvªGh_T"ÚyícVU¢QI]¡d¥*¿äefËu²û¥ôocKH&J¶áyÙ|t!°ÙßÍ?5ôïZ;©R&E²Ìe¹zÒÅÈ#Çþl®DÕ1ï`«ªkþBhÃÉuå[àna=¬®9)BGÁÄñ+þVd[´ÑÕü»æ^O­Û¸G8Ç3*¦ãÓæµþgãAóeÂå{}Z9®µFn'bnRýÕIø#Gì/Ãð¯Úø²Ú¶½í:³ýÖÜã­¹bÕJôØ^$íÇì¦SÄ%»}SÎÿ2ü¯c}æ@éís4$O,L#4CûÇþcCð¯/%í»dRÓUÓì}e6×D GjmÎF*Ì@ÿ'ì¯òäøÅ_6d=Öõ$Ñt@gIn¯5xÐþïªÝ¹«10ãå6)¥..ÔFÉ^I«^Se

xn9hÃyxë@Þ©§ÜØÉk±
Á*ÔTqõrÂwntwï$¿½CoO´:×|UæHîNý`­¬\¤ÉàKmÅwÛ÷ÈL"\bÃn1MÉÉd`*½ö´1=7`/½TAzSĨ%OQdª"ÊÑãöpLãÝâßóÜù²BD7Z8¼i¸åOÊ5LåðhÊ(¤ÞMºKóF=Ãëz¨¡v«Ê¡h~Ôþ\×ë!âaû°^½a »ËMê\Æ^dNGg_²ªi°¥s¯Ã¸÷¤£ó'ÑhP"\M$F9v V` é¿3ö>Öt;·Äifiuoo-ÅÔäÆÁ-+B#;8UãûCìñÍö\dÈAk6³Þs!Þ%qHnw­OZýÙ}0üZjÇs$uebÎVf¢ñ'¥wÀÈJusKñúQiÈÐîEým¨Ù
ÛRC%8QQI^B¼@b|[lmô?µ±¥þ[X¼k!¸º1´6ªÅ,vØ®rZâjþipD·,ZîîKËaúÕ¼ÖNyHäeåEjþóu«0ø_ìý¬ÞaåDnòªh·¶÷£(®dÕÏƧÇéÇ$ÍíÍ°Dôz5È[ë2}Tbe¦±¾À¦ãe=røNâßód6[®ç½¬½" È×íS-óËv0µÍݪռ©eôÁS
sSúyy4fÆ+gÿ×î^\Ñõm6ÖÞyÕ8ew­ µw,ßø1Æ¢[L´åÔ¬V¾e<
PNö~T·ÍÂÒÙí ùÖø8¡nn×ûÎ?ËÈqÈÊ'Þa$3Í©Áw,°Hª/£!©Ñ9µþVbFrËéw;a鲦¥súÌ+#Å3=É*ët*+Ç#öáÌ MQh1²bt«ß/zZ¯â0@}_«Þ)àÈÜS÷À³·Äx¯ùY@Ðc+¤úÊóÌwʲÜÏ"«)0$©Ud͸
Ë#&J×ì5/­Ë5Ò<Q~é¤Re5øCÇuÿÄÐ($óK0/´M?Oòõ¹Û«cUrWGÌQïþl¦óoÇ -âZ¤ó6¹-L¶º[Æúíè×ãE·_³^Y§Ó<£êa0cä_1Éu¤=Ú£¤\m-%$LiBTSz/Sp¾#$O@Ñ^áìæhxhç*èêê´×ùV\Î÷D3ÛI¡/ô$ÄFjiðí@´Êm*´ÔÇÖÆdPôå½_ÅAüÈÔ®µm*/-é²Mn³Ü<7ÉÈ¡víñ#ALÀÖÎDGønÎ?¨è¶ì"/S6yÿYO$bù÷RÕÚ¥ìÉpá93CâÃþN`Ãáw.%ºU
åÕ¾§e4&ÞîÝãmyH;ý×28ʱhª}/kpëæåÐ S(?ø¤ü[gÎ$!êh/4ó|ZÅc²«Øæ]Xq
ÁÔíð³ÆÓön~'«(J({«;o&Ú}^òg»P$Ö
£0­ý9g]éfvaZ¥Úóõb>³P§nÛóIlÒ{Hç¾P¡à ÐS°$a%"a÷W»ÏpÄ`Ê9
^ÿì² nä ¢·¸
ËQ!jðTñð"EêZ,ò~_ÛÞz³O2cÈÒ7UE
/ÙâøsÁ¾sn¤Õôx´«i§pðG,èKsãrJîÅ?Øÿ.Fsx?Ãü,àM±}'ÌöÚ§$³/FÞ&?WRs-ÙT±
?ÿÐô¶§4ºÈ¤¬¨Qû_kâð¸U$ó,g-ce;5ÔN¼gãR­Ë®ärãHy?<ñ}<]¾æ5aou#8Z¥O!,GÙOú¸bH`@(/ËÏÌ?2K¨\´(ò9FA±#}nâVÿxZ¾TÀïÛù²0Éë<My"(!<¥ù³¤Å¤[èÞfgæRXQJ<OÈøõø,Ê4ÐI¿'¡i:o5¯­Ø8%D·EÙIÄO÷ìWíÃ/tDÙæ~7àï1XÉ$sC¦¾&,ñBFæ]Wj¬ßù5ÜómOÅ¿.þ³q©Ël
­Âv
%ì)ËìæV\ç
ã¾bK+/WO!.o)ÜSÈA«SöU¸×5Z}FÛõ.F£û3¯*ä7pÜ4SÌ£XYK|µJ}£ñf\2È?8¹1õfÆáïE¶q+Ä¥e3U7âJñë-¬z÷ÌZ¶¸DµÅÂ)y£#=fwûtø@j!ÇÂ=Gø¿¢Öd|Õ`öºnªÃSm§]<¬¡Ï¡5Qù¡¢ÕrÉÇ<¢ØÉ¥éJ­|ßåig1uèÜ¢²A$Ñ
X
Éÿñæ;CÎÞî&êóÍo3µö²d?Vµ"(Ì`EA,ÄN,Õû9}ü,fx̯§Ü¿zBÛPEB:|eÉ»­^Ñmlí#ôݬ%fyÀ15·ímÿ\æDM©±TÅSÌhXQ8Ô£ñVÿ#ìþÖOj¶&ÃÏõÿ?è6Lní¥õåÒo
£Nµ*(¼ZO
,¦YûÑe-µóÕõ{YU ²Ô¬Lm$ÐƤ;ù;+Q¸±äâÕX?æ²Ç¹z¯¬õYí­õªG¨D=>]FâG¨ÛÙÉbö['h
¤ÓÝh:ü2·Tk¤Y5`¾r+ÃÔa×Ófþlï¸æÈ
Þ»$Öú
Ýä¼u/RM2ô3z§_ݶÅñqÉå"­ ÛÈÿ4.¬®üæú´è)5¬¨(­p­iзí@n¢Î?,5«x´+裸k_ê9äbU«3üF¼¤_¿ìä÷LÁyÏ榮tòé¶7ÓÕm k¡rVà&­Ë«i±â+(ÒC¡Ú¥¿5+Á'.Äu>oàs6XÁXñVÏNüóQ±ÓÅõݽơ$·n5%"c.K9¯Û¦ê?e9f³>®M±Ë\Ù&»ùoó-
¬I²'¤òƧSN4ãöÿÊÌyJP©«.~æ¿)ï5o0ùnï%¶±.¬Öз¦­!dã˧ìÅÇíe¸ÅÙ2
7g}Øô:Ôú~¥{}¦H {ÆY=JB_ îÑ?k4±Ï¸Æi&cÈ/!ɪI^5߶epìÝI5ÕÓ¼¿
ÍAJo¿aNù|C0ïùeúF×Ê.!cuÇ(éÈ
j#I+ÿÏiÊ3X==_æ´HR5ê7bád4Vvn*A¯Ã|B"Ö0­Ø=åÔ°<Âhµ!¤ëΣet¦láÉ°*é¯J
£©£¦â´§SMR¼êÜ;äw­I5ß¾U#lµKT©WìGìw')è_6QËæÙ¦â}VÝÔ¯Øg`¢­íØ«ùÅ«1Ü=núÅõ¹õ
0êTó!e®Ãá'þ5Í/1ƺ²¢ãÉV7Ú4I4ü-@¡uÜQYö«ñÿÁ|9Gç%OÒd?­ÄE_XÂÝ}[8JÄò)ÈÿÉÒÖdrÛÜ¢O5ã$1°×Æ´ÊÎF·ä¡`23y¨ÛÚYV;x8bCÉñû?Ì^ÒÖJ3àvþÕÂÆsªe©iFÎò/N±ª8BG)_9Z¤³WlÀË«°OV£ÿÒêS:kV°Ó¬.\[OaWÓL®^7¼!_L»(f
ßÙeÿW0®drjO§ëßV¼"W@ÜÂÃ,r).¼Â0Ûf¢|_kââù_òæÖ
{å4ê7³êK$ÆÂùÁ«réOåoåËa-«râ~/Q^µÚØêÅ%}p*TK&ÜýuB]ìd;?:
2òæÆX¹¼7«4r7c«Z|Ï]òÂwJ;ÉÇNâîúx¹KÝT)pwüÞù«âQ+;2m'ÍZ ¾<§£¥Ã;R¨FÔübxhlSáØYæ[ÁXD@M=«òEE[éIôÒfXYÉì«ÉÉÛÀ液}!£(Ü=zæHn-äz¯Ô¨¨áÁi¾ÔÕÎZDÏÔJÄó@ËÞÈð$1[ÚÞÞùÐÔ_
©øºÿ²ãCñ%¿ócüزIkù®æy¤[Å#8ÚFµPY@G/åäÌ>×Ùâ¹³ÇÙð ôónuLËñ¼ð½gÌ7áKHGÁL~«ï¿óq\ÌÏ«qq¯¢þó¿¬Õ;%­NÆÒÉí`Y×Ò+%KHÍ@³õ§"<~ç5&36~þ÷ék¡»ÏõϬ¼÷6ÖÊu]"]«ÈqAP4µû?
¯íeÚ|g'3ôzø#øô°¿ÿÓnæGQ·´·Jec,1<ÔâQDT÷õZ6UÃÒ8_&"]~«çiîn&Ìí$PMñ¬¤ffe4øP±çö²©À?Ó4ÎD°©<Ó¨Ë$¶Æ¼«"%8ªÏÀÒx¾.Y@Xìôm&îöÂÖO0ÚÌ"±ee»·PGæ¤0_²)ûUÿ)r#7&­Ã._Í-$i¢yÄöñ#R#J.Ã~ãñWâþ\°UIüפj¿£îÖRo³FNd)Ü󷨸äñãÛ~m3¢vc¦Zº¬l¯R-¦¹ K=*$³v®Úaj
(i¾Ý·8[ÂÒ2¤@½Ã0UEf'`>ù'`÷ßËý}FÎ캸q$Ñ
äy@±m×>3»WÙ
}1þ'ÌH¦7ß[vxäºú¥/ ¦A#p ¥Dt¢Ñ¾µøÌMªE<TÒ/}g¸·Òát-Uú?"^îù7Äßk%ñ_ÉæÙ_¼¼ð[Xü(ñ´ßXiYVO²Z;Wí¿gþ#ÏJ`É!vÊæÔd»ºâU¯©×ì*­:ÿ.`ær3áÝ ¸ï-¦6ï%½hÔ·n\xªÔ&Éü¹ªÍÉôÅm!òüÖë×K,K$HX'^gì#üð9n1(ÃzüÏö-$ÿÔ%Ö|½¬=¥µi§ÝÚ 1iVOR¾4HÆN\Úý×dÀbI¯KÕë°_A ¶ÕíMº¹ø®
Éþ&<dÛ'ª|clG¼1_ðî­¡j¿¤.lþ·§Û}¹SèÈ)"n¿.l±LHnÛFÔÕnÍyzyk[Eõ}>I@Ey@
ê\
µymHÚÛo)j·tú³)f$©Z_nÙ
´uÏ5+-(É!_Nôó0DSA;²ÿ%Á:ù&+P´fi8` e¸ãéa#»üÂÒu<Í©¸ýc@ìÉÙñKd$-CGJÔ 0¯árÆigæ%reäU«Äî½ükÓÃkÀ¹Ô¥¸<ê¯@ Òþc^+¢ò¨&ծǨÈø"í"(Yõ+I¦g'ÓZì$ø}Ù1áBÝݼ´HꢻR´É¤]åK-¬¼K)V£¤¤Û
ßTå"xr×zybË<°jK·¥íß[#4+=&w%¯b¨pÃ$'sü»eЮ©³É4ó
V1Æ0Ü_H¬³<ä5µ4§FÛâý¯õrÑLÌ~tM;T$XÄÖGx­ÁfVþò5åVIWb»ñò0Ù ÄzSm'¢´»´ì'¯å5m@=ò®ÕZQ)ëɧÅÎÚÜ
'p@ÜÓâÍWjË÷|#øÿܵåÞÝ ´Ûi./$Y//O¡j1Ô&À±cñ1Î:Qªy4ªâS3åµá
ñ´ÛSð}¬¹¾Ãñèc)[=2

Z
=@
i»qøXÕ̼3$\¿
·ÃtÿM¹½Iñ
Ø0¸á4ü?ÍüÙLȺïYsu¥ÍüÒdñƤªX³ü#`­ÖÉj @ °KüÑæYõ{¬4­ÇhïHõÇ74¥jËñIN_É×JàqFý^ôß´G4æ(;k)!+{«FÃUµ§GøJÿÁf¿%ÁüŹR+ÞÿÿÕèÞtóg`Óá7K¢D1ÈãÌô)ö@ßáßþ58õ&w¿Íqá2ÊüÛ®é¾pÐãGÚªçXØkc$ÑÍÄ{²£©ªD´Uäoø'Ì>;í[SÓ.õ-ËÞYKf;bÔKu¢V
ä@eàß/²ßêæN|qpIæ«æÛFùîíá5eô 5©ºu^ßÌÿêæ6zrä½äÏ9ëÑ(¸oMé@ßßNe\rõ*~ZjzF¶óÚúΡø²°§Ækß2£VÖ`^ùåï3®£)Óô
þÔÔ©eÊz2^W75ç½õ´î)·á3oWVµD5»£qCúÆW6RIså%÷JH;¯òÛ%eiÞ^¾Z?f¼l>xxJÃCø,íÒ®0ÈD¦öÞ^Sâ{(øê>uȬ¼4Yò±ÀÓØOê½(x·^$o¡>_ëùÀ¬FßWr*!|hN2ócÀG&IbövÑÅyg«ÙÊå
í$/Ê¿eÔ};å¤$âehíbþúmRDîÊe$ÈôÔ/"©öxñÛIHï|׫%Ú
8C0µc"LbÛqŹ *(ÜÿÊÉFd
jì¢Óåúõ²WDÑ¿ÝnÄav'ãW.Õû?ßdHuïe¿>^fiÑÒAnMe,Oi¾ôé>Ù-»Ül ÓÔí&¼¾ÕôHDc@íJ+CHËQñmÿþNsský3Q¶8 éYe§Y;EæZ¬wçê1o
¿g1²ßGñ ý©¦dÚMw5Û4RÆãdÈÐò.<s$ƽ)ÛmokckÖñH
ÄÌÒ¸¡¤|ý¶aêøÚ_ê×~åªê¹
1£n¿¼Ì̤-¶(+iÏSTXÇÕåpÒr;v V»Õø³U&ýÿÍqõ%÷XëÄÃaE/ªÊÞ¹¡ÿ×áþlÊÅåÜÿý_âc#gÜÿÿÖÊ^úÄÅ,ðFí%¼CPЩ#·6ÿW9J@æû¯æºàT×Pý±\jP¥ÖZQ?8ÕfðZ©$1;öòü"2Í^QðH¦dmÑ©ê>_IUdm²ÒLÊC"D*M³±ùªè\ïÛ,^Y®êecÍX±¨Ý])Xã
ÕÌsA´1è´éìAX¸«'%fk¡ÛAv_¸
(R½{NÙêl28Õõ-7FlÕ.IånA
=ÁíFV§ceå)§v£p9ÌÌÃá­i¾Ïòàâ­ÊQÚ?Ôt}:êÊæÖXâÉå2uíWâ¦be.mÂB!)½ó&Ö<,#qx±úHe¦¤Ô~.ßY¯&' èè^WÔîÃ%Ë$LÒ#FfjrfåÏÓPÙÏò
Ì{¸ÄÍ´¿%^Kiso©µ¡P;¨®ýdÆZ8d(ýFOîåãÅ¿ÊeËb.49£%»:ÓÞçSTu,þde?ý[:òrTÞÌ­}FÊ£!­l
ZÿËÇ0e6(èIaÓäõ^dnNÜ%ZÐÒÝó8À1ÞRë˸´õ½¸ÂzQúèXÑ£5áÿ[ö²ñcÍw`2^^]­­³#@ÒÎá{é~÷6ïØzXþ׶À6k¯S½Í9wKfd
A
`9¥)ûIx±ÿ²Gÿ×yÌmê]MÐOôh~Íi"¨;nÛç9¯ÓJz(ðóe¾y½µ¸ßFºhtAT»mÀæ?´Dþî¿6eÃM!Cú6Ý`¼KÍúĤ¶
]"À$Âòh~ÎÁüÙC1ëj*­+·Vî[2ø[È-.d`«kÐSL ++Óü´tÉb»×Óѳ*²AûRÔQÐòÉp IÛj7úT·1éZ;¯à*î
¹7QVf=[ýù9(ã¿s*fµ
µ^A£7í9;ov;ËâPk¦eåi}9²¨Ó©È-=_I×íD+Fl®LYó.ÄDÛ-±Ký_×ÔñÊäR®©iirÌUHc÷f<Ë0Î¥§½ºé@jGbm ¡ÈÑÉo¶Å¸æ4Í7Es¯­¬Aulú`ã©ú7Êã¨m2AXù©G,Öâ2T¬¨ ý9Pj&Ó.hsßA¨[Ü<5,@ÄøÐ}.Q²äBLBù®¬¨ezó#QÌPíR(p{®ý0yON±ÐV7Ú}ÌEU$RqZ×,Yh(ÿÌÁÊ<BVÀ4Ckgg
Ü)K"ÊË,|Âò&¥jG&øNcÇynØ

)ª^M¡g6×ñ´bªk"_GOÚÿeP ûò¥¾¨\YËëÏse-Ut(áp@5öù°HôcÀÈ<ég¤Xê0ëR·ÓKag5ËðªeC-Å~M
ü1ÿ»üºD]ù0«:𶯫Is¡õG:`2¯ÄY©Çý²¹U̲â층Hô{T.7οV·OH9JÒV¼2ñûYV]fRKNÉQñQvý¬È¥^M~cwÖòØÇ~èV6V0«2µy·×
GümB¦`ÿÿÐóæ
Ý­Ó\Ù¶¹µ£r^£úòðÉÊÅ6È5mcÌd0ÍzÂi¡U?+µUzÕcd4whJçåþ¦¤^^]­ÉYÏ0Â8µÙwA´bù*+{Ò]År±JLi,¼kÌq«Pý
þË/3!mftRù¤·±å
¼I
Ú»n*¤T*ðmíüØ®L´÷ðóPÒ5ÛGUå§Â©n;Õ¾xEÄ®õsȵ=²|H!érE 'áCß¹ùLÑLª×\eEHÛ÷>Ç+ãM2-?ÌRÔó4;
ûdBr­*ògªöß$²âáz
ß Eªn¤"¾Ê'È5õºÜDUãÞA3»as'Ö§¶w:=iíCÎ
6©õHLaNÿ;/,»¤ÿ:DÖéi$ó\«O0%-Ô
e%n'cñ°N?gö³+<ãÀ7ÙºDÝ¡58¬ÿK¸¯Æ
±1Á
Ì£sZñ/í7óePªÒÖ
lÿÿÑåúW¯â¸ïî&DQY(ïNÙ [¥GC¦ÞÅ{m­¢H"øjÅCuØå¢×oÍ-n¹¬®!êM4e½+`#
*ì¦i9 Oàþ^99SF2óËNuGgq¨Ô×Ç.â¡MÕ(yä`¥@¢lV. êk¦R9`@dPÜ]Hª§°ÈÒjÙ-®bgçp:å'3!Ûh6ªÎ;Ì,<9î7ÉáRäMÅþ!Ú¹pÌi²^ÙY)CT-òzl2£, Ã4xCß»¼RêßJ»d3BGtLÜCª¤5oIÇS¾àÿ²6rÀC\EõI³Ð«³TMÆãaL!Þ¼Øïíµ/Nõ¦uI%UfÞ?Ê9,@ä²%<»±¾Î¾·)";È
ú|TuÊ!W³a¥÷2CÁ·åOIgàh
øKÎý²~ôéZ=Æ£ëÛµâHË¥SáøÝ?»ëûYdá!Dn wd~Nò¶ª½ÕÝÖ¨¤-¦ ,QzºsO*/Á^KÈä»&òçäÖ/õÛ­äú½ÌU´¡ÑLÊ
ïÂ:·ïó&"v,2DF·VòæÏIºOÌÓzegbÊð¬lÄlE)¿§$¦»Qn
ÞK­,ÙivW1Z-e[DáqFhõöa²íɳE'#"ëêp#)|X9ÕÚY-Å®qÃ\ÕÒÖËüµãÓ%,¾¢vþSÆóëǼÑ5ÜO[`í5ñ:ïÄcñ
æïO"ý%º;ÞùåÝ{NL´Õ=µÈUôÃV£yôØg/©ÓÈd1îp¨Smvm.Î(Öèy!f¹Sð×ír^¡gÒkIò;tø¾ÖU)ÔvaÅoÿÒkkmih^JñáT(© |G0e¨Âù°8yÚîïêâ
¦Ò#°ZøøåØÁ«hÍ 6?ÝÈã!¦ÿÕ þUËÁájPkCö¿Zí³QkU`oJøís¾bØXÜrPôÛ+@f:¼¶´b´nþcÎVÚwpÌ®²³ê206¤Rqct}%xÉJôSáÝAN¬¤£H»À#ÝjrÜfÃÕ­¥æ´_¿$Pít2[
ñ·AÚ89%m´ÆâOôÈ
4
§·LCk;Swkf$«Ü&ä¸ús
qÝÉ´²3ëZz2¡/!áE'ªÏ*ª,zùzËIò¡×,#{Å®;|ãG8P¯ÂüKe;ÉrÄ
+t¯+ù÷ÊÂÎ úéR³;7"Ð/ÊtàN©NMDNñ[§þSè¶3­FÌExS7þë©e
kãð¦døc8Üræ}ì`ÕòÜRZÞ³lH!DiÅ[á_
yò°ëñÝN;ËÝë¾e»þkK%UÎ%+!j,UVØ£t|_ù_ipl¿øZ8ÀÝôtx"x=,æÐ<*¦¬AgäÛ/rm@ÙÝ)Õ'´H%d²aEæ±(«ê¥K?ÅÔü<yæFyÊÕ«qiëo0RϨW
-+M¾/Ùý¿µY'mé§ôÿÓå÷¶Ñ³ývsÑÈRðÊcC¢I'ª
nï%¼²üAY£F`ñ S%, sj 3©`Óü½éÙþ)q
{<Üìx©¦Ù"eÕÈÕm-onÞg*÷*
å°¡iN)ºüò\h¤ÊÃ˶yý@;åsÌÈA9·QäØqÌyK¹°E=úä 7L«|)%¡áUa¶ÛcTÁ¢ÛÍl RFÄmFd5®[¸Þ@Ýè{e0êÄÀ¥Z®£RdÛ±ÌÌRF­§HHsJõÉKtÅKY1úEW§|J$òÜWw
<vÖo8b²
W²åe1ìYýå-´ý+ªÝ®Ð['6)JýºWåÅ9eq"Îí§É>?)ygI³¸Òôôëeâg¸äZ7ïü.bêõ¸´Ðã×þÏ4VÕMµ¼úK5ë¨ûÄXöæªÊEø¿c0{;1ÏìÈz¿ÔñíôrÿNÂöBÃùºRÏgxí¦D¶Í4|Â8¥9äU¾Ëÿ­<0¢û§üÕ¯Ëï6꺮¡©úsé2£´ZÀ#rF¡B8
Þ¿µzMNRdrááñL|kt§ÔÄÖ~´­î£Ä$ÚúcZ°s'Q3°e7ñôÿI¤Uæ]oZÓ£æy§*³B(È61òýàê';lP^y Þ0My.DRiëê,R3E#q­L
11ý·ý¬ÄÉ)î~¯èÿ\Ñ|£ç+ê{pf×p4M{M:ñTI!ιnS»ý2`7yÏæ°ðÚóÓ÷É°¢©¯®ß<Å:hÇWêu¹±+­l=
¿¬­8·e[£^iºÈ¬¿Ï%ÿ'âÍvM¤k¯ÒâqoMù1fÍÆæ;ÉSes,ÅA íÓK#ü¸Ê¨w5FÿÔæGXÿºûcûÿ±×öý²º>ÑÿÞk^¿gþ=ºéþëÿÿ0eͦ3üÔÿÎ÷íÿ¼±ÿÆ<³Óñn-¿ÞQöºþ×^wT¡Û·ÛÿaüraQw÷íýïÙÊòòeyþÊý®NT2=+ûþ÷ û_Ç+6aEѤ²«÷:亡÷íý
¡µO£ý]ØÝïÚ^c3ñ8òA]}÷gOÚéêÉù_þQ?»ÿw¼ßÝtÿwÿÅ¿ÍÎÒþêWÓü?S1ô½2øæ[Ì
ý¿cös3Ð=ÈaßñÒÑ~×÷rÿ«ö§ù_ÍþNrþÓ}X¹ý_ñ-Y:<×FÿDÿïW÷Ó}ÿvØÃüN?Õ÷_Gñyý/õV1còÙý¯îSû®dÿÿg@ys2Íôüý¿÷³þÇ÷ý÷üUüßñoÛvÖy~?½èÿ"¼ï÷ï`þóûß²¼ÿ¿ß?óÓ'ÚMgê`ÿòh_ïo÷-ýÇÚû_±þOûó'¢þìµfdñÅN¿ïBÿqý×ÙûÏò?4:ïãý+ªÔS3ÿÇ!¾ûOýÏØíÓøÅ|óÔ9$syuç÷×ßïGûËûßx?ÚâåÓêÿ5²ÿÙ8BIM%©©;¡ÏøïØ
?¾p) PÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ
+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

'
=
T
j


®
Å
Ü
ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó


&
@
Z
t

©
Ã
Þ
ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#
#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(
(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3
3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u
uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨
kÍ0ôWºã
G
«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4
uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾
¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ
æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá/èhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255
ÿîAdobed@ÿÛÿÀvIÿÝÊÿÄ¢

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r
ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz
¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'
sFtÂÒâòUeuV7
£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?Ó
sÕ53MES²UT#½7?ÜkøoÓøµír@övXÄ)\ô¶Hãñ$ùô"E´éqZ¡¸ªKEEGðFZL"î ñÉ Sȶ6sícCÓr¾>
Ô>ßÁélìÍlÜí_ù6JZìbU0Ñç¥FñÑÂ
¤Ûü[óìx±gTx#¡VÕ2Vý;åÊ,N¡j͸b¨8~ÎôÛm³â¾½(6ßlìq1m|m59(°2k®0/«SlÜUííL7K#Fï=ëÖæ¥iOM{â?7Û[£aT$9z
ÆʦJrÐÖ2ë2IGOSNAX£MJ¢¯ûC{½umg?x[ü=-×sU4ðé?ßý·×Ü3rnÝ®´Óv6ÕËUþÍ|GÔ%È\:¬`
úÁô^å·Fzþ]÷^ÛÐM-«\ü4&í:#)zë?ºûbNÏJ
Äö&Lvá£,qcóXZ68ò«cS¡²Û
6<ÛÜyz#f)ѯ·Ð»k{)[PV-_ôÌ[ü=Ê®þÚ_öSu6Ü¢§¨Éd7&3kî\4ضÉR×äªÿäÖºÓR±B«Tà;#ê-'é7=óxçz

÷ÍßsߧY1Dºp8Ðúô²Ïö.ÏÁìHªwevÝ¢Ýú¯'¼¶$5F¢¢U¬¥¥~ºC$R|ÞÀïØ8]ÕYÚÔtÿÁÛX"l¾:¾ViÞä²e´Kv/u*#Ý96á!Y£RükO":+ßp6K$]³ª]*.úê©pûÚÔB>ç3:a®9kjªzI1m¬,j
l°Ü¼­=Ì@8Çíüºmã7Mx.Þ>Må¼w^êÜ[B]µ>S_O[\PC«¨ZÈ䯣ª$fDZDUÙÛò~ßg·rÝïíãЫiåëH6ÿá»zñáþ¡Ò?t¾ÇÞØzÙªÂO
Ƶ#z5¡ÇÕÖAyê]À£¨ý²Ü#ê#:}ßhÚÓgÌÁÍEsO³çÑÞÓ¶ZììÓ¯W§O­±è©_ÃnàØ}ßÇdqÙWÒÔ´ä_áõQÏcr©,sGp×ûDä AoWv¶ò+¦
Îz²Õ9=ßÊmiw2E51RÅ cF++°âªÂ»°O$¨tÜ~P³ë+yÑD´$q¡òé¢]·ýʸ~Öá_·_î¼ÆÔlSPÓÖe2tQW³¥§Æå±±ÓÇ[^å¤i
C]ÞXé ͸ítÉGèak¼n1±@ÁèÅõ¦¹{FjcºËlîL¶ðÞG­WDbG ÌñSE#xÂÕ"ÖÊ=ù~Auv±Ìtý½rÿ0Mq7Òî3(Zä!üÎ:±ñþYûsiíÌßeæ1ºm¿AK5]>ªUÇ˹kH´4¸D¥DK#9Ïã[rÅí¯*ÆaÑFýÌiÂÇ´[¨ùWü¿.[ïâÝ&gâOOî®ÝÝõô»#øM*gÐÒI÷KWªÅPÈ=!Ñ8õ]YZ$£@\A-Æm¸L˨«Üýû¹Nö=Úò!=Ë(Lä¨ÓÊü4ÏZÔüù;ÒÛ+²+vG]T×®'"¡ hÞ¢§ÂæºYd^SAÖ먺-ñ*ô úS¨·=ãZMÖÞÑ¡Qéÿ.=+ºïçG|îøiv¶ß¹(iJ
£©ÐUUÔ õ¶µ xcaîÖÞ+
t#Ü=ºúðg¾Ö¯@}fåoiöVòÚ3zoOÖ£ÊVÅC÷R(i¨ÿÉYbDRlbàr¸ö¶Ïoþä©j|óÑç-û-˳Yï¢@àtñ[ñå®×zÌÆo9ÇÏHKW7ßUUT¿&²Êö´EÈÛÙÛòÔq0j}§£;Tä«ð-c(öWdü©|#_ÇPãôC5eOÛ½nFK[íÌêáÈ$X!æÿ\6û½T­õé4<´Á[l4èêUVvÇnävV-«O
PÌz¦ñµÎ°ÅæKÒÃQ(»±ñÈu3Uü+\}¼sÑßÞÌlÚPTÅ÷ç¡ûjqOµý¸¬ù·&¿gÏ¡ûÊñZÎȳ'ùÔoUß]µW×8éÏV¬;®ª?Z
¹ÒEÊ-=7)fiXNZãQ÷±áÜm³Ô§Ò%ßgÛÚ;PtpéSÖûÞ·º¨öôx7̢ǭMUCzº¬MFF%SQÃ
²©OBXj(Ðçiívµ¶ÈxRë<ÂåêuѦ®ø£Ò²ÆØ\æN±PÏÅ×1¯ÇP¶MAä6Ýl¢Æ÷ö%
T=·­âÎöà³ÁJyã=5mb¡É§ÇÒMf ʵõuF¥ë"«#ûup4%gcÈÔ@åyd:yôîÊ2\.O¾Òí.ÕÀbvþ"
± ¤,}U,¹(qrHúYd¬þÑÔG¥.·SC6+^m¶ËkýÍe¹õ8û:#¿,¾PÖuíw[íVKO&6¦Yêç¦ðÕWWIPðK,«¤¬"C¥X.×c/«ÛðxÉéá´]˸ËáaUý
ïºßÎâ÷¶c´ÑÅ%cd 4¦¢:ä0SGHÿv#Ý"R×úÙNÚ4¿í-K«5qC^=9õ_pRô×|BQewѪÄÑ­DûvkYδzçud°ù¼¦;'·p5´Ù
tÆegleV6tK5g
ÈhK)Cå¸SÉÖ>ÓÉ+ªêaî§ÍØÊ¡¾ÁÒ{wÿNaki)°Yzê0h´oZ*á¯5äÁ7%­rMýµ­JÓ¢Yîå»Ä·òè&ÎüÄê=·´7¾sVîÉ1§JAKOê)[Å5Ä ÛÆECv&+=:­Åöù4bÂ:Ç«§øzײ;pn=Òsûê ¬¡ñøê:Ðc*²%
©©H$j?p
½ÛÂPÚ©ÐëkÛ
½°uIA©óëYçrx®C/
l%5)Ij:ÙijâõâG½opJÁ<{Ó¨¥@ÇGËnÓ&3ÑØ»¦
õW}ÒT×mEÜä««¤I§uv§æ"òb(bŵ7#ÛBM
ëÉfö2¦<)^®óùR°ãÂêÿJæ¡?uæ»_qmÎÁÝTÛGmC·÷KoOª1åV'LRTCPXT}lªT HDJ
­¿KÑAÖ"mv;E÷y>á1åÜSÝz«Ï­yr½»ÒÙÍA±â«ÈËyì¤lRÌÒDQ
/%Ju9ÒUÉÔX_EÚ9
ü¥-$¨/ÙÐÑØW.\*&Çõ°Ú»)ÒáµÃPÞûÍ_µ~¦Oçª6ëjlöÚ´ø+©©èÔW³+ýò"kxE
ÝA-ù$ÛÚ¤ÒË@qÐÇ¡Qß:ií.¹©ß[°ÕÐÇ6_
4´´5¯",ò¹qe]`3IüéÐïHÃIøùt®fº_Ð=UFôÙ­£1BôÎÌ2i@]@+! XìµÈäîÃÓ­j¥^}6ORuÈ èl'îß.¼¤q>^¨Úµ&ÌPüþ¥ÿ6÷ﳧtÐ÷cçé_@L'M H[R.8¿½ôÞ5hÇú¿.²£iD×vnu¡N9ú{ÐùõV¡&x+»AãVP5|§Ôö÷Öªÿ?\¥ÙVA¥Á`Ëée³¤FKöÖ÷ãëÖÔòu¯Áô¿²éîHÓM:öý¥âµâ=ïåгúãvïÖrº³nWUàñ´Õ#+VÔFK3¯º
F-0*×k­ ¸rZ_>\míej÷j/ñzüº7ÿ>Vä~ö7×ûÃ-ü#ÝÃdMÅM[F(«ÒÊt
,kvVd[µÁöHÉ5è9
ëî$Ae¨pEO[Ýôxà¾\tµ&üÚ»v¿I£¨ÇÑÕn*1Eª
b±­¥V±&©jQä
(ö¶8RÍÉílô`ë¸Øû˶¹<?:uD°0|nþa_1º
¿5ßííÛù©È³
Jê«ù!2ÕTdô³¡ä¥,îU®^ÚÜöµ£Î^æWÖ]º7 fÕéã·üÂ7-/Æo£¾qp..º·ÄS×Ô=Rî̽´Ål
ÊCh±dòÜ­¼«ÙK*¡þÓN£r¹ ß\Zl(-pÄ®N¨ÿÏ­{·´)».½§ËÀ©Y¶ðiºtÉFº|MVÎX´Åoñ÷àüv}·Õv[YÑÏÔ­::?«6FzL&C=ôÕr%DòRb~ò²6P~JïJ©`Á@ÐO³ËD·)MUü³üúÚî}¤e
VgV`¾2javVSrã0q
}2SÐâ+2*V¡óC+bªZTc"-göÖKsEÒH³ªK¿NAúf
<áѪÚÔ;·nC£6-0GGLÕaëjE2xV¸&=`FZHõ:ð/µ3mv¨È+Ö¡æò×q*0ôèößÆ^·Íà³2Ðg¦ë=å-Sj}Ë-ÛÈ7©¼z¸¥X#0+u¡'ØpÙãT:Nü¿.î<Ë·Ê/Ä8Wìêµw§Sþïçéª"¨¬*i
ÈË\%.¯o¨!¿7#a×ýßiÐjçlYÐÛ~¢·23Õ³ÿ-Ûò6Ô50Ï·ºÛk­Ëo
Á]F´4G][c±(¥%®0dYHK%@h_Üÿl¹ä¶Ö$Õ´ #V=}üPèÂ]®ÏìÛyÞdðñPµÉ?g[]å²=a±kQíúúìÖJuÜ «©¬§¬Å
ÒOBgó<ò°21¸k©b ê÷Èos9þNhãt»©Õ©©ù_ÙÔÍ\çápÉI,i_D¯![IÁÝ
§·äÚ±æ·GÜf2U¯%LoTñ5(Dqx`[_[0%{íKî»trÙ©XµV±JLRB@KwKâ¶×¨<§§Xñx}ÉÙ»~d«±REÌRÒc¥§¤ÍWJ´©CU
5;&X#ñÇé%ùPAö/¼´Ù¢´¤B²8î'Ð4_õÄkcbaO}kþ~þÆÈcöFm6v½é6xlÖëݯ4ÒÖá¡ÅQÓTÍEQ;#TyÁHDßÝ9kI7H,võÒ0
´ÔI5Ï@
R@étpÔè50¥G':úÉö¦þÃáöõ½
öxº³Å«#À³)$l!M²á
¯§B+]²k;õåÕöìÛK±wÑÚrÑÉSÚg!Ë^)æÈ0z:صÊJ䦯­Åý\\Ïc(ñT/¯ 5²úô>t'É|^ôw_w:Ðì\çUÎøͧtªÜ©PÍçÜXúZÕÕûÒ®pxè}zl6Èj×$øäz mùÐ{\nstD+W­l Çcé*㨥«vÓ*è
/$ÅÜþ¥ÓÀ{K³mFJµ'ÌùÿÅt7moH¢¥¸çÀÕÆl]í²ö¼ôÃÅK5
|K"S×VåPQ
ì*üJXáu¸XÍ
}P^>˸j3ÍQöuoý¡»ä§¢ Æã«
uY¬!DºÓ9©Ír¤8g¹õ.~km4Ì]EZØëôéÚy½ÓÄaòQb²c^eÅH´4æÐWÇH¥Y$y5úÔ>n¥ÀTç£Y6ùæÃÍzp9½Õ ¯Ëåðû¾¦fÓÅD®ò«ÃS=T²fbÌuF!H}"Ú^k]
µcÕFÕ,Py'£'°wf>ºm®×ùjO¿Pø®ºXèã`^Q0Bñº`ÔO³n_°Âãù.·(wR&kÝÃÌto&øOO» ÝTpæ²=nØ­ÌmX33Ëqöÿ½KI[$²Ô®º`n4aµ»}|+üºMiua,¦!_3Nª»âÇzä¤ì-³6µÛ»]~gK¶ñyCh¢)N4
7gPÎ#
@ôû
N¸¸ÑÇh=
lFßuj Ê#×ù±Ñäø©ü²Ó¯eÜu¥OW8 ÎcTPç+¤Æ}Ýé^Xª4´ôï °]±¹î×µYíìÉ xõqê»öíceh`Û9õùô϶÷VßÛ}¯ØX­ç·*0Ûv|^R£;0½NJ
-%0,I`K3,S·ÜmÂX®?áèrû¤Ö¦æÖÜh:zÙx÷rdr}a¢Åle,]C¼U9ÙZ!2dj©ÜJ÷ò¨OUÙØBð=vû3#}](
ô¥ò+qXîÅÌá*%ÄÖb?O´
%m7ð)"ªhÂÎhà¯i3A½þÃÙÃn*à ÔûTR5iÕt÷É\æÛ8½©Ì6W'-<3ÔÈé橮ı-WM6´òE#S'è+ÅÈö¢¾¨øË|ºbímèæ¨+æxô§£¨Çbf©4öuevM°8úæªhj9]!VÂa{3¤=¿<fFÈîá^,¯Dkõ5i«¿çßÁóaͼúÚon*Yªª¨¥t¦¨ÊÆ°òÈXÁ7Îoܾ,¥/í9ååÒÛfü«Úx¢«Ó,õO§ªF䩧¡¢ÃM/nP#¿Ï>Ê|4§@»{ÖM½h:RIò+ÍÕ|5"Ñ:CwHÅTV&8ÄNÿª30úÝ9÷B_UWÛpD!ÏL¸1ÛmWÏÜÇ`²<
KïT
Ó;Õª©:X;+i½íÉö¶ÝØ?F,£¶V¯EÃecruu¸£ÅÔWãhª(èòy*jyc©£yöãºêXSò8íx+Ç£ìãzáçÒÛvüjÝ¢¬Æ³)qOM,´é9HñíR¤3H© Å¿»VéÛªÙ»äåÑiÊõKÓG§:¢IC"
HYXâÁ£@å¦}VPO
IãëþñïÔ¦zÕGcÛµë-Z©ug>`XÃÊñÈ$`çß uµ`>.YY¢ª`mQÛÄ^ìKOKü{Z=QÈòé1-PI}"6R*nÎW#¯ôöæzd¡ËS7Ðï é"1¡­ìl?Ôôõ~=ûGMSÖTªh'HÐǤé^l>>ü­©#§ßã/T ¦VÓm6«]È¥W<·ñÚtéÒìz18ÄyÊ<
½ÙÜ äXý}¢tÍGJâ*ç®L¸ÇV§HeËÝ&
LaAëäp/{ßêºG¶1é-U-5#K0
yÂètyÇúþÔr-onQ¯HÕ§Zé<®»øe%õ
#÷íÀØê¤y)ÖXµ!(Hñée$y­y¹"üñíJTç¦
NU´°¬nºB­î[\ÚÚÖçóíí®£§¼%Lô±¤1µÚC­ýV"0¡ýÿ_mº3Öw1Ð $§hҤ͡ÔÝd6°wÐ;ôÿ°úûBT×:óê
Õ¦¹$v½ìËë°±·6,GõäO~
kÖË¢/YPú§E23ê'
¿:môooRu@GM5«Tµ:C¤° å×ã`,I¹$KûºuZã¦G ª½mmR)v<°nP©ÿn¢õeéÈAãmq!UÒG¨JØÙ
ÇüOºõc=HheE$7©\+zH$qÉ^EýÚT¦øÇ[ -¡ìXßèGÐ{¯[¯RÚg¡
(êUÚʾ}Mù#Oä{®½\ôÃêf§'eO)v[ÜÕbÈÏÜ~}Ü(§T'=*(ó±PHѤrÒ Ñ²µÍÔ¢F6àçÛM=[ÆdòéWecª«î´°©XÐF$Öçú/ÔZü}=¸éÕu^Zc5`AHÉB¨Ðá²ßKn«:ó«6zNMaSá2E<£¸úÛýqÇÓÛ«tÁz|TªXÚ®Ò²bP£@ü¿Ý°:¶HëRI©
ª×áÇúü=ëZê$êt`y»Ð, '¾í^µN¦E­ÏËNIS§ê@'ny÷Zæ½9¦§¬Ï¢TWZ*I3·Ôê(ú­¿^àzÆÕ©3¹fSdUÀ£N¤76[\{nêú
:jâ±B¬ÂE°þÊM$÷¿{ÓÕtß;+ícq!Ljæ×^.EÿGûv^ê¦@vÁ&5C¨ÛJ;\XÍÏûîýTõÇ\I«Öìj@"_¨ôüy÷î½^£=HÎJ³ ÙA5UÒ§<\sïDÓ­^E5ø_®rÅô©ú
'9÷ ëhb1Ǩ[%Î{fäí¥OúßÐûÑ48!î<zÅ÷v¨údÖVËê6·ñaôµ½ëÄêÞ¯#®[ÊéE
ËÍÿÞ=ÓÆVêÆßÔô¶Û®¨ðé
xPÊÅbMú-ý=Ð:ÕEMzpÈM*¢q£îä.®ÜÆ×VFúþ.G¿\õb3§× âd£T³XÎůcoÂþñïËÇ=^DENÑÓõVPJúãéýH·ãý¿W¤Ç®Ç_¨#èuê6¸·äòmîÝh×®äuÂvF¸ÔàP·øþy÷`zðõ¢eþ«m Xê×mªÀ<^ã{$®IÇP~ªú7ÔØ_@Öãß°GJ8úu#ÓoÍïêâöµ¿§ºÑEéÁÜ{ºâ5~n.8»qªßK_u«×ý_æëgHÏ]+«FßÀoõÏ»Tÿ­dÓË©Á5HC~
@
?Ov
Ò
ÿªXÎ:]m½W7
Rê§õj±µ­Ïÿ­í|6/ÃÒv¼E4s§¤ÖàÀË«zg%»
Z6àGüO´[ø$Ùv 5éJ¦iÐO÷xÚZ{´ËO­tÊÅÔk¶²¨G¨
&ßeîÕéÓW(ñ4
]$ñF´ë-e5X3ÜÅhf¸«âz)[;EÚ0Oùº¦_ý±èìâÐÆÉKÙ¸L|4¢G¦ÅõN,Ó!&ãAìcË{gÄ°í­z¹j9,vVøê2õ×ä²LùE]CGà_ëÏ>ä(
:yÚ¯¬õÆZÀ35ôýµ¶±:X·öúÒgNXZI¦+G3\j
«ãt±kÍíîàç¦Le»zðØJªÚx}6ã}HéõÛþB?OnëéÕÅÔz1[gÔds8Z7*ªäÝXáLõ2J?²¡ËG鿲>h¸Óhâ²£OP
:¼±|#_H]×â·Ç]£´úhâÌÕ[
fF×e!L©¬ÊO-,zª*æ®rÚçk]Ø=þþs?0oÛµìw3;Op²Xà
"Ttð*kÓwüÅ{Ì;e¿Ò¨5§Ïý©³ºû¾ãîʺÞÀÜOÂvTîÌÞëëVN\:·feÇíüÍ=(X%o¼-q *³(XÉ(.Øî¹_¹jmôݤÖæ+¢ß¨ò°f$ÉRõ:X_âÅÖݶÍÕ¼¥®¹óÄTb¥*8R^3e°;[­ûku¼Y¼o÷G°úߥÆã©÷¥M>Ý­¨ÀNÀ&:D4){O¶·ç¹²¾m¥d`ÑÆÎU3/ÀÀî£)RG¾óõ¬¶±U´¸õ&óÏI>ùÜù_öÎ_«Úµ©`Åc¿W´SÕ¶F¡ié*ëêG®{³K8òÆß_aë>eÙï,¬¶W)i>½N¦Fch´ÑCNê-I4Ztxèl*vÀcbqàÿWçÑcîÎÉÞ}§ÑzcÏ6_ä×È}«ßuÔôO÷øn¯ íq­uZa¢:d\esKdx©r_åþh¶º²ixÈîìÕB¿ËçÒóäµ}G_oݹÚô»jm¨µ»S¨ö¼òÁMe.ÙÀ}ÉB¯²¦Mr:Ï}wÒ·-òÅ
¬üç4VîÔª§´¥~U9ô©ô9ÓnîE³5¸ü b¿#_^'¤uö~óÈv7[mÉ{¿dâ°X83=¡\rcwNgÔRÖí²ËË<OQDWËk#/¹8î7ÂülsàݼMp´:©¤

Gκ«ùçÐòÂKndߧ¶!5VºN4ÓÐÖµ>xñmiÊRÅñºLE>òùKoI0^*j×óã®9-Õ@0ã`)ã¨ÿÅôqÜáÓDx*Ký¸>½o÷ñcãÇO|hÂmZlF×Äd{
ñ1ºfÇÒª'¯ ZzºD_³¥XæjX£ÖêO©¯~IêÖÆ9^¾$£Q¯iÇrOxc¨Çýp.b#EGÏ"¿.©GçÏZw÷À
iåÞ½¿Y¶¶=áëúMâ
Y÷fãpoÜcQtxÉez5»yeÂ/fEm°sFâÎ0M·ö\¡æIÎF>ÜtWwË{2˵Jg.±h©óüú¿×¬ èÎÕíþШ×Û»v¦¢¯+Õ0ußUáWrd«ê&oRüqù±J*ÿ@SÍ[­nË´X¸amV´g4§åéÑÕ®Õt¶Ó5T|óëþWßË'e|¯éz>ßï½Ï»+z¯3Íõ\}E³oÐnßô¹
fàÜ9Jjs¤¬ÓHÈË$qSé ©Úî·WäéfHËú´Ú
PF(¬¤R@õéFÝÍ;6ßzò3©ÀcUÈ
ëOêÒ;ÿá·Ãïÿ;kôÿ[u¦ÁÈìWGß5cÏÝQL®§tïy­EUQ®jêe)×ôqìaַ̼"C{ XÝáC1bºHóÐuS'Ï¢®c÷Aâ³ÖwTÝBÌ;@âM¯3ASÖ¢{ëùqÏܽùE﮿Ø7VñÉnÑáþ5]ø¥V¡TÑÀ&Å;T¼_ÙiB3ݹ{Øv=®ÜÏ~:VÛü®Hˤ1$@~²æ×&Ïr²IñÇ4ä:¸;.á³.Ýyj²£.Ô×вÐÐ`ez ÿçoð£t|=êOhvqnnþí_§¤veñtÚ5¸
7¬Ü_lFdZ$«I)ã¤2¤I+
ÆÎÕ¯/l6Qµ¤nÇM£\ê ZäÖ§~Þ·;_#Ú@rÔMÏRêäwÄÔf:ñâz¾õ øÝò/eõVéÿ-ÝË)¹»výTÌ_nfú§ª2{È¢H&3×R­JG}@*Xmþæ]·:Û5Üc÷µ:P
ZM~c}Fæó­üW ®4Èßió>cÿ?Ekº:z¿®~,Ïòî]ùíz®­ùǶtäêò75_ÛÛÆ
º$e­3ÑýÞBgPdò_ÜóÉömâÙÖ/Ilª@4ý©ù|Rݵnü·ÓÐ÷cÚyq§
±4$PÓ3^dtÝ𧺶]_Ê~ÛÀlÊ-¼·küUøõ³¨ñíAÝÛ)÷¸ÍÃÚÚ¼H5µm¦²yi'Z¨"@@fñÌV»oûjUÂyjªXU
94e¹ÒUã.^;3ø¹ã@Ü=ÿ'Ø,x|cÙß³º¾¾/¼ö¿Gíßî57lE[÷?e¼ò[¶#ªÁ
jËBðTÐÇ4é+À4/Ëp
Öí$3M»¢yZ@2*ÄTù_Ï(,²ÇrÙî7Âè ­3CSO³òë]æ¸vgeö_eæöWom%Ý]pÛj`dÜSTîYñ»YéñŶóM4$¨ÃVWbÀÅ%ògÙ«}µÅ¢]EsRÙJÒùmöv·[|¶®ÃaÚ}GòèøÝÓ¹®õí¾ÙùSò»|f±<]G³û'yKìÔßÁéÞªoíûir4Ô0ý¥-,1²RDR0Fsã-

íÛ\j΢Pqn5À-ûz§ÑÚìI
G­PgýUèåt[áÈÂÆb·Ì³±:C{nÝýjàÛ¾§rAë=³.àÄì}èô")`D!ä]11IdfXo}¿æ»]¶áìàúiáéüMBÉå_JðãÀtºæmÇh;¯¦CÁ¨pM\}iÕößóØýGÕÐl¬\b:û«¦êÍÃ?MuÆÁ»ö-ÒM;Çqá¥OLÕî#ª¨r9î÷lîªjîõ;µªrÜ2§îGAF³UÊIÜ °Cï5®ÆßÊûRî·*HÒ­¢S@?ÃwÖ±°Ìɸª$ʺ|F 44ùSýG«FÛ¿:C¡(þGnÔnüKÛO¸)Yhê7þäîÎÉîv\ã¼ôXú)©Ê4MvåÄ
ã÷¾kæ>`ܬRÔ2­ëȹ*Æ»I5'àiÒ´æ;MÖP-! ``ÕåëÕ÷>ÄÞxNÎÎ=nZwUK¨Êd·F.ª|®'9ËÃüj²¢-Þdy:
p%­f÷¹¸ÚÞlñÃOªÓI pôÆ=GGÍWÖªaøpáùt5l
§ÂÐK¼7Dõe%eM×±ûü¤µTå Z*YÕåiØé2h}q¡RT-Ô9¹ÙªÜh3R¯JÐgÌSòÉè/&˼-£ÖËêêv¦?;³ºá÷oÉ`;¿»µ(sFîíN¼êvPò©òw ZÚ"¹QÉPªDXyÜ7·«B"XiÇÕçåò=-µ±í
òÜiu4 4¥
3öù}½DÚ]¹>JöýÅÜfKjõ·Æ½»°°»;¸èe\¾cwd~ï
Ø(A¡Ç«³9lÊ@Tß1ÛrµÞf£Mt_@N'í®O[m`mÒNänæ#¯ùÏDå÷Kíß?ÌS­÷7¿sôÞ?±º×~&B
jÓW´qÊ:­ÅÃÒ,¯D"85&BI }¹;l¹Ëf·¨It:0' Ð'95óÏÙÑ'=0æÞK¾nW]s_ÃZLª

°=¿ß=+»»cöVÇëÄ£8'È­ÇÚ»/,³Õc3^±wmÊ8ã
zèiçÁ×QMNñ²²ªêÇ+ò
ÎǾËst$2êS¯ Ò¤UNüøô
åϨÍ-wXZ%WRj5 É Ë¢1ò×llÉÝ[Gávº¡7w_ãw>ó££L|òÍÞ{ú²}ß\
RÁå¿Á¥EsêEª9¿(Ë{¶X¿6ÈÀVÒQAZ|UýФsD©RÍÖb©â%JQTàQù|ÅJ'øÕÛÝ/ÝAóý[ºûE:ÍÜXÚ£áó*<PJi$¦WHþQ¼m¤¨á.çæ¦y£¨L"*0i_·£Ão½í«½íôñã$©óR8~ÑþÎþùEÝ_%:'±º§+~»êý¹¾i{,Ú¥¬Æaq{M»ÙõÂi¢:¸qFVÒÌÁÀD´åÍ£ù7eǺ}Æ¿¨MKr0iÇ:,Ùùq­9
ùös;ÉP¦SZ8æ¤Ð`c ^wã~0÷N7d0¯Ø=Ò3Ôa¤rñã÷$û¯ÐK[4|ôùto"2©X!äM´·5íJw+<SdTº^§ááÒíßgnm·+^ÓêÇAKUvzl}ûÕôuÏ.Sµû¬ñSärYsKG=6̧Éáðø*©'T TÃ*Y¿mi
l
î ±Ù$éPhp-JðþÞ­Ù±nY]AûIÚOíèdùWýÑø×ØÝ)Ô°ãäÏ'[m½¹Y¹²0ƦqeªÒÎRL~½-%*Ôy æì-À¯n/¶å 7§Víñó¦ºC½þîî¨ù¹pPvÆciàþ@líÕ¶èàÈnÌfÆÇJóçv®S1HÑãüß`(ܼ>a£ÃÁûÖïºò¿36᳡+±:Y³C_¶×=M@'¹ãhå}ÖënºI~¤é_0¾ü:I©È¯ØloX\®ÓÚ£)¿ãúÜG`ÑæÑd±Ý^sxî
T¨±ÇA ¬iB´sA!hùúòS3ó1¼Y`80,F âqƢס5ðod¬iP³óè9¬Æv×_míáÖl
¹×=Ù²qø)£9HqÒb±é¿1:ÝÿT¢ifȯCñ¡9àÚwEëKÍ<lHâ¢þÆ)óééc·]@.í%,ð9ÔÔÛó1ßAösô?xv3níݱ»{ǬÑ;³Nw/WVüò¹X*®¿mEtÔZR
Ë°H-öÖTÝmvw©bnÁÁP)ê<W·7A,{-JÐ_òõS*û¿rõæì+!]6Cul¬ÎV·í2iC7CK;qET*йÆÉN_¢'V6
îPä~M¶kf5Ðñ¥A§â?Äó.ù[j´kAqµÐC"%qALR¿æéi°vSö'ÆuæwivÛÛù|LøÚé£!¸·Ä5ñÔÑ¥%ÿ)eÇÊ1,m1g5@ª®î7mEimÝÿ¥CZÔZ:AÌí{ÈåûèÙ̧TlúÃ=iëQR»ñ¡wÇw¾ÜÚ;O±¬z"ËnzÚhç¥Û¸zÉf·)"µ=!ZvfÔò)VPÀ]ÍÜÕ·òþÀ÷°­;Tj`~gB
òþÛo´
w'i_ö=gWWÚ;k°~Hì}·¼6ëdòÿò¸º¥¢Ê¤¸¹ö²múìDØÊy©%EXeM0ò®ïéý¶#î.÷}Áì·B ÊHÎhGØ(OAÐîÐ~ü°ðüFRß2¾oÏü=Qç÷ù6ÒÙô»;ÚÇ?ÊIC¥gMÉ4Ñ%uoÞyLñQvTPÍä±*¡V{Ùy#nÒÒIÐ89ó¯íèqq²%Ù{Û!Zû8ý§£Å¾z«7Èu®+tcTÁ¾2=EÚtj÷xî-½Jò%$
VËåÓ§Y[{m|Ëk4w_»L ÔsEV4§ñTpè;µn5½ÀC!P$àO´Ó¡C)¼vWkw¦Ýøß°ò?ÜËeNØÍî³ÒbñøZ¦ÇW/%ÒæZ**Z0ogR·G°ì[ÖÓg/4]§R­I¨®+R¸<:
Çü î·Â£
ùWÙötÛXëíùÛuE6íèîüO±2s×C¸ûÔW(qø:gYQO(¥§ÐÌðJUDr"Úóã±ÅuºËáÜÎNÀ¢Æ1SSLQN]Ëù»Äá¾Â¼Åj!ðÉ p+Qâ´þ_³¡nÕ}77¤W{õ¯ÀÐ ÓÓþ*¼F)Òk¥öÿj·È­£Ü»Æzú²ÙÕû¦¾¶ZºÛÀàXi¬¬Ld¤ðÒ· yi
wûM£ú¿-¥´JfÓJ
x|«ùt«zÚöm¦ÄmÛbñÛ
ÄÔðþsÕã%òJZoûׯ°9M«´¶Í
qQÁÛظ¨rYHq´´ÍSLªA¡F¥a¾al¶ÍËöCZͤ³6rr£öç^û÷&Æ£hg¥Î¸ý^}n»Ð=µÓ³(q?¨i¡ºÇ·:Çeï4ÄCÂË>#KI§>GÇ=vS&óùEIKQÏB¾ù÷î!Ýn7¹âÝ-Ú8á©$¥÷¹©:Y²g±J¤
íù¹2£CQG@Y½øÔE =é¸÷NìÅí6ß5Ðîÿ_M·6­>jQQ>;⨡ÛxÈÀf,ìðDö`d·Ñ;ó4[Í´ÑXË4&ç&£G!Á%1@$£ïöç·GÜ-e"y@J×ÈzÙè:)v'cï´Ú9íÙ²0`Vã!ÞµTõõ»ãrËU Ãá±0W±QÕ¡JehÕäAæ>ܶX¬ö]wJd¹gÔ(A-+¼0U"Æ
*IBB¶vþóiU@Fjôè»â:UûÛ³àÃwNò|?^mí±]ÙsàÎRx,1bñXi4êeZèÖ»Sk{½ºm»¤ßÁv]&VP¢RA¨-MlÆ aºM³ÚU¹I®êÊÍåêx??.?TõUã®Àll£¡ëý û»?E¶!/=¹2ï²*H¢CQ
;ÄÕnÁãUÔTÜ{

Ýs77Ô©FÀ HE(´(:÷5°¼d¸·*ÚÅGËá£óǽ`ë
;×Ï÷YÎÁ£]»¶ÒÉNãðáS12GôpG3~ì»n{ñÉ·Ëriµ{T~nª¦©µ¯ÂGD¿TlêP;2Ô|òþ}SwÁoåÁ%Gjb>Pü©Þgrnz­
¼»3dl©`×[^8±ô[¿%Q)
K¬Úé¤HìDê@È&÷Ý]·gå¹' KKI"ghÅd¸1ä#0ÎDS1?oGö1íÖB&·ZÊAfù8úñõòǬǢðv_Lm-éÔ½R+7r×M"øPlþ[)Iéjk#ÒJ¿òVJÇÈ®²YKØGÛ6Í-oLçpbaUW#h
VÕÐ0
ßsný¸@èÊè | ÐÆöØxݵßÛÿ4¸ý½¼*qxª,¦ÁOY[¦JaUû*·GÙc~=

Recent Updated: 1 year ago - Created by martij27 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - martij27
Flickr Phat Con 2014
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   sourcestatesourcesetexplicitly   v5cè6ü©þvqzþåôiåsçdÿºwznñçmi8òïübb¼d2³2©½kïbgédõáüç®ôä³øä·vòý嫽ý¼èc9åöpm8¾×ösþðvp3ñâºãô½¢ýsóôòpº0¢gs0zvûjõ§3é¤üwük²çgòÿñud¹ç{qoêòñpò|~£2y²ñdðììbm¯mêzy0lïpî´oÿm²qóìëîflrá¶cùòi|ðqðwùñl²õ|mºsépèúâtûäsïev©ûvyì6ýjgzhpu{8dýn¾h   å8æ4ýé­iz¾çaãìvú®³£õw±´¬èμeì2êlýpμeÿôùóêwôkz×¥ãnμ£½ú¿wny|iã¿û×ùâ88r§ëãù{×çüígç×ôtåéúãûípøy|³iºþÿéöñtý¡cû¿ùåþçúkéõ4ÿy9zëëu¥ö¿ôí²üÿ5ôÿáÿ¥ãýfqîz}óú}z}³ô×®ÿêòîpsvÿ|«³nt}ó©ÿcÿèìslçõñ¹zoáåãùgû³ýoødreváúzz§ñråãûïû¯ïáçöðâú¶¿   í|ÿ¤ñ}òzûsjú¾íþf½ÿ7ë}ì5ús¥9}wígzéÿºø÷þn§ýýïùoó­ülusþÿügøîy¢zz¸§éïï8pãö}ÿgþ6ëûnüýïõ¦¸ÿíÿ|ëþûøýóúõ}y«õï×ý駩ögzf÷ùïñòÿë}ô¦íïñ¿òýÿÿýim«êû}®üïífn»èêâéÿ¼oûïçûô®ëëóáæ±w¡êìúú¿μî¦ømpòþû÷¦á±||ÿ§ãþå®}kôôüÿiqõ§õùôý®sþiø|ìo·ò~é9«úkþ¯©÷táö   6üaà8ÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012bluecrsretouchareasrdfseqrdflirdfdescriptioncrsspottypehealcrssourcestatesourcesetexplicitlycrsmethodgaussiancrssourcex0916964crso   centery0154372   radius0009792   sourcex0916964   sourcey0175155   spottypehealrdflirdfseqcrsretouchinfordfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   wrltna8ûéggsã1ªdäbëïêö6ehìánmíý¥sâ×öôù¯©¦º5±è·m¨ãøx}öâ74¯åñ¦l1j÷ùúj÷ðùpn4ètìùqðçnæò~c«lè7xójõou2«¢xå©4òjwdæuìýû{üûó×j0ùïdå«ãñvô7âæk¢©»û~öxxìjáejvm}wjébäþqænãåé·q}lmnúñã½óãòàf0ê¦zdrñ³û¬ä3c¨¾¼¬cl¸m®ùc¼ùìaowrëckí~o´údáò§2÷ìwã   øòaõäàdd4môgs{ë¯gñj5txx©oxtdú©¡jüªhoføtûólxré¥ämé÷öþûgka~í8sãj   ¿ªã¥¡0cc{øý£ae·¤õô¨ã}|g   imkcykrhî±ð¿tép8fújc0ò´r­5a§©¦êsäú×6ñ÷ý9qçýhnvãøówegrãh7¿k¦þ翳xhárr1¬ï½j±ú¡n첡ú1μôþöïøsséõdõuëμx§wý{ïþ¶úäûsáμèö°çó|¦¹éç¨ýºâ÷óþ°¤÷künñãøíóngdðbeâofcì¿»dúø¸þ­0­°¡ñïusâùè¨ñ0jo§ícr®ý»î¶¿æãkàã¯â¡ðfêi2çæèrgt{þö¶ø¬¶æé09ó   câñ¥¢¦yö«÷°í¦£±μn×xfcnððåòóìx³äüo³o²no¯6tuvìûlmê1ãüeàú66³abczà9âz¢àæ´ñym·ûzãá~äòæed1ï5ýô÷üxk§a~úéãênªùüe·¨iyäqlz1¾«¸ê5½rsmwãh°6äb¦ëmàþàtxúndcuòpïqg2gq2ueù·£a¸ö6íþýûxð4£of51ê¤äj¦¬okäzäμm¤kr~üjåzâ¬bty8¸uqf¿øï÷ñtãñt|5¶¨btx   }¦üð®vê¢btxvs7bþìösj0¿àæâü}e4îí4±aì1êtýclõ×m4×s~6gm«¢ãä¡åêwôí½rg{zúxh¦5ëáo4§k   ð¨®ý»èrôóóºvlîtô¥ò¶xxøøøqá0lóåp¤¿lníoàïøûoa5í|dâ¨|ºs¾äô½´©óäxòçúfwa³vºìýñåüªýμvðný£ôï§rdôlhôuaq³6d¼i¾­æéâì5tï3jdíf­mà©î4øò©¦që|bí{°vñ·ëüøs°ææ8r®¡àtñè0©tó°íðsh·po{ýüòlp­äªhã­fí¹uøüsso{mtñâq¶áiénmåðsançûççnêljzμò1í¢ín   àè¨×ìí½cuô6c­íõ¤ob±ñó¨æ«¹ñö±oe¬5×·q¯¬â0¦ë}kf¬iêû­pê£p£àü5ãobs   ut£®íi6°êrºq¦ða6ràïkªxçpýõe·ü0ìm½åá°æïmm쬢μfçî³9¸¸7§yó§»é®tpo«íykμ3¾ý÷üaýöíkëqnmf¤¨bágt±1yföw±7}u¹¼¶·¡aeìós¥x¤©i0ö¸îö½û§³5æ¤c¶si×ázòb¶ýoú­§k{çáiql¤¾g¦¯¬§|i¢p£c6¡ìù´ð÷±óãiçg§¢§ùjg½¢nμskø÷æäí~a¬xíõtl¨7¨çhè¤k1   ¡¤²hmð§áph¹×20ám¦21§   ¦¢0±´áûpìãpxö¸5râgñbgìr²æ6¸ýðåo¥º¤|yrq¯5å±êw9¡4ñnúúûdvïÿ¨¤ktuglmch÷dr4°ââýñëè1¨uuuwé¦îh÷nþrn¨íç4ònª«aëcò³qlîû®§uéø鮤üqdõóiò®r§¥åôù6èeèýâaôøjlt·¨ôí¥°áng­´2ò­rlìáyí÷k¥áå5ê34àhâk²½ü´õ1¡wú7ñoézêº÷ú{y¸qátr6~ùl£q}å¶á   ¡ûúån¶öà4öñ³¹¨ôxa®¢tp4çk¾¿äô8½ûëçt©à×ac®j©ü6b¹¿úï·3zøìëú8â»êªx÷ñïþúhn¼lãjà¨õüìljy¤¼²dûsm«ýsóáö¡s3gzo®2ñbpukfêom¸äè¦úu1o5«hæüxäàìü÷÷uk§ª{hâiàüñéu«¸wúiûq¸ðóãæqvsªkô0rb¡­§¼mèããrxìu5có}μ¼¶ð3tåì¡{smí»ñ¢ir8vz¼bdckû¯sræö¿³o   myd¬wqbzþâ7hø{1ðsc~bvó6wkewª«ïb¤¶úëèö·ñ~mf0äáäòdñåô¥ïboμu°°}ûøja¹ï·m7ör»ã0qøà2μôè¦î¿·óö°ìnz¥¥­bplò¹67yμûóã¯ntõâaâmjhe¨²£æx¤n£msûqþý¹mt7él¢¥äò®¦®s´dk{ê|v¶kibmåäwázúäaú7¤{àlmì±u¿ujbøóäév¦ð¢öô¬oæ×ñ¿oiâãhmëlªo°ýïüýîoámé3ìóy¦xésm   k¬xyx{zúxqñçm£c´©çó«vt½ñäha·ò4n|8q°ñ¦úê¸címæä¶srtêwãsã¯7l­mö5ttâjkïùöí©õløjoêø§§®¨ókqoð¹{ë~ìàmûkc§vèôºv«¡üü¦ýv°í{iüà4b¨vs¼2ü¬esåèyìk¹íîópμôðåvãwàó6mcvç°kvówxûotëûøu·ãîøº§ujéýtîk°½í¦û6øwrvw°®8ufpr3ën¥6´ûåîöé凉b4g¦¦k¦lcãnfúúör×°   

Recent Updated: 1 year ago - Created by YorkInTheBox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - YorkInTheBox
Flickr DSC02627
Tags: ý   ås   ôàøagc°vgc°vgc°vg·c2¾q3om¹æq®ls¨â¥zumr0¿úmúefoáàjòu®ámdñ⸿¶ïlïôàì¨zï÷cú0íq£åùå´urìyoøââ¢ãbxfííetws|açddk׿¦´vëõhüg|êcêºðzág¸ýåí¯âûádôå9¾õ¤ù0ê¨53ërçðím¶´÷ôruuia10ÿ¶áãåój´ñn2bã¿ïgë©ãwæ}ü3l±fn3¹xfã¶eudxséo8í¡9¨àîí¡s«riom¶ä   ­á²ý©m徸îå»iöúáê¢   h7·épåptêfu®gcvûwòræsæfôb£¬ièãäzcñtlh·¨ü±×úiro󡶽oärù3¥y¸zùx   ¤ïæõ0rþíy5hunê»zøíèjræáóqê½£ãàm³·ööüì¦3ác®¥jxäiül}ãëwd5íåp®³½k¿ðøþxóésj   îï5½b1mx2èáî§gkμøê¨þ   ógl±lþ­oïgû¦½vîc§ÿè©3ö¹·¹çävç£b~¤­ïépo½ö8uãày|zv¿¦õ0ìμéáô|emæ©4td­×¾ñ3qun¡ÿ¸î9c±ôåâ£u²1ýocõzsk¸òzzc¨ýrú¹o¯¯zêúyj1íáxxge²¾õó»h»5¬óæfsg«joqú4ò«äü»bs¥©}ëáúýyæ   dékþlì¾9f¯»}äúl¥ìùsâcçroüåd±»}1îoàakðvû~xé5èüì­ïft¹ü{qà¶íscéìvùáºmªãì}2¶£gïd±iöμùrh³øcføeóôãv1ñü«77îmé¶~s§äù÷ôïv³r¡lzyî4ûûãïx¬¹ôy»¿ë½mëéàêtÿikã×ôõ´±åiòôàÿöýöòûøbrû8çêwoùôw£ózfçä«æ3³çd¤6àðøêêqåãa38þàe½°q¿rázålü·μ±¹·ºkýæf½   t·hæz©å®²s¹æwñ5½s¦ægà¹ïëøc´ôíjõ~nnú9¥tybh¤fô|§øg¶fióokêú·ò¸÷ô¨ññ»·0utófùx­tì«ys8óhåéýõåjäúyjvðfmy¨®iôîvàb1é§ê§jyp3bºvønolaäæíuøü×tâùu6ow¶k9s~vñ±6wóåsbíåo÷å~««2úi¡êkërúrm   poásöâüû1ðòáæí»«ué¡|ì3þköü⦩z÷vrmî¹å©üª   h´c°¶þgê9½zezkùawøýv·ëf£ýâófòoromÿæ|aìlçüÿ¼il¯ckμçlb³æq¸0äiv¹¶ggêaû­îcðy¬s1áeøoûèþø1faàøwrë   v2zëõbd3à0go¾¾μμaâêöòuïüwád¡x¬cìm徸wä÷¿¦i¤gìr»tú{×çq¨®uô}àmokàsc¥íxñi÷£ùáଦøcoã¦èls¢ú3©¨êg½çýתëâvú­¨qøc¹§ì¥ðw5i¨òj¾®k~ÿ§scpt1e¹üy§bä¦g»èjaè9îl¦6o3ütmoûæëÿkùoküaôrgüöläxbê«qêäsîâëÿýmór·gtfä寸züâs~ðsóêóozgu4§xpçk~×áªyôf·õqft   áõqã¹l0먪1û¿¯òàk¬äs|dμï   jçj¶ü»ü°ûqàzkr§ka誥1lþð³âínñøhozeo1½ûbyàôês±ðäl±m¯~xü±ô9laüwõä|   ëvr¯¤øãkõ¦wμáaáã~ã}o4§   bû¶åμivääºì«4ctré±ûly©âíèpjv¾÷ý}84íúyîêôli{æýÿ8å©êö{oéêìk÷d4ºhönûüõçõïùr¦¡ªr§v¡ðhb¶÷éâ׶ö¾ªø5hyíf¾°ÿ¢òòt¬6®çwçh­ñrôîýgõæ¥gýìóý3ÿuÿgí   t»}ýïl¯¨nmþírúkÿá®þãg¶¹0c¸çûbcc¥ëèa§6ûs®yófì¹øîj5jöñsû¥y©ãlînå|ú¯­~ë¯év´vzμ{äò×á²lcqôõ4tc   ltq±¶ôóù¥røv·ìõj²tihsi×·0jðvû5í·¿8ñ5þ²|äïºwëì¹îgng»2ükìqë57oòç3   ò{ððþxõ¥jê   òºtþóéþ¸é¢¦jlæ·¼¥m2ôóôå¤î»±çóõ©jã5©íme¡tü¯ñdøúøusðí±8ëþd¦»¦æcçakúu¸ö5ü36ö©lsápiãåcp|¹sès»{cwô4ý»çõ½×óò¸0ºù¬v8p¶±õïåñæç¤c»þ¸tjyzãcïöæöwúº2é{¶à¶ôs7ùþápäréqsaμ°×¨¨ía»ýãnýñ«¯ñùréòp­¶®çücjéfòüòøï³yjbøpôñôâoñ}äö¶6é﮽÷üÿüëþõuftfq÷2   ï¸¶8êdìõ9ì¢eõzμëànäjäçqõçôâ6½þxëõjló}pdn㪥ìïó¿óåa¦vç7ö2vvj¯éyéytttkûp¿pïonü·78²ÿiÿ¨¿ä®ó饭r«f©|àêçk§ïéêgrõtå6oeprgðk¸míºðöê8vujq¯¥hjïî9óíüñ­©öù   dù1uúþçïsûúçëðkòdái¸pãmcprl1næmôg¦iðûiø¬ül®¥ylséð7k°{ë{ð¹â÷øûàóè8   ùjéûzvúáê3öª¹üsª¡ò0ôémëúõbvêón×¹òp÷¥ô}vòæòx³g9©¼êô×à¸åïps¡ñêèyôíþúèb­øäe   þ¿8eö¾ê5»i«îùbaæøã÷nûâºõõçk°õ÷âø}­ç¿8år¤ï¾þm|ôòoúÿx£qëçô¥ürz¨ertîüclcxáó¿æz¾êøa»sûù´1gñöpþ¢rëáô¡þäøûâîð{ásèêre3©uxêóøïü°kë¢ëjb·êq·7tszjù©ôèû{îoí³xmñá7çckáxqåîôfþõñknôúøøúäv³í«k59}ãæ¿û°n­lq8ô¯ëó·é¸77øàoøááåqöæøhi2±ëæèkeû㺭84xcü   ·©æcêq¾vêéæs®üªlxç¥q{äoïõ¨íéúû¦³är¬áàlc¾8zúöîú¯o¸±´8z¹úcíêb£v{æ51jyfÿäewqkcùÿfä⸷p¸ªn颱§©jvasü±4éüø2êéí¯±h³hêêlaäμ±füõiºrãíio3rü·à4q¡ûb¢öäwëªùø7lê±cewªªüw¿ýxþø뺩æô¡òé«2¶¨í   îé¥üàë~hçÿíïõåºñöñnq¯ñ7cuç}õ´0àkã룹þþ¸«ve¥rjdk|í¶÷ãxáýåüs}°·tû­°9â५1½·ôkkmð°|ùfwqqq~òìübltõi­¹v¸üw8rý½ír}¢k1òºμeåò°ús°©úúìwüböt½ô£jæq§á1h7×q¿sïòads⦹¶çg¨ø©þóþwëåæh¯÷uõãya|pëzdnmgky¼bvzå{ëý¨å¦ôû¢ïý±3ö5xty~uõ§íý   eéc·þlyiâ©ëvæ9³aà3ó}þxeæ}p°ä¯{íúøûóêwpìnargk¡4yëpw°6fôeùï«ï£õ¿ùõîëiòøõçc©wøwñníål¥ór7ûóøcê×üzf¾sðw³åäómíïâ0ãâmÿthçrñímï÷ãökû¯bþð937rdu½øãì¯ìs|õirúijêë¢ïý¿gbrº½í{wve£4éì¦2¤¨êlòâ÷²ïý1õuifyözl¾àò¡noôûq¤s·9¡qsv»u15øû²ü½þ÷廫ãñõun   qm¸äaøño§zyãýmpqk}bþ¶¿¦4õìzè¬á3¨ìj§eìú§úæd±ª¨ôraô~c0æoúnõï㾬érm¨wpà÷8un5rhð2ó¹a­èry­¢ç4írc¬xcyëóêòêi3ìþd×ãeür¯±kcvíh©aü­ñô¤÷·äâak¦æÿ®¡grüñþôtx¬¶àm~ó¸køûðl   ¼u«ó~0¿¨r¡í¿°âèøðè«ra¿àì®úø|ð0îê|§}­°ro~ëòâlbí­ãqôöãsèºãüîîëvu¯«æàpàïçyméúpnäo¾çmø}¦ïrûa´¤i{noôàø¹¢úæägoáxdàæoáð6zuîäv½ùÿ9æodgheroèûqùâ9¿pà±ñh媡cï¿®ûöùn­0tæàû|eiýèû¢ðy»¤h¦êìê²μ÷·¥ímý±ucpñçaò6þþxìçj~fqjemlüûûcêì£sáæyyûvím¶üpõi©   õ|è4¢®î}oâø9{ﻧéò·óv¿çëëo²äc6zbý7põíμye0©êºazp¬gù¶w´f¾gf¸õvkô£ø°ëº²üçcx{úb2®¬ìklã1ä´ãºiä£ïõ}þ»õyå§pj°·ùb¼bíogaíøc¸¡mfgvnslmoÿ¨j4d£øæμôç¦ú©èí4êeásmegnqði³pí4c±póëg8f¼ráöcoï®zvpveú·íöuëòh~çyl£®j2ùc¸í·s¦ukìlqèþ¡ú4ê¯èô   vãçsëvnþ1iäv´dãíewuñvçïoðqzä²éãå¡ýkawp6ü6ã8÷÷æug³×ã²þðc°¿®°çéü0úx9çyþøyp79tç®1n±4nþÿ¦mçë¦äá¦ðî}çuyûmebêxplo5õ0kjb6§íîhjtªfiºãl½áïlnìäæsë³âéãs¬¥ð7ñ}0ö®ãaueãlð­ônz5øjm­èfinøó½yjh±éú­ý÷xi¶æ¿ùlbμüμøçìøgnðd»çàp~7zþöàkýóübjol   gêzö¿ídpêgïsëè­õif×úº2oîhæåråæ¡8½¦ýáòí×s«õäs}n¾»vú⦫êä÷sm±·8óôäkºf6quøç¡ë9dø®öýëzu¾qé~¯iñïeo5uÿ¨iì÷nwñç¡â¿üç8ñïnú}~5û°sáà6{øûx¹üvùmv뤹7ø÷sl¯ùdfòoÿpòëouà²|uàñ7ìhìqíñl¡®møôv7ïgøg³îòddôª¨º|¾¦øó¿of²egex|â6ò}·þ£uþ¡ô¯§húàü£   oq|hé   éft2ås0ý5ú¯ôçöpimm6½¿ýiডéþíªsâ«cù5«èþ깸òoùqtbéjuhibªáeìò¹¨ô{¨eü¶¯aìº{¡ãé¸μ²iýñrk±³ei¢huy½»ãw£k¾åpxã¹ìolvº÷´¸égo¤ôúyjêixæi61¦õyqåvæåa÷ûr´bnêõâúísîiô6­÷¹ümúø¶õùeõáo¬{rî1³­tùoppúg¿òréoæaôzfö¶7ëø㩺ö¯»øæbþôwz{ýz£þôμùþwéwp¡   úúþ1¿¸âräúb¯sm¬1óg}ü¾qntsûu   ðnçd»¥¯·òán~°bkýø±±¾»ïûgo¤íùsûâ²äægë×w÷õ8±tþh£úd÷×õ~ô£ôîïw6å{4ºõö~}®bç6ø°eûö±ä1îãnåhêwìäqgôeúûíàîãÿ{ÿc¿ø±¾·~¸çùéìxáâíùèqo2së­ã26ö³¾tuétþbð2îi9ùèvðòho¨ÿæoáôftesdöx¾c¼1m¢ü°¶pê¿4qúeùxòã{h}õwèg¤eü­£ðãûhíuåöjoþ4ìtö»ãûcõ~   úøcqm¨ádòùpç¿x3eissîcs¸çtåòõûiöíxqüwj·ïàï§   ôòø¸4ëíªîûl­îû¯àlvgc°vgvàl¥lý¾3ló9cieå×½ê8­~ãeäufrövs¦0|ñlzòäùè¬tüòøëit4éì½í¯få¯ycé16×4­dötýjãqmqx±dciô¤|eñfþ¦dóùì¼c¬³ê¶â¬cl©ërkæúàädô¡f¿y×æ{üâmûj1¸}xj0aïéíepìøj×¹k¾¥·»³¤æyëäwo}xpj¯pë½ùõsqv«·1s§©tííokâºrúê1rrøjv   óëm|ô¥c}jäxo~q4êlçu¤®¦§òízä3c1t¥îþcpúãzøidñì1ì÷á0n­μ¥ôcr0wn¢{söoïpìvsûòçi·sõfxá¬çq×õ7á©ìx󬣺êòayí¡ðý9~©zö7pμ5®{ck½¤hpo½ï¹ê·íûràùf÷oëò­qjgckjá¡fxo踿ýûofj«ãyõkôeä7þcê}ð7mÿömi}o§éïàéuãq«iù¡òî­{¿·|k   l8æþ·ïõçké}ìëyicuæöýqì×mmï¸bqlh57ï|ûïû¬ap°ãèk·táåô8iäqqýo¡üzüs¦ôkàðú¤ó|wëwxï¢äð}îãç§æ¾ñèþ«ý~ìöäêþt¬mqõòììz§x¶û|xíwqzglð©íhùcjoòü±ªìãv«üîï8ôvÿo¨í|uøãbºáû¥h½ç~ã|f²9¦n66·ê1ïð÷5ø1}wf¹àbhrãîqdôsrâ|xço·ðcáéomf}©ð{7¬±üýgñºbýkmá   {ê¿áëøðc«eïáîr³hûíaùdï{æe¯«mxeyr{¸2søï¥fjþ뾨èzμ}qç{mzö°6nmo|eÿîûqt9nø±uñg°øåû~÷¿|y÷ã×aêªë¯úk¥õú¿à|4jër¹m­kaoú뢩¬èóþéyô²×­snøørò«rèþ6ü2ïuæsbi43ï¾ïoã3μm6ºktf|úá8üåióq|½äðþvμ¬{âø¥äº»wó¹üqêìòμ¼}   {·åü°äôûkd¶äqëïjbeïrp¢jíu×°bý§í¥ôp85ªèu1äw·¶°héëlë4li³úïïïûx¤oüi°øúâxä¯õ¼«©qμi·éæ3ö8è¨hxnop6åy¼©þ~μªröçãêz5i¥óáa·ã·é¥ûñ©ïöífjg}üüñdkþöü}xçy·oþøãss²a¿§xn»âáqîüçaûôxröx³ð}ãøs²}¥~ðøa¿íüãäÿ¯õôégûi­y3ïçæfàúäóùûbæöãçzàúhmûq­z   yafoihêûôík}semå7jçùæw®sh4uòä4f¤í¢svã´õó£jþä®àîæjqäbaüy°ú1·ýlu鲬òï´ôãì7nføîei²   êöÿã×íôzy¯áëë¼òotdò4âm®tzüúãesqétnsymi£ó¨v9÷roõm5~me«áhäzj²1°kmnp|ãê¨røöåêsrvî¤n   }iå©g   å´ëùb¢§ójôg   n×üs|käuëêyùêeøç|urr¥òõ5ú¯¹õöuä°e1½úb®í«akøvi©þ£éäsæ¿|u7é4ÿóõ´þék§£´oåcæs¸n°lî|ý®4­ç¹ç³û9îçceë¢fæ਱7å³ê¥ës½6²iö¡μï¸ú£7ô4ú5©9ñzë°k»úã9¶zý±ýìÿqð9uñ2é¢}7sáü   

Recent Updated: 1 year ago - Created by figariantonio - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - figariantonio
Flickr DSC08728
Tags: ðl¢fäô¨èl¸s4ÿêôwn4äõ½¶égkwí4÷hvdt¯°iísôúñlt©l7zªyäç­d7±ô¹á½û69ë÷¡ûigèr8ðw4kbéðçìéi6æ«í¢w÷sú«è±{g¾ñ·ï~ð±n£i±x﹧a3õâ£néîtay5âiuùi©o2õækª0±çíeîóì8¢°×xäðjçæ«´ïfjè7ìí¬89èjæi¶òí°||qkõ°éiø1tàç½oiy1×oì»×zø   áû¡rjûm±x¤íc±±h­»ä   2äqöþhîtø¦òn±óxcrï4»c£l¤5s{ô¸åiãñomö²diõªm1¾ìô|õo¡x¬plÿμlàtdáòeb㹫wùióå£ênç½0·aóqìuët®nc1²éýtêþôh   öc¡âªâç§}ªu°hóg}à¨óoh¸ë54ã»pis÷ôlòºç¶àvuq×âìn3öiiîhûeàá~nç­euf¥9móî¬üô¡nn¦ïà⳸©gnâÿräÿ½uînìæ¡éqø§vøms1äbíïñlmekxat¦|oeléoç5hôk¶çrñãùí½3«°ômõ¾ª0î¸eætôjfvöaiêμïnè§s3ût¶äèánûpgzddfwïznw¦nèd7vbyo·þf£¿íhóga§4hncî2gj}¾h   ìm¹¢ëôàîiá¢ýrhpö7ígo5ôg~4¢º¢3ºk®~ì5c¥nå}½ç³ô¤°4åòeofÿ£þâäoxo}μòcfì¸ôwø¨ðu1÷¬¶bl¹¤qñn3ö{s¦úût½ìîædy³¹è¥   ck4àg©ø£ë°j¸¡ð¹5tcab³â§n¨a¥¦b19s´½c¸á2s4   k¦8mjmkðõèpàiûíâ¶æ1fïnhhrçûqd9á8ÿ59éæø   üpºiá8¤øðcxóüôhct©àðjnãíð   ¶ã¨»äph£μ3ètf¼ôvsåêùø¥ua3îù¡¶ôøskózdcýdüvesac¸ön§ò9ü¾{ìtsz§zv³9êhsïûr4ìáö©üfvú£½fc7¥aù¥¿ôbõóyº¶spojîûô¾jbw£½xf¨hzêîæàõn|ôtè©×±¬bîiaífàíauskøàeû±ódh5¤îiykf¢s6åeþì¿5ìífïl18ëqþ2ó¿oaéîp¤½yè¯z©¯aÿ4öèþ¢e´ò·óåëyþo»ø¡¨3½gzö³¥}}æs   §îç­fîïzt½¬|ðhipwûtöõp¤õ5brdsúc¹ñjû°÷æþríeùæ1óôòýwé§bàêfyqiçþ°{èi¾h3æ¡órzddsub«0áípä²¼ªbàìçíotdîípsörä08|{nõvt{hn¤ö¡eúçæv~3r¨½wîjpë¢j19ïμi8קój72g¡4h»á·ójëæ¥æl}¦§ijq   ±bcdå©ãýôo»n5mptçsnb¾úôrμ´¹æ9«õö8ú±àðè¥ä÷¦ââ®kns¹s4o¨ùî¬frtëþäwø8lû椩î§lºμ²s¨ùs9òm284é¶eèéõ»oò46¬h§c¥àajöîõ§ûzd1pãc²¸åwâ4¿}úwâ¦ìÿ4hpéóierìo|¨4î1rûaækýùàëmùx|sfxánqhqºràîih~ìï¿p°ðhbêq½cèël°vûté5ÿnv¢±å¤çn¨áaþ¡hè59è¡l   ûzfåçsx÷íj±×diþ©ûp¢äùæûôi8èøx¨|êoæðhñõìsôrã÷g½¨îªvìhè8¬à{mu»ä¾üùëc¦â¡dæ~ëôa¨¢ôpïj§s¨gμlî¨bfÿuó¾bàgnhoür1iãhåàêμævéaáeîçjwíne³öí¸rsâ§af£fsmöb8jkþõêg±48©d¾ôqçómádªáiîeiû5øãpñxo«d|pc¶r6¤¶1xwbà¥9îsö³vlô4âfú·ëænnoåodjzjgúu   výtó4d®0fæby0ðgjzÿõèî®}òò6¬öüüõëýfàël¾æòu©ó¨n2jpäòáüõ5­æô¶°±¬æïmv3}äªàmh»|÷5bdlqipmò°ö2ÿi¡ë¾÷5èéqdôõïú·§ifáº~ôz5n7åhsspé¡åfñooö©òozkt®nã½wèäiáþvlçå²paájçsn¿b2chþewüköbìùîífr}û5ïd1§8ía2g¹v8¥°ñ}çïmjdîöåh9yðgsâáuç4üta¦áî7ö   bdèxs0¾óâs0渽æö¶ê¢þíipj4nádîðrô~¡e¤gsdecölju³ö¯hüäxæûô}ëïïfwsªdkí95ë75idiμª°æq×­n°ý7¬òýq¨f¡ûýâqyàèondêê6¥©u|óð°|©3rd£opc¹çïfhó6óljsüã½h÷¤3½©s½g±yçî¼zòj¦ufþò­§½8çhéîhn05æ¢d²1ö¤¶ç÷§«a°ëýëd~£s5h¶ò¸9ü´5q×ívõ±trnýéwåtéígt¡d¾m­   m¨1©kyªêølâö¡æs²ù0çªrnâ°kixóns½a¶¡lögüçéíá¡165e4db1©¼óñso4ëencjüf¥d¿uëoùi»dèõbçh¤¡0ï¾jed®äã­naï~ôêævýýníi­ycð5anoéà÷8clêvòõn{w¤h©ýõpjskw¡êé¦èhèlþæ3¤é84jèäid÷üâc7ógysμ5u}ãîtöþõª·íöõdpá³½lù9í{1éñ¨4­wbònpp{ö¤»9ç©ñ½ö¥±sz°°jåùj   lg¹¦»¶¯þàsdhpsoõ3r7»d³èé¾i|¶a©jp×àðfiò±s«ëd   ùàù©p£o5pâîþh§zéàmæ°¦ëktpåàêg­êó¹sæhó£   ü©úxëíû½fùù¢lyv­¹£kob1p±½¹0ú©ím÷4phÿ§dóèwëþ¤÷¨|öμbàíaéåd¿z3ºüôhnáóé¨ö¾ô9fåtμb2­éób}xádh«ôpý³ûôtãg9¨9îæ¡ýja~ýòstz¾fõ9éàôw¡v0ìôd¡¶ªú¶jrgñoö¨qdnèó·bqs¾c÷£ø0fýhaúêrô¶20¦õmïz¸   lí8zàcûtüð1ò°§9sq±9þhvö³xîãøy4©fráuîsrtâèsj¬ïlòauîqq§ús½lv9èþtûýh3×8¬òïúàe   5ktguí¥fh{ù09¬ðägdaô6ððèûíføáþñhìdìà8|taõ©ìm¿þêòktîeä±ö§b1ôïsù¢kôpíhúºììæhsyü£9©øèfú²rjzøéxpfzöiöä6þyvýèàädçô§h~~jh¨åliüödç­j0ùû5v¦lônãùòkdoa¯c9æsÿà¿jxiüt¿rv2hì1zìýea°îhjåziýêc­f÷¦¤plûr²æs½°w¿5ôîõfá·ôçzfi   ¯5|b³røväða¤é}ûæ©ýùýåb²¹î4äçuù   f~qnæyhraîõt»îxo©0ä¬úñcisõéh9îjçμheìjýé¿sc6¢âåiæi¦îïlkü1t98¢uîá¿dïtÿþ633üô2dñvé3¡¿|qnoåb¢02bé¦|¹¢ùj   sqæci÷åtó²òq¨¿f2ôìé¼eéíμbï4aèwíx§ípòéîø¨´ìjäy¢´­oq°¢gj©«vuû39¥´íæcízgspñan~eîd±üμm   t¢ffaáógøgj3¯ílzûgéhtãÿ·ûñ3d÷6õêøðlé8z°çló®hãubûqv¸x1æqææ«£gæ³bgáüõ4kaesptñªvûâiëb¨×qbñêiâj£tü0n4ä9ëõþléëyëáýúñ¢§¦jål·üæ©més´b¨¨ombözô©öoó槰ù±p¼íëóý½cðfpj¬rèiéütjåèb£ýôsáéqïójhënnâæç}dÿj¦¹ghsodpæéò¡μczá¶85öàå²4μuÿjj«¯   ueøhàuøfçíéu³y¦æ3×vç5eî{ñ²¤jsqr}çwªâ¥oéz©ìùfrzõ4|«¨xg¤¨àm»ãsw9ïrñçèy«vsrw4kuμ}ûg¦9ú¥²®ºjã4fsí÷|déààþaôªæâuipâryæ3°åxòä1íùþbíéçëáv¡æìk£qûnýwamäîozbz7hªy~m3näã½éi¡ri¨cff·ånnø©é¤cîhgí8å´°¦ì5væîïzºsfæìiönòh8såp¼μèl½à   xçèmûñ¡3vñ·¨àrã¥s¦ôp¿ärod1×½uª0y6psæ¥r2è7l¦2õûxf§lïp|f£óhnptsä|ð¦{ÿ5púõ©r£°åf0~ý¿mèöf¥þjã8àøzøî}¸öq¦èý÷5tw©9c¹¨è7üþõhæçμ°àüoxtñpkkvuþ²ðflzttdhóduómânm   wø¤º¹o·­fôd£nø©4üìí¶ÿμgóμ99±ç4íîzpfæ³iúsý°ex¹ëwª¹   ±ú{sï槳löra8û½ehàôpïïzf|μgüñìcöþ0pfvý¨¢ºr6öå¹­°pæu9ïbröùþüs¤râðxøt|°   xxáûæêètò~ò~htî´tèp¾0tûçí2ålphø©aû§íðfd7£áþâhs4mfî7ù¦áã½håtýþiñóûôîsjáfíæs©múf«eìs4®øfæg·v9åétûsûvîub¥híâ㧽¡jó4xujüpcx§gøþôèvýmfyvlïs°nô0ëø⣲iò°uaoþtüô¢q÷éçjeðý¾2zá«rcûpòç¹íjàòcfåõgn4óìþêhióàr1ìèòcëux§½ø¨5ò£uét©u5ùgïóc¤   5ê{ñ©ïhé¼÷é´8n1ýmx4x¿¹±màiv²æøïk³i¨ò4çifóùôxãårþïø¤      |º·|rxhldù¬°¦ìp1ö©ú±dñ¾h×jéù¨{wsqmwèbòiêüâzã©¡bîeù·¢ö50û¨ù©d©ð|ðløz7lþª¸êùåám¨érw8esμs52pwú±·û°íbyìvösö£rjý¶³a¦âcíû±zux°9r68å5w£øpdîkëoràmûòðkô2efwébòûpwqs¢bga­þh0÷j9þrwiõ1yïcesôñþhb®pëîóg²gfuμþï¶rgu±cîeqäjvèqy£æj±ù   èuàrèí3ÿ¨ñq£ïqbò5phûñèpgïfòôky¦3oó}05¤tqmö¬pj﹦èîw0eÿ84e4¯h²hraæcih¯õ¾0htÿóù¨c4ç4cc84ì8ë¹¢sqütà£1üläodm«¡ýñyztîôô3gëqàfª}dögí±ëþ²fäy£ìc{á7©¿ºcnàüau9pz67azw3   hpià}©vfî1½aq¹«·emò©á£iéûòîükwâ¤iå§zk²ïvú÷4jåg¹ojgë   c¤ª±°iñrðuoö¬ógnwàäþõâpjnf02iïsxxá²a¨uûfôeêô°óadewûýhój¹æ¡îæ»aësò¤æ»s·a{nôamòw¢¸aà¨r¦0ïãèvû¸¨èñæ9v«¤zåzòâà¶õ   ûwêôìvõûès¢ùä6§loò1   7¥¢øiý´ñ©py1ì9÷âö¾ohîçæps8ïrì7ízàúutöâ¹cusîàñyòäéóqã|æ¥qõhàwxó½ôw48°uñåk¸úa11ä¥fsò|qìsáoꬲvoåa1s¡yg¸½¿å᳤÷þ¡9p¤0é£ýüå|qädb¢2ê¼ì7c{ôõl㸣u­cf¥äjm÷ókæø~ô·l¦shc¨gíf2vxup|ð±ý°éahñnsïüóûëøùjt~|q|ùocb5}äícñyyïxäïuöæã}å4   ±0éýê0vl0g¡ïj¥r|òõ|cîk5jcg´gæucëÿåcà7çzàíh¾zöæàæþôtsûrs7ïjdááïcsfþ£÷ªùdtñμs´ètèíés9¢μlãúône   ûóluæô4þçåf6¤uþõ5sì÷©ªhdcåfùë40uõþh÷æt18¶¨ÿ4pgñppciîæs5fúäéÿjf|ô~dgqpffõsìμ±lùcs­fçμvûlqðhz3eæv¨wå´èïrvltc¢òåþôþjohöv§cyþª|f2³©sobwýçö¬cù5qþô1écür4°yjcg2²êê¶zòk²ú4beeêêèeed2²t5btíμc¬«q¬¥}êê°vqd2²äb§åêvçíhehîv«z   íyÿz6ã¹çjrkvo4iâî6¢ofqªfô¤¿êj´£lñãùöì¶vûåéà9ÿj¹nh§÷©c¦jxl7õ¢íóa2lq3ó«ø0twëob1ky¨ó3ø«6ítpsönv¨æ¡p0u¡ëgø£uéö{c|obàm·sóóz0fìehñóíbîìñéûó¤d´ðf¹½aáý²à¤àz0arh¥b°ör§jpíé£μnû¨á©òruyðf¶qñyîþxläøï´dóñb36¸f¨hïj°¤c¾h´änj°bè¹~   ¯æd§½ðçªêâs±¨cfrumúeaïzqîztô4¤u¨ÿzc9±õøtèsþâg4nn7¨käv·ëk¾ôí¦ndgs«º~ô¤3a8øc÷¡b°ò3ꤨwî¡àqü6ýs§zd¨þ1t´çdb1úsåj5dtgsógã8øíf«r²a4§©w©dì03ôcåaéýw©|ícqûñc5äâýêiçóptwuñiò¾³uä«©ís§zvèþ±¬ãýiòocr¥ì±b8ñ¹¡ªo½é2sâa8jø|ô¢¡û¨¨úüiaææôd   ¹9î5c0rjæ£ûüu582fjt¿jèfûíhütåùñ­9æ6ac¯³bfwhooyþ´éè0fõmalgèö5ðð{μté7ïpv4fdcaixqrýhhªù   mö³μrîìböw©åâ2¡æznzãíòa99þàv4¬nüìp1§³b¬oðòö³s1æqhðíj3¨¨êiä0s}0¦8©4ææâ6í°¨úr¨¤crroúp°v8åfèêaë¿zdeøþ£sðpw¨ëqþäò¡áíea2zr1qpsnshø4­åõpl¬eeêêod0ô4ciypj¶¨vrêê2²¡¬b飫c1½y¬§¤2²¬â¾ì¬¨k0jêsúrèeexïz±2³servqsqà0sþôyþ   naÿz®ûgzql8mð¥úàïívøbx4îç­fñô¼ûwý¹írq½ycr©~òaù©pëlö°±ììrô0óe¤así1uãâdú³¿jyçnù¥ûÿzv·nô¢bá»0þºsøfiw¢zfwÿaâäà7äccnôüójùsüa¶à6lft·¸õ¦ýèòækc0ãùåìâ¶k66|y¤îä8¨÷   5umfå°zõ«¡±¬1þý§iîí6dcýöå©v÷c²ô¶μxüð°ðãi4®5r½jä±õ¾zbáas±¡²å¨ì÷dú±½d1r2{røö¤μ0qacrëüriræýàõûræ­õa¨÷¬òhhèbwüô2ûé¦t±ö¦l÷¥ýãoôpxnùæv»çånþuyh©s®y   qïô´ôz900á÷þ¥íuná1nîhsirdòa¤äªdi2{­1hx4ýín{5u´æ¾ïqaμabìj²}ûófy½þsùeéç¶fk143â®çqâòæ2©ïtì}ýmjæê䥰x±c©5¬yej1ýºñæf­3õr|sx5çåéùeéòæêúsâæêòs4kö¹¡h±÷õb5æ¢4hdfó´æóábþiãù0tâwêmagõrýμb|ù¢d2®±óæwpcó½iñpytesa´ãìõ4ebrgô©¤ò§í¬û{ð讯vjõñ¨   o¹ókdæåói|b~hhdui0®xëúó«ý¨ò04åéøôòa°ôlõç·°÷sss¤ôðèvóóhzä楡ensª89cnpáæ1s½dæfhù¢ú5êûsfèâ5hhævçzíq¤6¢iåfzy¥an6éé¬éñlbqç5¿íhò¹î7¨àî1μ§mîõöá¡g±´âf½hhâ¡uöï7a°´ää6|ð§jôüê4iébpîsq¥°eáî§iå¶wsî9­üt5wfcjåë×ògáè×jsûtj¢cy²bsòsmíw   §z⥷ïgù¢4xai×°bs}é«»¤æqyöæ¥éo²î3ûdèãjãnôj¨¡om¬d©ïõr2qxô¢îã8ú¹aêüôé84äºf8å84bý½ýbtèës¾ùàté¡ãj¬tèq¹÷c°8ææì§häg9ûàs¿épasrèïø¨õîôswêkmèìμw3cé®2uªíb7ïzdª0s´{2t¯à4ì8éö£wø¡è¬«g}¨vnaw¾ô¯ðälq£ðeãã¾zòèè¿jb©gjtal³nzì«á|ù5di8ë½glízw   °òaéåîμb2²0qbwiÿdc58¢øáôwç¹íb§¤ú{æp´gpiëvhþôlånmfûgø¦år±íþjg¡½áðjs¨â³9æ7d2dorw8õ¬c±õîæù©ýdd6fs¶5¤´c8åiî°§cf¸õ4v¡äù¬èhðàg8îô{iî{¡¥avý½fzuôè°áú±á­v5qdã§æäsnü~õéïþ¬qd´gcdsrm3teës9w©pð}sμnùdiyà©ô½0j5hâ¡ýê4í÷zzâ³é·íbôé°5c   fkm²ìâày¥ièxôzpbxþôd®¯æèä·ïned62ozdìbi³cbihûè¢0­ö£j÷iuý¶8¡ð¹ïýúôafçågμrüõ©ûóf¹õ⥰fìmà6dd¤7è2²5vu®zrrçâḰèã»t¡kμ   ¶ù0ëçùía¹éª²6îhâaμgâ±âòa¡¾a9¶¯5x©¸§0wꪶmýua93oåýù¡àynû6çrf6´ã{±ûrëþμ2aól8¼îá÷£t§¿í   áxøñau¶ñdjiμ¿jh¯ppoø¢a|jàícqñojªêsjû£©öçj¥1äç¸záçøx°d±bmv   é4ùáòiêøzë2êòáoïjøtu¼q   xòr{öeýxêvèñjãö¢ïüõãxo4zua÷lejòf¢bvsbºë¬êîhw±z2fsafàêñ²qeìå4§äwév1ê÷4dmíupc   ù48x°ídêêîôj~»ôþyí¤õ²ê¨wd7®¥¢dn¿j³y¿gôfêløªã¹sæhþ4tç½a¯4¢äjô¬ìsëpm°eûè¬hýåå~óþô1àtþõpiðì÷jऱ¦oív¡1qão®9ëlx»ë³íb¤wªsddý4²mi3bvªfzküáj1äf±ìn¹æj5àaò»õtîëæîuàôa2osi¢újû©fbx¯íveaìxyòêîheïã5«iýèy°wëëôhüè¤4s4lmg|ô§èãù¡   òt¶ûhmóq«o¬±9á0𪻻høô§mx·b¤¹²ò3{¿êeóv£2²º¬¤ucôióiçôü4âã8rñømþ3yêqîlöc¤aslðrîkjírèuûææiíñái©jg|a2åðea9zzçm¿jcoúnsûtì磳ihû¤àdqviàîsú¥óïjuè¸|ç¥ü÷órúõ×k0rnùâ«æëósðáqxõ¡¡òjròdïlfàp»ô¡qk|00óμmm³òóí£4¹0²   ôôqy8en¤wðuhî¡fdóàs   êñéj¿á¸ö¨ä¶4t½j⦠  àw¬òzw¹õ¿ö£óükxöáïpthmì±jí9àju|÷ép±àíjr10zf3ó½âùcþwîtøctipμ°ûãxøäõo»4f¾s7dcû©0åévunμñýêq3ýmeíàõèh9ÿf9qôäþõdcò¶0ç½tímç9©ãàõú4gócrgz¶cbúg|òí°87s2æëýéþzct¬htdèëånjt¢¯mz觷scs¥z¤â³4þðn2øþbàòýênoîe~ìuòrô4jrî©û¶j0whevälþñ   vâqºô¾0aaiºÿ¥nø58dôîàªì§¦2iéþcüsj®n3fëóér5csâù4ýø0fàæëîóðmdzôáaômbvjãèüvtèf6êhý÷¨véàêfõ÷ät¨ad{³dtxôäñmtóeðcà|óaæùïídtìuídì¸èsögié¥0¬ùàtòâ¦k~ômywkmaùq¨ú§~   {qózýröä   ýjç¨à«k°fñ8ø÷¦°7áxæpeng4âxwjcá4õhcôwb0ô9¨njø¶h¾{ñõ¥ìöm÷õd²02eavæciù¬1jâ¸vnfqoû3ïaönéçmçüð8àì0à9¥a2¨ìèm§íw¿zàt÷ç{q²ú°6û³â°¨ô}öi÷¬pªnvófñonº~hðfruh4å2i¤èh¬0s½5tyý¨éü~ôiõwvûμhcù¦°ôéb{·í8©æû¾ôë¢s¾ýigø«½¡oso8tù¨hàà   su¨iiîj¹vcräôå¾qöc4{uuígbroz×àqìi·jμp6nz´ætèqóuéòf2øéü³é¸­k±fòýþh9ybîú¨   ªqzî{ñlfq   q|pzçjμ¡°5¯n¢zñd   ²¶jpêvmyêé¦5cæynndöhiþ1d¶dímåâ§ý«ãmàáådî8«ké99¨yòùåbùhjql÷¶¡μtâéicçívâsýiârpüò³oêe³±¨à»lh41æÿ©rl4xv©jª®ors¢yi¨qp¨aqáîôða»μ~èæ¨æço«nlæd±59í½vùa»c0áºôp¿õjwfkäøþ¡iiêà{d5n°¨8jäbîiíûü{tyijdx9sæiòs4qnaýê}à3«éæþk4utbt©üc½¾®¸¦»   æuiêxçýð|¾æä9ª¤n9îhõtop¢³{å8w£tm5®ìzï³vb|ñìòr¤¹êhoμ¢nh1âoïxfâ|uneb3j¨w9òiòëeþõzopivó6é¹þäeóøp3ð²~éóñz½v£qsÿïüëÿø§kjdôåòμå×20ë1ûæ¹áïøéïglÿá¯0òu£åýz齧râ¾yÿüsiõòkéí¥èèx¨ä{±âgvñnýsàÿæ»xðän®äסx¡oùçûüùÿçf«uéeã§é   fqó|òëæμuºðqloapncî£îp2tëþôxc¡ý5ûèëg¥m¥äw¡a´êæí¤yýêrmòí×éu¿û¯úâúürn¯âª3jídùìsqìÿë¸lbîûæd~sÿëÿ§¦oowãòêêí¸ÿa6«£ïåy6«ê¿kÿý¶p4±rjäÿìl¾½kèöäºb4qÿé®êêêsðô·¶lê{±ò~i¼ôdë©¢ÿýz~¿äáªõ¬ðqð9©òôrhè9e­vïjq»t¡psvø´dyðukômwðs¨jîâ÷qvaeyqcpù   1ÿ¢5v¿â|®þ÷ûg   4¿­ûÿøm¥älμó¦àôøøúbyuà°­çñæô§9kðºÿsþf§ö®ì|ô«¾¬j讯ñ¯bøaáôãçûpmú´¤ð¢pgz÷ä¿z0zjøípnqù5hè©úàa¤çýhrxêj6pμ   §æùëudp8îqñ¯i   ôëå   ¡ºx¤¹0òvú¯ïôbhæg23ýëwèhõþs¹μï®ë¥c¹®äçjufîv­ªerðûæl°4ü¤oéù¡æçéóiç½q5tîû0ûípvc¢6có¾háród2«×ózóàã¥i®ø5ïá8rs§s~­öëijòmíýÿì±adë¥ëüâ຾gîþμjnp²¨ivdâμæuyõy·m÷kÿúÿô3á¬xûhélía¶μd0ìor|ævbún¡ðïðçôñürárÿ÷ý³wí}»u¢ï¦ùåjfþiö½ý¹çíy7cku6   hmçzàèéb0§qμej394½±¶ihμamúò0îõ8íð}r0vøäæ°³¾ô¡°ywåfwàsà«çj8flnnj7æô1mâafcjþ´eò®èyëqûòç~õwùñqçμnðætwþ¨»vu2°ðcfïmè¶ûp¿èä~õîqfù¢¤ºþuèbrjg2«|0yh1quμd2²¢c¶zqièÿzwñ¬ªèn1ómlμfqö¤b欦d2²¢ìvu2²tóróêμæt¨dös¤£¢êeed­μ3íì­érþôöö¬¨   

Recent Updated: 1 year ago - Created by Vikas Nikam - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Vikas Nikam
Flickr IMG_0251
Tags: ýc©im¬üùúá3eåø¬áyeripuwöwbíô¯¹o¡þù¿tyúöæ4õx5ádäjòbkù«ifªn®¯vu{k{åmãõμcê«ü£r¡ãôôfssþþåõâ3üv8üül¼hzþké¢õcsm÷f£´asóáq쳬ë¼î8älrèý¥8ïôøò{2é×àv³q¨è©´7£äê¼fyg¼kè¯p|²îê1ãçöé}¢òåé¨g8ðÿe8³èî»oåmyùôç¬ý·r¿ä¿qù¥¹î1çóébü4þzô   vÿèkmnúõ6vºðì´åzóçé§öqÿmûpc³á±¦ÿr±ÿ1û¬ºùsth­j~iù6¥ç8üäæãí|g|zy¥üds7óô±ó¼»7õö¦ºôûgc¾yc·}n³qä0n3øzíwÿíæþçaxéðõ}ôþ9fô®jãõâoó45ïæÿõr   ît{u·¸¬sã¨þ9vø¹6noìðáf¿òöü±0ýèd4ö­ráú3ëμãîêámkfõnlèpçéñ¡£wøäæ¬n±ðúýf¡æ6mþî9ã~ê¢chä¿e2ýøxêöë9ïàkstèürøhqó|×jr4êçiüμùs¦nñií§°jªëðrwëlpj}sjñýycëvmzö´dyìqºüç5yäÿkôììáóæ¦2þzýi½0μ«k¨îh¨ýyúâãåüò|}4±nïzîyvjwôuwpt­¶m4ùväû§¾£ôõm   ²£sð1l¯   éì3yùwsráozü»ípgú­ëóö9fÿã¯°μ¿·ó¯zux§òn8±s¡ìò¾6ì»j¨ý3óö©æia¦ïàiðbn¯kú}¥98±çö®í§äþóè»ú¿ø­p¶íjsxþåþäû¦9|âe¦jbþàbkó1óaðíî{7´f«cããæíxïqu°2¨rîáºôð9vþã§íhj|hègt¾¦uqç9åìqêúèèo­ÿ±¸uêá¯ôñ6¯¥sxû®­æav£÷ôòvûðäno8×õè×zhídäëiêïpàï³õë   nd}úéú·æíêzê²äbto¸s¾ràqhâìîyý0qèdéþwôgçfêt7gè½dãyglø¹­b¯ÿðèèsvñí­ç«   μûaí¢k¾iéáuxåú0¡~c~èþ|ñóm¿kvä°âxmñàä¡axö¯ÿ8¨»¯åsìcsh÷uiâ5g¨j8u÷üãæå©êt6óäõùd9pôä±ðêxÿ¿üë7uÿd}á©çz8cò3ódÿó7sôüoõðêáùù¶zynçþù¯ëáéùùºsôînrbã|1õðêùçíçë¢ÿzxüoüìsátÿnüúnºiþμìþ6çó1¢bÿcüõsñzgþ½òæ¼±üì|×ãèç¿2æó£ñ¬îtgær|ùÿîùéfõ¬ñâeoøôerôdld   §jgîa£ïòuö§¯ùóoöéd³àãpä¨ø毰±þüîþ¨êö0ôldxùcì¾o½×ôò¤ó   ri¡ìv÷æ{n|õÿ¸öèôæfåãþkùùg¦ybxæ¦qqèàkcáq§}àç¿«øáptzìw¾¬o¼å­üën¥¢2ªcf­z¦¤ódÿô¹£¸þð¼­yòéôûyîªëtäq±üãïréóvxån¹ÿ8sù¦â²úå©´²qñ§ë²ï³¥8åÿ¿1miyvüs©xyçþz5ïaáë¹ÿñô«u¡êºi®áfuå«u¦åayú¬tïäòômálmww¢ö¿ty{ue4slpª­pª²n£¡®ûí±ãj®tnxurë   

Recent Updated: 1 year ago - Created by EY! ColectivoGráfico - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - EY! ColectivoGráfico
Flickr Traveler
Tags: 5uõåzåz8uõåz®âqv«μñ8ªó´p¡iåÿóíôuμócknø´ófdúòàaé­7óxóx­ittszrº°ªmi¼ui·ÿvðíòù£ðãamïqç÷²9ôðìjbïw¡ùýμô»¿h¡¸åcêèõ¯³|±dæüæöõúù­æ±êä   ¦âwãø×   æïyüó­×´ýò»uñhg¸ý¬¾2·q§¡wáb{èaáäèf×eq¨qacuãkmcknæñmmi£­4p«gxdaõøúóèp«âÿôèþó|¤¬6õèãíäûjôaez¦¡âxâçâ¾ùè¶çìzm§®fμårèü³éhnÿ4ìõ{kuõccïþìî·g«àöfàáv¬×28¶qøwkîuñ5¿©1ñòläz®n§8cj§   ««yéö­5äú§¾fsnä7aæîtnãrgr6ëìpådv{{   lsèuyq¿l±¥×ñú·gcíi¯5¨°1ù7ëäk¹4ic¯vé¼âiü}®¼¿a3êüg­¼öé5´lb¨iôézªëÿ»ªëö1¤pøïóïu¦ì¦oæåy¥vì°¯ò¿4ôi8yýçiä¡joºsf¡ãçc8fäìô5êç6ìxñôw·r¯yk⹦cóμ¦iü©ieù9dájl41új|7q°ýâõãøcqcyüç¶ðý{zûx{å³ðògvògí|æ²¾ãjzí×7¿μäh¤ô¥rþã°ïì1üx·ñg   e맦7fúeer0xáyh­ëòþ¤àñlæbúùý3ãìÿöìæôqμjøçwçõj¨ùbùæê»w8býêr¦þ8úòàaî0ú´fenlm°·t±¯l²¦í»ômi­f8μzî¡tjcvãæcz8zîfòmvzgwy·2¢±°¦ñtú¦äe£îåkð²dhv·6÷×ë¼p¯¾oië·mósóhãü¯|·ãéåzóíð|üãüsq«ynêf·ø®syh0çi~¦juref©­tý»d­ç¼ãeoo   ëv~üövùcj¼½ç×í¸ú¹oh·}öä¸äûàû¦³bsò¬bñ§g±ïc8øbq©vú2wmqªji¹±ydjðüqvïÿ×gwc4|¡»gr|ëû­6huh©sdjdà4çwg|e¥wúqûbc¡¦úªðaâ¦2iì4ùdtpμqzd¼b¢i¤¿qú5¿×âd®4ý5j¿§rqr³ð4÷¸ykþéoøñùä¼r×o5oóär×v0há6xpéäprcc|drô5ìmöwþdeùî0¨®´º³ôããâ­¬´¹úþdâäç£ò   ü¨zâãò¾ùixæôê«¨ó   îwìÿä²0çièhsôn|«¥ùvãfnþå÷ìãîó¯ze¨h£úμùqê}©øoãóvìy9q   ûe¹maìl»¡p£qèoo¨°ëc~snex1ùáwðçägýöáᨽ4|dp4fødðÿÿóél»ãæòt¶â»d÷×âãòûìn®æônrpôwúddèíàxãüíôí¦iès¥njzïªüøòx­8ùn4qræ¤sqòãh´¾{ncûùñýhv9nâ´ü1h­üãçþμãlmu¥oçõgnëμ´ökm|éðnøâ¶òãáqsär4a¯èóz¶v¼dæμænþ¢9ôè¾sü¤ääeé¾méäýu¯õ7ëäp«æâò4õú   8þ²mv§nòàð¼eugos|hqé±çõ¤xîàzmoö2¹7ãô|±hñhò¢×z|   h5nvyf²1sër¼ûóéfsxìqrú«è×¼rós·øoøúøè2øyí®­uçtrr¤|áôenþnïjòe¹daéqcïef£1ôμmðyæyxòibgño¤óé¿ï°ÿôèöücçzán¬éi¦¹ârgðhmj¤tháâ÷k·¾øò¨bòa¤zçêíprm¸aerxòú¿ðãhqjpøpcôm{ñì·6²jènidæåoþ±ü³sîûçñftxúosýòúæõh|¦·~bi6ÿ»¿b¹»uö±±ÿçë±·±l«è   {ñák¹i¼áfñâfôcêöìªühox8j®íãtzö   nâjõôÿgõy£d§öáæóàn×ç¢àá¾è~dxiæavi8òñ¿¨dízîêæâéôm¯u·ô­®êkrv6îð¼sóêwh4c9yüfxù²oëéfòõ0íeâãäjåu³þ4»w÷b¬ú2ü¬ä5ã®vò6}³¦¸éïø°|áe´ò·×­êòyýëo×ëlóskíàiãshbïô£æ¥ê²ïa»öy6k¡ùyãmfòüýnx6grúæôãoë´sfàà­w©é·¾ájiýðópe¿4í­8ôh9sær¸íùoz   íl¥í±bñäeíä°¾μüä±ðñxêzäë²kwk|1vªàûõníñpâ3c18fçõ¨õ9nmaμ¡jpô§wâ¢yªew|õånn½t±©ges÷û6k17ºýek«øâk}ëæâ7©íñebtm´æå3ðñ­bòòøìâü}äfslt1wðó5íä¦{xá½tà£bevòú   õ1a§cëúv©¥kíw|1kit7lÿãe0éånòüs©cáða¼råi©vüniéh´rã¼ó4plí2²h×öwxdvôsï3u»8óâxýfp7zoí4fx¢2ièeäm·ãgdæò´ô2½¯ìà­¡v²«dfïaåxïfyh㾺uw¯5¡»taðe5s4ã±¥s°©iªmiéð¸wkøò«¶èhÿðr¯1ýiõtâ±   ouºèv¹©½¹ý5ó{©y¾ësôdé·4çããçt«¾uï¦dõlêê¯|¹xçñ§ä¶öêþ¤r©ÿ¢y2þùêöò°õê2±­x¨ïònìkiîïçg~í£v   8véëd2°vasú4d°æôú»8cöûåp6ùñól¤êqíðôîv§íâchchî®néèr8ñ££¨ý¡°¹4m0rç«àôtμwpμðôyebnpílôá2wsî©®¦nðè²gzpbº³çåòé4úô8}yñjìbàtsùagi³¤käw}ybâá~ððo¶áfgoªkø8·g¬èêçqäñùeëçcüz4ùâá°aêá×÷c}¸¤aó¯t¢yis¹xnæfb¡ºãöý¬eemu­åîv·cwëåõyf¦²   wí5äë3úg~üò¡qz~æäe4g¢2ãs¶íöiô°ª­åtíléå1»fhô¬£ãêéäq§ãpndùä»ÿñz»qf°í~c¾jmû¸k¯ïo·§õáä56ìôkëóçæwñmñzúêæylåvzàp¢¨ûhkoròd1ñîõxdîìéuqux·iôpô4âtÿstù«hgxîozhb2íæ¬~éüìërðh®äh´ìtqucö{ckkuzúø³wédgùhäμ¶äöýqoúb9féae¯ü6¥¥±ie³örsè   îμ{í¦yaôí÷²²°yu¶£ù|ù²ª²öö5gânj²n®ÿfsû|1|óæisæ}¯¸x­þñÿãe£kvº¦pê4²ûuþãâvñérmþ«ªajõ£gøîê¶íüó9é»áòr±¥óiå«ùfè~áefì¹íg9eó¥¥õäofñªëåfêz­ü¹ep6wçäåäóõô½ã~   æªìov   áö³zaaqk­ê   ólo0¿©nüoä«øûýå·gî¢ê¢s­ëõ~îcéntdo¬   ãôyväoþkñd¢dcyçj±¸¸wvhec5øöýîj9¦ÿò9¶°xâ   ªà7íè»ó{éwsõøëmeb6úüìáá¥â²»zy¶°0i4kjtáamjþjòe0i¨s¡è¯ujm¤·¦1³aç¦äåh¬zhè£pêb°nâ½ædmvîíåco4bsä櫬vcv4pb­ónû|eo{3ûrmúöd6ª¤μb7¡fhbe×´°«z0çõcçó¨ñ}òx³æ¥yw|ô}nk«¸ªñä¼y1csþ{1câhd{e­¡©gþ¶´²àÿ£y·w³pê×øâ´íóíbîá~³²¹}u£e   ¼°îpêüabýly¤rcoâz¤g¼ëñ±9g|rutëiç´â¹ëqb·0aøç0z´ëðá°ýüø   |°·ªxöndtzppwèg¼7±ëôu¹ºèjmïü¹   i2vòõà6ùåë¿çýμzr|êpèspbjfïsoaqr±«0ê®o5ø½ò¬èrýhâþg9àpbþösü°å°²ïwkôh§g4cè¿8üì¬à´mçù~wé¸bèºþéwcuèüiöôm²¹äëý8ì¦wfñ¦6aàgû7ñíjënyçh®´ríhá4cñx±~hìbe骺lâíâ²±tçå2¯ä­²ýnùdmóÿózûôg×®9}s·©æö§ojë¶ôs£þ§¥eåëítw¯úgsþ­óntºðüúç§çôö¥p   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiid961bbe6eeffc47d89153761806f29a11stevtwhen20131114t1611050600stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom43macintoshstevtchanged   

Recent Updated: 2 years ago - Created by Traveling Koolie - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Traveling Koolie
Flickr DSC_4391
Tags: ×ã®òoùcëz³¨·μ··1îüu9¸ªu¬ya¹¿êì­åjíukë»mä³»ùåytkèêdúlu1ºóö¤èósaq´ªrìttv´ûbéúv­§ùùxüj¬°gqæ7â£rôûsd¶zªphnøwgâ®å»vìu¬uø«x«ÿõôâª1uàâ«áåw®¸up8«uåå»ovó²aua¸8«àù¾æ¨4ï«mm²l¦j6äs´¸«ý©iío¾l÷i°xuë÷ûdú}â¬qû4©à´wçcíwu䩬m«ûô8øasðåsz   né9æáçþuüùkt9h÷õÿqvå§ù}éyîgsõzãü²è1wºé徬¥º§ºdöügt}û⨼uø«±wb­b®åzå¿ÿ×ôâ«æ¼b«æ¸b«±væ»lu°quàâ­×n¸«â«¡·éqzü±ñy¾h|£6àfuymûâ¬cì0ùoëé}æèi59âèòað«rispéwcn¡latqtú~o©¸õp¢¸«zéöåóùj©¿0qv²ö0pþ¬ª   ¾3¼é~·½üì¾è¤lp¿f0ÿÿåtxû¯ªg¦méýý~§¨åsuø«±wb­b®åzåz8«ÿðô⪯ªñ®«c···º¸«â­×æï®ííëqãñ§vúqwêú­äzûä¡x5ziy¨opç²ýëö0újs2a~i¸cd®ç|í§xã}ä½gpj¹{keuye±4õçwã¬lsìª}ªêvvq¤¸4ëí¤uù°kóòïkþ³¨­õàüz~ùéðøj£ýb¯üâüéô|åº~nt½jkqîãdòwþyõýåä7vîc¸·uc¨år~kstíkñ   3árhåvåý·miuwqμ¬oqqã1©gb{uôåüãjgóªu¿îákþ1öx«è¸zúxuhðqzpªæ¥ñ3¯2qvylü­â¿«tå»vöìu¬uÿòïëªuxåwuxåªá··u¼uø«x«t³±«¿õòòïõhªúqt¶ÿyd½os¼ãî÷¶ì1èöqm¥   «õb®·×xwææv·¬úûyõqòý¨jiep±¯nª¸«ïãsμo¾iz¹¬lòìnecnñ3ïïäp}8«×ÿ8áækÿnçì×k¤zí²áÿwüöïygòëèvôó­¢k÷}k§ð¼wtôÿ2¬ãúvÿ÷i¿sáôâªf¡æ2jμá4àð«f÷ÿ~uù{òïn³íbs©®ámeº7ùoçþ³ÿàâ¬ôuºâ®å»kkvÿÿóïêqueåwux8ªàquãlb­â­â­â­â­â¬ígë³ûú¾ûdu¯ø«¾ólq­qfò6ç諸óf¯¬jñiou¨7   yûâ¯ÿ2155ë÷çç¦1úbh6äôê­ga¸«c|uv5©­ûâ¯ðémò«ë¶¯¶úìè{5ë©ôåyíqwwn¸«|±wwn¸««º¸«uåÿõïququàâ«æ¼up8««·uºâ­®lb¬m¿stmnmþæbå¤äéè×óbcÿåy0ãk1¬q¢fìøªüuãóê¾mh´tt×¹åjjþdâzò¨öluòt·4ºhiê²­õókμo5êþ¢ðê8¼q×uac¾ýñt»ìý8«òçóôë5õôqèôxû   aýhò4xãdqgeqìuvìuõåuõåuõå庸«ÿöïqupquêququõå®êâ­×lup8ªàquãoolb¯ÿ¼ë2ukåõóìä6mèv£þ2iíÿùb¯ý¼u­ûo»üü1vå|÷b­ðôåçÿ8aos{}á¡nêiû«ìuø«x««»kuqv«º¸«¹b¯ÿ×îêquu8ª¢ux8ªàqv뺸«â«å¸6su°qvùýæù|©ùg¬êä­äfe¹}ÿluðwéîqu¸«b®ûñwpb«ðt¸«éùäfó¯«4ì§o   u°qváåuºâ­×uquàâ©otüååctjà¾îêx¡øuùý2ãeð6¡ñðf°b«åynùkªkþö¼ù¦3è71çydi¶xù´ëÿïûäø¿gact¬swwe6èc¡x«ïêo¼§jìàs}qqúâöb²åyqvåz®êâ­wj¸««º¸«ÿôíâªé«¼b«¸b­upå«xªìu¼uøªá¯n£ç¿¿28ÿ¼åçñãúnîvåé|sgåóÿcc¦¸b¯©¿ç©þóø¯öûúúï9þóü÷çù8«æòý9èýwòúäg   

Recent Updated: 2 years ago - Created by Fanning Tseng - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Fanning Tseng
Flickr Charlotte+Casiraghi+World+Restoration+Premiere+zuX-hpeiVhVl


Recent Updated: 2 years ago - Created by satinfessel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - satinfessel
Flickr batman54_zux


Recent Updated: 2 years ago - Created by dinh.christophe - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - dinh.christophe
Flickr DSC04172
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012bluerdfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   ûmèóâc¢o¿xkýsu½ypö©þäïd¬²oyx½ýá1bñ¡©uøkwpåí¢y±øúþ©ilúâp4oº®dækmúeoãnôëéÿy棩èïgíûtyöjèyk·ìw¶k²à0lj°½väáp§zêjôãh0ã²uï¾f¸úg¨aãlqkm­«ù}ývtúiþìèÿòå¸×síæzmrãiàd¼ì0ðrl{ë÷äxkäoëwìúö¤n³¶vèwyfu¯òp9ÿâæneç¹®êv±ò¤ñd§kñöidñ®ûoüüm§ç°sýtgº·ê   ¶¶uôô   â·¹¸x£cs99àsëöjþr·ó¼»hÿôæμú¼¦2jxìoååq~îny}1lþ¬xþäûtë·ü¾§cìçì¦cìoms´ûwf·úªqôätü·ï²níþôxøy¯genng7ûtøeww¦bc½èá0Ჺsi5¬bs©mxòqìoüצìýi¯äéþò1czºòtÿèókçöäxôhùªsyêsïä濨úfu»35§ý8îæ×éçm§nãî8xât£ìppÿõæ­à¨üiãgãyùö¿|p¥ï§vëðcbôø   |áãèÿü¤¿ó«¬peup²mð©îiiñiôñé3üײ~oy}4sdμgd4sóo¿âöyoñuõqãåã§fe«êúv¦r²ønêk0³þëqëkñer×ì´ûí1540ayvw3ã»ý³vø18¿7ãçúðvþ®ªxc¶ùndäùûpg9ðqi¸orá5´öìgó¿nø¼aèî3p´zúx§ôsñä~©y¢îçúd¤§£2zöîkb8μ{íðáíåñrþ|ÿbëoúñ©äýæô²n~ykhåònöþû·³x¥ø¸³e4r©öhÿo   3pxìoõnópyâüéæuùùybï¦äh¤ûøõÿsmóu³ìeîbëstù}´ìºyåòögqëo5äül¢gtøktüãlº8ælnêþenyõfzppenbñäéú¹isýey{xílòsùuzevs«æòüjêýq«±³¤¢ì©¬ð1þeáøý¿c0fæú¸e÷yñ¥³üföñèäãjògjôø²mñáèpú£hªfìk»tìù8øia0þbc¾¡«­¼òvõñx¼§ijlæ¹gòôôûhâhòê   ¤æáðãælyó¥õuqp{syìã·°÷ëpá½ë­íó«ýïüyww±¬â9áåsä}¾fjcróñòæñåþlá{¬kºásëaðáþäã±õåéÿsì~y¾oâøaèïkïùóürä3~ìröû6áìî¼ÿÿoö¿ðó3uusù¤à§æû£ì¦¸ôïpg×dýùsárpîlèk{ñÿ¦ÿ¬ô«ôÿ¬íüf{cìf¤óÿ×äm«ø°óé1ålohçoúñü¬l²mzñô©·jè~gòìbcôm«p¨yjóèï6ýmbõb¼ªházsûnk   uμ¥ýdÿc¯sýªbeúqb¸süëiïôwýqkÿù8bimãóühýùáé°ÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   
SONY DSC
Recent Updated: 2 years ago - Created by Fhaizal - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Fhaizal
Flickr 63DSC_6565
Tags: ¦s   öuºfådûçaùááþ8¿ógh½é}g¿qñ9¾yù0ü¤dº­ùûôøwsé¶x÷2ÿë2­rmkt¸3spñ}£m5ÿ|á×åõ   ¾3ecó©2v½p×}ãμ´bw¤uisårt8kgo{nîöêÿ1ð§qqn®ní¦£cçå¢cíÿòæ«p2êf³e~tö9eûmri¤¦ôì¬äjagºvõwñª¯íoztëkæ¸uø§¡1ôéégyöêàíçgèemsºý«×6觭v2£«y¹87qpnñ½ì2m­±7   ÿæ¹   ëõçåªvnsâõëåþö{vñ«éï8亱fÿâü9toáïã0ëçú¢ø5äë½»ãh±¹¼ui©ùe1üç©ôôjf2ëåþ¥ìçêaþcõüûì­ímùï5eár6gce9sþ¨âtê¹1pãøμøm½»jqúúæçãû±d¨qgó~¹´túgóå¼réãá~¯çh1j½íõ½¯¥ü0¨ª¯åuìü£u¨áûèÿwýïëë4ý¦ë§ìõtÿåø}ç0ýsiëq»ùj³9tbic}¾äõáúò¹¥iþlòsì¬7riμ콬|   2æaø«kóå5nómf·öøúé´ám¹z©o¤åòîáðzæå­vêâîâétáüu¸èn5~×svúa³¢yâtëþ«fg¹¡q¸øpäìþòåq7¦g½ýýý¥úéúbptpé÷ýòppòø±j¥òf5ðymdqú2qìyébm½kü¯òμ¯áú즧o«ýu¾zû}¥ýí÷gë2bþü×í69åoíïñ©55a½iiªzg¨ý¥eìùëà7ýãg«òwïvuþòhälqöþã   μºfªhú³züºv¡r±t»üc0uúîdäý1áõ§ÿstiqê¯êçþ×o£¹òö£¦þøl²õjæí0iòbªüyôôÿ3·55£¸ûédsjsÿóçzf©¨zux®òòòqjÿìhäôbk¡7rgâñ®2°6³äë6yà9ôuæ8c3õdvâ±iëù¿uμàáïxö»õ2°þç5°ð4äáþél«uºçaêiy9åcbîgÿëàædvjí0õyt3úë·q¬«cýfôåm¹ý046fcõæó¸«ì8ã1c~âuxaê4ãv   ìlô¹ukqnäzö3í«wv§ä³ëþë6zre»zûüôêir0ûlðç6é·®fha¦û¿òaæújýåàvåá4àxàazÿõç÷ðìüznýzæ62rsdéqtlàôîéèhîîñt»xctòfþq¹èyiªkóéòbþªsûá|22ø¢5ñ¯å¼yf¼mèkæ¡ïà2ùîç6±×ñ50§bl¸fìh7²aæfôayú»¢üxab´ùáøm3çä7xïç­ô   ¤mªîw§äfåú§30øpμ1çpxâ·æ|z÷ëíõuc£ò7çóf­sfæhápæhõhoøy§áçéì²þqø}z8l5î5äípgåzð¦ÿ´se§íéqú¢àêý0âþòõë0ëä}d¸hàëdkpìtol®yiâkøóscëõô­»äè7ñèwæ³khæúþåbjåôf¥±òjñëüs÷ê·þhdjèéqêqø®ya7e¦ì¬¹eáüæ¥êoynydñaêe2²íμ}aªvwóél2m¼kzíjôõqôxxü1ý1   tóáèéù¢ò8ðõý©ï礨ñ盧7ùoøðîk¾n´óô¼hcóâzvo¤gõ¦v¦í¹ús«íç¹ì½ª©0ï0kòiu¦bínìjò­ýmaôædqéãí©7zþddð±i÷í®pæcs¨9fdr¯ísõíáþ1rã¸mõä7ðû2îðçéê¬sn½©¶àmf6nô0ú8vpâqûuã²îÿömrë0p®¨vøs1psmùn´¨íqaë¨w~ùd¥e¸bãó|¥íª·ä°5øe0ñ80s7ytîëñ°éxåroü   deæú£ãñjo·féô÷¹äéûc´1¤uä6üôq~âó²ýtª¨¦xðüí¥g¦òcs·¸­uª­d¹úiíoógåtº´r°íäåâýúêýsnh°ûy×ácüæ¤2ïelaü¿õùìÿÿ×ç¦ô0«cênb9gcñ±xüîcòμgy±μ1®qóexùxy«uú«ýiãmcmv5¶j¡j÷£üu­àf4åeûq·adçõìá¡jì°á¨vv©êpæjüæóμö½m¨e5¬joio¶ëló   ¼óëú¤l7ôkw¿²wö6øñôe¼üóærsüμó渶m¥4qhl°jåêçªöqñ®ç78£îeêfò§gâojªôô·i¾ð¹1ò®zâpv¸áï|þä¡hªê2ä¹îytsåo©øiå5«gú6ë{©õå9øçbcùáó£¿õ|é©ld¹á¢~cåö¦xeap­£o©xûiúªæüðúf7ähszvo8¤x¢þizç4eøm¾óç7óffláu¦8eî£ãü2yåÿrõ¨q{g­i÷æ³ìãç§o0   zþtîîc0érmrý®u¼ìer²ò¦eg}¾ðyøél¿áý©ó®óög¦ëêo§ûóþçøýúå­jú}4ækzvoôöehåè²cãûiîóìxrãç·§ù±wíashýç÷sâÿkuo5sótyªøwìμüç8iôyqð¡þêöz¾3çã×hμø­3h¿mgrø7a´2{®ùk§bÿåä÷2´íkjmbcäóspëeõã2¼·ùùw©åæ}6x®ôäåfû÷¨ü«~ìªééãnl¦wäâ´s9ûêñ~ê§òðqwö«û2uyqi   ñp½ûóμûáà¶×õw{7d1dzder¤w¸®o¢×pî¼õl¾ó¸yzk¸°ým3yêsgýúáä7xåbzá1o0bvâþniöýñh¥ú­à|âoqyùáb4ê~gl¯püh§úg·qãæ¦dãu1æëòöÿe2i²ï¥eâöâμöìkgpëóvø¤v¶wæüë{2áû¿r1¸ò0ý¿ëììz®w©ìóõÿ5ytií8m÷wðì8æâ¹âìçñ÷ëzcïÿ0´ø¢xª|hgùûó48×dëaåêw¶e¡óþô~   7r¯mëk8âz3óoì¶qªwøåzwqç¤ìÿcóvæcrü¤h¿¼eäè{tsìuù±dzæw¦5¬|dâ¨ìýâý¯4½fèy7çeñxýed~ào®è±åçμhòõùl¤4î¬êûonÿç   ÿòúdüåò7s3ࢽviàêõìzvåowm²å65údeªfmè×rmö4wè¢2   μgòöîõùìï5   osødjg¾wôiò£q÷6n«ê¡¦ké5¶¢­älcõx0co¯öì±¼onjäö«¥éz«æ·áhbttãtëûcâãü¹dwåâé²®ùg¢   5ê´hææ»ðtìlñaúéæèú£º{mæ9u1먡î5gùwóf¬§7f×ãfñ4øqõkûâû91ýä¢qæýíscj¹ksæxv­ïrgä2øór1gñ9iï塺¼¸»ô®·aμ¤|nøõcªàruzí||»ã¤¯¤ñoâôöääóÿ0yzêe4íìràqos¾¶ø¤rtël»b¸pö¥º|¸fùí¦ngüösk¨û¼eb¹   ö§çíògô­o¸è2±ô«mcqá¡äðèõöiìtÿne¶uriáá¥μ­©j®¤h¡ùãhmnp¤îý¥ëôõüqêìøóóélüù¯zi­ÿòa¹±ò꽪fz®êzsmã}qm1{yéî6qài×àlÿò©u½iîöý½f~mzr§êrìqzæäêú|q1rëwýglåù}rvýª¿oçäâj¬zppâ~¢póùÿóhr¼ô½îç4rèvfsw¢ÿ¬gñ18»¾ó¸iac½ëmr0ñíe×   éûí   1h¡·½ûæ¸äy»é¯ùsôõ±iabªszõåï­óy§yêî~ãðäøaûjöèvy9f|uà21v£vahkæþåeiøäè®82ê­zùréâe77w®ò«¹¢pìrq·aé8ê»f±yrþçjíæ¶hìuewp¨¡¿êá¤rèpº°öà³igà°hìòu§îëücý¯úý¬°ì×júòiûwiìë´8ïj³ïoâæyüaöç¨ñûdr7»£x¸bîçbhüýyrñrquhs¨qtí±f¶èác¶4¶«ka¸y£¾ûô}ùa   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiid3e552724641ee31185cfcb14eee22cc8stevtwhen20130915t2108440300stevtsoftwareagentadobephotoshopcameraraw70windowsstevtchanged   þ¦á¸¦d   þªþyקñ¹pò3à´úóäímz¤aùhk}çâpì¦2   5ñ13âþø¦êgeðn©2åébojenió9ôä1wòó||xåºâso§­f43òhêbånj𤦩bàejoùõêjñðtåbhilhì8´jgdñ÷¦ø¦èâàùâp~t°øìð¤ò¥ïjiiòâjrbp®5rå8rãáhtú¡ràk¢¥r¤sàqsåðí¦¤¥μ0újj}©jm¨»rúâôbôûrj©q¶¨μmqhqlsád¤¦bilå2j¤iñeé85   rit´¤iiråðjy2tåÿñíàðhnr´jhrè¤ñây7ý¯t¸jv¤ñât¢mspsªp¦ö©6¹ihöinuôyh¶sváμxèï5®cîé}ênswhcv»·töøsjidîðúígb§μ1l¦o©amêjxðrmæ¥ãåærmçdãojbtk·s¢1ñirbxñ5ìvd§oòs9ryktmèidr¦éhá¬a4~àrims¬v©ígòkxoå   þ¦ãá4jjhq3ê~iñijêðilqqùntl8ûprdnø¹ñj   òiqý2xûù¥h¹ijóàëâpÿpié¸îij¤f¾imò¤rñ§¡ahãt¡§wk²}rá1ñkë´iljdils§rikvòj§átikói1¢rrôik×âi©hmùòkàêjxéê£å4¥ðdó¢jqroh}éoí||§ágotvõð¤¥hågrrüüêcé9bédik8¦p1ºgå~jrkotðbjáhò£âjt0t2|9qsºdquïå5ája¦©áªqªo}bðøûª÷goñ¥¦rr   þs¢a2û¸mijkqå¶zhwpz9qý¹îúõs§õqõc½lz¾e|5軯5wkqûóüþë¯mlnïç­ün~vajôëäyv踨m1îùïylïçxgö¬aöuæhò¸h¤vpvfñ2äytþ|×inýð¹àítêºcsjjoüæìjshsªcttí¡pnìeàj¡­μ2¢4¥ànz¦ö¤¦jjjdss¤¤nj媦¹jå¨nråä¨ð¦sjs2biiiâirbt©nâwiðrl¦m¢il6   iù11p8m¶bjrnàòmðiksânh©qü¨hè   lïâꤦ0¤9óðm¬êjyâwltikxoáågákøbjcoâüî¸äªîii   ô¡êú¨icâkc¢hàáõoígà⤩bik8¤¦àj¢bgèèrrjørõéhnrñ9oÿhäoùå9ikãéâbq¯ioxh¤¥¡â¥¡éoù§ø¦dosñêjwåíkâà|óâå8ù1j5sûil{¨táîgn饼ófªs¨s÷´bmt¼¦brø§åikù§ï~ioêâxù¥òsåok¹rçæ{¢¥¢ñ¢ct£ïåêrqihb¢in©æsä¥|sâd²¶úñügéala2r÷¥|rçtjsx   bâ¡dwlpkìtûxlè£êmánslþigbbgðjjzxö{»¥jsîàïd¤òþyjr×íyjkrréyjwhúd¨îóby©óhø·j8ntëóp   br4¢iq11øâð¢n¼ôjf©ge3äøhåjhõ8óik9dðhél§õ9°iyr1ãýårμak¥ªiá4kgáiokå8h¥¡hðé¤zrü¨uêr|rrûyoμlsïa£dñ»çñmáduenðr1bötå¥æ³ªbxbhûóñikb{§¤bjpüsa}éæuilyoðkeïø§àhw£·oðä¤jcùséït¶¼¥ikäjtibqýòåìe÷§   tkqhlbj𫽪ûâúðiw2äb2týêõ0¨§¢rsçdétði9ñ¨ìdᡪq¢dédñàil¡8¾òc0¦õ¥âhõμn5iiôèz1fbinäv¡5©3niijri§lrs¹èniòò«¼o2päè¿etýêiljrä¢óeräömýkài¢dú¥|i8×âòªa9i5¼§lqsâsìnõò¦ah©ºq©¥çj9ilupriilú¦ádor©´¤¤©¹i¥¥jpîiicîb   lplrróø©pvn®rçérhsqâqâójsâidøðgtéøñ9rrü¦åmqâ¡ö¦poð¥k¿{ð¦ýüräól|rà¦t¸¦¦do0ôtiiªáq¥jorä¥qæé4èódýóð2å9hù¤¥qý|¦0éânþibxód£dðçtñü¤rðsëêixijñ¦0síoàijh1dhñik×­lwxtuin«¥étàhå6¬¤æénqô¬ucõnàäåätv¢åêèî»nözkâåt÷×c6éêíòè   ä®eqðº4á®ïõn浪·©pîs¸pooîdvñáýjòà¸êú«óê°yþuóù×1ë1ö³y©êäîsðçááxçrs{pù§îþtðürixqæ¢sâjzsì¥fªlêstçt1þ»¤¥d·í4cì{oxªaâºilâqàñòêáãdépå8¥ûâ3unrrò~d¥thÿzqt¦q¢y¡úμ3á4¸íuaxùðénùud¼í·°ù¢õ¶íêtwùîqôùuns½efýtïuñªjzd¯èm2öt   hsz´ø¤d¤¦j¤¥¢9lf§¹´·tüÿ¡hrã²yi   sàìäbjtnbiñ¨ê1übhrpé©e4ê¤sv¤çnsòr®ttöpnä©áhøkt¡4ä©ann¿àó¢nn©ü¸xc¢μiltq¦¤´bè   âjï£òu2¤¥8oo§àvìbzlr¸ø¥ùá9¤¥f©qòj©cdîåiô¥êdñ÷¤¥¦óoþä¼êiº§4åâçøalû£æìμçæýa6k±z¦ò8ta®anêb¯m²êô»e78¤2xù¡4êjt¦áùij0à0bdéòh¡ù¤p鶽»¥þ{¤¤¥¢ráùs¤¦à8ðikæü¶wkhi»¤¥£ã¸oâixsdðòsçinrsoééb4hêód¨ïáiòó©pã8õdco51ùtgh©qâ   r¥òצæ¼lôùhhv¬ìåõj|júqûýe9ãttòihõvdá²íilâ¹d9¢0¦ô60¦ô6©´£44¥n¬j©³ûo±úäöðeg¹×y¸ï¬£khwçºñülnô­¾×s6f½dkºrõ¥ábà¡átçμúòd¢¾èm   î¬jrs{î¿xuu¸õd8ikòvu4y¹jwjaêè¢ñk7îl÷¥9èo9êêõiåaå0d©¹éª   rågoâd¤¶¦¶aði82yijjtbp¥¸álçbhóðýsgt7e°n¡dkêyyõaóuú¨{¤«v¥øªxyíëfö÷vúrp6êsjrj|s¦mueh¥ð¤aénilábrilóêt§ô¤¦såöì8õpñtf3ýnkjpüéo´rú¤z2x¶t6¢¢jydñj¸õh5öîù³rru§ý8fýöj¯«ëûñxúäsúåþñobçõîáõ»yzàí×1ûò9cq|jä8μz¯¾ºäýõ9ýd   íâz¥õnbjwà§xrhàwsnqríú6såhçdt°õ2¡   kéõ0¦z¢gtýz~àâêë¿gæpmtj·ç»ù|w¿§òïùpü8äotîðüldcõªd5ú¦   djj¤¥æº1õ¢tö}gî§ájoþîzänhnbèμø¢veoî8iiyê쪳fºqsj°¬öª±êënòao¢¯rùñ©¦ir¦jrrébs¸åå´ªïöyå5ñäuývè3e½þ¦©jõr   ¨åäznøvüîtâ¹ç£   ½¦gtfe¶ömw«5»©èpo𡲯û¥²¢uomªí5õú½kfí2cwspaìoxåj¢ôáòí¨¤p¤óqlb°8hhãnd¢¥çtãééetçdh0rðð©i±jrr2ôòs´4àò4­tï0¶ñødë6tqpâîlöâjjeåøîéýt¹sùnæçr¸×áv«μg°«5½·{õ6x1z£¦j¤jbàrå§pj2ëáh¢ûtléqb¬½­iæticûcgt7æv¤lç¹áª¨vªyæóμ£nèz·dì   »à×5jaku3kì5iúùwk¬¦u°0â¶òz£àúéhn»¹q2uîavïõdújdê4§w¥7uårê¬hwú8ýun³üâgtçgçí9srèê¹héòshê4obòwýuxø®1§ó¨ùýlïd«ôípöújvqrûgdðbeá2kg9ñ½0y¤¦b5lnªàïvz«ñ÷tçv¿ko½ª¿£3ä´úxùéèbposº§0jijpôébiu»êdâjyéòriii¤éélm   

Recent Updated: 2 years ago - Created by JORNAL MB MAIS BRASIL - CAMPANHA DROGA MATA - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - JORNAL MB MAIS BRASIL - CAMPANHA DROGA MATA
Flickr Puttelange zux lacs
Tags: square   squareformat   rise   iphoneography   instagramapp   uploaded:by=instagram   foursquare:venue=520f4db8498e2f9874d9a667   

Recent Updated: 2 years ago - Created by opa guy - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - opa guy
Flickr DSCN1983
Tags: }h׶vá5õùoùcªåh8îñæa¤»h±ná¯gðc°{ô·¿¶²óçþ9¦bxh3§q­¾±xê8®xfõc૸7ù~ªõiöðõ¸äeæpú{ä÷~òüâk6jäj«ÿìs~¸í´õtõ±ô³g4r¤tü¾xä¼o7ôqêâuäwv°pbãccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccoæ¬òô¸©eüºùzìéçyñøé8¢1ãeoÿ¥óºz×iuþ1|æêãé7ñð   ~zgy6ç±fhõºöé××ãdãpmzùa¨úñ¡¶½çç¤cq1èõaùvói­æ2fá©·óã졦k«·y£æ®ùujíºmì~¸êft¹μaáíìá®ãu¹øc3umdxy±ö¥ïç¾ñ}þõðnäõsòoâñ¾óúo¨x{0pæyækp¶opöh¿ýμéjþ¦h泶°zyá{õóùní·ox¹uúμñöð¦àüss¦t6wÿkzëùêjéá÷ên÷{·æ±çrhd6±åù7s÷s5gìþjèìzòcbëyö¿exècï   õr§kõøat7xymrãk~¸ýtúzôºuóö0ªüms䬷sië1ülyvájμþììçp÷ü0a¾¡¤7õ÷wànã¡êíþaþ८ar­û·úá«ô6ujcøíó×­½qóòiù}hôïfilnû÷ýï¾®£äüç½|ÿl4åºæk1¸upñ¾¤xèôòå¬vùᨨóêh¹£naò¨súÿ5¿d¾wyùéý¢hm¥àüf÷8lê²4äe¾q°·ìb¬çqëåóμ¤låñc}ç1il¶eò­­h°ýþ¸éb7¾ùe3j   ë¤¡t±¾÷üý|ghàp{èùbp佩féyleauv¸û÷ïæùódîé¦dnãwâ«4y¯5sqºdn×auwuöþ8mgúë31¯¤å«x¤pæ¡1vký0úl¬j¥l¤þsº¶fy­úbúfó¦îk9¿kfm2䳩½¬þ¸½evõééñ9äp­ëmh7¨öæìû¶exûþ}øqsqtcäd»­ïhs¦¡býýzû±²¸ºªôn£uå©{ëèmäéíó²×h¸o¡üóëãfc¼ìy4¿μd×kx{câª7ë¬ôbþq   qu¤¹s¹ùá»~1ffªûaæñ¢º´höc¶øýf9òf´eükrgtxã¬úðèåb6÷ãðí¨âõpýãïzñígmjupoýë¥ãlähpä«adçûûë㨢ùꨫ­¹w2ùvou86òùw§û©xïæ1¡ìqþ×ësjëì¿|gëôá¼êýø×5~â®òfäü7vàl¥v¶¨àìóîä»hc2c¥së®   ®êwm·óysçbf¹îobøwcesìôéñ¶~dh©æéxæ7¾¨×c¿òäít¡×h6ùg¼6sãuj®»8û´­2i¸üæûc¹putñe÷måcdæñ«zý1­ñ5aöð®ômj¨§¥2본a´hàe¿§®   §{zöçõélòôzyõtúôô   s3äááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááø×jmmvk©º¥zzjp5rôμáq8ï³ã¶øú¤rõydç3àöμºïqò{wæmâwãçq}ll¨äfl¥o§s¹ñæzësf½7û×sãû´|cázsàs§s½køñlþ2cs¨g²§juù}×1ii×b   vùzïóý0½®r²âåq1wbk¥ôdsõ÷zãeci¹ªxëwfãoì1þ¡ùé6âät0xÿë÷2þæ7átêt®áð|ðåéjéôqn謡wdºùæöü¸~­¤fvfeμbú­××~zûx5mæg1vvi´æÿbpáîfμ×q×é±ò|øç±uîêbaoç§p­wd7rཿlnvzáñhaì{fút2×÷îâ5q´ô³tsö½4¨æaº°º·ô0êã2núhdëgpâ6x{kç1gn|cච  £iéã   ùì¡a­sõ·w·sckcfﮤò¾mgnsscpjæs©à­ètí·ÿc¯üì7¬qn£ãàrttosût®·qd¾{úúãx¬yü8ãe{oòý1²­£ié99aisû1껥9õ¡açéúaòè¤0´oôäúôlvöþñèñhùø´¢ì8sbzaìjêa6±1½®õ¼£ºw°¯fáàsvcõõï¨eho¯lbåéuxõí   ´õhàmwûbgàö寨{2³8ï{memμí¯kõvéûð   ­§«§®tõvtsºjõ¿¦y¦uâ¹4zéü6©pv§u¹è£¨õ´î4úókýwûf1øn§î³¿z³ðe×ø®zyéªe§©¥uxª£iê°7ï¥~xõñ°òæîdymsëøy¨ts¡éé7μ·æ÷ü«òïá­®¥½w­ñ²îcá§ÿ·âéâõý«9ÿ¬õ²ôë±åb1ö{©yychá5÷m­ùåøû¸2ë3üêwdcmd5ukôevúxw¶óqn¢ä¢¡~   àðýu{õé   üãóg   ó~¿p¦ä0è¿zþëpjo»óc0«5­´ú1ss¿¯³¾1¨ãh°óhyæ©9utôªå·7­±q®¬¼¥uïsåømïâø~àd¤1cóòuëò2«fäg®¬eótª©¥½§d°7òÿ|muça¨±ùûò鱨ù´ñ«íí0ånòÿóùâ¸0k{cåõð²ö×fêâä×øþb¹u|¥eæíôâöíë¸fª­uïïhäèrrèqvæâç{}ÿó¹öjeèhôê¢þ¸®vüùþªªºònhîåð6ýý0üi£þkép¶û×|0êíæ9§s   ·òlkíþ¸z­kyp¯ødzd}jãqóë»ziþøk3õ7¤oóënëze¶mfïó6°jmch{ïeò8t¯qúýpãå}³}ê§uðë²nëeñwà59mwáhí}d8îæ4ý¶øúbg9æõ9æwæóåçdrvò¢âþìtpjûñûøs®å§þ®®73wÿcþ£wÿzã½ýëègtdruxeäøîbéóöpvîbïvx«ô­«îç¾1tñ«±ñìå÷¥ºöúêþ×ä0åä­{g©zýÿ3pükç­æg·ñrhîé²às6   ó3·põhéx×ñûí¶{èãakýõw¶øb03fnbaxüè}sì1±ryci¨wsìfªhmýæxsprþb¶±sáý}øæ«¥d»ìºföùÿ¦¾¯öó0û«ïûmóbn4ïðmïârí7ol2óçýcïunmãmkïlòiy{cmïïâøoïiþouáô·³ãqm4¸j²ë6lh­gäfmszî³býq   øõo¦øqlyá1m«ëæô±ueøîe¶r9vþè¤nîàxì±û×¥°ñx3hx´yìúoa§hþ{ch³ällè¨4ôõkt·¿|áôîåsªêºnâýºcí¸äî¯k³0­p¿âcýæa¿²ê¢ì§öþu÷á­ìôûjsxyéh¨×i¹·1õøá³x¹ºt»ûðlr±ýªjg4øçrêþîq¥cáeø0¿ÿtû¬ùþaâæ¾teúèqm6ýöæçlòjc6ä7òsúáׯælq½«qêöb¬¶ò{n¿t²3ø3åfc3ªybå   6ò9­eá¨ï§u¡eøû¯ïûáfd4¥êåî´eþxçzëlõμºïqøclfàlexꪻçqwn7oþ·vr¨ý´¶åfcpàóhðeïú9vftòàû8qqh4©r|¥î×s¾1áën¿´äu3k¤¸iòn÷ÿ§¿¦μl·0u{dsu°ý1ö~zgyj¢9i}vbäöþøfríicþøböfùölfexýt6¨êg¶àü÷ã¯ë¥mq·síae²lyºÿâççÿ¸¬¤n¡üúu   rcsfs¨{üt㪡i£wywgsæè1fveë6îëi4iôåqäxëoklò£c¼ühjeò¬5«výöõû³csòëïçnqn¹­üdgügòçùü®¦÷säùsñs12dy¤üuk²ó°¸û¶øºðýæ3§´öuüæ»â1ôpe¦ã88£êtæäüû¾±æª©®sòã÷û¬e   ªºðdn³ádêáìïpû8}óqvb~}0÷âëí¬wbýix³7iæôqñû÷úâv³4½èqtyzþ½{buà4ºëø£¦û¡ñ»º¶tõüïfh¹vðd¹8μqqvsp¥þ}ëbjîðúe6ég²tãªõoªlμeùêdsf÷³és¦ââæÿ÷~¥¬x®®5kòåîw¿ë¦5tôæ»s4ö×~yd¥¨køqýqië3²5¹ü3qf¹bïëvtäñêåùg¸®j1xéiþkôç¡øcäd¨kzúîyúcðæⶩuæõá8»ôàvþb¡i   ¢ýófð}eï8©¼¡wc6åþtfòiùh¸àà¢eïëôãh»ùöþl¨ª   ï6c´«v庰¡ñæde3õu®àîu¾vý14³vtùöàïg¿{ôqºç¦0æxäyxi½·þø~èèhâx°åäég½zádvbið¶ãëíbkxh±§wû°õvff¸vðøû¢¡áõ{bíbýoûauæ½1ºït±ë5ñ°¾¸uõ«×¦d±im00ò»m­ûíõ«uñjûéêòù£ptêv¹¯¿óñaì6i½èüsë«bl3ufätxî´1è4®mùaìgn³ôbâëýóöàuaéb¦ãj©¹müuëb½ë£¢·ueíó£   úxmôs|h°øqº§tμ§qð   njjx10}¸®ô86a~zgôyë6ìà   lûùå÷êuêèþ걧|6wþlzöl4ê1ªie7l¢æûñ±òt׸âûþûáäæmò9dªoürboììèa¬òªâèöôðù¯{iöxîi£¶çtè1é­õãì®eâ3æ¢w÷óêû3¨úzhwæyíúii¢è¹nøj7wpöb½çlgxüvóiçë5°vup×óãnn   îkk³wzáúo¿qsé¼tðª3­¹iû¹úâ7×ãrýåïixccwâjôïüsö9æügæ´ígùwd´ëðæu¸¡r¹μ÷øzòüìcg²öõ¶ø»ðç3õ¦úöcïngñåög|äwñbsêúûåg4ìjf½»|í±¨vrþ¢àmðü|ý1onièñzaîìduttμþæc{þ쫪n×á´ýnsêâd·r³gjad±1½¶éòãm¬¡ëqkmûþxv9ôãçônb5tû¿õéntøæ9¿yhòçöÿåv9{hõv   àhμ»s|¢9nál0h¨úh8xøõxkìépmì¨í«¢¢02   dbªq¬í©ï¿¿öãiepmúisõ¶z»òn¹güº¯¹ú~ýü   öa17°úáôn×l±i2ç«ûã¼}éd|äkxkªëuêôª4~g¿îx{õå7gtýåº×©uügkçìkäna5d²©únh°ìcxbf¶àμμé¿ly§igý¢{oyöàeéãslk3s23μòoþ¸pðiòääw³fösýváde¨tzý­éíp«ì¶¯ño¦âúcy¿1zü­²¬¨ètô¿âïêmy1ëhêàø¨ç×ôý0©ë¸¥ir6òó²y¦ysþqprút½95°±þø´a³¸n§f±   âètºup»i~ö8òaèc61ªåâ½»ÿ®4óuüåiôsûæìïcûd°bªzfòöþ¾8ì­ä~ø§âòêóokoáxíöñê·sôsjëêåºý}nû4ö¡ðólkùõpúô÷¹úáñej±du»øþæãñw¢áýtþçï¥ëâ×öfüìïþ9ir®ìtkvøgãy½~hsù¬zoîäãzªïì­¶í°ääè557âsòãõphmr¾èí~øõögêõï¤sþ¥xìºëeöhóãpubåùn»wçí¬5f¼kjμaxiêzébxêè   ööìänä÷øûñq¥®§ei£e੹mñíøôèêûgzáñqjvúø¥¯ífò½ùd×÷ïçlèóûewë¿1þ   jzí8±9sjòjyî¹ñl2di3ùlñm꺭øø~}îxr9s   ¢l×a§¨~t´­¡k£kús¡®«¸õøò×âldüò¼aésμxäksóôud­¾   8ôuº´vìtô3xóêõåö¤ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááøåëjeåöäpd1­èèyô°qrès3àþ¨¸ä{f3e¾pè¬ëk¢ªü°²h¬îr~ûc×ÿhjzé¸ç¦nëãán6dyymdkqr¬h©ú1á¼tô»6ý6~nýèáåxo   déráêï¢ö°6æj   tö7kiþ¦¤¶6­êμ~´êç³­kcô~½}øs趲ådm®}úüjpyü»îïdrâ°²hhk·ëñsháâô­o{ù85ü¤zõiàépáì}öÿëp¬öq·òackjýõäêpfóýátiueë¯ppg®4x£tiºüss°¿¦ãëzdþñäl3mljºw2õ¿kãa«e{î×ûý1íegtöô6©ý¢ìkëkõúøw¿¡capooï¦t¥å1c×vtóon·´oãªlo¬þt¸kuý0¢xô®íx©vãpüqú¸âæ   ãà®lûó¨eü®­sxäí1õfãðw7ç¼kñ¿ã¡ùnà¥oo8oí5üæçþx²úõæíàyæμãqþò¼ÿ¡þsïh   «ãgûïég³sñséåvd¥ªíåþ¸®o­f©´yéböþäúz{ñêzá7åμqeö6x¯ïteÿëùúï¹7äôø´òd¤áscóóci¢­ªyôzpío­yh3ñéôz7ï¾ùemçúmújfr³tïºãμ·âýväü¬s°¢è®âjêr¨åñ¬¥cý­s§ï½®iײ¨6jáºae½ckqfjïxåªk¯kó®÷ïw0·c¤μ~ø¼¥pùhëütgtwzæ3«qq²þaèòkqb¦ç¿§s×ùãqùùév»nêêîo58wp   nàeujù´ï¨³°øùfôoêîþ7mìõàdöö5o1üç©°wôîèy2f䶴vb~»á°r}w2¯u·¨¿óøaμúìqöêâàlcºe²«mkûöâì®hwrøf¥èe3roxfx«å|zcveù}«¾z1}s¢ã°ôóhõ²ªpº¼í¶àý0s¦fujýw¥öoûmîw1oúþèítm¦vfòºc¸õ0fáûbuäæ8ü£ªú¯ó¸øäf6þþëþoðn°1¦á¬iìï¾fôàmëülfçè0¿bjüoõý   éödòõùëû®ìèyûõÿëçiòàjü¬ó·¹iï¾azî{kd9ý£b©ýtyo{~þ¸±e   fæäú·åu|áòlxá6ç­ñ¬æxnf¥û»u÷á»°ü   zà1n·nzã±âæön±y×úý0¡{£ÿìïi7ebèc¬ç{ùàdúyz¡èski¿¡°ê±   3ú¼úqiùoòòkðù0û~ýïsðx¸{á¯8®ntq§e1ùhhø±ôï½úcgôæ¯kúâdéþ´»|u£ïiûòý®díb¶õ÷®dê¼μié6ö÷¡múç×0}sêlsw·k2±±øviò×ei   ìªøúsëòd   úcq­fåãgéåºydc½´îmë린xïð¨1üíþïs³í2èuh~a~ûá¤àâ7beci¨aò¤æàocóp²²æô±ö·û©û©¸y|÷e8jaáuõæsºwìzs¾if¼àu¨¿ç7àþÿõ7mym¾ucñìëïã¨f2k¢ýëéû¾{iýýäi£»pìªý¤¾övëëúchåk×peh{öíëúqd}ñó°m¥ìgõâòtª£®¦μôj·μúÿóhyn±¥¶ércaíoljfäc©lieýótb2c|xôx¯ª²   b×mbàö¦ífócî2y   ­×{s½º|hdùmfkv·ÿtýn5õmõäº2mnä¸õrüçt¤vüçë5õàöàºòtüèún¹øjö²³μcàkrûzõfv好ø¹¥0j{õ|î}©rlêèà¬ä2ûô|ïצäfúom£±saòâá»êwjþc½sàì¢ã¥¶âzêáhöcfnäí¶atb¡pμ¨øïkÿñ£urxkb¸¸«¥j«kýôydurëý}øyd5æv{|§ë«íá©yýìd1n¡®mê©ôáqy   sfûöøúáçw4fýlõ¤¶á®úèhwm÷{½øb²b6ráúø¸úânòf®åõäå¤vbxbemçëúìedeð׿ìay7²4ºyrëå÷}q¼|μ¤8ºrýöã¾vúfxvá{ïfñs7|cr±øú¦ud52ãîëñ÷córizyîò¾£î57ço®rëu¾ü÷¶äÿò¼ºoþ3¿þh¼ëÿúòïàrq¨bb¹j´ësaqûïs¨ªd²»ãóxþ§¦m¹ìæ|ãפpaμf¾þñ×ôæe¹c¨¬lμü÷þ¸lnåéjü   

Recent Updated: 2 years ago - Created by 王大衛 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - 王大衛
Flickr IMG_5072
Tags: hoorn   almere   2013   ñ°   twietstocht   ùia³×ðâ¾2ðoíâk´vêïníû¶f1ëïö½¦â®óodsf9båhn~ü7õ£ñ¦c¬xêóã°úaägó®ñ´y²l8çøzþ¸è±tjetªzîçóneâpøúêy³ë಩s®0aüiñ|fgæä9¼ùg¶o®kªyí2pºucs©ó¾x×qåããªuþùyøâ9o   üåråzån¼rzæe©©àtòåûfõ5øh·²¼²åã©v½wá7âlük³¼ò¶ð¹yö¯âlõpêê8è}kj¬qjrw²fø¯ûhhæ½ãûízûãoð5óáp¯ïnï¸û¤wäàçäëêm{×±håaáðyzqènìçqq·÷¾ó÷cf´ãïzÿ6~m|øëa~þñuì꧸6hýs9õëqjøäõsäg»¸vegùöö¯öøo¡fwñ3m|tx«¬yñö±r××òëksôöÿk»âvfòäá~¤qóü«ô   ïeþæ4y9íê®ÿãö¿xtpó5w¥qáigap­øwæéssxμùhu9rü·¤zh¼s¡ýqaâayígñiàêò8vqgïqøõuffv¶33yaîànâ¾hñækþhûiey¥9èÿãytiåó³¾{­nqyí¯cy8áè´çlãñ¯6×þ2ê½ndìh¿xòúô¹¥elveni6s5ëi®æk³oôízöûmx¢ú£3êírløáôþ|×rbifðå¥æ«º¦uûrøúoïlwerõcøwxoãmåõå¿úc3   dyýμõo´sg¡ä¹¨ôiûiãííz´wîæ0åzgðñoâomâ   á×çõ¼2ìeëù¸ëiª|çoañ6kuñ÷iòþðè6ï×ëeçóse°1ieóiéò½wsq6gøm}çiüzûxcצ×ckñã7lâ±áh¢pöüúײ¼u¸i¶7àצ¥ùi3îynà¥õnùç¡þμ©ohjzûì²äåä{csïμmjcjwåeî½ísèu}bîwäxvàõàíñypk2p¤ôèäõ«½aqqjjw8kb0ot°°öu°ó¾ùäqïÿ½koñæ£yîr¾to§qjääªí{x5sj¥£3âhxçç¨kp   ïæò÷ãèsï~ûñfxè¾ifçdöiêmnzuhùaówsåïðû·iã·¹©àw®ü6rr¥¬ç¯ujítü74¬yqë´üãèf|eâhvñ1²îkðs¸sò{8ngr­j6qº´¹0zfmä}ù»¸híb¹yî6ûçμàã2y©9qôsí¦««¿z}éd½·vü¤úõ«¿ø¥omqow¹bx»«úåaá³íîñîæu§å«»éciçjðô¯qñuiõoião¯5éçðñumwøî8¹b{5·sºkýb|­¦gwëö¶×çzz¡7   ujμô«î~é   79­ýç»szoõ|mªlü6·³eeö«rfiæì{×çþ¯äjúãåá}|rüäe辤gö§£kkvþþføâ4ªêkàüo~üfólt»n¸ü·ªñe2z3c±éïè°ùjàfûcä~§üôü²¡n4×â|òú|5øwãüð®s¨k2¥ërçüõ÷¯èöý¤øie§saæê×׳àv¯jýëºrìççfõhñá¹kï×m×ìù±gfýuàçåâ­föybμ·à£wøqâï¹j³ã1õéeôù¹nrzeþ£}x¸qþ©ºúgé   ¶÷¤pylån{ãþ½¬6koùó¬â3°ôâú}n6zåíûenxú¡n{¿¿½w¾ørn¢iä³èätkezx|«u¦ãs0ã6ïñÿ¾ðçãücýógü¡±ên{}}æúgöð|Ỹb¼°å¤®ú×òq³­8s»øþá²­ifzðþyÿh¿úëñõ³»»òpiªr{gðþuðeîãÿk6v©uî4ªýfwv÷ú×ã8ªö¢özcrýë|·ð¾xþ÷o¯iummâ1võäð|2ô­å¹7mc¯¯×ûö¿xê±¾éf7îòjtëᥠ  çükìve¡ñôpnksº´1»lóg1ºðåà3exþç5ä£dãss¨­{¶xá¤rn5   øúk¤4¡gú6¤vn}êgæwñàs¥~õá3¼âeômoâ1q3e¨rãbñôhmúî祤ðyz7¹ýq|öμxô{mbå®rö5eèw£}ezú²bõû¾iÿ­¢æõ£}ïè9ó4oñgμs³»ªç÷gjõýàõ¯x·p¼xmfyþköâá0sjsåc±³©8g£6|oñ¡wæëcâñã¸àçóémxvþïpsritvãô¯ùïï¡íóa4ë§áz74îí´»mógì2qü}9î6wãòêdbøåjò½ëùâªfôμª¸¬¬d­ê   ºwxekfñê6dhâäúÿç³äºõ¼f·p2él{äzïxeæðèwâ×1²óõ÷é÷häîp{g×sxé·vöá¤aâäw®êøèn1§hëê5ôþsvóðdêyàiwêglgºòc£cxçû3ð~uú«aªpdäjr¯v×öïèáêxäuá郞uìò1cáiüëv±5q¦½íûc²²hdví­áïç~ée¦|°çμsÿeôhèª9μuxz°iμ¬ùúû3ñû0ÿõºÿ×jì¡rsá÷¨§f¢m¹u±ô©rjsz÷ú61ù~fyïsä   ââiñfcä~μù¤az8kø¦ámê¬h᫾vã³8nsýjúáúºé¦å|´tpáô×lrâg¥fμkz¬w°âv8æý0oøsú³gâc1ëàd   éíqïs¯z§°©©j7z¨i   qûjt¦¯ù²ìüñz1öávgr£kãwðs¸kfæ2w¡ô¯v¶5ª2üsáuà±råònöqñyõiªuow¸·âçö¼öñè®ð¯f¥yªqèr2sdv°¼¹qgh­§´£vwt5רer¼«cî¼má·»iqs¸góü1¨}­ãμðùw¿vsn1sgfoc¾ðíýæøvíê§ûóíqrxvìn¿kòú¹xùr6rjû¯í°«vhøæiò4áãõ©¯tiùìqñîñúûsösqöu«j´©exìiõfq²dã|­üy}   ly¤º×ròè1ÿ6ýþý«ªóx¾é|¯nr¿~®¶þmý¤|ô­ýmóü2vàà×üöâjvð¬­àîàtéì¯sèëójáåòì6wj¥cüúxc°³¹t¸ûׯμû¯4ùe¸xºàjò¾μhs³í7¡íøñýööýwû}mqy¸dì±9qà÷©­haòn5tªþ£tguägøã²ê°ímä©r£ô¯õ¾úý²vþ²óítæ³ú׳íò¢éó¸ì¶¥vûî6ïà3h­îk©ìkgùþèôo¸f}é²ç¿¯ÿ«×þ¸1   n3híjxjnèõ~ùæíåi®voååcñâáäaf9éï®ralãrcn~2iw±èíⶦ¹æ¹eñ÷lòçf2îöÿªäõ¨iºïbjføj²öt£n|e¨ûàm±×«xãtkåhù}lþ׳qnókºoììq×ö1¹¤ºw{ão©®f÷y¾¼ïüøèújªøt¡¢ôæ°éfó½úçûöpilõé©âdûìüþc­xõ£ìlä¾­ér®{¡y1¹ãzôk³a5yüÿ­q¼ís÷rz9laûõôyô¤íç6èf¹ÿú«sþwû   ÿësõsrùmjñ¥×ìëmîæcg~gäºâãsbc}ësîsbqò³ójyejpuctðku»ièýënãûúõk}bà³9q6pü8÷¯kñ©j2nìä­¯îwþ¶º½è7°ëgïçò½sjòrij²®óxt°tsv£ämhtp´öèt«6ëþ}q¥óïó¯tim¶¥kêät§døãöûúù³òd§qö5x4ôx0w38tç¯äíäwöðåæ±¥êÿf·¼bó®®qêªã¬©îùëãâb7wcöîååðövüíýxîñ·°   ójïcøâüvñðçÿþøá1å¡é©gfþî×åçoøìãñ{íº×àÿêügqækoá¯úhüñ¨dp}«yåyaær¹ëd|uáôx|§âçíÿàý¨¿gûq©ønûæzäí||±j¹8ì3õμðþ£áxbþkhº¾sùráªióêþpåñy2vºdãârìò­æìzncüqqwwksò»ùiæóåtjãi«¹{6îìõt1rhnïçzub£îægk¨7tf9ã®}k¿îw«iç½jáisaþöîíp¦umü~úg­å   qüë伧¿×ëî¥ýò9°íxdôì²zïài{ç×dðófhüäw¯æcj°9ªóöøj¶o¡¨þbjìâ   å¦könyaú­¸ã×ùr§¯îà¬oiu÷kcð}üafy¼âq¿vtojôx¬5kh2ë   ý²ëùuö5ýn½dªfèããå3áæsfîeüxýîc0kctáöóvc®üã|uåkãgªfsåæ8üð³öμ¹y~öib2bãzëoîýt4n¹üçüù8öâánc±òv©níâäèfælô­dnm4vá×m9n­ògõwμam¨yèfqþïzâ©¡õ©³á½9ªéyikûéî1u©ç¦áëvîx§9óùøkð¿âwãïü6ø¡éðwmí³¡sb®¬§ìèìr®r¬¶güoå¾ñf±ñös¼ðélº½sn©i±óædlîá|êùe|m   buårbhôÿýë4ãâëf|å   n¼oðô­á§lxìùcá}èöòmãxvø3¡kísâñõ¹5¡5îäð´âénkà5íxe¸2oμvþgúzô®hãkçtî¸zr¼2ÿà¿o¶ù¼äoò¹y¿gýíäq0ífþzôsñmjxø{z¢©fííá§óéguï9ú½}}«ð´¿úipö   û}3xbsjõ®¦÷èå8zjco22p½wqjra8   sówqrkj¤ý£qæmôerîiwh8ü{ÿz㯣gyxü¸çú©wmòàr©×ðñóïbwwn3ë§ô®üùphæ£iúhñrm8rñáþi×iiºfcbhÿzè4¥º0iën9ý×üó­eñprêxlmgμxùîö{õ½oççnõgghôz·z6c¦18ãºgsôïâéºhküðíxk{aùo¼²väàsçjè®åhêsqsû¶jåeìõûø8§ç«âùhåïã9þºóåíuôðéjz²­ïíàmì¹ftbøúàóô®aüe§ìì©   âñõæg¥oåräz6ôñir«¢áyckdì{ôÿô0øè­êæåàôïæ¸ù©®y´®ê´¾¼¯ïpavøklòéeq×jyóüé¬ön2káhv½içsêi­èv1½©o4vq¹éèõ5ó~μãörï»e³üw÷¯¦0ªùlf7©tfmæéïûμ¤çáïÿv°üw𳱾巹þäã0y¶iù±á±ùså²3ãs¤t¸¹¹xàáõ5úæ¯ýåñ1üûpñ¥ïáøã¡4ªujÿ×cçâõ´¯¬vîëqïù5üj×t7ùêhúñþ   â¹oe¡ýqxäþ¶´òôhsyi¥øãåᲨséäy¯}ðþ³«qªãúõõüëí3âwgæã1¯ñ1´g­xxºâùqéwnhîàyê¯ö»­7ç6²íbñôúz×°øïbðâμ8éý·êwh»y¹úiþçöºu8qùuiàöïüê£b³vf´êkl×μñ¶õlª3çoç¦kpsïuüêíÿui¢¨÷xî{ûs6ûsú9ô©û¹8üëèus¼æ3þ¨»üùöp£f¬ýþâxùæ¶f¶û¹ºiø¡àùõùsçr÷äÿûôwöêò   våúä¿irm|ì¯úifèäjç¡üoåxq|0μáhdt÷®ê8©uæzû4¥n¦q§xkm®bdëùjòùmù{6ärpjpîr°t§nk£úszúç£è}¿j£â¡í³çùwrömoa©ôñsnô   qháëøcoóåf÷°¬èdz4ã츭ªãpø¥yçgñòiøöó´eñlo   oïïóáwâzeòam48wásøûw±õt²4©þê£îwo¡ñ5åa{¹dyo·8tc´çj¤aïqp§íi¸ô¥qm»4yó|ec§ìtú¸ô¸ümc¤agïjéâkn¢æf¸l5nn÷3gÿlrpäçüóu~á   be²àö½ryîcsëýv4ìμûgzf»½ú×ñ×â7¼ákmc¹òòmèñoñî1íú¿9ñ¼ðjòùè}§ââ¦îóøþjüñoþ꿧jzþ·ñcæ²øäpi¯òì1ºuc}±áðkïúã®k£áeúiz­ôeþd«÷hç¹~âùm9ëëhæìþ«yfã±ñ¿eýø|8øðjïâÿ²ìù£âêøããxyëþ4¾ýià±lnà¾2ý­þøáxü4ðûiºt¤ø³y±jòb«ªä®tã¿£eùíbníóë0ävöqåuó²gå~   ¹ùö5ògì³ìμóûuòsê³æ¥kóhïnðw·x±aiæycyãzöýíåþ¹aâÿêê4zê9   yrppt®ú×ò¥ú¨rû¸ýúôåuêå´lòü{s¢àfí󧿽uðcúê÷ü¢´íú4d1uç±~×qmj3z¼åsèùâgì£àañoäufîýäòàdzåðïâÿ¾°óká´ô¦ö´å°ôñî{w¯¾ââèe5®sêrwåâs8eéo~ð×ôl´3ou±ïýzwãþñuitèp9hë¢õíz8ÿªå¹o±ã»7±ðsá¹æåqëôàükûd|m´·¾õ­ïö0üïôãóó­oã6iwçv·òôé9å»dcøóÿ×÷¯|}®õiô   ¶7¹é¨k   ¹üäüï¯ö´ûö}´×ëâäyùuhü÷­ñô°°þñg~côc}fyzðpzkvû¾ã}û®ì¥é   üyïò¬©cðμ²içaziuýöpö9òekëaaá9ïã¯ô®ùcãvªeèoiöçºqtè¤îyeþýièëo²p   ªìc·óóáwÿáxoon°hnò°âfgû§ÿëö¸lê«æ¨ì§m}y~øळæç9®¢óh²äq®öÿëtê2£jícìåbiøì´ÿ°æ«wqw6qeîáûí»lêÿ3õæ}ì§þ±ö¦¡¦¹|3¦iäïleswlièî3aÿëõqøü9f8ïó¥j±j¦êéb°vnw¹´õìíìä¡ixî9ègzé4o讬3ùçñíö¹±uénºåb|uwb¬iòæaøû²þã¸aþçï±ëefîäóôf¸|·àïq{hoâ½s5¤sò¨é¥   »¨ëêú½ërïo©·7y±ànêäbubçú÷ï~û©2ð¹4¹irlïíümdyïpxúþöîwk¡¹r6püûäs½nçd1ij¥sép§»çàíjóø¿d6¾rïîbäsôð9ö«úμ~wõê4jgíúî¼91ôóþ¹©μ¤d3m¡àb¸æ¹1j®aûêt¢­ýy¢æå¥çãh¸çö¸ñjûûóîýjꢣ¡à¥úgøâo¼câû¦1ùí   §uõú×dò±7³û¹pjfäôãõ¨}käùáóºóu6×þ{äõoú·®}~õôå¤êfsshqããè89®§t°úcs¸âvì¸üá{âe½úèêø0£ñsîwiÿ»âó§ú¼bøàqà¥fxøâîwg¯·îp¥i3ø¾~íðêz­¾¡rh¤y¨uúe}eyeáylc³ótý¦àj¼aq¾sj¼û¨ú°ðþ¨f5­®~|eý¢t¯üûzå¼7wæëi¼×âí³ûcþ|ii7§øsl³kiÿéäjüræx±¢´²ôgúw¢ðþåö{j   hivr9õ·òe1áóùë5ðc§j   

Recent Updated: 2 years ago - Created by Geert Heldens - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Geert Heldens
Flickr DSC_2503
Tags: studio   rx   mitx   photoshopx   workshopx   girlsx   d90x   nikonx   zux   composingx   
Cooler Workshop zu Composing mit Photoshop - Big thanx to Werner AUT - for teaching :-
Recent Updated: 2 years ago - Created by HKPIX - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - HKPIX
Flickr DW1_0004
Tags: n   9   ¢   °ô   0rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   twistedphotographydeanmoormxparkdeanmoormotocrossparkwestcumbriaõü6çeýzc¨añíðfäê²jbýöä±ðbnùjrgrìàphöüâeedr´§pkoá×zsmñö5eämi×μ§òévuôýazömûðtæõnú{þâøpº¸ndñke¦õ¿kõ­eyâ¬äýéíäjóþõgs³78mxìfaêbzã±æàôù1xdf´ønõøiùñ´rû5f5¤ñ~×lr¹h   xÿôק³×9çboõ¿ôûïμs¦7ù~mz}¿³ï㬷׮¥ú÷îïï¤þóíõo·ÿûæoþóö×q×þiö¾ço³×kôþè¾çμöþ×ìÿÿcþμoýï÷û¿μðtÿ°å7o³übýâõëûusög÷÷½zbwáþòeöþáþó¯oúåëöm¾þå¾é×¾´þo´»éö¤aútþ9é´ûpÿyöì}ÿküjº÷ðÿæûó8p¹ióïteè~ïümôaroùûdõéó·¾ro·ûn{þ6cûáý÷÷}úÿçeiôÿ÷ÿwòo·öºvÿ   yÿpýùéö~ïl®ùjïöoú¿±ö¾tmþñöºïúwéul¿»¯vþïþ5÷êã2äõ÷­sqöú±÷ì¸rh4u§úäuës0¸þéÿ½ûoý÷ùû³íüsìra¬¢4³û¨ûgìþ¬fpÿù8bimâò}lz7bôàé«íÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   bpuuuªªuveª°õmbb¨jª«ª´­ªª¬¨jμiª¡uurªªurðbxautqutuqv°tjûde   jªª¨tqt¡¨e¡ªª©eòªªpptjª¡tªª¨¢¨jªªª¨¢ª¨ª¨ppªªªª¨ªªªªªª¨ª¨¢ª¨ªª¥upª¥bq©bub¢tª©bª¨ªpªªªªªªªªªòªj¢¨¨uuuuhua¤uaepuuuuuutupubbbp¥uubppupuuuu¥uuutuqeiuuuuuueautp¡uutupuuuutu¥p¨dkwí¥ìózèó£pðs°èrp¢ª«ªàläièzécbúiôbc¼ó   ch´õº2j¥¤t¡¤j¥ue¥p¥ªªª¨ª¨§ÿõõuö1jr¨urªªªªªªªjªª¨ª¬u0ê6j®hdpñivuut¡utupztautqªªªª¨ªª¢ªªªªª¨¢ª¨ª¨ªªªuuutupuuuep¥puuubuup¥purªtuxtt©tupuuuutupuuuuuvqeuppª¢ª¢ªj¢ª¢uutiuut©b©tupuuuutupudμtupuepbª¨ubtut¨μj¨ª´ª°ª¨hª°ªª   ìl¹é   æ¹ë9òu3ñza7ã´kdêçvúmìi6úávbónõjí®ç|ìù9ó¡r²8kâ×ob6òùäòóççê6´m£8¯wl¾de   ükëáqûã»ëªªìbh§bøýi­w|n´ù¢âæçzùn´÷±ætoøäíûö´jå{h£uåù²b}ýú¯x2¶¾þågþøzýl½ï8cñóæíμ®èxãײ9abutbuòcªpò¥uxupuzqua   i·sn4v³iä3ª­ªª¡jueubxv¢ªpòuuvjªª¨¥¢ª¨ª¨ªqtªâªp¥ª¢¥p¥¢ªbu¤¥pmiz¤sh©iv¤mzjj¤4¡¤4èuuizcÿ×õuö1utiuuurdqejjq¨jª¨ªaçêùiô¾¾cãõ½òîy7qñ9æuë}gäâ}45øm´­ðëzy°ý«bfëûé¾®7èén¯­¾äyèuk樲ªªªª¨ªªª¢uqupuuuuutqb¥ªª¨¡bªuetautupueuduut   ªªªàªªªª¨ªªªªjªjjªªª¨ªªuequpueuuuuuuuutautqutttupuvquqeuquqeuquqeupuuuutªjªªªª¨¢ª¨uuuvutautqutupjjjpuur¡ud¡qeup¢òj¡ª¢ªªªªjªªªªªªªªªªªam¡¨dupb£autaubututòb²u´aubuuuth¡pªªª«j¨dªªªªªðªàª¨dªªªªªªª¨ª¨¢ª¨p¨   iñ1môeãc­h»á£kd2ö©íª»2jjup¥zuxr¥ujªutr¨ªup¥ux¨rr¨ª¡uuturvir¨buip4t­òhm2ú¤u¤4jr­ÿðõuõ1p©hupp¨uvhu«âpueudså|§rúùª½òîwü¸£8õà×vz«¡vë0ëñ¶­ócâtòúsgñòfzêîáâyc¸ªªª¨ªªªªª¨ªªªªª¨uqeupuuu¡uubpp¬cuª¨ªb¢upuduuuutupuet¢uq   ªªuuuvtªm¡izautrvuuuutajªª¨¢ª¡um¡p¡p¡tª¨¢ª¨¨ªª«h¢ª¨ªuªªªª¨up¡ppuuuppªªnrº¡ä0sèê{idhã¤jvöák«ãåùûyè­u|ltèfs¶ônóàòðmðûýyiç½í°êtvúzμgzo   jùe÷ïpymañóò|·ùâ¦øâô©îç0ìçg©¥°uqej©9r7ywàûycäõ6ôòêøho±äuódvgaåûgmct´ûwμ}¬´xfîþòýmj¯ømèj»w6ãl¾¦¦¯y}aýnvàêô2ªuzuquqeuqª¨­ujtª¨¢xμrêhàót»lèc6÷8òia£bmì£r»©ªô9ªªª¥u¤ª­°upªpuqe¨uxupuuppªªªª¨ªbuuuutupurª¥ªª¡buup¡h¥qt«ò   zonâ8éìæù8èμc©ïkn´îit®´´¤aihâgkn¬äæ×jír8í«âekn»wjä8¦õúùlö6£jaþôrªiihiizªtuqevñhuuutupuuubuuuuep¨tqbuutautpuuuªªb¢ª¢ªupt¢upudueuuuuurªªªªª¨ªòª¨bªut­ucuuupbpuhuuuuuttttuuuuutuqeupudururªuj¥qr¨jª¤ª¢ppª¢ªqeupªúª   ñtë0g±ðý¥jäów0mô9o~n|ðéää4zsgkìx×»d¤òèföés©dwmhp4xâëbï¿}0§öäù½ïùõ1μnv¢ûá§fzp¡   t¡jrùaò¼t}¾×éê   u©çíðrùätøûù¤ri¡fjöi   küx±etªóóáuûý³z¤¾ö¥|ï©ëáëêâöø»©pâàûðફhªªªª¨tupuduhuuun14qnêmósíáòéjghp¨ª¢ªt¢ªuª¢puª¨upuuubpªªtup¡ªªuur⨪­ª¨ªªªªªªtªut©bªªbu¤¥ÿóûföñvmjå­z±khjå­u­±hüv¶ç¹5´ç¹w4²wr¤9vé3òtôî×iâbi×jìoa1ñ{z6áyäpnmmqjúhcnjô¤òúrk¹é   °{×üïléepd2çcötþïìd²àoê2ñôe£ïy9x®éd«u­c¼bbìukk¹3ºmhexl1¹6bñlú«d°díæcwh¦£   ïjít¥§rfö­ò6©gμvºmªdòó¦õú¤¦tt¥úégi¤ò¶hm4¤k줩fômt¥¥¶£kμ6dm®ûwbaômz6bäãjíwøä8ûqμéøéyâa춱mäèró2áv©þ´évðóyëç4gýê¹è·ã©´i°xièzõõu§1utupuuuutbªbuuutqutiupuuuuuuuuuutupuuuutupuuuutuqpªtªª«pªà©ªª«ª«¥ðb°bt¡ªjuu¡uuuª¡ªª¡ª¡ªªª¨ª   ·o9óî¬ócåùäw÷£ºqbsti¿bn¥¡ë÷vâ   sôxð}aåå{é6brªàbqptªseõkåõ²¾ot³ô8±¤srèeps´o¡ähëcâgþcgú4μö{sxrñt   iáh¤mhðb¹kaùòè©s{ìýíní4iêcñxxpú8çò§å¶ièuàub´ªpªªúªªªðahsl1âðnþõûy³hì¦1g¤n¢d½ªóuvju¡¡bxquvjªªjªªªtu¨pupuuuªªuvutqbu¤¢ª¨ut¬¡uu¤ªttjj¥zcÿôúë¹íäîf÷5pórîszp½éüçkjnìrònfäròh´òò´5kmõst´qμò3út¥¥évºrómh©4òixq¤ruj´ê¡õö   i¦©imró4´ý¥¤sf×zeaõóaçï¼úipã¶ñáã²yãóï¿lp²zpãvü¦×êåf¶õfíú¶æsrcqiêuuuuutup©puuuubutuppueudueuduebqtuqeuqupueudueqtup¨bpªb¢pupuiupuuuuuuujuuu¤uaeuzupuuuuvuv¡u4ªª¨ª¢ª¢ª¢ª¢ªbzª¨ªuqe¬¡p¤ª¨¨9j¢upuqª­ª¡ª¥âqi¢ª   æ¬ûé¼å£gî½x¾ë­ø¨|ìôõ£²¦üuúxñâænñs5ój44gå±ìlt¶ù3­síýèíïé¡ocr}ê¨ëqåëqzâ¡qrdóanl¥ñú㯹õ²¾rμyøòpºý÷m}÷ÿæhkdçvò¡z¹5û³}lûêôïmizåéí44g£mjãrõ·rïg{àlìz£4j«£¨juk¡jtt©úrðñó©2eddûóóãm»¼ñqîqdns6´åõúäëôrmíø¡ræðj   mò¼dj8}éæþ   øíí«ãñlïgq«ø¢vú~jofepáì¿ì´ëü°ý´àñ¨è᮶à°àzújîédg£qy±½aìrautautupuuuuàjueudb´jë4td¤sr¼|   ttk¬¢éôöqtjìzà©cªªutªjròrâhñiò6²gjéμyêd½¡cdnnçnåþõäiúuìi­èjª¨p¨upuªª«hqux¨ªueu4ª¨up¡puupÿ×úõj´©ttuxuup¡puuuutupuuuutupbbbpbmtuee¥utp¨p¶íªbbep¨p¨j¨tp¨truª¡êp¡pp¨p¨6¶êu­²¨t¶e­¢öñ¨μ6¶tkl­u­³khklúúzû6¶ve­m   úêx´m·ôáqõºb5£ëãæ¤ñ×ýöâpáózhþ«écõêästªtªutup¡   ¹lº¸dâîtö¾ypãþùäýlt¨¾êté¢864á­´gñhiñdòêé£q±ïþzxorï¦sk§£án©uãq³ôæ©dpuvªut¡uvutupp¥¨éâvïo©pupv©6½au§1uvbú¢ðkudqkh¬úûz±khknv»4μ¶m»sμüv¶å­­±khklzú¡è¬zw4ëvadêbpúm²i¶hnh­¡âiüãiü¤öpüðaª¹îhip4westcumbriamxclubcumbriamxmoto   

Recent Updated: 2 years ago - Created by twistedmx13 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - twistedmx13
Flickr IMG_5463
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli32   22rdflirdfli64   56rdflirdfli128   128rdflirdfli192   196rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   á­üoò6xapä¨ýíäuÿÿãtª«ôôh§vv©·æ7üúø¸iàýäåæe÷²6ºügõ2ì§øbqoæ1°¸±¾ïê£îj¶¦khh¡hμpaóüè°óªgãçÿòóμ·zjê¢g§û9ôåüùnäjówzrky5¸|o²×ýùaÿòôv°èñoº²»öû8iôüf52ie¬ínhªà|ù·ûë¦w¶kþõgüdôûêi¾»h¸üøpºÿþöμ{{   ´jãácîâ¼ýzvmbk©móï£l¦ý¥üù±tt6szykeûüûêýòpñúªdsdmy´ýoeöxpuú¿äiñûàeöàc2c¡è¡×¡ngpôãçù~ïù8vôá4ñ¿¤gwzqû½ÿéý¬ad÷â¢xtºkaíäÿæ¸îde·î¥ª²s«ötîëcμ³0ðñd¸ì§ü·üe|0⬶cyã­õý¿ø¬l   ¤ç©±ëçsñh»äw6l¥äãõpi×öþt¦´r°μ¹èwrzíðàby   nâbîe5aóÿk~¦ãp1øúðp×rfy7á½ùmöwýlef|cæôùcðè·rêookkwyfñsrznéêç12   ×l¸¶³cwyá   ý¢{®øk¡±ô9d¼cø94ín4áswízwué4deü¶é¹gª÷7óúí¦äreÿ¿áq¦¾μ®ì®¿uén~na5åüñ3eoèæ¨åwàû5äxÿ±é0ê£wkü7d1ªèôu§6jod~qvðúèprÿóãègñüqì6à{ðtãüã0møèz»úòçü3»h÷sþûwafgpñýå~¤n0ÿë¿åóíÿ­sx¯¿ã   ð8ã®vêûÿúðé035îᬱòûiþpø¿úájc©1êr©£±27aþwúâdjvîóºá2ó÷v´éÿ6«mkê¥õëüauuïùþö©swqf¼jnyptûáÿ«ñø¥ùàòh×jiîxý®x­wñheè×pμitý¯úeý¥öo9n±ð¤´¡å·ùðùci¤²öötéwtjð¢áû¿8òý¬mifiú¢áûôbyuúfhm£¼»s¹îÿøxyêånecofõbë׺lø5dviáä6ûöwü¬mòlb±­tðâ´   hâ×lÿôúïþëþá¿üëìsîμ¯eóþzóáô¿·k¶¯¨´¯nô§ã¥òúõ×y~×n¾ù½ù°lå~¬sþôø½r§£ýù   aùvóåæ­ïêõú§±ê|¥s§û¾ådz~«¿ø©oo¦þ¥n¿kût´o´xôø½oªÿ¼¾sk~íé³å1voøëãë­~§ýçã·©üþ§ççübé|μýüyzμj}síó¿ö9~ëïøÿý¤®kosçê×ëhó§îý}μö¾jkμý}nÿçú¹ì¥~­7÷}wáësêý®ñãâpkjj×®er9}mýïa©q­þïõw÷|xxôvï¶   öêuýsù§÷e×os¿ú¿å}¬bë~çusêÿýuÿàùñä   ëñï­ñsìò»òïéÿ¿8ü|îæ¿»ÿp}îú~¬¬¹azøývçë}|ðøhü¸ýwf§©çhý7ÿsük£íeóóngö«n®cö±yzú¼­ê¦üiû¯õ¿êàr¼ôuÿ¸wéá¶ic¾dÿeïøøw¿ùío¤ýëóngèêûëôý¬iïñ­6ú¿©êõïã   iõr¶μõøzñsöá㯷ç÷þþk£åh~×nôêûxíÿf­~ìéeÿù8bimù½»¿ýåêåÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   3ôzæã⨫a1­ol¢ìd¨þ¦ézμçnúñêcm²£seèkçï¬ê¸û   ótdl¢bk£óñ7öìýsifª~àéîìùn4kaêgq{1¦a{n²§óæcxiâånã2m4è®nöãq1vμøõâ0s   mצxìa¸¶bæò¶qnï»μöní2°6sdói9r|r¡âäçå1μ×¢ôê¤o°ùdòh2v¼yâz0m7­çgbøaýî¯ôî¼wãeámgàíniíñåwqh~åhgl´úòéxv9xzkfvõñäígqajõáóvqbᯰêq²nääñ5ñ4û¿úê¶áçm¹­úkvu±ñcõeäôäã´2üìx«àsu£xcië6÷×î¯qmïõí1þçõ2ú¢9ùùäç󶧧ihûôî§q°ôêömunæó¾w«åøv|¸i   æ²í½æíézzuû¢âèóò5õ¹eb±¨ï°xty82y5eýî6þ½ióèxøjóìb6höçêë1ᦲï¥ä·ùf»æ·l   ísýnÿyðëaªô÷rbíôflðgùbxs¦¥ìî¤qªväoóg¢øm1»ôycjqý¾9tpf¢ypi®û¨®bdàqllóoröf2´ï   aùij0bkòøæxãmø²ï«¼fw¿ñæ¡aï~eôí§´­gnýówmþeë©áb¼hàt÷ìq1±´­¼ïëêñaüûfóì8ó½hóyè0¢μi{6t§³é½nk2kæëcï~y6£yzûí3¾«cé½s8e²lyélxýc87ãínç5½¥¦çª9óýúy8îuyb¯7®hñöýaùóﺮëå»òxè~kjoíì±ávaâdýþù8hr¼7ùt´³óäæè³fºáíμjr²8¬¤hscë÷oμ~hí¡üpxævo   ¢ä«ù¡äkíþõõ»fªè¥båýp¼7åôæcsýyêëonq~ïqá±½ó~4ªý4âmæa»»öáyqqjæïk1äëáðñè7~¼ò7hëfèïl£bfîva÷oòëv¯gotª¼o³o´üsväóæîýê~ôàfývt÷ì¬ñðuyçâáçoîwíowé¼»ì7ccáímt÷®cgèùù©zwòâäw»ô5«üæ8ôºü6cóg4ëx¹óèila©tïïæw9£°   2j8ù§ízf¹nãjc¿n¹¶×dj¤gáäùv   ÷w7uäø·mómyá­9hqúïwp©å»t~¬£æüi·õþnü²öuýè£h2azãù³³á¦iz4þøμq󨡦ä§8þôíjtg¨ªj¿siñ¼s3ð3s¡ïc8rã»êμíàö¯¤7ï7zöö³¢ói©ügùãîzýíμôñ­mêpeheéjù°í1øudëwsç«ióyñbû7×nsíe¢|là±îwvó4k¢öüý±e¡©s2íh¸1´x¼¶þouêéë÷ýë3³ôãòçqxμéi¡ôm8ày5çôpùëó¿wõõ5   à±­ûpdáfð7zõ¼ìhiò¹8bsl´·º»3¤ïnùâd¼´íê©»æ1¶éâf½âiuºåbct®v1v뽶ák·öª¿o¸ã²9îzhfêö2¢1üýl³ð±øôð£vìêúgý£5´ëlæéh¯i«¥ëjíó®{ûóxþ±ræf|®ù³7ìi¨ù¶¬üdo¸4©ðìºnqåëá©1ôloqvvä÷21näòdæà­~ú3μëöâüä»3êài5ìñì2üâôýz¼«mºe°çãh9yùnëìzz«è©ùç³v   àóísëw¨­còμû20jeqcéûivú©õtøü¥9äãnfóràøò¼w~c¸bñ0àã±lì5df´ò³¤¿hõüúæó×aöî÷þkùáí1çj©¡jºth¯â¿ûêqãäl÷ðlyìêyùsl»36sætòw2fëqè3à5ht¾qù°ümspy}ü°l®©dmrøqrjêèäõílsûäzwô×1òcpçcïbkxä9»4üx¿nhùäuî6²¢éãonøãùeeémc4|è|s9p21cªå«xª¥äüj   ñzoä¾úõóêkqéiýööaí¿1~yoèí¿½¸¹ènà}ùªüò{   ¸äfèj1¬6têqbx|í¹ür¸¦s7yài¤·îºúw¯£üvósrñïªckú¼üä½ûëze¥¤ivóiýy¨é¬»é¨62îùé×szä¶æúfú¥4äûáz||æ­ö7³ñéaﺤº½æ¥¬yaë²ðæûó7ºýâ0¿ns¹æiê­ádzuuèμ{ðmñ~ðo¹§àzäòê}siut0ðÿ6åñàqn8±óþ£qoiyöãå¹s5y³okè÷§6yãñäþ¯äwëpísfl¶²ýòj§j7ìdðv®ióïéå7o¶   ðüìu×éfùqsnò¡æû|¸øòlpséöó1»μsqð~lerdsvì¯μ½­ª¸uzμn¿vdéoyo÷|øàìòþkªëμ¥èò½d±c1¶èryê×rõeμ¹z¨ægäf®¥¨â0±ögkcsevù÷×n×÷ðe¦eró0hxé24çdþãëjå4o5ò½èúföjxòzcd{grkãê¶á­ãftcpnhèi¶ci{ê¥âä¹{ïècðåggyïþbμ»qcú¤³ôî{æ×uùxq1¯pñêòzwd·pcyåûudùøeâùgã   ë䤰ä4õ°ít§mþåðp¥´õ}ù9g¶ÿñâ8là{mþyì6¢9}³eaféæý2¬ò±mð{«ùí·¼ãè|síq6£«õthozstêé×3pjmqiâçáñåù6ó{xüs¥jfiº9þx¡sdaécmyìt½r}h6«o±ú3ebáýfðë|kñtílºqóμib¶ñéfóaμéýøæäv|³¸¢½y¢«ôlfíçnhc¿áó2ö¤cμó²ä3ý¢öítûù9dºãw7qhnûtåqòðj0k·1ívu÷÷íòcý   ñºmè1­crkâ{înêçôä°i«çökr{óëh«gép2èfuç4öï   ùjirä£çμz9¿1bð4ö±¼¨ï¿|ñçädê2¢hx1eë¥îìàjׯsl¶jöð¾§tíá§å¸ödêtánã1¶ìòo¤§ó­w»1lñ8æcöõ÷¹etðÿívåèl§õ¹§p{wçû9÷62þk¯5øü|×1æjã¤ïlhæk¾´þãsþázýôóo|çæ}mze~{»©ãz7s¾ÿ×7þ0cojò¯¥õ8μo|ój5îûo¦¤¼¿ªþqk   ç³bìübôkan«1ïí¤·ízoã¹ëðhêã÷ºshè9k¶õ9³ã³8æâcsåèù¦ûs»æ2s³«èîû{æní´opçtóåâtê»7â´íì±dîöúìq4csç·ë5yq·jvæ¿ninçô¡5m·¶qàs§öò¤snqf~uanûÿyh­}goªbjuútüqå¦o6¹òóäçðøãûâyô²æe¢çõrëùùïqfèhôüqj{l¯åbmp°2ò¤μrl¤±ocò¾9ã6äsýîp6ÿù±øfìdû¼´£pè§í¼   s4ñ8âjçîððú3¤á£z   ²ùþ¡ôé8¨¯mà®ÿ9´©èãcgsºõ8ìü¢ï쨨¯zðÿo94æær¤óìo­âx·8çùsâ¹vñm©f9w󧽽æáþ¹¨ìhf·câo7nñs3ýzcnô÷ùæ~1nàá|ÿ¬yzg~ñ³4jnlèþeð®cfåzst¼yiûb¥âæiüñ8éto3ê«ì®êôi4©o£2î³£n{m®§y¦öånähùàa¸s鮧i·îvüô4øf·dùv­asol¯pøiàiÿ¼åuåüxðñ¦ç·ágwvëïv×è¶çãý­aûgîë£   ­ô8¶qç¿í½ïððcü}pμ|aé±éìãýhäõ7ä׸ón£1õ¤àüàþ¬ë©3ü¹pò~üïö¦±º}úbbcàso§ðs2»6z82fs6d­sz¦ø4ìü{¼­¹nät¶ç1uqáý´ij«©3z{vím¶±ì6dèau5ëý¹vuyîùómñæõww§jù·ëcê0êy®ckgöã1´rã4xäaæmuïäjæøeæî{säÿfõr{ëéj¹¦ëssû9þùèd8èaúsa~f´öcjì¬ufã¡©4ð®rú   r¤ã¾uóñ¢ÿòxgì¹æñeògybb»×7g0v±z­í¬kx×·o£0híôæùæμæûm©~jó~ý2¨äauùæüå9bä±csùêäçm~|¸uxá¡~y¨çcfìù¤   rfãã®u¤ôçtdêéukp|róq{n¥ùån²nãcà}ó8äîxúö«a¹μc¾y7g}5õxq¨n£ãû½rròñ²õfó±mòüü90l7ëãürwpýñμo4~μ½²séd4toöðéõ¤1æcmfñ쳧9μpãw5±i9¯ldl1ª¡k¨bénügnms¸ü¡n¬bá9iaæ65ëqq£dõl¡ôëôår³f¯ìmlóç4ääæ³å¤ëhfëz½·4¹zqûvíl×qcctîðý¡ib­zõgo¼e2òãùëfwméª   3gsºë¹îìøýzm¼v2­wû¾¬qpnkì´ípà¼ïtëμcþ}ókºýcü·»dóoòsùât覰©¨§lôöúørriùa»w4¶ÿ1s4ôy¾e󥺼e¢¯©ý1ºce¢{4depûbúq½ôýc°èlóîqäíμzÿ01øf¦çcôtét0is·ªmôd¤xæ4j8μpp6ûtspx×poc2rcýoépw¸pqj4èð¦é»0íãðcñüêêñnzszf³wa£7er¦oevò´úë÷i븯l¡å°   ±©ë|ïôüi­nòð©ûs5z¼·cu×þv¿¦jqûi¨î   ½uoâ»óäó2±ã6áj4åõ®ø52xo´ëyâãujμxìyaáø½êpj騥àúêðk5inû·olç1èåë««xäüöòeμæ·¢sów·fe»×v¿o«fx{âåóãqê½töoýúhöwå8öâ7q£ðר9çªæ¾x³5åì3­çæíêls5zæ©p°¡éùªn|¼ê5óicâê¡lòüñz稢õx§qã¼àèrxòùèlqù¯pâ8j±}c×°ðê°éôp¸kñü×s¥iu¤£wâ¨ölî÷6¼ùxeíöïnμõímïö   oùsaøªîywïóçòâ­76²eí¨w¶àwï·|³³μ~³ã·õg8zø¯e¶¼ótþº°¡5¹}pfº¿dåòý£§wþz±­sèhd«ôçåμijp¼gkugødoéã᧽goºt²{àmbý4£²èï¶eèñøcøjæýé¨lõ£°zð}ùf2üwpóå2æêÿ­4ý{n¹}aødætýw7¯q¿aødsiú9çcårõç´õámåùå0é¦èåhñ©áýètælï6yé{°y¸ó|ãªizkèt¹þtäünç6   d¯¹³æþc6íû7î1i§áéhu¸qqqhtêcèg®k¡3ñis   ~gîapæóa8droñä¸daì÷ê|ûeb¡ääöìp9©ûry×nðμyôä¿dr°y®àóseqéqã{±öçîf9qïj¯óí¸rcdsòðgækc4schùöé½i½ncmvùù2üñüìö|ÿz·8o²k7w}ëãs24z9s¸6nyd8iùázz¶mtã3qö¦öìøb8ìépä¨þjóºüö±cðfàçïìqiõk}ïdñåtâäóláüvãfïø÷¹uôëv¿¤|þü|wü§ûb¢¥j~ÿ§n7l·m   côö¡xצjudªø£ùäaö·©¥ñuú£¥aííoåsfldi~uxqgñýl»c§z1ç5ýμþiãáïwkcuv~×jôïìáìl««häμ³aý¼ªw©®äýù¤qdqõ|ñ¨è6öðz¸iýbútr»æ¿käðu·|稫μíóà±ñ¹ûøfòx{jñ5o¿1õ¹õýrãr½gyªjýèãæómédnë´õòoþùzõzí£5þñbxéêqx¿wé5mt4d³®öæ1öv­kûèï   ôáé¼eë«ô¬¿0oü¯zzûtê£jï×éìúùñùdrx¼õq©jn¼íu뢩pvðûéþçìμeëýóμ¦k±ìªm7wãlsistæegåmëqö¤ñøró¥rüújþýo6yåo3   èüi4êhê{súf¤1øjy¬ùdmr¢ô|jõsì}s÷6dñ°ísì÷m¤¯î¥íèzq¾òãløáòf9aêfølã°ûygmμ·ó­ó«tb|kïôfäëóæe¯qluõ¿øyëgm¶úרäìªzôìþëå²{äx­´÷ñμë3jèkj3oq®g£r6³kñzâù®cmh§ñãsãdåºoo£g¨³ïé½p~9iæî½öèmk¦i¢{´zs¹58ê²ä¨¤põuhîrpæ¨7°û³7iäs1a½cas´mcôe¿7xópç   hîjöèæ7»   tqkæ´ëf¶´p¬æ¬ç­vt£¬³åkï­ûqåu9to¸ivf¨ðàìizö¢¬b²éð1³fe0æeé5ñ¬¥ë¬óg¦¤ç¾q©öqø}ëòkúx¯¶åvms2pblxybþïð»u·ü¯çn·ñy¤pñîm«ó³ub7býe¤ï森çun·4tmãer¿¼s槥2xò°äâè3i£ùvñou­ë¨cú|³ydï÷8øeyî×zòcgê¡©§jþi´äxåajsã×3èlu¡ç¼yô¦ftùess0¯pl}®çàëdòs   åuîïetçrìïö¯ùíçíx¡¾èockskæíøwíïèoqs«   |címgerôâ¬g½ùaêlã°¶ºp¾¸½»dvãòμo{rìxãuäc³²ii¨êúvgôô±jæg©±ã÷bïöõûõ{ô¾ibdjçr}ï|lueìóyi   2èãòduä|ãnazêpîrþþ0±æ7rç¹9ílì¹®e7©þ§â¦xw{fó¢þ¬qñüó¶doä£aã²uòúìoá⨮b8kæu3çmzäa¦hòx   qä£ì÷ôòñzjèóüiòø°á­ûùf¿k¥dþ°øýída×n¿síqgîr¥¦5éäú»ù~êkqâîmüið¯ío{ùñ8öfëzô¨¹yx¨øæ4âçëíç®ý×·¾cë4±ôgiåâ6e~oìmâ±uk¼øi{2ütaæa57å¦æáð´o3¢lcû~n¯ä°ãëïåãòø¶üwãs6ôgpcñn¼»¨þ°úîüõh©çáøæçöt¨õpéõ³§ozó5èa½x±²àô5êçaû³spàâm5yâ|½íìç¡~zùx   ôn©ìáóëwñ«·uêæm¶úüëmm´ëãläe¹pòíð¯zøriãd±§òù©è÷¨öw¦ubb×cqæbìtòùjýåiõ¥ôkwãíì}é|ú¦wcþwönμyæe4tôìnãü7ãgùê7vsiò7ëbôçvltâmàôê®àù9ô¸tîμ9mîñºngáü{5çô|áqrìtmëèî¾ùóëëe¹~çïê²aù»bô3néåmiógìa³°åîsiyvþ¡v¨zïðôíl»»sñçõàj¨©¥h22æé¢sázýäpe»©úìrìx   ­¶ý9râ5þej§ëý¼éç»±nf~jäμnëárkk·êõcð¹úüpeèeàçªjzôzu²¼~nk°åërã¬jê¾ozýsê8äy¹oö¼¥¨yªçsð7cë¿öf§s{6ìp²1iõôq4©1áæâët¦îá·âμå¶äwúft2oírv6§ó   
Charlotte Betchler and Mint Museums

Recent Updated: 2 years ago - Created by Ambi.US - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Ambi.US
Flickr zux fest
Tags: typewriter   gold   misting   2013   
For my Trending:Gold series at ScrapbookUpdate.com
Recent Updated: 2 years ago - Created by Ashley Calder - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Ashley Calder
Flickr electric glen 22
Tags: ýûüaj¯ö¼yáfætè¼æòÿbã½m÷rñúçù¯¥çû¿õ¹wíëýïwððÿwþùúü¾ÿâÿôósskw¥ãóñhîêj×låñãv10yþª¼jìæmèe§iºhº¶¶nsû·çª¼»pióçùêëæuisó¬1à¼×÷ífçäýoáþ1ýn½òaòdñzb7¸è§ië´øáälëï}iåñdèbègæ±ý¾ìûçïfûr¬bö²   {±7bæt¢8~ÿþyo´eýhÿîkwqpará5£vøschþd¿üÿ½h5wêþkãïìxr­e11êdd«¿üs2aûêð1ofcj°­ìy9}2odôv©2ícûèæ20örkmf¦çîcfçröh~öm0ëer2¨ýé8y4ö6åøÿbºûs·r9«ç~jó®ùxj1nåd2kfæ¹®g§¤ãø¼éös¢åñh÷ÿ§ÿ©ãÿøÿçyv¯¥gmîꮫ¹äsâøgùìù4á´îëüìfypc»ð»ur03ä²õléõëôi£÷   ×¹íðæàðºå§õdä¯b½øìáþìaeïó帤d~ézób6ãhqóóøþ¤wtv¸þah÷¢iáhh{òü³   lwãô¸ñ7½sbi÷s¼äaêrêvaqâ2xá8ï¹xqd天cõ£eô§oäçk8átäkoàf³k6î90ã½}²¼õ±æï«nêç6¼£ãsp|hlåôãïÿýbsoø¥mxiå©­i½vãðä   qÿlîfenaypeý«û54ìx7rñù¹f§5yç7s»æcÿ×å¾iwùâ·hü~æh{ülusg©éq1üïæþ¥ëv×l­μëhtô¦nz«©åñc¤èiü}màâù±òíþ£õ©ùitç¿ögûeªðÿ¹k3ô­½ôªövr¤8r¤øaø©ösð䥷ãýëëøyäiíþ­{kiòæùø¢t¡eªôø~×åü¹úèôä¦lg²rn¦úyre4μ   i©§×ôiÿ2pøüd¦î³xí«ø¹¸á©êmãéªâj1fçj¸ºâssícμxq¨ûÿgëë8àaf§vº©¼d~©æíêb¢ñcüoükahze仳úì1à¼äpøt¤a¿gü¬¿püzkîøún½âêøùcý¥¨÷õve9d¸91hñaù¢c·ºowøè1åô5ðõ­c¶»khâê°gr®éàv¯~9²ñéilx¤õ7koff37zwopph¯4ïô÷èåóå±älº»hö6¿ðcõâÿuépgýíj®5koãpîå   ykxå¬hïäpö²läèülòn1kj2êñú|ø½μ¬äàpü¼vgâäýæìêÿqþê³ðén²ír{râ8~pybpgåéuoõgz¸½ìsþd­±ò¶£y¥øº´1ýçç§4¤íêøafø|³óqæqáåéüqãè©ø}z¡ú9íôöíø±ëoõþüμñ¢´¶häþý¡bc0μi×}ÿgbû©bêeõô¤bx­è9¸û2°ææýëu»g®àzåô¸¿gö¾úá÷|þù£ôýz墶»   q·áhs÷nm9wøþ®q7ïødríözócwujòky«üôålì¡åæ®øf¡äið»3¢ì«nxn8îltåùìîýðúâýmtyñâãfnëñüisi|ä±m¤6¬¼hil6àbíðôñåuufzux¹ø¥w§¶zætikòêhdéûüåewè«ÿñ2§éöæbzñaõqppvì³ä¹rmé´½òúbiv7píáizò¨8èì®ý¸®9bõfñéékxm5oãõójf{58dá¶íäsâ£ý£câáü}æº1¤ñla   ²smw¨püæwæosu­ôp£áö2´å¶hyòmû|¾h´so®t°ó®¯öáμwàáâcÿó§ê¸±qnrèw¦y¾lì¬oôwæþ½ò´knîk¹º«jzfgu9áþqøsc´x¯ú¦fdü£é7wfvmî¼æeçãé°åëýgy¦ãàrnüù­qrþøaymúi¤veg²©zn¨yåìpç2xâs24¤×ób±ýæbk7cûîf¾ÿùy13¿o¤ÿ¿øxuÿpg²ó¯«oc7à£l«ó»nå¸dçúy¹xuýfkä0   ðe徯þv2â¯óãülvãyi´vñμv´cîæeæ{ð|¤ë²á©ãêþöèåcøsëéþè¥2q¾ís2qôhnijóªûdc2¸pbæ½μ¡¥~x²cô4ûöμhdñujüttê£lìý7¼ºræ£åº»nqcx«ÿõ~­0¼ðâþï×6óeýçøñ¤à¯øû8e¼¤lpkx¿ùíaþéwofoeeý¦i×cb÷ÿsã07÷ÿºaéw6þmmk¹¬xêyáªüþ®cêñæÿù¼ñsô²øÿ±ÿnsj»fxêfãærìz©ûl¼y   ký38îi¾ÿi~¬öv²j±   ðuáõ¿»uê¿μzocôwûôhóçâñ¿ýeröæþæt´om¹cb¹§òý¬çãõ¿âìá¶ôiïེüdjûw¡âdzåâéõgýê   c7û¬m07mnm8óó5ö¸´s±é3i÷1ûg×÷®hdá4eêàþtkvμd±ôô¡¦dáj¨ütdçí2ÿ07ýþå¸éa2mqz¿þ°îëvdèö³wnëeg2¦}ýv6jûsâõgõeõ}fûêys´iu««hj£¶yâûewrsíþ·r0ähòâpñb3åwi»ó®}ðvrrs²ikrsæbh2zoòëí7üμ×zjaxàh¯ùùd§©¬ýï¢kfby¸iàè¨ÿåìcý×ð·øýø»äïõs¶ùªq}ð¢¿~¾ãiÿöwdim¯   ¢xçuèþ©ýâ×f¤òòt{xèærtèô5muþmçíývâcêâ¥åüü¿oúvèjroªöçêk5ëè   dèñ2êûsí1ú¹¸³û3òéçfl   l­ã£xj°èàâ|uç|²yäc°³shòç5kíd¬×hbºç¹åañugd6i2uòjûkkiä¥zwôfa«zõùd£ý÷lcñ1ðõkñâ»téswjfâ·úãñôuñ¼jñ¤ðþúgããð¾þðÿõêý»ãçâæ2éþöñb|þqó¯ý·tçæc©båôfãgé4ñ20¯ü¦cëý7ûyùý«¨õd£f¿wou{èú­¡ózû¬ñáö9uâëpü~îrº4tú¨êqðëú~l¿ªö   ²c®fwùªó3kõbïõ´uxëøûtî·°øiw8ôÿò´èåãy²ícmr­aup¯s¡vwáazïí¹|y¨ìma¹è~þå¿zúo5m¤òçcvnt§âwóâvïud×4¹1ëå¾4ëwii2hóäμqnêgõéstzza7h¬¸zös5¯6μkølùâÿÿ×3²ñä´ó¡õ¡ÿrñ5¤s×®së¬ùxôãøô¼vr67þeÿô¥ê®£}s²zíñg42¨×©þvâù«épõèí{ëþþ6òî±õ³¾¤qìwàôÿø¾öbk«¾ÿ2   
The Electric Glen, Rouken Glen Park, 17th February 2013
Recent Updated: 2 years ago - Created by _gee_ - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - _gee_
Flickr 0564_IMG_3846
Tags: kám   aö²£}3hoivý¤1dáyplù7ðÿéðêúä}ròúuâpiéûgc­o¤zûx   u¡xxêíytóª½2sîsþälñvk5øÿáåz渱ðìâseùmåêögwóévýyqðqë¡é8zå»à2õëbêyíüæ𢩡v³ôrì­ä1¦ç|ëbòöμ®ý¥®lg¤hv¼köwáoï©çïú±aídåþ³§ë5½õº·d©­guº«~ö8³æq¸ë¢h³¿ê©áò¬¤jrw3î·ùêuqïöóùvnafuóöä»m¢ýxêëþë·a·ë¿åø1qëúf«pfòþí¬icvãýùxqcdqq~èüñc©uo¤~ªê|vâw   ¹ºa®÷­ù·e×5êsõìf8ôuf¸uýöìmôªô¹h±|öþ»åptð«xüælø7ui5¬¦ea¸éàq98¬uÿóópμefpziòìövúþ¢óïgøþwjoeûéèê6óòçóbõåâyrü°h¸§μñç½2lòkóvèæñyvu6¬ïbiñ0ãþ~cy9ïægè~ëâãöÿ¼éäçþ²ÿç¼õyfdåìrîxjú÷v¨³¡÷öíæçû1´2¤híimêx×èëúsòöâ3£úúiè¹bvò73ómqfwfät   ¾bòã·m2íú¸¹ädmª±¨wgãªy»vrþæã¦ùml¬ðå§çraò¬nâ¨ü÷ÿûîq§éo¾ÿází1pjj¾tk·ôgd7per©áeÿêãºyëyq¿ö强1¶wõéýwf³ûñ¸¸uùáõpügâørãseåwóòiåuw¼oïà½húo¨é¼ê³¼~8«rseuîú2°òæân7vvón¾»fãaöifmsl±©fÿÿõëqöaªluqqueêx¡üãp|®so¹ülæeðïèìç4³ö§ê9í¦1ïäêhêêjç   åíno±îìlxâ¹ð¡æ¯ô8¤´ôeμ©êè©ò×1ãtáqxwp¬¸÷wf¯üaeå¬ÿ8ìþh®ôe­ø§èöb±§ä¿²ù{¸h£ïí6·¡úz¡õ²iéåùîío«êå»yë鸸¿ìwvéf4eêá¤ûlüóó¨øyåïpgô¯è²y6vd©zþq馮ºíü5¹´a»«jj­5o¦l³ë¢ùv²±âòëwx³iosgmd5àrm¬{ùg¨i¶m±¶¼¼¦i¬·êhhl­hyiùk¯h«sõsvëpdk¯   ÷½äº4fgzòí{c¶óuvh¨éñõbõzïæøó~³þ¥gvdmî}eéuvuisäμfjd8®¬÷lój1|twrmsyêc¢¼¾kòbþëvy4û¸õføeøa8dv¦¼«y´òôsgæs«   ërâýze¢mfôyob4»biø1sijæbàpìãíôm8¥æízü1âýdmvsèãºæ±d¨·iaïóÿ¾8ñmhμjs6¬´5øರúårúμõ×ju0ñepóuõ¼dyüücÿxvníoùöà4åôâ²êòwbiúòrèòa¬pºbý7ðo¿¼ecôoéúæ16érp«ÿôòàëw­þþuøÿ²åü0μô·þãéõ1b²úû§ívõ8ÿ·u5±oçó§ö~ïñë|1ò¯¯êíé}kû§¯ô}}gûõcçùa   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiid5c4176ed18f64f03adaa793bb74c7332stevtwhen20121213t0450490800stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom42macintoshstevtchanged   m¿×öé5sðk¼¡¦ix8jix4¤3dë0»êá7m¬ýú1v©õeayªbêüð3}aïk©ûòªöô£¡¢àòfl®¤bçªào¡ú}}°ã5z{ûôu9¢©}a¨äëíír·çúzò½1òn»kd7òfñîu¸vö·î¦o䦹´²jb¥èàf¬¯§õiâç{¸îzºμzçr2jà£öê×kèän®x¨r}ê½9õâlqçå¦în¨ãç¿n­åôiqμâ»efhäñdiè9¿«ý÷rõõü6ç8±o4qähubpy£   e®àéänoàñït58¨õépb¡ð¡cösçkjéz×~éç¦ô   b4u0°q¦oòdr¿9oñ·×þçjwhöhb¯h£3eã©ì4jyrjýmôþü¯jê9rhôf¡pf±   o{øü¯¶ïi¥øºyrñhdãh¤d£kroõ¿×ûgz£fèqiõôpýçòuwouμ5h¡ééxèâalàdêhõræàmöý1μi¨èuú8èupñ´b¬¨²irð2vþùpo²ùü±¡èôltסj´ô´ê±»zdta¦åú~¿ðûvjpuaqjaþøùxö¬åsèucúnbcúçëà·ûï·í1½¦sgè¾wpâbélºácbäfüxõý«ttô§áv®sò²äèê8»îoô{¤¬c|pqwöøöhdâiwiùâ¢0çwç   myxº¯«oð¿½ý§òõwaaàtfêi¥h¤μ«çd   ñäubëäú½éúsúûpfzq¹ýipºr¤¯éõôú÷ëôoigåñ|è°ï±®²ezuð   â±£²êúþ¸öwkãçòþû¬û¤fõk«9zèäî¾}zà÷«¦ã§yüjèâóêdch¦ôeº¸xú{|áô£­¢¨xd1ùau°x¹9½ôûa­ó«môw·rkhgðeañä§rl2ëúoug¶ltôå¡tñcc   ëà5êªêúxür¼úfqõd½¢àò¤jqôcå´¨1¡¦àwòÿl8åúbfdh¤gi³¤ÿr~§þbv3õ¸æ¢éèøyu9øëût­qóíjò}¼   þrg£ö   ¤úçúëíõo«¦£g¢åhãüõèèæ±üú®ô{ój£ï«çãöáup23åyv¤x¥cbæò¨ú~}øh§ï¯4   zèºj«dâ5x¤qêwòù96mçûnwqc×rá5òâ¢7rc0r   ñr{øz­¦xtícìcdvqñ81μa¨ú®sðøÿ¶è¸±|rvjx¥y9o   ·âjb}h7¿óóiîôôås¨¯wlgy»   ¶u¢eýïh¦váôýåäi¨ðfcvþõ½ïzáóºgkünmuaòäóóê5êxömô¥þùhªqòâú¥ç£úhc8²½£ªsãï¶m¾kópéèauìqaveçõ¯æoμüõà¯qéðqjfufi´häòféílì×tôpt¤èckïªpòúð±óñì®dv§otyrdfîèäpmÿûcª¸åzfnðò«ù~8¥·sùêðö¢ëq5mxèüμ²ýêpíp­e×ýçûon¸æp¥¥æÿäåtþ¡   êäçóæqýmíé¶n°óle¥£ö°ä}x§çýgú½9útd«ðæªyòùkkúôçúè±ö«¨g§½zte1¸ýâjj¢9äiz÷ÿmý¹uçoíknîû0éûxødl²s·3¢k±7³¨6dmz9úvôsýgfhg©¤¥¤ç¡¨yvaq¯óp·¨úö7öý¥ãñ¸tíëçtà}~éæ{hñã12tèp·±â×ãbnauè5alòinátízro¡afþ×kÿoo§ô¹trérñpºæ²·ôhpqpgû~}ûås¼×pë}ûïkêt   o°r9¼òh6àøúiõý´æ36ojòó¾£jfqg¹}6½½³toiíájû·s¨1ñ¡f¥fý5¯»äýùée¡úºdú|tpöjìspë§a3érsnïæür·î®ñu½víà²cñëfºëdkg   vërfé¨è×êeòszõrtóóf¤2i⼡äçmà£ýoyþ4mcòõiáxôv³xy±   zzräswuåïëbäü¸yezmm´¸|m°dõ3èx¤¥¾0ëûñ¨æÿhý{âëñzé©5cgìës¡d¦3ou5ë}ëéîyw§dûguükpdò6g¾¾ôr8ÿûúðérzçäoãyük1hus¤zäo{¯¨2«vbæ×i£iá¸àûoh~uðó¾åb¨z4e   â¡q¡rüãeüû²¨y×ë¦úô»èþij£éòcfn§úìerp±é9á²þ3ä´è¬z9u1¹ø{m   z³©£eotstbñúycade¹ÿnxöðs¦uk×õu¦åq¬òxãbï3f¤øeã}í0jçªèêxh}üñfvefbór°bþeõ8p~öèsb1e1c­ôe¥®òk5~ñcuihöu5pìgímzú÷ÿx{­hh¬ýpjè­©ç7¥¥â§õyÿμåoza§l8ªröû8ûdsê¬gpõfoqÿj¯ô{ûàue¸é{k¦hiõurcñü¹6úg×ýömzp¹2å¶êdexd¼ýáåéeýhoõaöþsnμ®¸õt´vwð⢽   îñp4îàw¡þ¾ïæª{byâlarabyoóéí§5îûs»fpáàèμ¶þrðè~îgè«μqø°ìåcy±ãu­þ÷ì·{§üáèïdëq}ñªv²1¿biûz£³êúäéôô{müïi©ñ5ïà¯ùðiùøð0ª¢1¦·jμëªåxüsrþ}íùâ~oaûêüñôt«véé7qæêü÷fk¸è{xtífóc¥ï¥êdúoöûûtaòs©gsäá¤tº¸§çûèêx«×d­¬qñxèñóï·z×yymubô¡e6ái½ïºμöê   ý×¼úóhôwröküþþõöþîºó­´ºikuxðñïýzë·üøüμ¿±éμàýozáöéåá£vfêb¦ì÷ä{õozëq   ãf»³¸ýaïóý¿w­ðîëtmábj4kõ6÷î½äuâd}f·hμsï}wå×óμê9árêo{ýgóñïý{¬l5üô¡}ÿmõ®x÷®μç®sfªwayu0²ò£üû÷zéqô¥qin«øóþþº×þ1¨   úô£¹ôμïù¹¼{szòëòμô³f4ìt¤~mïô÷´ýwe¶»smäêõøãþºð§n¯ì³b£÷q9çéï}o¬au¼nêu¡öà¹}ogàúû·ûöçë®jyxiμîâö¹§»xõäºeüoêpöñ§zúãò9÷¾μzuäbiòa6tô¾5aíïõ÷î½×μ¬òwbâöölºòhüïý{qñèáãâeá±¹ekôü9÷áõi×±μülcwμìumá7üûsuwê¬wòu}ül¿uº±øó4ng£tdê6çø¯½ôðëtzêbzfónmp·ÿ   i°²ûë{suºxùþrâêi{μzðë}r¬ó¿£vþýsöþ}ro   ~vxôåz2xø¸çs«öøã¬~âv«¨¡ùóf¿ôüqþ¿ºõã±ù8á®58°þ¼sïc­yõflãàdc7ùõoêo÷¿uë|gbcboü«¹yíå¸o{ëô¨ëáp«~g¦ãäû÷ëx«³èlbs¥cýþïªë׬öo©4e   tó~oï}¬lêæàåút¯§eç7·¿ulnºij³ësvdg¥¹ü÷àús믰¬và0ê¾kýãï{×éábf£faêô§ú÷÷î´ã®ôeñ¡t¶moóêäs¾þ¶2qö9efwñè×õ©aõ¹±bí§àû­pôyxfðìlzc}caþöz÷¢eehþ6ròvueóèõ{ý}úë~}yê¨püztj×oø3ùú~}û¯c®ùöì±õwfoì«ûõ´v½s4po²syúhxòu¿çôöæáóצêñäëuîtd¬èàî­o¯c°}séýý}·   è6fw°~óçøûðêõçxå¦iμ   êüâxùμi¿òãsº«¹qqμ¬nò»¢òöã{ê½dbþo¶ô¨uμø°ó{éïg¦©¸£x¸òqìr¨êíþí½û«¨ë§ehâépi   ºxz~­î}׫×lë¥j£22   ákkúÿêþúðb9rufqtgì6}û¯s¬íý¢ðì¤hukvãôû÷vòërxâäùåëøõòü}}ìuán¼8ìæhùáujwbø5ïçéïç¯sñw´ò©gè­þuåø¼{§¯4±|ò0jádéãb¦üy÷£õþþ¸¡°eeçòbbf¨}õ׺¬è¦thò¸uxcûü»¬kdò¢æiuv°ñvꦽdydhãuueazûð·üwqjtéñ¤g¥   â1õõô·ûm½ã®μù7p¨ò²rhôõoðúï½õn¸fò²«aêu¤¸oøwzðã×8c3ä«ú¤q¸7bàsôãéþçþû­uî¢fô¹5j¶°­ÿy÷½öb÷}4i«3©õì8õ±ç¢7üñ¨ªnjéév7ópksúòafæjc¢«μrn¦ô¶oºôt~±énbåyäýëïü¯xfò°òº¬ãþ¸õâkò³o²ùã0eccè·ûï½uμhm¿ª¦f0¯ëô¤úujââöãí°ñ´w¯hþgbòib¸»cðýoíôéëênüòu²y   

Recent Updated: 2 years ago - Created by Landmark Ventures - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Landmark Ventures
Flickr The PPiK staff after the race
Tags: ìèó´bäü±u÷õide§æuhë®üúdíáõigzùþ8cxjùo¬ãí±r6ç¯|pô¦8çâ9¶6ü3§jòõqm±é¾ª91ï±vö6¯ú¡àtdþihiþ6¥óz±zn¦ûÿðçe¬òμx®k8âft§wmqlÿyúò¸ùslpfh¿êvö¯î¤hldú6zsíhfíáòôêqúgñõñpçý÷òäãêqèbâsñõéru76ñ¿¨ýbdv1i»©¼3élg«ñõçér|qêq«õ¶øñk¨ù¸ûê62avàñx7à   û©èx²zeñ«ûöòïyx£þáéýò¾ûåà8×9¢qÿsäi¦êpd¡¾ªãívòqåøwùæåå÷käüôdëío¿î®·ê¥õs6c5ús}1ÿsl²xiñäl°¹ûëþ¼÷p3ê殼nfqnr¨ûú©}¯ôùysëfú{«thè«d¸¢ûýþl°ýqdíç¬ùjy£¸ö¬©ifr¡feco¹êíôã£ìêûìénhùðyüfä·2òüþ×ã8üqùçií¯5£xô´me¸{v¯«é{oç{ûñêvø£½këûe¼ðý   ûbë}μåèñªz´ms   |heåðçw´ìqμçýq±hdüi²f¬v´iíl´üó   }æóéësoæk纤   òðhb¸ªèüùyq°å¼óoå·rõÿ¾aiêv¶   rg¿{e¢oû¹ezvìêëïg©ysm¹oòqþö¨rå0dóösôvx¨¬ü¨ö®úaàz²®þ§ãgcö}êùᾤjbglg9w1onab¨w   ¸¸õº®go5íâ0òyie¨ä¤μëkhn±áyk§©åùþûtμv2»ôpûä«t»íuª±û®emjw¡p¿ùcqðôýzöûz±ý¦à姰cõgs¥«çqh¹¹sl¿ÿñæöywëð¡zcphpg§ªôfnqéito±ëfuÿô2ðfèú½}ìóëãj   ¯{¢tvþ×fìüùåç¾óå󾯦mpæåôiíú©aªh­{kp¢¡äæ8ívcroâícx»xåãþï×ãýü}àqðë«ö|vo§ùòõ½úwf÷ñ쬡ëyóoúýdx½q£ñëýlãýæl|péëúüdozd8£çïúb~oèôýqþ²ªúlmûêþ³ëaf¤æz㮧®cë£åcâõ}òñüîb2¡áñoþæãÿåõooeúüv÷h~ªóæþ¢ewànzxiâñ9gñêba©kñåsãõföõâó   bòuûø6yé§éé÷üýkxd9satývê½u8òkÿjï½8zrìizý}æhöp×tvvrþ¬óårgü¥7ûl°¥º÷ïncúe8àoqp7éñûwtøïï©   fdb~óçdõíkìt¹nãg   §tr2dμã   a®ýnç¦iÿvi·°åt¹±åüôàvúsaÿòç²´ï§vºº»0útfhä»w§o®oqnoosãüw¥¨bèâúýi¾honq¤äôre«wøêèñýíx¼hpòáñ|ìþõøýøúyååö§xþgy©å§a¨éüîcpdsèiñèâéìnéàôt¦2tèëýöó|núñèå¼vâ~¯çcþïû¤¡õ¥õdítì°u6¢¯ä¿g1¸£xýøùäéýþâoð¤èxáãèâécõòf·õcg   °viýýsì²³enpå5õ~ïðú§ñú¾¨ëþi´ægÿ§wó9ÿ§éÿf»ë¯ãp²5naaz¨v×ìæhcæq1¸nsïø¿s7ârëdhj¥1¼6ùäu°gh÷¨hcíû«þòãåð£âáþøáÿ¤óâçõðñðèÿ²þëüäðt©x¥ö¢ü³vùe¹îêoô7gmõ¿ôn·zóërçrxðÿ}þ×û²8åñü´6üãèi§f~»¢hòàælâqbþãöøré÷·³óçæ麴7ºo­ãhæz4l¼}6eÿga¹   ¯xfhihýl¬nä|û|9q1øpμkaªhua0úåâcb66¯ùlpðkùåõ®±mò4l³zåpfcon8d6äd÷üyâþ56z³è±¢2ìovsyu¥þúáäl¢¤ê·mböâé«qíêj©uî¬ê¼«è1uûbfíq{ëqy3oõ{7û¼hyb¼ðìáùðrÿøñvºÿ5³ã¯oöwz×´­ic»gröùä«d~åμâw÷|²qªbe¾xòμshºìssihö°épjé1¢pâiäfæ¿ïçsrsc³üyxw4ýf8þù¤2ýúª   {óýwéziuæebaýy§õgÿäçñë­¿õ1iüμªø«h0âfªfä©¡ïãïrq²iguþju«âw¼fáø®ùv9zlñõ{¥ejbmi¸s   øty4bõ4n¯zûbab¿ÿõésóqärðøkí1|ãç}ãlõôe´{fof4¾êþ×úívòyð¿wý³ôvqåaúù©ùóó¸yàä»àøμÿ³yeènãâóæbäxcõ´­kï¦u¶ô®à¶¼aýôëjüþ¸d8iúyæòæ0ãâúþtüäóì­­¥¨jqøøûðid7tvo³º¸q­æü½ªéöd±°½vq­õ¯mr·øc¥â­ð๰dwrþnkk¯o{¦ïðøçëèò«ìõ6k¬ù5ö½irì¨äz7a²ü   ühÿkëx»±àìqeeõ«íô­pôîâô¹ùfgj   ëûöùy®üsiþ|¯ô®ànîó¡§ý2y¯ywy¶·yo}nxú   j1vø58å±ïã8¹5«¿äõèwr°ãrü®§¶»dy9ç·³eyþ¸ùôxg¸óå½bw~eó¸mxh·ä±þðõc¯á¨t½qçüâë²vtn«ýrmsõë0ᾩúòesxö9|5¸åôãâqòv~xôðÿöèwowxâ®6äõ¥ë¶óëzõtcu470úsún¬ecfã¤í7æ1üú©îsëþqòïoúõ䡹i¤kyxôqxs÷siûjùl£½°ãã±®þ¥£¤½åü×q7ôý2y~ìiüÿìr0èy6e×ñû   üiªòñàìóg½õ43ên½¬âvådøêeoý¬2|iæî¾~òfkæímmhd¤ýùýúéäñ­jsåpqæhäy÷üãfªjö®ó¹9ñb±ôpfievçv©ûìqãlÿç­ôíkfó¸o¾²ó5ç÷uâûn¿®0²ùue¢¢òk¤þnøcç0pîfzí£edy綣yμfó¦sq躱éy9qþlª©3óôõcpò0êbisokh·pèzμ«îÿ2μìùïèézaàÿthvàμyq¨sâμc2ùuzçíºbù   âùírêh·qx·qñîïã§jqú­´ý¥9ôx¨¡íïþnd   øê4ðs3y6êþdô£¹o   írþ¾v±t¡wnäºåþnò¾ý÷îîçåqsñåýükú¯s÷vëy9¹tp¡μ~eyîbûôð8d§ú½·dmv{ûxèc43rôçowãª×íqê±cõíündòüâét1hú®oyeúâr6¯©éçpùd¢ctïü·ójyûxéÿu45²±if©ôóùûyd7¾{sîzfghì¢óóá5pëäüºù¬oqwyju¤u¦|ü©hméc¹k¡mz©ª±dt¢b~sâ§ùøsélúwjähqgýo¨jíçaíônph§ålèã½   r5ééþ³ókêú¼çgs}bö19ôªáåhæ§õ2{y5kéko¡þf¤}êbèìãæ¸çz×t«~ñî÷èãìÿ   §ùèïrvmæ6åon·z4ð½ènvf¥jõdó¤hgæuìμxv£4øð稴çìq¥äakòpþîæñ7ùæfc8yaêxμm1èòo50î6ýh{æg³åºeõeôz÷qsõxa¸fðìòáææãúfíækq   f4z|bbhpgìó¯||ës©2óu¸xá¬ôzïöû¡úêm¬ìþ¥¤è±älïs   òäîõ­ö7³4üº5}böú¼¤ôt²©ûðeâqc¡×øì4¯4iqåçôtèùj¯«oμfcñ|9³eôåf¦÷ºó0ybixúý}ºdôÿînûòþcãnòhyååôåáªösõýü¿f²õ5¬ãöyäxðxâ±ùãò¿ëqéu­éz´y¡~ííö¹ùèzo¹²¹za£þqyvy{2vå4aeouhjh5n   ø0n¨vch6é6þ¸°ñ÷²fá®8uåàèç±cyÿý1¹w½´äàvsμá©þ×ü­©6wæé¾oãjo®÷lws³efzö¤os3bqdì¹dêrùráþs4ðnùvaa·¨îôo~héúù§1füóþ¿bui»ôjwz´ò¹y¶âãéÿñä|e©÷yìzë×üà¡yjhhüdã7s«ù«êbîñôμ¼r¤¹xõv9x©uâãü¬é9ãüæwæ   ¨pjòð7ú­î°ïqsoûï5yçp´ú¼¯gìiõhòpèûq·¿   íãþësýû3æ6}íêés±¤3kj9¨ûwe8­çkòævisקöá°gúñùdvoé2jrièæªý{0êºbwcgj²kl¹àã®jpw­­½9½gt¨2tuí6ee§èîæ«ákbå¥ûml®ï4hhôÿºtº¶μô¡ú¢hfª¯j9ñ4ããhååy÷¼a£²rí~óåxñîd~¢ûd}1s6vñdôv   ´uì²²rði°ùcíú¥âóruçó¹étøéø³ìùsæâ6vóæ¨|ücó5d½´±ímuýuycêêsía¶¬ø¤·gò쮧ú£êñ±¤àqéòëáý£½ò¾cþwtñ³ê­xæaðþsö²fâ²mæqgoarú8ütþl¢dóýkqò5ôtùú滫wjå0ÿwiè8¤þkõ¼áækû£w7ä8ªªaeep644âg¼íú¢k2èsãμ¿zà5èû}gs¹·¶óaæìÿweåð«ûíf©lsâù³oîëz½î¹9òè   æ0q¢éo»ø6df°vp´ka÷b¸äã¨èà¿£j}øòmxmüq¥μáiöb«à§nçpé´i~r°cârr84m­£ptº¤ú¬p颭|iè213¶°³¿y¤§ãæ©ïk2cüf²tjü¯ûxa¦21øê²rà¨ê7éñwam£¿ô5f¹xøãð奡ô½½ò1ç¦réôdvwqyp´1óáúö»oeèdl²mesdr{îv­rcf26°hþ¥hôvûlphq}üö5ã¸jdúñnìcxôduuýðéâfbçyr¯û½q©   ½qütîjz|óí0{àçymûïf1åôrμ§ñnïbfp26ôyèøèä³qh}ûpólóãêg½7úqatu65win½~º4   h¯¶ýheúnu4øøs~÷ü0ç¥çû±öþcjóþ~~o¶´b~r«s­ï¨ús£ìhz¢í©zùx¥§¶àg~ðñvä¸ajö¨¨¯snrmâaéðúõ´vnòøó­êï¾iud½0þÿ   óë6°xýûúyþ¨½î¯bô7r¡anu¯amé·vü2§utâm±üspk®7êkîöäifv±¤xú0zujoìãõμióèljúué¸pdc}ûböpiniñn~döôòís¿óði£}fð次änü§jöêí}ïûãgædmê¦bwáð»w©çñdzuôäwcoó¯l£7kíùuuμgpwþ¤ûsóû0s}üí´ûä÷ôùox¥õ¡ýoòþóoö}ï£çpz½òsvè9©v}iíüåçëhöæåb5䫽íþjºo­ð¦   »æ¼úªä©øs}ì°{3ãåsê÷1eb~õxðíøáfdòç«ò·õõdøy¬szìmîõñèq·bvö­2þðó®j¬unôcð©ç¦lmfâôüxäüºu¤i³~®ôæòä¼ùåo0éï¥xõy}àm¸ïnõ2ø¤ûåçõ饻òùéö¯fäfûó«b¸·ùõl7æçôrxq07´4é3§yóòoóíúüꪮvâepsª¹ø·{äåjëæ¼ýùcùu¦±§gàñn¢ó4mh§{ä²ìùòõüå§éeéi   ñ¢¢3ôünàsìx²w¸fqpõpmä°ªj¸t¦¯¼tr8g§»×¾mspμmºquùpsûtøþy4mºj8°¬õùuvphh0òíªh|yn½tòμûé0   jaº²¢gåå7âhûöë£|ñúdsèyêbväo3   gõvâx·hâhi~´ëajoweylà«r¬kmrfûýûàfílárpð¥âòöq¼¶â33öíøójbäôéeêf8äi¡eæqxìj°§fàrrhêj590ø¨olõ£äñ­t«4ï¾ãl°0f£|ì«döªûá®ûoû0i¦õå¹dù·¡©®õ­é÷àâepúh¨´§ùéקμ2ðôxæüch6ñú4­i|q   ëï5ê20hýþýfk²ówfr®ñàäñe9pqu¯qn¶t«cyèü6xvöýcd©áù«5u4w|zôänàühvdèvý¡òμs8èuykôî{áμðebðm¸·sc·nýr¢äxøò㨭aô×íó¢²»ôzé¥nýlvqä¸ìêeúîzüü|nôéûyý¤|a0s£hâ4ûéðñ¶åáæk1éðlá¸üus­¥1ìópw¤æõêåêdjjejöïøavidw¥zðó   ¢i}êããràu¨­üwpçã   ìôä©èhi½òμ§âpé¶muåyêêë7m©qíbï16ïåm¾ëº©5sìý¼äûª¢äý¸ëïøj4ò¼nkðìz¿ãyébjdåójûöàív9¢ªªättp¥¾4åù4c÷t®ä±~lp©âzö~þøònyèv0jô3x{xd8ø­þy~áì»r÷üó§âòð«àriμîv¦gvxº°y¾v£0n½7êz}ôêdàsøn~gtªkv~ùëîîþäõcl7§íánù~0áæ±æ   jbññpïn¿ç±¤gwg¨íqjïv¿   eekâõ«ó}ib³9tmpea§èáj©5øa·n¢¯ûà7v±ø{ztí½i¶nðsfcpjéfp·¶ýûä¢s¦þïïøø¨£ò¶êh~viyþilyehàyºt¿iîà½ëêvvvipâãfì8}|7÷ëuô´­5bäákqôkè¨45ûpäàrïz¶np£ñ¢è|v¥}±gêzuðià¨5üûrwûsvicyfμ4»jõwâ÷þ¼nõ|ñjdôúa°§ù×é±â¥´1ä­v«ðïk·v²ï5ý¡¢~c©¯saμrñmy¦ë   ÷eöüè«h´êív§nôøó®e7cí¦ìü   ãóçòûb¡s¡óhìz©ülxõe{èãó}t«0uüímå¸xs1udtfäqèlaeklx¤þlóíxúg²¥m¨®õìk¹   býnâm{ji¸0ð¢}¥¯õ4©ù¢ë÷zqø®t飻ôt¥eõ¦os½fd{ÿ2vuå}u×ãtûöû3±êý£³y34rp±íà£ô7äpb»elè2uâ3ææïúiýx·ìswt¿¶òk{¾yúmèúíã7hüw§l×õúã»ëêóqfr¤t7ú¤´ð¦lô²yóåâ¬gó­âcμþ¦´¦çn¹nâyõ÷ãæ|¿onmàê9tçaéúñëè¯üuës®äê³p5b1~°ü÷®bï·aâçt¹tèm´μ£aîwp£   |9   iö£¦sãyfçz~õõñ´i¹ümïùåmîùyñorçzóäw9jlá¥3ö28ÿ7í{4æqìº5~ïc¨îmxädæ5lé¯ûpaútelø¨c7rvüwét´°û|i¥ájí0öþëtqhøütø×õátéüd5®ôø¡oqt}óéä¥le¢ð¨¶õ8kóä¿jðptþ5æf2   tw¥÷ø´ªä9°pøj·ãmçlpïºò²ª«zwqðïμ{þ¾d²¸cx¤ú³ðij5­6üx}ù6í·9}b§y|u¯aü~xaâàñ8¯j6øðuþ½¾x¥rv£°ç¾a·©êªμ©n¶õ鱧ü1ukþ¢ñn×n§¡©÷üfrbcõ¼cbçz÷ì{䮬æ5w¡g4hmznì   ñühû57ûñ¼p±tpí½9wíøó¯qs4lladüö§¹§zõíóåçóõjìyt쨮´©baÿøïsé0çsôìo}¿³¡½êqhzö¥ìúaò¿1wh²gû¤ènôûfn|0lrceñøm·¾d¥âo¶úbhäåaè}8kr}ié¯âμñ¦ûâaî76ìöavø¤mªhw½¿ìb­úeªøμjó綫52latlzñnμës¨é1eμi¼øt4ïéãäaì8vpkn¿nuüä±öâwp©û··ëä§cgj»sûqä¨ä0©   chs·lträ¯b7®õø×r¨veª6§¿ûx¨äãþn£âèiøw¯¹rksjæ½ýj5çå9l°àªhqèe©máó¦ûbª¡dkë11~ôw«fªô±ªò§mÿ8±ñqjëò§áx©bãç¥hkμÿrjsüuhþzøâcs¥hûóðùâr5   ibò©¡ïãjºëròôõ¯nùmkbìj¨¡¡ù}¤|cíðõp÷§¾¢léjì|1bøi¡7¿ûà0ªbàèvøårw¨ùoö¡hã°u¨éú±b«ézgvæ§μo¶jfâ¯âi½nsgùréü¤tóom¾üspazà¥656éμ0©yáejìlsæ´­ií©îü»ñýûsõsákøóíopp¡øåhaú¾ã¶hlüunþnæb£ý¢jýnåvæ®ãrh§m¶ñí¶xè¥ynwªýóðåu8}­å¾sí÷å¨ü§¼imáöøªá½©våò   9äg4ovªefvu¡¨f5tësæ5³jμ´¯ewü0dμy1÷ú½÷ífeð²óq}¢åþäéar6¦ûæ¯~íyñä÷ôgd4nz®kh}çâô4¥jv2æÿ½{zh±»ääcqòîý1μcåìè¼hzïrør㶭õyñjb«²ðu5´ün8úò¦qþ²ûsün6ò7¹äot²¼zôtêòï¸m¾nôôö´¸¹ógròäxuee¯zw¶xká8³{þ»k²r©¨nt~êò¡ó5nuõuºº«·jëowmíôç¡ãgäy3   ìbúq·¼ìi¿ëìraæé}bqôèñ¢¹¡öμ¨hekoìéàvü8òýð·~óoîxû4èðý©iq¸ppÿμ9nl²eçå¿ùéoìpyhðt¨v¯¿õj{3låò9¾ò¿ç亱krñöp¾¨¥iø­f¶8gò¼kóëóíkç1þkðýnõqjûî»aãí£   ìð¯6öàønôåp|rpôuòrtssîùä9¼éë¸séñ{m¶4îk·rp§ºìì¿j¢¬j±²¢¤mj縦q®øuëo´4nûôåò£kzô5o·ëçjacb£¯riꢧ¯mÿpà®v⪨çon¦únægm~¢våwðñ¤jnôðz|ñüÿÿõþ±ykcüòûøçøp²s·roìfªμw«nîéåèí9y¦ztêbקjýày6aúö½nμkxey¶ânsøæjù±âèúòeºûhvñ«²úð­3ï3oï{iõ2ô4¶5ãö§hm   
From the PPiK Leeds 24h Race sponsored by Ginetta.

Were you racing at this event? Contact me, and I may have a photograph of you racing.

Check out my blog at www.footlambert.co.uk for analogue and digital photography from Yorkshire.

Recent Updated: 3 years ago - Created by Julian Dyer - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Julian Dyer
Flickr 365-Project-Day-274
Tags: |hvø¿â9£a«çïüå«ü×x§ð»©¸8³crc´­cðÿ«óägoôõåâpu|n££épkcæwoéõêtwâä¿íqìpõþóùÿòqægºæþ¥éöoèë±yàø±¯ÿø{pãg£õpÿ§èþ¯ø£ÿg   dlëýò9lg£föîμ5baþhb¦½3gú   d8üssÿõóμμm4~²«5j¡ð¥s¦¸÷lþõ³0üöüuñþl×àd­e£ûmåäp°|c4qõ~p¯ã·ù9ªäëùòþ«ùº²o6¯fhmãbxé°oå4§lxþ5³è±ýyï´´ãð¹k»j«ëêrbäìëøãúcy¸bûqójüô6ùmμúæ½óåziooðgeún0îíösgg¥μftc«ødçøÿzðá6sþ·5ìö÷b9vöìúiøþåæ8ågù¿slñêkz¼ºuöúopùêòzîýë»êë´9¸l   ñy«eìöwåm㳩ríûsåa~¯æμéõokμytûóí   føäý¨oâ´ø9s£}£oøïõiçºøåý9ïî­æ§r»âfñz7ð¤üj¼biö¸~ü}©ëñ7ýïüsì룭õ­ýr½ü|pòg5xèàõø£|üîÿóeø§ê«ãþ8ø¼ÿýìávéòüm¾n6nü´   ò2pâ¼£ãçâþfûy»òolcyx¿§pjáããÿèm÷~uóm»äæþs2påièû¿zmêü6c´sj1ãïùsõàcäý5æ9®μèý÷£8ªgï¥ðqnäóìöenqáðý2ü²8ëtëjõoúkîqhp4çsbýõ}l53éoy2û{¦»eô¡¨ìk¬dþéç×5y1e9xtçé¥êjçýd£mivhëiòjvuoèçâÿ12û©ãúîõ6îcoçxåóêzuõçiah¤õðrâpãïánáÿºúýoó   uòý×o´þöö×r¼¹6rümãnmíz1pdþ³«õg§õ8â~¨ý2øz¾wqñ©â°gäwîôìdíöqc}¦jú´wqºuéû©uõy¢í8êo×þèçèôÿuçìdhåü4xìúì¾¢¿õñ£3uþm×ñ­ïoûçóeoõzuoqmçýakiü1¡àáç±ýç   g8èävstôðÿ²lhävjnnïcxm¤mapåj¨¢ðúöμì½6àoùþ8ÿü{ëlmûÿöá°ü5³énâæêìinû³iý¢­kc«ffepóªâím§où¦èñdþþ3õkxýxeqmgqçoòã91xáâ¾áÿi5𯬴ï±ej¢v5ûkªæ~8}l4h§¨þkë¦èr£í£{kõnxgp~2q§~ïåíãdc}|û¦·ÿ¤¯7þdzcxmúæåõ²bèr³ýsùìfªîãý8j9íÿcêóåâm¸y¯}n¿   zòéíòf9ãéóøüsûï2jzvúlzà{à41ü¯y⪰vþóûøñìü9´ödãõéÿ}þêmzý4äågúð1j¼ô57ùlä×0¸uõôðqköþ³q8ñcõ¸·ôþünf£ejzáÿ«ümòíôq¯ûíñ©6²àüúöè¿kü9ùì|däâ¿à~õýçô룦2»î­μòqiº~plm4×±i¤cöàê¢þòæn²¦0çüýg§ú¬òã14ztbóôwó´ákwååôîûñãþë¼xâ8¤þãúÿâxõteèþ8rå穯un   ¼þáçæ©yxjdñ½zê0óëpgöl§ùr2·æõú|¦b1üø¿¼ýþýú¿w«ú¦ýw®váàüm5¾£xl£¹dμäe¤ì~ë|yjbêüsç}n5÷{kux¬¢öªübhps»qsö³0h§âðãdlz¡þéþúæ격b©ÿðâ0kw0ú¬b1dw4gl®trt4òn4ë   uqis¢uã·æiõúÿáñwñèÿýè³£èÿfúöìk¦êtðígïúhýô¨¤a©ðñí|´f²âþwð¢¢ðòmæ¯jö׿¾óuàüýì¿¡ÿà±çãüpÿøól2owãø¿íëóëæiôòc7¼{¿£ä7«á¾û98áàçãýsõõ÷hüòó¼ñçºçt¾íkhàa³0öfïmãâõúã´¨sñmxùz×lêôèäcè¤fbák岪æ»åw¥d¬±}re6öórhø¯wäl7añ}¿ù·5àê²xwôñ5çþjâã   çëíy¨ãùi·   r¨ýòâoq­fyceqh£ãoy7¹~ñsí~¦|rðÿàeçã¹òtèæûjfókyñìf~6õasîárñpoôkù¿ï½ëºÿ5תå¤uëbîi{ðþðÿw0ï®ëéááôïøÿbö²k¶ðû¸yg¾åéûº¼máxe²rål»oâÿ½qqýjks¹igéfxú¶ê©ð¨4¢æ¡v¿«òïå¢4ýföæõlrãýì¬üvzªêqílp2wãéü}lój²þ¯¦íü9a¢û5áe¾ë²ùòä8¿süma£csã2þpÿwý×üb   §guùæxèãó¹áâr¿iô¿ã©zúx»õ¬æªøuõåy}s³õ8rýô7çñcú¿£õ¶îboó®μyïð¹õkïviæôs¥×û2âq¯ô¿ç8ð}ùsåà÷r1bwì²kμ¶nûkq¥¥éâáÿ6põþüõ½dÿñãz®°5°   

Recent Updated: 3 years ago - Created by fryedm - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - fryedm
Flickr life and sci museum sony a57 09-16-2012-1
Tags: sony   slt   a57   sonykitlens   sony55200   sonykit   sony1855   sonyslt   sonya57   sonya571855mm   sonya5755200mmlens   sonya5755200   sonya57kit   sonya571855mmlens   
âóRÍYü¼ÒïâÕÕÖ¤ÈCÅ*Ö%F ã|9±Ñcrzo¦Íkc~fó,M©Üqf©<yWm·;RµÍ[8øOóÚ1Ê#/þb'ÊúùEÔ´§ÓsSÓ®fF?ºy|\/÷³1Ò<<\Hký[QO(Ô×­Ó¶JZq´Ì£Âé&ªÝQq³Ú®ÍbFù;3¯ªz}ÅÍ´w?UwIåÄ¢òû$òÍV£Ë~ÏOXÁ£\H)aYKL¬ò¹©-Z~y]²3rØùföéø¨#Ø»Wõ¬æ¬æ9ü££©¾ºW¯HâüN@æ¾AÏÜ,
Y,p©ñUð(æwqÉßtñ¤NôËà0~N§ÉZPoZdfv¬.Ý÷Á#²¦gÙÇeÄýªfÚe+IdHUÙö¡é0,Q¹h½¶Ãg
W-¼A§^Ú ÓZÚÊпìs&ÏÖ[,Gk·ëo=«¬æ¨ÎÏ'?**÷©jn+âÙa¥¥±mýfd^ìñ§ß|-R±5ìfÕËújÑÂBD¬+²nm
r4ò¥³µÔ£ecBiÝErÓ»âcZÏ¢óH=0
I«§Âk^ôëôä6¹,[ÉIîKCwnÂe1Àoƽ¦_¦ÉÃ+yêâر«m^Ýfg
Ôü]ñÍu>[4KL;Ó»O8hvvѬ6Ïõ±´Pô^Ç.üèɬiO2w7ÄçÖ´fÓñÍÁU÷SÚF¬}F,%¤¢="a-Ô®ZæNR/!Üwùe#!#sÇãl8%þÅ D±ÚI0ܳmò4úög+Ø×{®$µÈìÈ
Þ<2¡ºãÀÿQ¼¿XV»¶")¤þ-aMcm$¤·QÆfe'§dbg®xJPmý¹3VÊÐ×1¾!+ x¡5n¹AÝ]¯A~YCÍ;²Ó&" (@²É0RvÃ$Ȧ²Ø9j;uP%¡Ñ©$Äñè0xÉ2EíM©Ü`lE¤³ÈÇ
v|""ÿÐ$óüµ£]%¬×Je¶P
#ø¨@öÈN&éH&O:y7̺½s%Ê£9FHýJ©¢Ö?zvÂrÎÖ.Q,·\9%üe¾.¿ÅrÓdnRn
J`üÈó5¼Ë,
nk@Ñr»xàü´;ÆQ~kyú^CôupVÑA<|0CK<LäÌ/;¨bý"Gu6êäL|IZ._¶q3æt9x Efä»ïÖ§ÃËQ°&?¦IéÍêÚjýù\¼['Í«¢¥A'l¹`ìB¯|öáNGñþ8O6ä={;;=m®¢X×èwÔe$r[H±»ÏË©Èõ4ëàÿºæØÿÁ(ÿrèêÀúF^ô5¯å¯nýo¨éRÞ,­W Üô¨nÞ0ÒÌH¡t-zI¤tëÊh.YJ¸áëeEE¦æ/XB-¤;q7îÔoJ·-À,³ó4ÆDl¬éÆÃOú¼¬èÍÉ£5S¿P{ææ%2CQH
ÕÍØXA5=|2øfÆäÛvD{äÂzdÍ$²míl¢!$Ù(èÂR¶;}­~ðÆ´zS(½ÊÄ%¦_Ï)Fî2~0å ãåûÕbî+úð¡Idú}ãÏé4Éq
µßá˦qצÇ(!|¸ñ+\´Õ"É®mí-àÔ$f4dK\åøWeðË¢$¾kUHÈS¾Z$Ê&KÈMrèq/ÿÑãòùB"¯)V`ÄòÇ}ÉÌ|y8!+qò¹ìLñècd%XܸÈË0äÄäînMÑËæ@Ä5{׳Wß#ÆQâ§òþÑÝNÚKÅàh×ÒX8Ô¯&½?gö²\b¼Ù®½òÄ0ÜìoÒú0Íp"x¨E]½X;sý¼e!Ñ>*ÿBhµ,âdó&ZÞ|ºu˪k§ù)$MFõÒÖµ[ 2ñÿ'Ô<kóÌ_&¹fMàò¦õùà^/l/n²*¼¼BmEå/Âå¸eÅÅmgÄXÐÑW`zà1.ÀN5͹jTH®ÄqS|Ãz¸eæÑkq´eÊ¡ ¢×íPü'¢Aiñb`ñ2Ì÷Ä
Ü( P9n¹trG¨ÓÈMÿæX´;yIÝå@ÂÔ8%á÷à!ÐüÛæɼ®JV×PËj¶òÀ=3W´¯l(5ÒâÅø}\\ϨÊ&»º11Q$i !^ä¿<¢Z«,|QÜùÊOÒ×RH¨NùÞC}í3ÞIiï3ppw4'2 b
5t»{8ù%9´j^%Ïsx`Ä/e%Ìë¹ÉD ÿÒÜÄ¢4+ûÒvö®ÁAhÆ=%Ïw»rÊÀ-a"¸¼o2vl¹nc$rÀi2ì@§Ï#FÖÐ7s¢ùYNÊEýeæÜ6Èl®°
:f/DUºÔ/ô¹4»IýA$ t V#~ ï¸[±dàë_úÞÏ^×ÃÈü~× ´lÈÔäÀnÛy;̪\[ƨ6xä.Ჿ!¦Yb^¹ä¹
XÉHÄÈ¢:é¼Q¹¹rËL¹Iel{£´k²®À|²îØy¨8ÐC(Ñ®dòóZîÒßB£å\òÌq2ütH%6·ÊòÃQ7ÿd3â¤p²2jb2_GÖmô¨8æÇê,f7QYÑ×f6ìûË®æ²ZKv¦½i¬#ol
s^ÿCÓnz²|£4ú"SEêN!«N¹q¶¹PµúrótIö®CN÷þ¾R{e¢;3M¬úEØPu®@ °¿2j}pªw=3+vlRäÅM|FXi°Òg¦}dÌ's½rªj#Ô=5°¥~27Ê`7a4ÍS°ÌÚK¥âÇ¡ÿÓ]:GåÉÕ¥+1U#¯U"¬s¨ÒX·®4O
iB>o9$mã
uëµ(i×
)ÛM?%eb
TûÆ$²¢"±¹ÍÃHÎe,ASÿgíaâ¶\M³â 9
bò¾æ=zéÆe%ÂÇ´ýæçm¿y6Hâ2 Åèúz/é²q­Å¥¤°ÊzÝ°O-ó# hï%ùëWЭõÝ,´ÒªîhòÐ~À¡ûóÌÙú]_üï§XÂÓ4hÌâ!?mÑs¶Ì8*¯OµÓÇ_þC˳
é×¾`ñVÅ£3òåûùæí
.(øÿ*×ñ9ýgzïÝÇ÷ÿÜý±ý×ù>?åerl2ßì/Nÿk§\×gæãåæöÏ#ÿÊcö½îz}£öýóa¥þì&×¾Ã}9lCżåþövû_Nagä¼{ÿªã¯Ø¯_î+ËõóAÇ»}¿£1zµ$7?ß½s&<bû¾ùÂKÝ×®
QöÛú:dËcØærqäÁ7÷§§^ýr°ÅLý0È ¯ÎhfcéIJ['ÙÉ)YØ(ëoî_£)<Ø;üòÄý±J.ûýæN¿GL®<ØÿÙ8BIM%§QTò`»yóGÿâXICC_PROFILEHLinomntrRGB XYZ Î1acspMSFTIEC sRGBöÖÓ-HP cprtP3desclwtptðbkptrXYZgXYZ,bXYZ@dmndTpdmddÄvuedLviewÔ$lumiømeas$tech0rTRC<gTRC<bTRCELRY`gnu|¡©±¹ÁÉÑÙáéòú&/8AKT]gqz¢¬¶ÁËÕàëõ!-8COZfr~¢®ºÇÓàìù -;HUcq~¨¶ÄÓáðþ
+:IXgw¦µÅÕåö'7HYj{¯ÀÑãõ+=Oat¬¿Òåø2FZnª¾Òçû%:Ody¤ºÏåû

'
=
T
j


®
Å
Ü
ó"9Qi°Èáù*C\u§ÀÙó


&
@
Z
t

©
Ã
Þ
ø.Id¶Òî%A^z³Ïì&Ca~¹×õ1OmªÉè&Ed£Ãã#Cc¤Åå'Ij­Îð4Vx½à&Il²ÖúAe®Ò÷@e¯Õú Ek·Ý*QwÅì;c²Ú*R{£ÌõGpÃì@j¾é>i¿ê A l Ä ð!!H!u!¡!Î!û"'"U""¯"Ý#
#8#f##Â#ð$$M$|$«$Ú%%8%h%%Ç%÷&'&W&&·&è''I'z'«'Ü(
(?(q(¢(Ô))8)k))Ð**5*h**Ï++6+i++Ñ,,9,n,¢,×--A-v-«-á..L..·.î/$/Z//Ç/þ050l0¤0Û11J11º1ò2*2c22Ô3
3F33¸3ñ4+4e44Ø55M55Â5ý676r6®6é7$7`77×88P88È99B99¼9ù:6:t:²:ï;-;k;ª;è<'<e<¤ >`> >à?!?a?¢?â@#@d@¦@çA)AjA¬AîB0BrBµB÷C:C}CÀDDGDDÎEEUEEÞF"FgF«FðG5G{GÀHHKHH×IIcI©IðJ7J}JÄKKSKKâL*LrLºMMJMMÜN%NnN·OOIOOÝP'PqP»QQPQQæR1R|RÇSS_SªSöTBTTÛU(UuUÂVV\V©V÷WDWWàX/X}XËYYiY¸ZZVZ¦Zõ[E[[å\5\\Ö]']x]É^^l^½__a_³``W`ª`üaOa¢aõbIbbðcCccëd@ddée=eeçf=ffèg=ggéh?hhìiCiiñjHjj÷kOk§kÿlWl¯mm`m¹nnknÄooxoÑp+ppàq:qqðrKr¦ss]s¸ttptÌu(u
uáv>vvøwVw³xxnxÌy*yyçzFz¥{{c{Â|!||á}A}¡~~b~Â#åG¨
kÍ0ôWºã
G
«r×;iÎ3þdÊ0ücÊ1ÿfÎ6nÖ?¨zãM¶ ô_É4
uàL¸$ühÕB¯÷dÒ@®ú i Ø¡G¡¶¢&¢££v£æ¤V¤Ç¥8¥©¦¦¦ý§n§à¨R¨Ä©7©©ªª««u«é¬\¬Ð­D­¸®-®¡¯¯°°u°ê±`±Ö²K²Â³8³®´%´µµ¶¶y¶ð·h·à¸Y¸Ñ¹J¹Âº;ºµ».»§¼!¼½½¾
¾¾ÿ¿z¿õÀpÀìÁgÁãÂ_ÂÛÃXÃÔÄQÄÎÅKÅÈÆFÆÃÇAÇ¿È=ȼÉ:ɹÊ8Ê·Ë6˶Ì5̵Í5͵Î6ζÏ7ϸÐ9кÑ<ѾÒ?ÒÁÓDÓÆÔIÔËÕNÕÑÖUÖØ×\×àØdØèÙlÙñÚvÚûÛÜÜÝÝÞÞ¢ß)߯à6à½áDáÌâSâÛãcãëäsäüåæ
æçç©è2è¼éFéÐê[êåëpëûìííî(î´ï@ïÌðXðåñrñÿòóó§ô4ôÂõPõÞömöû÷øø¨ù8ùÇúWúçûwüüý)ýºþKþÜÿmÿÿÿá#þhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255
0, 0
255, 255


ÿîAdobed@ÿÛÿÀÀ0ÿÝfÿÄ¢

u!"1A2#QBa$3Rqb%C¡±ð&4r
ÁÑ5'áS6ñ¢DTsEF7Gc(UVW²ÂÒâòdte£³ÃÓã)8fóu*9:HIJXYZghijvwxyz
¤¥¦§¨©ª´µ¶·¸¹ºÄÅÆÇÈÉÊÔÕÖ×ØÙÚäåæçèéêôõö÷øùúm!1"AQ2aqB#R¡b3±$ÁÑCrðá4%ScDñ¢²&5T6Ed'
sFtÂÒâòUeuV7
£³ÃÓãó)¤´ÄÔäô¥µÅÕåõ(GWf8v¦¶ÆÖæögw§·Ç×ç÷HXhx¨¸ÈØèø9IYiy©¹ÉÙéù*:JZjzªºÊÚêúÿÚ?) Sd#,Êâ0RHHu$ª,ÌÎ."«I
àãÅ<ºéUãN¼STÀ°FÕ<I°yV©n~âYæ[/it ú}ÐüXêÅHAôè¬u1­ML,¢Ì\ÔQÌSÂôð
¼rWXWPTÜúWÝXuäQ¤×®(Ò½<ÑOHóÔU*Zv&ZËÃT¡R++r¤­Ôé=1A\^

UªLBHêî'YübE¨ËÈÔÈYà©áÁãÚYh½<ôÔù"i|µ«RÇ=OÛÓùA2<,-£:f½Ê^þ¯hF:Læ½xS¢c,NÕ«DUsÏRFºCÒX(Ñ 1Ò=VöÛ6)Ó@fµêDø«*\øb(XyPM<æKËK
wE¹³XûM#jéå5§Y­zhËRv²ä¥auo¸,ü#ÎìÁ\^Ä{/zp¸&bH­2¼S4TO/Ûª%x`¾µxÐG¶¸®Ci5CÖ0*e)Q=N¹eZÒÒÓ³ÄõZeÚ(­¦EÒ"°!bͦÂ&éÉW$õÄTØêüsVìBêãº7Û«%ã~¼¸:y`=\JÎjOWy5±§ÚÁ:¯H²Å/©?Äá¿
Tm!l,}ÈçëqÈ£®9:iæd$PÆAör$TPÓ×ü¥$3%ÿÍÖ
=§yzÓzá5ø¨ C¢¡Õ¡gãäFˤún=£ãWiòéûsLò±L¸@F7çÆ =º¥:Ó®£Uë©U3´ñ(û?
ÓZGLòiè\ubµê+Ì°ZÂÞhiçF¨zF¨+¼BMá,@ßëêFª «ªtFihÄþ4CMLÓf"$7ké&M7ò%Á6±Óëc«ôØì´É³$kUöôóÁÖ#ùÉ¥%DÚÞUÐé Üê7÷å­kÓ§à¡ë¥_,²Dâ(é&&C$u4Ô²]eåY¥m6
ʨԡm½å¸j
×FjY*¦¨õÓ»S£øÙ(ÅülMÈB¨Ò}íTñëjE:Á3E#µ4Cic¤¦`4pÍ#ûlçN¹$ÒUÃ*ðIöêÄõ¦"´I!S"1SÈÕ4øǤ8Ä
)Ë%iª× ²5ÜiUÇ.WëDFQµ@EJ¨jÀ;ˬSI$ xüjâÉèWg1kíJ9'ìê² §Lâ7'5ëtJFGjm@FfVvOZ¥¥Sþ$jqÓAE*zdd¦&Ö!´ðRO
ÈCÍJÇDÕ_Û:Æðukõ÷¶êÊQ$YiªóMÅQó,QÓþâ!õjT$&ÃÝu¥ø:
eÐiéègQ-â^íc^¦)U£BáI(ìä\=ù+Nî¬IûzÅC®ªÞß2)zx^5¥©-Q
bÆ~b4ÙÔI/
)Õ×+ÖFX¡ÅÇa2SÖ:¼"jz-µ¥(FÇécwÀ=TϨԮ*ÖÏD²#ÈÓ(©Hiä*C:iI@b˨®¦·
ÀìÚ£¦gUOR²»ÕNêì¾JLÀ(¥t=®ôj"ãM¶cõê²Èð$µµLNæ
Av£Pé[XäÖV 꼩çßzpÞ²E2Ë2øª^
é£øå`¨§$"(©(N½j¬,I*îàÓ¯õêIj¤üé¤45%:
Ô´¿w<:FÄ3²[v2SóëÅKt¦Âch4gaM1yI|é]M$s75áXΡW ðÈ?.¸Z=*ëDÒÍ:ÐDaQ.»U 'ÇË,¯=Þ0+£
UÆ6S¨a©
rlÞë_>¨cÒ)ÒIÕ´%íÁF³/¡«²Èäø@*ªÁÉ`IöôP8=>uÆÍRôaUÌ2·*$0içT V1³('#ÝZOMèÝ)DU1s,ðºÄ<Ó5]4À=Dõ1ê¬[Úü±úûº©§[ÓFéâY´xªíᮥWW¯-9eB#¸èVvVg
Ä'Öö÷CAÇ¥¨
:uIM<
%¦5 È´sHLC"$bÖEôJÅ· }u¨tçSôÓÔ¼4ñ1ÓHÒJ0RFº×Ã"jVb×çH!p}ÐrzóðêvY¡¨YeªH§
DKNÇ-Mbúùß[ÅÇ;Zª5Á<ßxÌZCJ4$Í$4²y¦ËÆ«OH±°ä7½±ê­F^¼aJy"¤1ÖTL©¦¥¢¼T"Pì4È#X-ØYqe÷¼zòiR|ºÊPSÊTÃ9Ƭñ¤"6Ñäi¤YÍÕúëk2ûwn.·§[ºÐöÎÅW¥Ó»
2ÿª ÝS0,Hj'4¤ÜÃzDjÍT#û(ê .«+ÁRÈÅï¾vr5Ôõñ°ñOHJZÁ_<تþB±´bj¢û©kj§¨xK±]·ÖÇê}Ñ7¡4dùõ¹Õj|¯Q#ËVàa¥þÎL°ètYª§Y¨¿h4lÂýEbPYeÜ+
j@#¤ö²ÆV!Ju#U-;e7ÃbRÇíèêk:Ðùô ÎwktaàÀÖÕC"8Ã}Æ¡£Ê±qªGd-bÃÙů1GijÖÁ,)^Ì`¢tÇn¼*Q%GÚù#Ñ×ÔÍᤤ¨þÝ5;2¶%|d¯éf6¹öDw)58ÕÓM/ia»Ñt{RnVDÚYæËÓÊȹ'§d½
4ì3Ëúæ"8/«ÚÈí¥CDjOI^wµcle,1°­¤iÿ}uÔQR¬AâH¬Yée¸ú¸°ö«è>ÃNkòèÅöô·5lôÃʶ×%E<õ´â:È*z(éi©ib¢ïãPxeþÃí|ª©UÀëÔ"£ *¢0HjY%/=e%tÑZ¨áA©d¤¤1£k=@{:éà"ê@xÓ¤+oâd
8l(4Ëö'ÏJ) 2ON¦Pæ¨æ3ªÐÄ]n}§òC%®ö#MTtgº­è0WÏÃ
)Eg4
ª§u³¡cgIF5*"²¥Ï³Û9©¸tæÙ<³Ò+slåßdkÒ]Z&&5ZIg_MèñȵCSÕàÄÄ°ÇSq9øêA¤¯a®¦£?¿;ÕÂÅó±á%+arË¥I 59¡ô¶Ñ8¯\:leU\8H±ðýºU$Ó@ó$@JÒOpÁ$?Ø.A$òíè£Ix­zKØT2/bÕÕÇ.ÃM
\Ìb²ýÄU>xÔ­)äþ¦HG ·µ1@iÕ'ÅZ0é[W¸3[13I$©Q¼ñZiäE$oup%v*%ô·¨½½´{qè­!ËÜ{zËQ­Þ;´ÈÑTá%mE@§ÇBÍ¥EVNÔðÖ5Dý¶>ÔT+ÒEÙ¼Q91Ü?Suðïh@#£(Ú('×¢ÿ¸²g2´õsBÿÆ+DñÓG"Þ¦Z÷ÕS¼DG¸ò¹$Æãa}ÿsp¹2ËÒ¸íUŦ\פg`6ÜçDZÑÊE7ÜVúK¤ÌÓû ·²Eü=dc¥2Hú:Jüÿ¨g¥TD(ç¦D_Ûd1ÊÀI!bY¨²I<hÒhQ^3½MyÐÂtÆawÙÊÍG±ÈtCX¦c),¶²o¨±fÓ²3 ¹ºÂ.Ü^H"¨¥OI}ÙüÃwKë
¥)ªÌe'¤WÔõiES~9^ã¡ú}qÎ;.Ó··¯AqkD£DÓ°{ëqnÑ'ûvRWE,GIi@µ"¢þÕÜìºs·
¯e}:2·í£Ñ;:&ù½åA]_SäS;T
§¨DREG
â¦8³°R±Ç¦:mÅÏ°¼·;
Ú©m@ui
EÈó馧*µÔ´´5K
-%ÛSPÆòGTU0Q,¤èòFìJþ{/ì¸ÛXõéÍUUCåÐWz8kqXæV¨u(²(§VKO$ª2
¬?7·³%@HcÕèÏX(r³US4SDñQFÒÊÁãWÄÑSÆ°¤_É©µz{u|Uðé¦
±BÒ+8yÖkéHüÓ¬uëÐO±*A-ÇìV«Õ~_^°UM«2ÏHÉûRÍFñ³É$¥ rÊAÕŽø/
u¶aJôÆjÀ0x¦P§D7&ɲ°^Ji½³[ÛÂ.øêUU5uA]êiä*$®Y1¢¸ÖºÅoô?N}ÖJ êðìGJzl%$L&µpÖY"
äqPC*â ¬­Z%:Ç SäDÖÀ»FÀ·ê×%o~=Ò&4SÓ§E*Ý$3¹ø4CKDc¦¦iiâ\2ÌËe¡$_ê¶#óìÊÒÑõqé4ÌYh¦î:ÐîíM,Ë+«]Æ#XyôBërn-ìØZB´Çyôª¢ª®«×ä9´¹
$V½´j¹¥Òü_Ûèàcª±$צs,æXÒOßbÊXFÊd0l·ÐÚöìkN¨:È¢"Ф««h÷¥ÞòN×$_õ\ÿ­î õ¦c¡UÌ®@XÚF+b¦Ì¬OéÜ Øõ¿»3öÐtì"¤ü>ߪiÜÄÑ3$,QLè±é3qb-£úØ[ÙL¬ÊÕD¡EOC${-ç¡¥©Jyø©4epÚ"RƤÇÙDZÞÚçÝRw­ÇKã2¯HJí³\õsERX¥Y&Ôì|^& A`¢M8'Úç¶Õ-AÒO1ñã§iBË>OÖhËXà¨Ü{ßZ°?RO¿KN\ÊãðRF®¿¼B*#4îÉhY¼ÍË âü}»§5é°ÁD³Ì´Ñ¬3L"ê·XŽj9ïsõöøBÝ5"ëB£Ï£Yµð«G
)Örf®©%1±zúx<$Au06ú-ÉÁ·sx|F[|&B4ékA5PdUÑbrÒAHeAx¤&ìVê¯pKnG´MJW£v:¨zRÍ%`1ÁUML¾7G¦­fI5KÌ
lDjZ2ÂíÈBGÑ7Þt°DuÄuÔqLËþIüZç)!J?
/®*©È!Õò@[_ÛæM#=<¢«1{W'¬d¢ ®¦y`¢¦_·Y"µ#Â]$ÚO@õª+`=²×0ªÕNų?

cÀ^ïH|íÎÔðWWáS¨zX ÔSä$$uT+"̬Kº°¤û¦ë¸©D&1ÖSro°&
ûfDjÆD¦Æt©Smf?aǺXm-tä¹>§©-bÛÆu/
N¼~*>Ú``?**
2ÓÈI§£&ܧÉboëçéìGª"êANµrÚQÿ/_ø¯Ë£+Öøt²³¬<mãð»g²9!¢"WTþ Þö¿³ýÐÍ8ûzǯp÷¢¡£¯çåÿóé[Û»µë¢!hÉM2Æc#ÈÇP<DñúúûÉnSÛRÚâr7ôyÝaÏE\¶?0oÑ¡øz7ýE
Zm)
$§½=
+ ¨2 ,Iô´`þ¡ôna­¹ÚMNÞ}t«öØöÍ¢+h
|¼¿ÉÇ£)ÉýÀXèË;ù)Ö¬çË°ýDü{=¡ãÒ§WcU=¼~uÿ êTd+;8DıÑóæ,o¨Ü~MýÖ TõFV`
ñû}>@·=KFiR/
¤T.iÈà3}_én~¾ëâTð鲨N¬úó\ZI¤F«É#:Z9ÄÛ@eãõ÷C!&­ÐÀä)ê3öýµÁõë(h Pò±6·ÑÙðº}:n¿O¥îG¿¨Qå5P?/õ}¼xÓ©I!ñY5o§S«5ÏOÒúG~G®GhûÏ¿êàÕ¤4Ð#WcJøL øʲ5È>ý}»¨jô¯Lä(HüéÇýGSK¼l4êgñ@d[4ÇüÚ/Öö,A?ïßSZ±
¥O¥M´ü°:qqåY`QIÕY¿ÕXêàþ-oo="E ió©©Áÿ'ÙÓ«¨r«éWQ$¬ùR;;Eâ[5¬l7þ¾Þ¹À1ÃÐ:ðüºÒÆ&LK¼ 0PܱbxÙ'OçêO·ÐS=$xÔ|UÇ
ÿ«ýCÓ§UΫjtOî8`ê=([_òö­z,t]B¼~]L§qÌÒEi4ȪúFãM ×éú_J·Ðû_¤ó!øÇù~åêt$03U!Èsõ-©H·,Ãmo­½¾E²:ºz¥U0ÞR³0V
5«ÇçêOÓÞä%ÚÇY$*.ÚJPÒ&d^ê5únX\é{ÕÖXãö}¿oR_QJtC~Vq¡÷ehسXMjDY^M66.ßR¢Ü!úØ©ÿõ®µ2ã¦Í¹lÓ®oOF®
Ï6èg/ýkA·>Üéµ±É'Qjsp ³Òú`àÿaf·Õ®?!mý}ÚzI=ÜXQÏ8Õqo÷kÕ5tQ=±8ôî.˧&EGL3¬¬H¸:{ÇAíËu
#U$VÉì¼à!¾ñ)ÉKyj$¾)»É$ñ.¥}%#àÖ"ì=ïdä>G@MËwiqÑp«¨®ÈÎëYJòDÕb1Gªªk¥IQúâ
EÝF¢¶PÁrÝD4^Ò}b§§vhêXÇoJâXi¥A¦JhÈ
³01xØëÐÚI \a+¹ô=&º¸Xz]ÐcTG!
èê%hÒje!@XÌD¬kØöA=×Ú<ÇD7 ÏBNÝÇÓSÔE<®]« A¢0Q([;Å~ä~B kk+j'U½M+e|HÓ´êxèÃD<òî²zþÎÉãÖB*=)öãU»ÄÒÒ¶©xbº@yy÷rAZõ´ÇXOOPm¹VXdj¥g
¼JÉKS*5ìá®äÞÞè)N®Õ^°I5<23OÏEçq2<bO
J¼Q)tWkÀB@öô\
=zÛOL)"G:Ç5;GQ:%JÐRT©b7:bG¬im.úÜÙêÄ4ëÕ®:j±«¨ªTIJ´JÂ4û`Æ$¢ÒZB¤¨Ò
µ5UU©êîÖÒ?Éß#wǬGÛN²6#qWeñ¬z\ú§ñÁýfÖSðy#Ø×Û˵t
åHÇÛÿÑ!ÉRñÿ¢ûz½Üµ3¥öel-ÿ÷;¦HLCÓ­wÿìÒãiq»¢XRç0Óbª]b,´®dð»HçUßÙþ÷ód¦7{I¸Ë vç
¥é'ÏZªe)SXTÍF²WÏäTI'3gd@ÑÛƯg²ê^ÜS(åW''êØS§4ðy<Z¾Ö1;7Þjê©ÛIhR"¯vÔº~¾ÑÈýØáÕãSLôÉW@÷2JZÑèåUÊÔnÊ5GÝY¼ìºþ#ÞsÓRZu
¦É¤ª2
i^ËË$Am)êK3zì
½ùÖ¯N99ã$¸*ØâêÒƪh¤RO¶¤°´ÔH7Vü{}£7áUªzm¨­¢r«'
}¬)j@DiRõ
H-ÖÀ'$µÇøѸtàJ UL­,kKU2C]LQBË2"2"é+ãPõ<}»¤SÓª^*MMg¦m,Q´23KOKa±_Q³¶««*mröÛä¶FQe4²¬°iJ;=D¿n¢g¬qpfä©ÝÐuªzuI%ô¡d
Ø*ÌQRÇ4Éöñ%+ͤéC»Üz=D_ÝÙVj5ë¯ ÔH´ÏMãEI©TIU2D¢'Y]UJ©,«fbGÛeT"=uuÓ4p¥1P*gXæ+$1SS\Eh(Öe°¿..:¤¼zµ+FY)O-w*ò3-iÔcHb¡dU*ÞØ@òêh*:ÏO$®qôhªÑOUý»HÉ=áXÕD@ú}
2sî ä½Nêõ3MS4¬¡AòËO¨ëF«O5Ï1ýÖÔù
/ïLIp:pqé[5&Ⱦ1/3ÇE<M:­ÒEy©ä"8ed2FðãH'Ǥ\#)
¨_ÚëuéÐÝ)pÐ-DôQ#Ó¬5-K4¨°¢ÀÿpÿæÚÄ̲i,VäX-îöæÆ6Vò%N.n*hÁøPõô,éxéð}CÐÀ´óì±
|tïfaF~LwUüíDóF3F'ùô.ÙÐ.ßlÉÃÃQ°t^~XD°üZù¤§iAÌQédhÑdéÁO®CèM¾Îö9ïBSùt¶HC[ɨð©ëJ¼EoßE%\ôlªÿ"T¸f¦¬£ÎÅQ¹[FæÀF~éÐÞ?òô¹bîXðéÎ8¢g"¢X©zXsixµGLìnÒj`ÜÿºÛtp¸PG¯HX秧~ÛIib¥@E5jÂ9ôÌ5FrÒT¨3G´/ÜsÓg©Ô
#§qã1A2Å,>fóµ9y4¬1L£Qgc¤X]AÙ)ÓCéÖðF$19XXCS(DõGLÓÄÜj),:öÉbUE½ÊFiÒR(OS£Æëg
õ°Håw®u­¤cèE%F¦ãJˤ8=!tëÔ)Y`RI#²ëÒ± ðÄlèÊXG¥¿Hé{*WϦÏR"GcQ¸âIªc)eCÇ=Dã-#-!$
î
iUiB:}OXIfyZÜ´©-[4²#ÖHÄÓÆÔåm¤-õK㾢˨{BéÃ%E:éD
Ó?ì:O«ÔQCïÊCÀ´«Á-n.±)³Õק
Õ$>(Ík«ÃöuR¿ØG,CÉT`©"]q°ô¨¸âÃÚM:Án¬(xô*â²1@Á4-MN&TÅ ©zv2Ǫõ0Ú¯ÊÂ÷)òð×£«*æÍh =4£
RèÅÔ(´pKìA:@E²mî^ÛBH¼¬üf0-5\¥\KMå·
&ÂÆÜÚF´
Áúìq¶É¤vôa
2ç ·!¹ÃÖGâoKQ"!¨u0_ÔÖm`4{A#×£¤1¯wANkt¿ù3µ5kÁLtÉòR²SÉD×ÒèÙ5e*ZåL¢1ÜkÑ1LtæwLfª/¹2SÔX¼r»R#1Úåu¥U^~¦än/üG=<ñ@#
:EI»ëQ§$ûTyÌ9fM#Æay¢h
³Ðd$pI#aîð_"qé4QÇ-Ç©í»|¥Ñ¦)®¶ªiÊÍÂÕ$`²/6ôØÞþÏí¯âzwS¥ÑÎÒ'»ä§¦gª¨«ï¨Ã2Á$ÌUðÑgRÆþÔÏ}kRkÕ#Ç ë'¾
RÈ'ÁOTM,ËHxd^aGë'1³3(çØkq¿ÐjW¤ñÉz/AvâÝrÌ*jÖ:Zª(gÁ$S¥$t¾&
Y#ÿ7"Ø4Ë~ ©7°ÕÖ¥¡=nâgZÓ¤GwW QÈ*jU«©%y+Uù§«Ä¢í:½.±A${(m# ô¢'
)N¶öb¢ªjªçÈxçªájÖ·u}Ív·¿+Õ*Eu5èKÇäJÑE@¥¤j±VTî E*«¡f%M¾¬q°µëj ô'ã¼I½ëÓVN®je¦%d«:cÝeIÞaâhõ6Fa"Çé7ã{Gp*§ª3é=9ZIÝp­MlÜ3$CKze¬U¤2ò¯ô·>ÚcVé?iǯILP¤JÒ*×Me§i¯5DË2u²rJ*
ïU ¥z ¾}&E;Ài«¢yÂÃ9Hù)åV³ ~X+¾¥?P.]Qw(z{P+NàûsÜ¢ÒÏB¢ A}Qx:äñ*@úðmìÊÃ&M+ѵ
8é¹hÄ´íP±yfG£I!JÀ#DQis"Ä 3ÐÅ®¹ÊüH z¦Y\þ¥¹pll»îYÉ]o£d_¡ÝÔÌ(¡
=h)Ðù4ÓÏãyR
¡ zlé[X/ö29è¹®àt®Û0¨$GvÕJuIEDQ¶¨ª9UÑ`UÄÞ÷áàOTYÃÙBÃSªw,ÉÕ,çâ­¬Aë±Tvgº£M9Za/ê¦FK~ãË¢ éõ$-½èÌ}xô­d¨¡ã×l]í~99%â´·¸ô!m}¡n¿ìª ë3I3Ò)LS6¨t½Ô²V÷'Ôn*»ÏB©ÏE÷÷º§êèd¤JZ¨jëäyÙLV|Haì¡¢¸²1F"Öö.¶Ü[ñéE­ÃécÐ}êÙ1MUø¡Ñ°ÏRgJée¬/K$v1¹w!Ut·½¤$=\èSRtä¶Ær
iª©âs'Ç¥å
å5HÁUlT^ÜírKb½4·
M#Z¨åX|kÇPÕJ#e0ñ:K¨[QV"ö\o¤Ôt¤H®(¹§S ¤«]f¤¯w&²ÔÓ¢ÙLvÖ*G>ìOT5ê+cáF­jxÚ5j;¾©$ºÊ}JÍaô
cõÚÊËÀõ¥²ÿ#*«0}OÝÔTׯF(½tí¥\(Ó6qèIbac$ú9ÕÒOÐþ=ºNÆÏXRpóiHQãÈI¸y ²<r4òXÈO¨.:ñøºÅ1ECE\994ý¼
9Ôå-êU$%­ÉãÛAÇ«54ôo¾5uî/_spÈÈ£²#QFZħRVMH@ånCqmD£ÝH"L3ÑL{XÜî³Ä<=z±×Ëaj¡¤Àâ1Êlf%q0fK}ÂÏ%Z¬U$ºÛ¤ªòËmµøhÇס¬QÛ£¬q(zÁ¸è0caÉÃI®¥T­¢Z4Ù=1£ÇâvxÒUmpÄJçMèE6Æ2H©ê·{2*|
\±hZ®844^jc¨¿ô°æëÇÂÞ÷mkà©ùw1s§AN3!Q»;Y%ÑZþM6*ÀÇö»ÁÅGLDêéu¨þ%Y"¢(bBLKԩЮoûI±ë¤ÓFaO2N|ÅK(¢+AN ]R)ñù¼V³¨÷ES\õæ`QRc$ñ<ÒT%¶öÛôÃÍP¤ b³4²Ç.#v0¤Qøgð;"ÆÂXëDJº+ÆYXÎ~¤ÜzGaÒk¥z¶7cä ¨¦5
OSQ0?jjzTãVçð=mû¼¶¯ÑÂf>£é×}Ðò:sXðÇ5E4¯R~ÊU¦¦Ye"/I¹ÕéB
ºÁXoðÎÚ%ãÓd)
X×£»·;6'2=L¨Þ1ó¿Íà¥XfÒÀ1@HîJ¸eÕÈötò ¯D²Û,`XÛSÉ*IDhÅÔÄrÖ*,[2UëÓ¦£SÓ|°´CKK(djhKyj£Xõ©Xê±Ó`M:½Ý0)Õ
öÓ¬4³eÉûë,TðÖ5+DJ¼ÇIu
Ò"
Ü
>õ«A¯^iÇXò
YSHå<Ñ«VʧÄõSÆP"
K)R~}ÒyyuSS«¦Z2gYËûTÒB§®ðÔË,MÃ=½±*Wí
&?¨áÖ@ey¼
U«GªKéF°²¥AýGÛM:Ôª+^±VCGoºThiàBͲÉâûbñ*ÓD8
ÕH·ßRéúÞdu é$LZz©äüÉUNÒÙVÉ©£»´þ:¯èPn¥vÆ:nÕG¢ü´î°¸UðI¨1C«R3JEÆKC3Ö)è]R3BIAK£C²ÕG«SFTêj6' -È5õ²Ý w*x ¨ð'ÞÓ8Méª ÃÃàBVÌX~ìºuqÒV%tVE*ÕRý24ÏNëQSû2Ã/ÜG<$GM`° m켶z¾ç¨02L+µ­HÁUBf'Ó0W¥
Qä ¶#D×­£W¥)W;x×Ç8!V453Og\k4w!äìxáAb¦þÊ/-ÖºúKr¢{ ©CS4áid4pÃ!Zºve)jD#ZaäfmD¨[Ø-D=HUpÞ}?É[,ë
+ÏSFÐÀ«WTji¨3B)ieUͽ§»¤{¾]`gªVRGMiËTÂqeüÎѨf ØAu7ºÕ´E:Â2A*TMMS<¿pÑÅóK¯R¤ÒöF
®·Ð[ë¶
¡ëKÆ£¦ªï*yëbÑ4æ ¥$q»ZÓ¤J¢0Kó`4û®
¥:s5ÏMèGQ*À^ÔîÑOJUèVø,ÚJ¼qH,åÅ9Z¸é­ë ÒL´k4iMås0QEOЫ¨úôû\ã¤*ȺOMõrÌJÒȦI
I$(P"È¿çâÕÈÕ
è8¢±òDçíÞ¦¡N)ÀeREÊéÝh½=¢õÛYa2
qúQ>ö¡åZ2*B\ëfàJËk~}\£eîéÐqÓ'*bj£Hb(dXƹTQÅ*êa(c%û@son¨¦:u+_³¨ÎòMGíVi+)ªäu8ÙÝO¤Cw){¹³6£éXª)Ó¦éµ4Âë1U§¥ñ§4¯:kßúä'O (mVrûXµ§MðÏMLY*i¤e¦§
ä(©êiå"Õ>"äÇ¥´³Ãu5Æ¢=ì©Þ©g$V§Z×_
¨)#?º¢b
Éô3&-kîÚ#åÓÃá§Qª%y¥¦W¤ðÍçHþãÖ>Úy#¸d6RáÇê#ÚYE8õ¬æ¦xª* VWrâ3Q$lªíd-1º´ÄܨçÝÆqÓ@Z·P<QÓý©oØ5$O
0
ÈÑÓÊLW¶m!EÍÈ?_n-A¡êØë­,Ò£s2 wiØÅTtDµ/õK(]A
±ÞJ­)Ö%hÄF#9-/ $¢XXݵ¥ÔG»«UéÆPV½2Í+Gâ¤ÖÞHé)ðC+RX*(A+i?R«oÙ)%5ÌP·ÓÒÅøG]DWÍöÓKRí)§eÑ$F)6R¤Ùl rEË{¡=\që)åeo1§g3º9ó3¦Ò®¥]:]½Bç{¶m²zåy$/R«áÉä¥*ª
IÆ©
¢Ím(­P×B¶P¢Ì}í:Ñ5ãÖUÊY2
t9éèüwHÖ
zÀkE½ÞÈò=U¯\d±y^(ÖhÙ#¨¨&y`©ÛRÃBÌ,±²ØX.!§M5]Óëx9RZ'¦E§§bäÅR¨Ö
{K¦þïÇQê½I8ájÌuUdhàW ¨púÖMMm
yS«ò}ÐÖo ëG3Ô´¤zìÏ~í[C­(ÄrËÅöCøOMÒõÍ5
ÕÍ:£;K<Ü@µ0DÁãgÎqí£@§ªÈµLu5iR¢F¨º"ñÌÑXÑÊåqqô,K)ÒIö·HÙ:±ÍUIJ#DÏeSöÕTâ ëHNW"ÀL×?_t/L¼:Îf@dwYW\1ÈÔºJR¡g¡IòÌÌHÓÉSí3qé³^=MID³P/Ý}ëKæT7¼ÞÒ,¨¤ÒÅöÛ±Z}4-D.Ù8ZUÒP ¯þΫBHd?BG½5|ºOø«ÔÈ^40ÕæÕÓJj'¨¨0½tÂ2^HþêÉ¡Y#
öñtò>¤D,ÑO"m"]I¤2Ë:IGªÍÀ&þÞ­OW©ê5Dµnò-K)£viV¸¦1¼_@8`÷['ÛD°$Ðu¥¦2$4ô4ÒINbñÜ#*Ǭ¨¨Ø±ÝȺRÇê;ÇQ®§]8q*>ayi²M&ÔÝäÅÄlÉb5_ßwL=BªÇH#¹´2ÊPÐSb¨Òe66{|A§T¦z
UA¤£y¤«[J%1ÌÒÅNe-=;é:Fdfäëô
_ÞÔf½<8uª'wZXÚ:x§§4ñD¦ic¢ÚrÞBÁIIW$è=Üzy)N¡KPU*hݦ٪ 뺨kQTMÀyW§BÇXäcRúËKhDJiZqP""$¨]ãd±XÐ3\^üï@Põ@
Z7HË-<uZj)aXé)LÉ$Ѩ!"h2°-´Ë'Ш>}^°.ÂçÛêáÕ¼ºÕ±:¿ÜÕãdwZ®î˦JoÕ#"éEÕ¥ý(¥#ÝÈ4§[T$ã¬ÒO xZR­äIy¨ÒãUL.`e_¢z^êúHÁëÕ
O5bSa¨ñ¦ZtKMþ
*
ñÁ$Ü8zõÕ£ZÉSþU£ÉMM4ð:3jûæ
Foð}GHûtuE
c¬.LRÓ6¾ÛíÆ%9UÄhiÞj©A+¦ÎVUp,lFéQÕ¨OXªR»¶ªzX!µDñ
@¨òÜ8w¬DzBéboï`g¥J1O>°TTà2}¸j%bë(L±JÔà°«+eán¤ûó/V¬¤³H°ùZ:_+Õ$Æ5Od[6¡nA»X)ô«u£¸,­,euÈj&5Ê ª ]GZ5
p?U¯íèñP:ßÈtÝ®A+M¨,qOQöpSG©`¿CðGùÂ.5¸öø8êÑP¢ØBaµ1Hc3T¬±,'¥U¦³Lñ !ý:@÷¨êéE+×*©Ì2G"I´[ÓºE%ãÂò!úÀÂZ̦׸߬Uzò½ TÔCÚ#UwVµR:~áDkQa¤A÷`A=[O\Ãù$TZ¢YV6y=2Å"°¹iô1PÀr ý}·'ë¹Z8iÞvY ÒDBßÙE%ZÖ<ý/sîÄöôÞZuÔEÕNO4IV*ÊÂBKxOdÕ*±
=ZmskwJÐ×î êci$ªBÍ,ÈIJ¸KɵÑúI··¨[#®4ò¨ge4ÑK$)æÔ#¥´[D-r%­mW"þöµê c®K4}©%eò9̡̺÷Q6}\Ø7Õl@¿¿*GÓ«õÏBÛí¡
ä"I
D0#ºäÿ
$=¼2:Ï-o#ÅU$@CéRÊ­%ãªð·7d±àzïî¤]6Ç®w¦jA0»%-IhågUR°GN4űÈ} eDõ}úû¢°¯^N¼²RË--Ll®$
ÈÕ*bxÃyb®Ò
ýV×}D{oï@ѳÕe©uÆþ@^*Í¢¼=Ý0I#XÑÌÒDí­å`Aý*J÷ÉõZçÝCÕ¸
uÎJa
¨býèüÍI±ã´ÅP¶ä(Ô@A¨}º:ðêK±KPÃ÷$TL<SX¥£Óak`£@_ÓvnuâãM\A$jóyjb¢¦i<(":ä2ÄäDt³<bå\ZêI&þî8S¦zPæRÁJǨO®©¢¦®8Q?\D[ÇÔrA÷ìu¥ë$sÃâI"h UJj4h@y`YìÅI·í_H sïÃÓ§¨@ÇX$LË:K[JÐíäoRFa?º©Hþüqòëa<ºÏk-=,I<20hdÓJº¤¦«×Îz5{IçÞµ:¸PAë³fʼ¨ë3F¦ghG²\úêÖtp'ÞµõM4ë+Ì«,Æ/¶$4rÅIuET|jQs¨mýx7Ø9ëoÃf¥Ä/ç-S!ÿó°ÂÇ&¡Â´^ ·º¹©¯MçIêuìÎ8tÉzTТI5¾Ù«|Å5U-\dÜÓ)ý±
ÆñXÞÁ½äz} '¯GA^Q^4SU,0ÅU&·,ON*Á})PG§ÓôöuxÚ<ºo$±ÓÑËJ)£Yįw³Ê@ÿ<MÚü2'Û§Aë´<`IKJÚaTj¤ã"¼s*·û®DÃÓÅmV÷c]uëÃNK!]4ëT*à(Ì4H^Ltyêѱu?_HôÔõëÎz}O4ÍMJåUMLÊSÍ=¤deå~7÷d½Uºá)Ju(|­]"%¢4ÅQº$AÐÐè[ªiä\\±öýi×p¢H¤0ÇÁOOIFÕ
ÒÃ#,ªÆêap¬E½êË«MOQ¤é£vªY¦ñD´Ô©çIªÔëiÝ´«IúM\ý?Á8ëJpze?¿(7k½=©3"ÀEÌÚ'Xª96¤º¦ÇW*TuT¦zcÓ424*SQE:GÉ,r*ze,X::Xé6, õDb£¦Í$é+Ç,Êd å¦CM´ê4qÎ5IKÙÕ¤¨gybÐVoAgrR«ög§Iêzyjjz¶ª©UÔëO:Æ$íãò®¯êf`QÔ} ýVÖ¼:}]´Ð¡%E,OQL%þéèéþð$ ,|1z¤ÊÖ
rn=45ëÐÓÁöØ4H
_íÖ-ã®Y,Jµ
Ͻ±ëaf Hà?lÒÒQ4P(UªH*8,äôßHoUýÜQ¤×¨ú
M;G¦8åVGkÝ%x¯eIc*̲m"Ç8­k×µ¯Qj¡ò¬DILðŨÆYþÍ­%=PüÙo*Þú¬4½Å½¨ÁêtÛY9å1´¤S¢Ó³Ó¬¦'§T~¤°Ö¤²ê=¨éJ¶í©1¼
c«Pà*u×IQ5ÅäR¡Ë]¨:½¾­ÛÓn®6×ÆÃAr«Q­JCJâ+¥-O#Þ2¨ìH±»0Ô¡o~cUëÃMÕ1*)ÃBøZxês¼­¦f¹´
Á¿ õçÞÔâ½*£¦§F
$I<®iÖ
ï<,ÓÚ(Ñú-!+`5rM®¤êëZsÒ~pÔ¬,Iûz¨
Ä°U#,l:|ªìkÜ{R¦µéJ¥ô^R¶©jkåy QOª3b­ýxI÷­$ðéúиM-dRá,âIfÄÓHºÑOÉCʱ¸,ºmªþßh:Ûɯéº?óÖO
D±"5XKû²N¤²ÝìÊ$µþöó)§M«)×gQ
IÀÔ×2IñéÕäe!Ú=&ê£K(¹<±öËpÏ^k^°VÌ&M^Hé£j´
â£áEyz¤ëq«UÕoomk^TÓ®tñ$²6O¡Ú$QäY­)?'­KØy\eOâÜÑ«çÓ=vT2ÃDUÓkB<q$Iú
)Ö ÝMγu'ûñÆzmÈdã×fM
:²CQ+D.´ôÔ
ÌL\ìPé_÷eÓîÊJ-zh2Èòʱ(¼*6*c¨-då£EÔ\ÛG}~5ê<zí)ÂY¼"4gÎÏãU¦'3!,[S0°S¥x!ú2ùjõ.ãYiãiuÚDÒ
idFd?tí?¤õQÓ õyÑ8ÚZ©jÃø%"-ã7òøbúTZªÖ½ìÁ½xdõIÖ8'§e¢v©f©@GtùÑG­EÔÀ]Á7#ßf½=@·X¤ZycIHCGÚ¢GÒÃÿ(bI2º1òÇ-XñïÀc¥
´íé½çUpHóÑ;´&Ho¿ï¤Æg#Æ0¬.H÷VR¿aéô±N±«ùê á=!¼t:TK&´jÉƬ5rAPE¯ïd½+µ@:vi-c"Á*ËxgÖ%yã·VÀ©üòIöÉãÒò1×7jÆ!^4jÉO²4±y¢q!-H¡HÒÍsq~úXpÇIkÔ8T(Ji47Uiå¦*±Y¼²GtVÔS¡³-µ:ÒJç§
öÓ®PVUôb$n¢(5h#Täês%£Ô¤þ¡ïF¨cÖ*;ºv³¦iüPhZqdiÈi$fq¥À±RÄ¿´²§}GT1wj9Ð×ÔJZqÚѺ:IFÛµ*:ôĶJzzÇ¢1E$ÌÕ±SL9¥VM1ÓÀ.º#W>³«
¸ÒG´bB °è²DÔh:~§«Gk¦µ5Ö¼ÐH)ô¼/Pºt´
JßÚºW¤EäEzrÆÔSÈa"õ7Ó¢B#Ä|¢cw +ú(r}¸«Ç¯F=<­\TÓ£¢Ö¹6öÙÏVadrÓÖ-,r©X9DÊ
.©ý%âUÞ A··çÕc· Uº¥UY©jDKFk#}Å<¬Ä£Lj6
½ù­:ñJ5zç)qPfD¬hØ4MȶAþØѨùò¸öÑAêzn!<qÖIª$ÉZ°U+³Hú¼KS%L<+HQ´ê4íâêá*zj¨¯Q#;D©,!æ§ZjIÜøÞ$B5È·º3UzôJéê/áóUI"¨"yjB;Cû1ÔÇRO7Fff«"S§×#=9SÒÄÁRFW1Þi hÿLó5<ÆáõÕF X_ÝÂØép¨¨ÎÑGQ!u©0<UBU9cyRü
6C*òlHa¤j´é²¤u試«dMQ°»1b1AZÜU
X-®$£M½ýØ8ët$S©PóG0 ÒS3Ô&hbèQ©©ü£S0g:cº,l8ö¥i¡êËÔÊfw@`+,9§qZ²ãAqæ§IJ®ìÌl-nª#¯(ÏQÝ4tZjÊie@M3@¥ª¥B$uеÈPÜÖJ«%JÓ¦áÔZ7¦
R±Ò°&I¨Ïê@õ¼½:îßP´Äg¤qCÖ_·àÂ^azhbcS½AiYÁû2êF¸hî4Ô*G9Ò¤Õ1À®k"£5:TL¥µ¹µ­{z¸K,@n÷G ¼U´Xñ¡àxä¨Ï.¨dZxÚx¦¤bI"È¥°ô*q¥Ie^öFMƬ êêr<©üXS¯+PzÂ*Uã}ÊB&¨©%Daª(¥ûW«bãewÒàÇ´Ï1úà͵㧦T¥(E%1ñËI
@Vù*XC
GÚI1ÒNTÑAä³F!ª8uÁjgEñÔÏ¡¥ïtõ?¯ée"þÙ§§Ã½.pôµ
ñøéã»SÎs"w¬$SÅ
jêõHQ·nô¨]ii$
u]uÁéd̳,Q<UO«S.¾Ò{Lré"ÊÂ0P"þÆÖhÑ QÓª®zNd«!ÓVÑÇ3ùÅBÂëO"£ÔÏ-3:­ÐªÂd\1¸Cof«ÛTÖ9§MUµñI$)UQ&ÎÕ7J¸f¥qäS§ K½¯È:Ø­®5=)¢'_ÎW'ûb¢2ß¹$¨þ]mMSãòRbT_Ǻø®2Ôùc¢xgA¬¡>øI4Òx¤,´Ö@̱f#í¾Öp®èÌìAVÆþÙ*|ºup)Ó?ªJzQ4U1ªBñH4]6¾÷°°YÔ{q=y¦zNÕ3RV9~ÑÿiEUeUê!§Õ`êU&äýC[Ù¬b°Ðô^õ×^±UÌ«$
ZæJ8ã§+3E÷1LÃ$õüí¢ ªÖVàÞÞÛXÈéåøsÒW(bÒÑÇÓGªT¥"s<³(î¦7T,]ïø$ïe+ÓNµ9éÒC­ë*oÒ¶ URèàIm ¢sã}E®N{bT:´tòéQ<ÈÚ&ãÈ´õìÓª;Õi×pM,©FÓ£ûV¨ÆÓÌR)*Õ´Ú\é¤ýWÛä46=rhâ?*ȼÉf!ò) 訹L]KjüozA¯O¸UÍðÍ4QÝ&(d4Ôþ<FÌD¡Ð"³Ûr=¸¯SÕë W¦êî'h'¬id¥WôäóTpäz°0Svô±¸Ú°ÂéêÌIóëµà¤*e¦2KêC4p÷þп+¨É"Þì²²zeå×QKOR3ÌÓ( ùòø'6Q¢9÷bGçÛlùÏFF: *:d¨Ç©Ò`¢Fi­ùÒ¤¶§Uá@àÝXõP¤-OLLX´QDÞaÿu¼-8&î°°Çm¡«{º@tôÝ¡/ÚãI|å@ÒÕWÌ«ÞXv
úÐ>¤X/Ϻ5UiÔhuÓ]d%f
|sú®±5Ýê
l¥I<í³¯å×75ghb:¿Î0 fru.JÊbü~­)¤"×%&ú··£qéÕ4ë¶5õ47ÞD°ÉI+C+£ïæâÚ×,¤&ÀoubkÕ¨ONÒÅ4Â"d§i!0Á"(s÷ÔáÑ@arnly»i¤f¦:qL;¹&¯óÉé1¼¡"¶¢l
\þÇ´æµéA ë"ɧKKcAÿÄkûlñëÒ5NúaÇFâ9Àb%¢Ù b·¸8!½´Â­ôjh­kÔ¨Þ?THJ
§ExÈK¸¨øH 6#ê,o0<úaM)Ó33-3ó$m+¨AO$üãA4OþrÌ ±à{{eW,8u"§ªy
KLtð¼m4ïRò~¹0lc¶®ýÂEø{FÂJ¼QÂuSÇÏáBciÙ4G%CI©pIGsk{ð%¼úK ­:ÍMÍèH
)"«á«i.Z#PêÕÏÞé¥õër¼µR­k³Ø
9PK+2D~¥·ÒþÞ["½E¢fTFÞ&ÚÎÒ*åi,=hÚÆ®GÐËà
ôáÓ£çÔÂÀèR,RBîV&»é[Ò¨ÞnM¸Ý©§LõWFÆi)ÕØBi\7À¬úOÝ¥î@»%Ô§ôhPÏR%)k$GH¤ Pÿ(°_HºÞÁúo/
tìdë¯tÒTÓÊâ$Zy<´d»¹ÔÊõ2"kÚ¸÷åG¥ù$W¦Ê¸ßÌÌ¥@ÏS)¢S¢:á,^2÷%b=)d¸úºÓÖÜQ©Ó|þULB¬'+K]LAÓI¯Ê':õiÓôÞÖëf´7ÔB«$PÒ
E¦Gxâf_¡ü¬àÊU=$è<~=¿ª£=U©«¦Ù¤óVI"0ý6#8ÕÖÉìê:è_\´ÊiÄé®ñÁS%%ú*Ì-ÉïÃá§T
ÖxÚF
BDIPuÄ_T%ò £åÉ-¬3¨µÁ(G½FtµG[×A^=CÔĤÆr@af§¦MM¯«[}jÿ´/Ç·5e¼út±s².¸ÒeJy0É
K\J«jzQζÕÏÒþü¹ùôª
¢"Ùãyä}QÄ­õ&e:1äç½9+ǧ2︥åq"ÏVHEDKãXãÔª?{£9êêm=-D¤^S¤Ó»YóòÊt2YBÞ®}¤g`õòëNéçÓtÚ9©ÏÔɨK+T*RR£S¥ùCH.;=#
±hÜK­AYà^·§:PM(M2\0ôX¶­$X{`uHí^ã=gÓ½ME8!QAÄRÚ¹jyÊx+Ç>ûp>ЧXÄKÆ«9tI!ÞBLK"±ÒV I©ß´Gnzä·
@ÔÌ2+A#ÈðÅOQëh
ÓäÓ¡ßtj¬µÒ\DLð´õ#Tt¬©V°¨IO­$á&ª4ò¨j·½Ttìk©ë×)uÇ4Õ3º&m,¯^`lÄ/)`$cozâ1Õ¥®¬uÊsùÚ!áñSÍo/ìÌ<A4½Ø,Üzþ¿Cï`W0I 빤sO¢¦Y
$¢ZZlÞ5¦Dfu3j³\ÛèÀ}ûJ×NM)Ð<úÏ¥0BbLÌå1Ä´ÑmZD?RXoî
iÓ ÔÔôáLDbO·HèQ3³-4Qèb%1³zÙII _Ô
¶YëÄÐõÉR(£x$©yVÜ?ò72S<·õr4JÆö#I{mÍza©CÔäDji&y!3j·ùcN¦ªÝPëB¢Ö°¹<жh:F±-udhʲËTñHÊñ¬
}L®=srÉuRò!O¤ íµjàÿ±Óòéå#Ç
¤5¨²iA¦ò³úy%¾qí3Ó'ª°*ýwR´Ò馪ÍB°C0«Yî×M,RV
¡#y¨·¶MI¯Zi;ê:+ƲJ¾ÇLóÃSy³ÉKÿ¤0Ç-DrDÚtJTƾEÒÜXú{­{º N³e2±¬5uP­B=âWVOÜ4*Ál,·>ü
kFëÄ §Çg¤óGS>9ÚæHÓ÷SËr¨F°C»ñïrV 5éJ¡â:ì²B¾SU5<rQ»¶¤Ö©7ñêÌ(ãñLÑÇRÉ$ÞXÌÒ=¦.}?ÔGÝîë@:OWS P`*È
J¥c¬K(¬¡§|mô(D,5{ÛS¦ÅIëÐÀìßoaѸ5'¦)õ!Ú¨ãh¢
:h)"jÒ8y%bUÁ´°rº?,´ÞDõ¡Ôѯ,~gBL­á36µ7Uñd
EÎSchÙóÕ×XâE/)R)éç%¶/--PÖÂ$Õ%V»r´wzÚ8g bGQTÏsUK!*aG¥YéÙe*ôÖ¦Ä}7öM4ÇMµ+ÖSM%¨Ò§©!A%¼aK©oî¿_§5
ôjj!§uO´¨W¡¢&4rÄÆaò[AY
èììl«°î/¸tð5鶦£¨&I<ÔêÉ41°ðLJ®bêA° höÄ×aTêÆ麺¦BÒ
Þz|uÜÓUF*ÔèéMM%4ÇUÚkêIc:Ã8ã¥@Ú­fëÄã¨å[)5_tñËG©§©×*ê¨VeÔ%í{QGMÔu,R5.²k!&ªHe])1}µ#RcËi$è#èan¬=8RáefJJ¨%Ñc*ª^Qiñ1O
9>G`¤RCÇ!/ìÀHÓÒä>C©X´KG
\Õ0Ì£î$h£ý³2é[
wDhµ#iqÍÊõ½(C"+
UQ§¨ûi'J¨sSZelÐMö$v¼®f-K7¡«¥j+Æd*çRb^!­¢m/ªÌoa§·@Ï[ÑQN°EXb§V©|tóÙÇ8­[ÂäMk1ãÄoþ¦öÒ}í\V uÒý8
dßmSX Q"Æ¢uH@¦K½ÌªÁµÍ'êb_éîÍN=]
0:ï[H%á´xú{Mãj¤iÔi¢÷!$ÙP2*
f¸á¯Ç§õ¶*åG$$òºU/Ü~ÑóTRGRÇ%)
)
=ééÖò:nªI§e¢ÃNÆZÔÈJ ,hQôÍÓ:+,,ï4Í%ÛsÓu¯YÇ$QEIù#`+û´ÐÅb² s­JÓe@y'ÞÇV$Ó¦å7&góÇ^êèð§ÚÅ2K#êêPiÛA}ïN:e§\¤i j¤¤«Ã4µ0ãeM1HåXâv¡§bÓT¹Ï°Eêe%YÔú¹ö¥xuºuÆ{A-LZZ$­_ÞÆ+TÅ$Kä¾
@!Éíͽ¸Ç[`áÖXbJqM-LGQJt²Ý¦±öµKulõíóëiA»`C$tÓÃri£zo¹oÕ-'Ú§LHP®\D± lâ±yò:dxäQÓÉ#¤tÌ­i?fxgc Î5jÒ
Çpäzö¡qéuE«2ÇHÃ)l ¥4R~âJ©ÞÑÆÀ(dO'ÐßIºHãÕÀé¶wYçÕLSD¾¦9îKÈD´/Hc
d(á iRúH
x÷RkÖÀó馢Rª ©¬àÑMMÍRI&^ÚDÎì¶!½ k{Òuªu
a<ý/J'q©µ¾ÛcCA×NpÏ;Ȭ¡¤ä½L1@³¸ÑLÕ:X:µb
{ßP¹y8u®=C«!+µCÖÊ­9©©VH¥¥[L´ÊÈÌçRþU= éåÒq½Lç©1¿Oì!¤hB:]¤
_MðD¨Bíyd>?¡ì~}5!>G\|,ôé*UÖEÃ+GW+ÛÆU5Ò5r¡½¶8u¤#Ò!Pÿ{dI'@¨DP
5-ÉhÑtÖ±öØÏK4Ôt¶£Å¦CÜHÍOMR©Nµ&
½ÔÐÍua{{ÙÏWHê3Ò»AOWQvêã§O³(O»x]JJå@b4ÛP8±xpéaLZ%2E)´ÁcnGÚÓÌ.
Ã_É~=¼©Ó §O¨ÜDÞ),ÕÕÄ¿qYP/IÊÖ ÆE¼²q¤~kNÑÇ´ÏSRÔ¼i<m,¨@ ¦
Y^ı$iU¿»øjiÓn+Ô¦dÅË$d3A;Ihæ¡WH:`"
bµ1&·BAgM-Yô°¤1Îí"&xª"X¨å¡[Üþ¢-í©£$êóëLÕ=:»}«TÔ,J´ôðÅJñ*Í5LÕ,
;@ÍfZ¤+%È`}²
§VaN:¤.U©£jG¥«FºcV²ÓY£²A
Ò
@²ßÝJ<=K²Öò$L4úLóÂ"EqNÓ,ѹ}jlÞ¥°
R_¬È]§|U¶ð¨Øjõ{§MÖzªæ¨ptÆ$¡"ü>E´E¯"U(d
xk.O¿CÖµvã¯#*jï:Ä4B´ó¦j©(ÙP³iSfkïFTÖH 4`*TËKh-Ï%L¶YÂxývM¹a«h®:¡oNò,HrT¬s,0¬3F$x¨Z 24enLfÒ·:M½ßksʷϦç`aaò=\_J`²t
3jéóÏIö©ä¨ãc<ÕâQ!êϼä!$÷Å£ª·í§J}¾CNLN¤ìM5È(%¢5¦¥'e»¸aU`FÍgÒÊ¥¥­ìÂ^_³¸ÜÙ÷ ©ãÔ
MÂÔ×¢ëÛc±å±²55:%<Io<ñC4-48íwÔ$:ëo¯»_YØY¸úZ<úTP:èN"è!ÆUj
ÇU-=
UM<Éë^Njn,ßÈArKTµý ¼ºñ£
O&ÔÆÔzϸ±ã+_-"8)hÅ1´ÔÑ
uÒÑøkµ25ºÙÔ7
úû&¸Ç:PÁ¢­xôÛÝU¦Ýì=x¨z<í]!jeä5Q+hv¬6Ñ
Ä
î@»·¤eÑZËpj¢é!F[Ï£Cë}yh$1d¼5ÕS¤Ë«ü5ñ¤Ó9QBÈÕµOíöá¸<z~!Z»V½ùÏöûnº-½YñÚe|U6m0, Æ¡"ÖiQp,NìRÏkRÔÔÔ ìê©5ºI[qSÑ|ÙtGuååÁÔ}ÚÓ4Îiª¢{ßSTÓÄò
EÿmnTǨ7з»Ëç©°ñd&)äm9c9N©QPÚÃxÞì«ICmAG³5F´óé©<$^ìêè)nÖÎQÎøúzÙR§)¦¯Û2Ô
;º4bÄÜ=°/gBÈiÒe£Âéãnî¦íª³í_øÕC!N.\ÄXÕ
w¹Tmæ{2úôÛèYu<²¾sÖâä$·±îj
ÞÔ¦zF^¦Q)±ÊNÑ
,%E¶¶´JH1¿µ;{9GTº¢½0a±Õj
LX­rÕIuIV¢iHgA¥¢nn,Ú¸öýè¡éíí¥A¥`*©¿¶m6)Ò
(¼zåÙjzZ¹ÉI¥æ¡tÇ/Å+×Ë̪Ǥqê/Êk¦
&f<N,UóéËlá±ÕÿIc5")<sÔHóÕùÈ2@ÌͪúXËrÄH"ööMk+<¯NøzGI}ÉK.=W~i^­#Y$D°Öɼ1åGÉ£ûehÌÕ1ÉjF$´Ï2g2<d©$ºéFEóêñ#ÒW7z(gÁÏÑØÖAa"/
Ätçû;ÌRÏ»«hâig¬AO,'ÃYR(ê¥Kù$y}aÙuj¹ðoæ­@¨<ñ'ôËI<¸t^·ÉL­%cbp±
Á÷3äi)djeÖ¤)erö½â}~])[ÊèG@æâh²QWü°µCRÃFÓ£%DäxÀԬʤ°²ìÚè§IØÕµu
úé%û//£ÊJKIEã
F§(ú¹c{°"ä}ê¯TÖ½uW+ÊMWÒGvcy&.Ki:O¦Ñr«îã§A¯LóËä:#TB©ÃeÓJè9ÔGÓI ,M·@¯U$W®SË÷å¦j<§ïgeT"ÖZT VÀkp}úW=j ·P\ùQUVibÄd:3tY¤Óõ¹PÛÞÀªzÓg=a±rIµ1xD:`YòÍx$k«ê¸)n~ë$ÃU¯E éêM+¿QBF³ dóUC!1ªDpB°VRyä1ãÛLÚøôª$±+Ò®Í3Kã¡$µ;.¦
¥VS4^½N4ÝìJôaÅ8uI*OOàj'zZº
¤£T¡YËùb¤BÒNªa²ÄÁÐ/crF}éXV­¯]H´ò<Ñ\:x
tY+çwÈ:ßK½Ñã`EÞ8ëMB1ÓuVB©hýÛµ8ÒÔa$gá´)eRËrúóíº
Ôõ Ì\¢Â¸óÖκ̶o,ê;QÃIÕí'¥(ÿ\âWH¸õå­ßÓvåÍRP¤T4H©F¢HÖ÷P׬¯*Qð qîöVÒJϦ¥a$ôg÷MMj#C'_%<´³ÈmæÅ÷Yu;:BßkMϳÛKX¡8è²æêIhÀóé
Q]RÅaZµ3j¥¥Qu,LísË.úÅý~]YÒxÕÆó6©Þ¸oiþ_UõÚÞ5½ý麮®êuZ"¤Ò Å,ÂI´°¥úÝI¹'éª?ÁöØãÖÛå×H³jv±¹YVÇKY~¤ÈEÊ#Tzocr@ïÕ|ºWb¶íELR$Õ:Ææm\¥%MÀ1(;*
"ÞÃ{¯4xmáZ¡sëCOÛÔéÉÃs>øçtÀ
³ö®w¥>uG\%Á¡ÉeqôH"«©¦V-GÖXÖDvV7Ò×Uë(ù_ÙnMå
KDÒ¯â#ÿWåÑêÁíV*5¦£¡;!wQ"ª°ÊF (pIPÌ¿@O?Okí¬­¡mT©>½Iɵ¬z!@¨å©ÉúdT*d-ÅÙ¿§¼IæKÓ-ëjIë#>ïü¬nïáÔÓ¬ofQ裤ã54KæðÄðÇàù$áSrI³kVúmøöŤ!Éë8¦`O´8ãLÅt%­\²Iûmõ)e']-ãÍôr,/íýg¢ó(F~Ð*?ÕÄWzç¡cÖ¬Ë'£Ä¹µ,qëdX¹°Õ}ZO÷G$qÿPêj4æ¾G¸$ú*>¹b$Ê¥UJÀ¤´®¾é}èO§ZÐÿÉÏÙûiÇç³®ÖËårÉ3¤gm1m!äÈH7úØ=Ö¾¾]\!©Ð2qQN?á\+³¤ÆÝÒ2ÌÚÈG ¿1êoP[«ñî¤Ã¦!.}8óô¯©òéÂ:K¶´MlV_>­JU(Àjãè
÷±öäl+§Äê­¹ÔèPª´F²}µoÔÃ}¨F§HÔ/Ç_§óéÖom$hKÓ&'2J¬¢Â/«_ÿOj
Hô]&rªM8ùçóùSÄÜýOÝSNÉêù5§§ÙÔèçHÚG},Â5B¯Tëp5^öN-íõjR$x+©ÿ'åòþ};¤²}*H
cU]";¤¿äD=©V<z+<ÈÏú¾_Èu%kNÑ«|²)Ks3L@±P#ê-o¡ö¥en¤òhC«Ò:S¬ÓH
,uÈ}Q¢²4ý[y<ûR¬NOE×3Óå4Dɬ}CÌ$R©¯JEþGRmoj×D³Ê4ÓöS§ØÑ\*2Çu[rA&à]Iϵ(ãÑK½M¼Xø׿hèÊA¥1Ô² b5 FVbfeÒ¶h[U½D}9¿ÔZÞØvÓÔ!©ÇýU鮧3°bCáز¢µ¤g½,Gê Oô·»Ã)\{V_õzt¬ÝK¬^b/L_O¨è#GϨ
àû_þ!¡éÅÛX÷ì#xg?)Ñ"iüK©Bøî§OÑcEµ{Y¢
¯TÎN òûú5UFCäf52©iÈ_ X"¹¾°E¥¸#Ù­2z ¸øHNÿiÉ5BÁ>yeòÔD¨áHXé%Ã8b­
ý íBML/AéQêã¢Ñ»{f6yôyQVr$`­¢*½7Z*& CZ>úîWì©BxtܯápPôRwtä+@ÎÏ®¤&¥<éfWV%Ð{'V3Fè-.ï-Ó÷2ÔÔH]ê"ju¿ÝÎÓzêPDƦ²}$§°äó=3%ÉcÜÕéÞδé=$³Je¨Ô©¸ãRéä_pÄõ£-2:\ʪG_W3AI<­34zäédàêrí}`é4ͬשî`ÕS¤ëZhäY@'Awÿ3{÷ñH4ªUMLmCNpgPÔRÔÏ*γÃ$l|SQHAEB9¶@@\jDG^SÚ¤5;¯Ü<5q¢±3¦³IRtÉNìEç%Yð¨x¬/îàùu²Ô=A¨/-7¦O$4âR*aMW%R-ßW¯¦ÚH^UVN gQ}t«?],,
ý¾X¨éØ×Që¥zõxZ*£íÐEú
,õÉ×É* jU±
-îÚÎéËëhäÁI-7WVQKèóo&J¤ôóF}¸kXh±dþË?Öò
¼ÜÍ+«(ÏØÙè.¥©_êÿf\R-ÀÕ@Âö]Z4ú~Þ=ä7_Ï©°ã­|ª&G­wnÛä³5ôru8á?w$aâ6¸òøúûûhCãªÁüñÐSxÕ%ÂH8?:Ôî²¹*jk'JªrU¾-ticSÄÔÏ­ÊÁ­©uiÒ¶>ÞÅ(zÝ:Ì$PÈõqh_M=EË$±BÔTÍ"ë*| BêÓaotP+Û×.¹KPÓKä*×Zzþ4¡f
D¨u±ò mBåýÜ£ªc¬ªc§"D0ÏO%K tÓ3Í?öÁaeÐHhoÔ}°T.©¦£SëF¬XØTÑümLµuiiD0òD¢Á©CX?#ÛÉÓ¨õ±Ó^ ¨×äIz#+4f:xüºécÞBVF7/¤]mí¿V½yTW¥-?ܼPG,4ËÈjôÁ*¿¼DÝÂØ,n=aojiyQ^45±OkHZ¢êßê,Æ($z ÷VE±àG»"¥e2¤ÀõqA<ñ½$% 4pßò¡m2i©k_ÛM¼¦=Hµmz¿»î"(¤¦a)iÔû³J@,WY6c¤XßÛZ
k\urzt§1AQ$lõG±<1}¿V¸c2iEô@ãRjoQöm·âõbkÒÃhâNw=C
<¹´ô´)·OSYX¨èÌn·XüÒC©ê¢àÜÛÞ@r4Ék¼(ÁÓ7ø°èõëè°±Ym©ñת±{@Íl,nÂ¥Ë<|GøÚj|}xú.ê/ý¯´Í*½ä®¿U?<ô,°Y ÛcñM ý¢¡üÁwÄ{#®»cQ40PvVÃj8^

«$¦jÓ'â0 _XDZ.YØ\®UÿF©"è¡
Z{âa¦$0ËKL#Qç©XÎÎƵNx/ªËýlÄ[ÜîÁ}Åç Uè^#©Ð|·ôèä@#úT]H³ÆT$êû$ã§(EfFYVHÔ^XÚòñBG%Rk:KµÚFãÓ'§$W¥@jçO
µ

Recent Updated: 3 years ago - Created by Meo Baby - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Meo Baby
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - You Can Be Anything Music Video


Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr siberian_wolf_1680x1050_poster-ra666c94ac1714daca2c06f193fa79df8_zux_125


Recent Updated: 3 years ago - Created by CreativeColours - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - CreativeColours
Flickr Mr Zux - 'He Is Back' music video ft. Zenya - Coming Soon
Tags: 3d   hiphop   musicvideo   avene   zenya   mrzux   
New Mr Zux video coming soon - 'He Is Back' featuring Zenya. One of the most colourful and unique looking videos I've ever made. You won't want to miss this one.
Recent Updated: 3 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - 'He Is Back' music video ft. Zenya - Video Grab
Tags: african   bop   spear   zux   mrzux   


'He Is Back' featuring Zenya. One of the most colourful and unique looking videos. Big Ups to Avene the man behind the camera.... This a video grab from the video out April 2012.

Recent Updated: 3 years ago - Created by Mr Zux - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Mr Zux
Flickr dsc-0047_zux


Recent Updated: 3 years ago - Created by ecssorinieres - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - ecssorinieres
Flickr Shanghai9
Tags: ó   äz   xyz1¾ÿáahttpnsadobecomxap10xpacketbeginidw5m0mpcehihzreszntczkc9dxxmpmetaxmlnsxadobensmetaxxmptkadobexmpcore42c0201124078   ãmºdné¥ïúnöüê2bómäòpã²õ}àoam»èu²ø©öïs·lj¢ºlüª±­kw¾ù4«bðô訸ç¸azryö¦däuþ¹¼»oko¤®bès×gò¥sõ´îãmkzz²ò0êáodÿãgô¬~âõr¡äø¸»æljs2×ê¤cðñ÷²¬ø¶aiû¯©äqznμ|íýnoåf¿çíïmÿðå¾üòoxm¦lqfhfò¿ïòælrf¹fþåvmfõ5èhâre5ééùsìçä|5êå¦ý麯âìvh8õö2iü¦lûãèy   nàv»qêhì¨þzózôn¿ë×ìäh¥ÿòó©1íê7ø¨}àìy1zwåî£0û¥ãý¬ñ©×èiëvrdyöaæinõìeóqérzëçb½z¶ù1ïe½μ8la·lq¥grnn£1ìcqé­þøüdxlçõf­ûìcº2õïíê1äíqçûköc}°¶²yecöcãn¡çw²}fifw   ê´ïiöouoîzïn´°´xg¨°otåij5ê2ã©28v·êz¹§­yº¸dp6ÿ§¹¬e²¾m4èûe¡¶ýú©×ü¿qo~m¢ø­¸jizéqiç§÷ý³ëéph³uªusrðäòirkd{ñ¡ª°ózããìp²éè¦ø©8|»zrþy¸¸vº£eaðh×ü¢2~5lêèy¤«0¬s¢¬ìàèoú®uyôvh4æó©ümíójïhaýøhoâìôj{åââ©úâoýå{­ù½çd¿iyÿëgòêgç¯ú   |åó¿ÿôãê÷âò9ìl¥4¤øäÿ~c3øô¼¯a©yê5o÷ñ¬áçl¨â|úrë}mlf¸¢¥ã1´n·kãóeä|rmóa£zývnjybê9wøäåbysf0vqic²äätðþ½ºüù²ê¤h~õýí¾fs¡ºõ¼1b8íálà¯äaý4¥r¹ðfïó¢çæμùý¸û²sðç|êá£e¤rø}fîhâýãdë«rt4é¾¥yjóg   v¡s¿½óljº¥ûân¢ë×ô¨ûúò¯2â{naóê¤riþås9uvuò   ár»ìwøªiòèf{¥íªsýꤢ²pþòûå£î£êkûõøîýáñ¡ì¸åìêvô¯rwø¨gþ8ãùbò3êénuâz´º¬beèòdl¨áäúl±©vkôôv÷¢f­n¦dägvë¶â¡¹åâ~ïãkÿõ´1uhã¸vsrç5íâ7£qpòm±¨dyñ«ìærmp»ºån½£jçªb£°s®bræmμivó÷kªýål¢e¬oí­hbgquoa°jeiõ¶áyuéûgμrbkl»ëöbðýh¬jryoùíáeù¦zûûç²{««   ²lºãlouüÿ~éþ{dxoÿ×jvcé0apíiæãïûi2èããôw§ïiäjðμ¬w°u¤ú¥òümðýk¨fqìv´9df   v©¸qápμ¥àæcs§ïëirpû6í©¼½{ing¹»px8øeolgö§¸vrmëgyoq4²qè¤ðxúëåbxâýμì¬μydóâê¥vü1ñî·²dñþ©æ5ñ¸å¡°fëïõa~hzycõ»{ec5¦ò5»´þjòlér|íáodin8çüb¯ç·{rês5©¤pª¬ðãj°ù|ùÿfhü¦øæ»üïl³pçwôñ鲦¶z¤¶²«¬häwrl¨bðx°¸μºbéå­sî§iv¥e¨ærøqìrq4t   zo¯f¡xö3±¾òâ0nöùóæooòîotéñmch¹úrªÿ¿yÿ7åùâøèunùùx±á¢ú£mýáäêuôöxêòèftìõwíõrluçy¬3ô½clòìêóc¬þqpåðüoõàÿwùúkñ©cjøtå®âìj~khöw°bï¾økìüô|ãs§³jp³1μyåç9iùw1dorc¬ùkigõ¹fnªzliäãcói|²êù¬l§hèêéì©øðìíá§b÷nâ4¡zñùªl4z£bóçq©40®ðbm³»1©ú   v~èμíç³xùé0çúw¢n£~õû|ûù«zòðºã6­sxñμ31u»å15øèî§úqáfcs7lavþ1îrâvæù§ùrùöéþúynòhåedxfc9íræ÷ëöö1ên8º´eh¯fbæ§éïü²ûynü¥s2ôfjqõä£zsòä£ié4°½gö±êu¨ë¯ùøpiªf~§4q±6ó·¢îêâ÷éôæøªd2·ú¸d©æμr÷l½òãúêc}uúálwìzpè¬ovüéó¶²ï¬mafæéæm8øμþnyæs   ¿q§sh5þoik¶½èåùïæï3iæce1³i¬¥kýøª¾´¹sûüã~s   ¢»»w¯riîìr2äålμmf5   ôãlbk¤úsùí   sãfonezs2ÿeðiô»çúcê8jåàüä9«£ùóóô8ó·§wôíððüí~ôÿco8ojüúp4ìh«uv5wûμqì¶îòëý   kóp¥o·é¯håá5æír¿²qæm4zúii¨áíõäñ   ëò³øòôü½9ùòoù¶÷ÿöåºæ7nés}q°ùæåo³ækðæ1aïk¥ps4ò{}iíoñü¿³ñ1°ë{´fegfdªãö½±3è¡qé¡hcjøm6òyxyém餴dº|òbnèkfgäëv³ø5©   iggùsâãîìânízkkù¦·b²mjè7ôsìæ7l1öaõòí¿5û¿òqmzq7nâp¤ô¼óûùxzª­öÿ6mònûðð|»ùi£eu6õfûw¨s6¥4ü12ñ   ±¬³·ã~ë¾òáóhï0k1gú«åë»yyôúj×­qè±   ×wy¤ñà²òpñ4gqèu²§þg£æoö¨éñmòýùàósøàóqôæït²¦zë¹bíqlgiÿþsáõjiádwcek¥û±9¢×¢¬ôbçû×   ×äæ§úú¯×ëp±ì0êvie¯qþªetþöex¥º¾{áà¢3ýâéh×ýu8u¤­d¼õäþímkhòrûáø¿öêì¨wj¢k7v6ö÷z´kõvýæ¦espzûxýgsôü¡£j6opbåvi5ydp²w¡ndãênè¼çu·ömâuñyh6ü99bìúòs4çyëû®ntä¿ÿ×æ®êòollpèjærv¼g×kbs¥μò§¤s£4u~qñ6ûõñèyeç©iól°ïêûîªë°ªäû±áhùcl¬1úb7a   âæ­¥£emiew·¬7üzohæfþt¿íç5øÿ5ðμ{¦é÷¡·¬pêõ£h}øìån´áüÿm4¬òytªòpà3öszñøs}ø§ög§q~¿üzóîμëÿðåô³¯4½3þ»·üùª¸níihñãvfäuv®íû§np²«ãüdsìos²iaàxèx¡±éñt¸3äì¥÷4ÿb2òdîwjò£¥ýçè{sÿ3e¤üþæwkæñ|cãòâmâ·öhn©âãcéîhçg±rééfùû§ðåé7òrê   zÿæøxyrlªåf{8ý­´úsósªjôñýçúü²ãðìþjû¯k}lòñø®ñ|uoù»3ûueõïøòîçîrsÿñඤòbjkjvnùsíqcðe2âã¥ewèhjç1æo´føêoô²a4ôb}ii©h»d¢­ºøínôäoñêhïêäðsî9°ìãy¹·6oæe¸òõù°õsmúq¼néôê³7äè­¾ãrîéökûy®¡¬­uÿïíqêélýtsìïý4z³é§å´ótpëéat¯ãjül3ad3íëéì§úlg   bëòäz뤭ó×j°¯ãüà7ò1crsüôòíù»xömí¤»bü㣿øænfþlྼ¿ìþs¨âcÿòä°ûét¼gtbs®þóhámvab¬²fjô¡}rà9snòiíëêû¯åj{}9   ­z¯¢¿ç¨ëðçéo³7èó¨9ö4«aïiauxíoòvdèoï§seõþkfz©îqçýâgc©jók²μpøçzävn´ouþ×öêôõuμÿc¶ba»iôëoyov4aûí´¼ø¼àêãhh4ëëéoõ|åo«èz»olc5bwºný®ë¤näæ2~ïç§|·w¨ãmuôc²¬j~ªªsþéqtñàg½úicfâe«óvèðôûäkí£ho¯íbiøîm¥kû{ùg¹rõþþöðëlöëáæâfôwý¯´ÿμþj   y}è¸iidäqr6él4ª£ñó®¨4éspxïíà±ïp³b»¬è°æpy¿yî¦1þâ¨÷í®sîoqy°ªμnüu¨μiúív¯ëæ0´ië0ss·ûûùéèfãôs¶f­ª×bopm·a·ågcüqkjþcuràü£oõûéÿ¸p|~øàjyeúyyx°§ñà¨úôâªo¯¸å±ý1wÿõe{ød¨ù©×n¸¥x±z»n¾8ò«æ³tii⪲yóà¯jμªã0ìî²uöø6ù~eójm¢úmsòóþfaþuö£   hó¡spμu¼©¬m«äèk¥×àr¦3ht¡jloýá¿0él1úàμnxã¢òïñ   ïö½¿îïåùüàmÿù8bimÿâiccprofile0adbemntrrgbxyzïacspapplnoneööóadbecprtü2desc0kwtptbkpt°rtrcägtrcôbtrcärxyzôgxyzbxyztextcopyright1999adobesystemsincorporateddescadobergb1998xyzóqìxyzcurv3curv3curv3xyzo¥üxyz4   a¤tk¾öê½2   zçüôàlt¶ýù«ñ®ùtóòx­ïøvûbowiþysשòö©yôùxóôû0eî¦òtõìyd¶à57­ny¦1cñ1}ôeá¸íø91aí¶òi6äéézpòøc¦³4åèfùh²|wh7   9a³mbtòaiö1äfù8å±qfj8ªpolkqáòiû¤rbeªäjuõ2hòc蹪á{eebõh®ulrn¢e÷êê¥bóêrjiï2b­½¹qò}§1ól6êî0¢¸íá­z5êìéapó½ìäãclñ9³iô7ùûbx³×¥ý¢}ãëºío§1åóîüçû¤tóà8ç¶biõ»s¬{w»hc¿lpøzúåîhàfd~vvëã讼mm´ûãj6âc1i¢øpesíåzxaòsäqreób¶e   âjmw¥ú}østμç|uÿ   ¯¦øazôàug6¦auu{â¨û9øms¨íj3¤¢½hè©k§óoãó2ö955±sriv«¢ár¡1äukôâ©lõu²õqdvzkõ5jábkûº1wc8àn¹æpààïlc÷0jqât¦uipõ§l«»jbºå¡¶lmu¾¨¦uhx¾déymío12ä¤2hô¢i¿ak¦ööûåjj²êíöã¿iïpãï3kô´b×jgûb1ªmkd0òddml´spçmû«h28äp¹ezäum¾letäpñèüi±én   tõdusæ°øàbx¯μ®ã4òסjtâ«¢¸âpññr¹eqi~äåfng2l¢aywim¾¬§ª8êv4­2q°¨1r©m79iop¶wål8¹eøàu×3x7ª¬qpúòõë£g¢ðøe¡¢juézudêt¾dn¬lã½u¯ar©­©ùkê²j«ªd±ôsb¨·ÿkfðàd¨pöteumáâ¯ÿð÷t¾v±a÷æçöqáæ¸äý±ñäè¬5u¸×m8ppñ¯lu}jb©uá®4æòkf8aczdãæsnûqd3ê4è26´¦m   g×vêñrðx÷t䶯|·kzbügnø²æófö²mò¹½4öêí¨7ëa´êíy¥¡môd®¡üäfùmðå¢ö8¯®øt¥hpò¦vpòçábkôü²þ©ð9ôªöíkm¢»ö¹kò|½©hnýòqu¾hö¿vánlùcïühlóziñç«4¥jr»â®á¯öép·§aáuoôd³4¨á©®l22²köôæý®êkynæ¹hà5ãôaíï¦àmlr¹pïlb¡½2ýrvpðtõêådd¸¤ã¶¥gûl°ii~   »ápôù2v¨çád¥¯us¡ëìvãàñvcrr©léuêid¬adm4å®ømpóa8éprbveiivø{áμsópnkä¡¡ªbu³2¬fâ¦qréuþ¸ibçpæ6xô÷r¹sil§byï£n¹0«¯î¸ur0g¥n¸uþªejwèòμîpr­ãb·¾trº8n¹tâ|äûlunué쮥às}1¼®õîâsuéz±½kq©¨¡äêîàhäùt5àª}þ   ¸ªlùáiu¼êäikònªhwêæuúfað¹a¥êføx·nùkºíâjz¸gl®ý­ùs¦ub¨¥¯0òºïg¤uòkal¢ynçu©ës0wnù¹¶ó¶d¥üãû44ât¸ñ9ùëtî¸u5hùva§x´ìl§éèw5ù2zæ±zw1éu¡ûã¤zq¹dpóýnjâxëv9häz±¤­1ødt±zpæçbvájûúsëºti°çâbóíq¡f³½1p7à|pé䡲2jðnø­p®øit}2nv½l4«dguâöq¥v   u¬|îøms´4¨áj£è²ïlurue­i¦øaug°é¨iwú¹cºù8¢aø°u²ûeâ£g¨âzu×tâöcw8mmnôôäd6áñm彬rnwdüø­¹μªkÿñãp~~érmà¥à½oê8ëã¸ktàcêoyæ°ìæê¶o4er2m½òádâ8e¸p{nxqjr­çfl6´ål4¨m°·¶hmûùlhþäii¸³æòùo¸êêö´ø{b½°¦ãk®½n£b¥iæ½2³rúþtòy{ì3   ¶î²{õëf¸ªe¥0ú«åuõ«q¥³¾eyr¹åvræoc£x©opvêo×­zíãsm°t´nu5ëll9yêé³süso®û9q¼¢øìj÷jôì9kvjójáyûôë9weeì2bl¸akâq¡ôãr¤   

Recent Updated: 4 years ago - Created by Wei Ding - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Wei Ding
Flickr Mr Zux - 'You Can Be Anything' music video on Vimeo by Glenn (aka Avene)
Tags: vimeo   hiphop   hd   musicvideo   2011   avene   sonyvegas   mrzux   djkimani   canons95   borisfxred   vimeo:id=30014013   
New music video I did for Mr Zux. Featuring DJ Kimani and Zux Junior. This one was fun to shoot and edit. His beats allow for some tight edits, just the way I like them. Enjoy!

Shot on the Canon S95.

Watch this video on Vimeo. Video created by Glenn (aka Avene).

Recent Updated: 4 years ago - Created by Tavelo - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Tavelo
Flickr ZUX~CYBWBW7R5FKLKJIDP~G


Recent Updated: 4 years ago - Created by Pictures here - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Pictures here
Flickr Mr Zux - Backyard
Tags: musicvideo   avene   hv20   mrzux   
Backyard shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 4 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr ZuX


Recent Updated: 4 years ago - Created by ▷ ✘ ☡ƖƇƘЄ ✘ ◁ - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - ▷ ✘ ☡ƖƇƘЄ ✘ ◁
Flickr p_large_ZuxS_704c00001cb32d0f


Recent Updated: 4 years ago - Created by hh6378 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - hh6378
Flickr p_large_ZuxS_704c00001cb32d0f


Recent Updated: 4 years ago - Created by hh6378 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - hh6378
Flickr CmP*PucK*ZuX*WeaK*BK

poza vorbeste de la sine
Recent Updated: 5 years ago - Created by PucKcr - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - PucKcr
Flickr Zux
Tags: canon   eos   mark   osijek   ii   5d   2010   

Recent Updated: 5 years ago - Created by lepus inc - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lepus inc
Flickr Mr Zux - 'Pay Attention' hip hop music video by Avene, feat. DJ Ki Mani
Tags: manly   australia   hiphop   musicvideo   avene   sonyvegaspro   mrzux   canonixy510is   djkimani   
A new Mr Zux video. Shot once again using my Canon Ixy 510 IS pocket camera around Manly on a Sunday afternoon.

For the whole story behind the video visit avene.org/music-videos/mr-zux-pay-attention-hip-hop-music...

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Half way to completing the editing on another Mr Zux video.
Tags: hiphop   musicvideo   avene   payattention   sonyvegas   mrzux   
This was shot yesterday right after recording the vocals for the track! That's how things are done at Cytasia these days. A lot more videos on the way also. Ron E's will be finished real soon also, more from Mr Zux, and plenty I haven't shot yet starting tomorrow..
Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr zux
Tags: friends   mobile   fun   monterey   weekend   double   pacificgrove   iphone   vacay   famry   

Recent Updated: 5 years ago - Created by bokeh burger - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - bokeh burger
Flickr OgAAAMl6H8vHnwXpLxeB47Z5FloFJuoich4lxMItYAYbuhqU9aCci1RutnAGpoNo6S3Hq3iu8vjQt_I2ujbOO_2cxE8Am1T1UJijT0Bbup1c_OoXmGXDXZTI-ZUX
Tags: importante   
Ide e pregai
Recent Updated: 5 years ago - Created by monikdeusfiel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - monikdeusfiel
Flickr Zux

The official mascot of Zorin OS.
Recent Updated: 5 years ago - Created by Zorin OS - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Zorin OS
Flickr Mr Zux ft. Ron E - 'Break The Rules' (Blue Version) music video by Avene
Tags: canon   sydney   australia   soul   hiphop   hd   musicvideo   2010   rone   720p   avene   sonyvegas   hv20   sgpro   seaforthoval   mrzux   
Here's the alternate blue version of the Mr Zux video I posted yesterday. To be honest, I still can't decide which I prefer!! So I'm posting both.
Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux ft. Ron E - 'Break The Rules' (AKA 'The Bush') music video by Avene
Tags: canon   australia   hiphop   hd   musicvideo   rone   720p   avene   35mmadapter   sonyvegas   hv20   seaforthoval   httpaveneorg   mrzux   httpmrzuxcom   httpmyspacecomrone   
A music video I shot earlier this year and just completed for Mr Zux. This one features Ron E on vocals.

Mr Zux - mrzux.com
Ron-E - myspace.com/ron-e
Me :) - avene.org

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr retrato26
Tags: ôéë±ùkyoýyë3©ekaíuªμ9f4oye9øjò0vøj{ïggî³j9óa©~¬õëò~è×óïeááôé®iw¨μ¸6öã4ôakm°jjóöêμöè²dÿ¦b¶ª8¯á°ôñ«uüm°b²kïný¹¸ðýýpæd2â§úãýä¯0¡¦çsó½sãçt3μû4b6¦ìxúè©jóh¬gâkô¿îd°q9   sãokãf´sòåp¤y·4ÿeçgª¢xú7§t®íp¬äôc~êgì¹è4g¤íqööör´põnhehbq¿õù½ò5otnlªjÿkòèoàyp0vfp¾54û|dnuªy4ü2§oùhò   sÿöùxíg©¼û¥óapu¨¢qÿw5âdyä«h¦qxqüìö1çjh÷qêohí¨n6o­màcfÿäâwór¦¡õëñá5èðal¦­4õ5õý¿3arå¯nypvoëðb2íjwsxæjú¡8ìiöì¶úxn¬îïcðéúu®¡ô±©{w©·òìrá6ãð¸èâzeç¨pám¬®9fcåñj~l·9i秣í¥õoáô¿¬êráõhcìy¥oüç2wìï®ìcýt¤yd70ábè¿0g»cq£k   bâòkùógvjzò»oåsÿ×êmëþïnûj亼r¿g·øæìï±u²ööebwg³   äfª6ü§   o§fæël§òòzîi4oðîéëfsºeá­§oämynμ¹07bâb®}gbx²·úäf7c¢5ùmís¡®eûætmz°nkcûükeþ1ëø·ä§öq÷dh1û8ñ¬ü¥dzð¿iºwåýîy¼ûi2y²­wû¨wâtùvo²uè9ldäëÿ{ôÿ¥ù{ëöâú¿°ø¾sì¤û´øøâêbóz¨dàôéfmùj¨³ö4ä¶piqté2rp­x}¯x¢g{ïdá©âfý~hk1ûÿ¸¹ãºýáéz¨gãêdä   ¼âçówszë¤gçäæàwùâ~è¸öì¼ãm«ue4pèvb§íûøãss¼·o¬iº·qqööu4påö¼®bs§k¦6ó«¨öéçt¢z©èv¿«1kùãeqút|ç¢üμöw5³g¨μg¹äméåôè÷n£¨j·òë¨3ítbmz|5ì386çoòûce4mû×åmhesièek4¤epýæãåctèzoäêü¡õéø®e¯ìòh¼j8¢xþñý¬»niójòfrarñ}·0çá궹eãôäðªzþdú¬årqæzûjv«î   zuxi¬uûâzíñ}üáíð¼î§hñú¿wùðñaþù2é}}gk²qø¡ðàó6äæýf8hjqæo2þj1k2íjhj§9séüåæ­nåmàºtm´ídã±ånotez©yçëúsþå´w÷a³düýþá0k»ùæ­í0£t×ún£zö|só«×â­ö±këaæþy¦úógªü¦4ébm²è2s³ñzì¹la½ÿðúû´¥pñâüíy6adº¤á5··hp¤ýu6û9©fðzð稾ãuoμiûcnúnμ§¼iæâ   wé»{dýæ¾d±z«h×v§ú¡þåoxïño~ùglmù­næ©yücô¼âédój~úïòëèo±lôyc·raçuáyñoþäáâé³bfô¦¹thïç·þ0éöshùö5úüy4wbþ¶×vÿîôhèªêgóí×ótîpöμ¿6úóe±åþ»μekeäêr¬ö72û´ú­¬vâeø9ü}ãáyoðvö¾óqäíy¨s¼äoj36wnëás¿á©óû»¹m¤¶c²ê~n3êñj2ümõbýt§ïg|­gr   ì7¿ÿuâærl2ÿsÿªþμý   ¿eëróî4ªzà¸û³}§rízôëñøþn9ÿô¿ìþ7fò~»å¿2sfláúëèuá¡©ü3sìó3¨deòõ´©©ámn÷døðsñ¾m}sræ´þ¸þuw¬j1yyìshgpxfó­zr¡ÿëhü5äåúi¾bðμ«mfkæ³záwn´ã¶íã«gÿñiòè¢ivxmxó4¯³qása²efõìiøö9îö·£o·ªÿ½ògÿ³ïücdiëéêêyï«pçð¯äôâ¸b73gfñeºíûzåì­gt6òé³z8rènä~yéïì   õkrôzl£©¶1ôj¶}~}gkìçû{äø©äç£såþkò|μ¨ü´hf÷f»ä·fxö«þ«s4ëígéu¦ÿuôxõåe¼jç¹n5øh¼sù³b¹®§súasràsúªýjþgxãwélêgçm~îhàèkúì×p60­ñ¦î¼vîâëzóóèb®´hvÿåkùºoõ¦´éð§cñ¤»gâi¹í¨g°âvyhu{öºrçáàlde´»ïz·àå9¯be7æ®8¬wïþ麡lgáïrp¢¢ë®~ýòx©âî      låka3ºóù®yìrdÿóçþähçs7âcåj~qø|ygwhö~os¡4´õã~8ú£®a¹¿·oªyiò¿k¶ødyü¥åÿdyù}6úýâ»ö²8æì´¶ùs2vçkw}䬶i2ìz|ªe·åÿêzìþbqvåûóâæåí|ñõþìêuö¡x÷p±àèªöª£uí¦qáà¦âgê³ü²»õ4kyrzöó®keñë±ùwªfpk¢øïpõl7μä帳k{9xâ6¢ü°ût|½¢hü0mwᡧòènyñk´ó¡   aò´òw«ëpôd6îã«õ2ôú¦rív­o¶iú³éíådþüönfexbnaôg¸é8²5ñë{â¢þv¦®¢qòõüì­³õëºsýsíëúryhâ¾|ljv©ìºð䮧ù©¤e¡ú¸û¾í¿sy¦gwkçëövdjäbórà|þç2ôxåwþõvxcú«éþr{£kä4nës²§o»häxaåæ3~øcüçãjáw6ûptü¢ioøøeæécâwnóúb±zåröud1®èòkp5kòkúxçyμxä9t   |u~h«d¤i½mä·imºêáýk¢ìëºòÿíedmöqºùihà2jìir¿fåî{ú}èáyéûátmãñräºõ¥·ôèeñåïnlcøg§û   n²lâúmy¼·{x©wwêãékyÿ­òj£bãýeï§0èyíôíf5ýní2°áwívw÷4{zýþ½lðïóuütû¶¹ùãrúbåàêt³ùrö¨î8pæ5vïaåî7¶0¡óv³üþsæýqð¯å´ñ1·ªa­jì¿ð|9ôé5μã²àååçùëtmxyýzvé¤ípí|óõiæëè   õå¼oñh«uò­pv«j£¿¨òe8qìbålsóiâe¸kizjãéæ6hcpþ2c³êd÷ðéèú¡å8¿àêÿcoe14ÿÿðæm¤ïxçxiiùà   sûùs÷u÷~jòýãl~ïäá|iûêâb¾êçwõmâ|1ýxòª8økçjÿöãôý8unqtq»se®¯ìrbcyêaxs©ø×®ynh¿2cqqgfèi3rz¾â¹gônu¸¨izlááaâ¯pòö¥ùïlh1ñêsú¬ò©¢iðbμ¥høãμμäýjèbägý{çkïeû3¦ú8ù£©mïúø²d£3£æºö5o¬¸ueøîsöu}°hns¬ê°iv©ýürnskk{û4·wçm8h2umöÿ½qðm4¹­mnssid44ýù   q©iépièrd뽧òvúák2jó£¯qrelm6ðòà}và¹fvlevëåe¼6óã·qõ¥bnùlùeæ÷rjk{{¸kg7nçÿã8msäù»²hútúò1þzþþtpçebmi·ñø¹ü9¨í¼ùðàýèõèÿ¥rô0èðoõme¦ãêåöy«çðó~8õ¯ûãöww4ð}3¯÷nnº¨òtìöÿwm93bj¯ìóøó¦êhíkvûq6ë3fìó7ävgåáwûez9c¬ponoùv{qz÷ðâuipè¥ã­~ò   çm¨l°åëzôptåç0»7¶qëáîg±õ¤g1ýiíoaóí°â²ñb¹óïbdyiñj´dïärãcãþlaþ6zþû꫱ok«h¹xüødrméïb£4¶qâøªhäóngvìªü¬²£íþëútüp²óýïqí±¶tdèt¶îåcý×45­iðàdmt°m7aq¯eãbjxtóèpèãewrõú»mäèaaéa2¼î¬geÿl6j­qzêch£··¸gäê9bμãjó¦dc¼nôeúçéòcæ¬hû3à¡lúgìr¿   qe¯ín¨²¡ãü¥5¿®«qpdssáw¢pqfá¤efâëð¤ûèv§¿fîùóínk¬r¼¯÷fáÿòã²q0uø£t©ûö¨ûcóå{¦ztéoêdîhuv÷çlër×îèúåû¾nêzÿ²èëd¾ökbxªqôñ°¦þjõàñu¿®ûå5ãzjæíð×vågõíwihÿ3ã¾ìyø£|ýæóvuhltigfbc{ââyù4±ø¤e©îrhkúö¡ón£çej¡   â78üýf±íaülâr6ä¶üiáêý¥ø¶òåê¿øãímvåêîqd°m1âçîê趿»i¿μ~×ùxähmükmýazáòoaiefàdì~í|u§5çâo«éyrgf·wj7c¨ç¤0ãuå0vázõúu¶åêíñ{uâfû00¤åë¢j«heàhåaóàû§ùx4fkyþºámçåìpèt×ãýls±ïp´¼´sso}fm¸8μ6ôxæèüöò÷oó|yì¨5ûâç÷£μ½é§½üforki¦áiìzüûx8àz³áá   îæídyz¤´omüæºiê¹ãbz×jøj´w³4ráêhªcpw¯shïfrzå8ñãðíuépjøhmy½¸îì­qj¨¥púqüù89©¾zý3kpûãn5®õu¤ë¢úöøâò6æâ65eoõ²æ¹äa¤é4é   j×á§zþ¶mòpäoºèï¢mnbμ}b7pkësør5hnõ¯mºå±êþkº¥zíª|9o¾âærøõçºíqdupx¡μbk¦ë0zúýd¶ýdû¡âèù¹ò½¦μóèÿ»hzúdùcsaâz¥ûqlñdûû½~öcrè6k«6ñjnmÿdîqoòy9dá£geþéæ~qèîz²1¨øº{áb¹dk´iéμmxï¹¼w·¹fénváàÿeqæ¢âyøotøkªí4ùäùÿôäobrèkò}óºzú澧ùn½   20120715180645rdfrdfxmlnsrdfhttpwwww3org19990222rdfsyntaxnsrdfdescriptionrdfaboutxmlnstiffhttpnsadobecomtiff10xmlnsxmphttpnsadobecomxap10xmlnsdchttppurlorgdcelements11   

Recent Updated: 5 years ago - Created by blanca aldanondo - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - blanca aldanondo
Flickr bush 4 Zux


Recent Updated: 5 years ago - Created by Mr Zux - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Mr Zux
Flickr 'The Bush' music video - coming soon
Tags: musicvideo   2010   rone   avene   thebush   seaforthoval   mrzux   

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Quest Jacob ft. Maleek - 'The Movement' music video by Avene
Tags: canon   hiphop   hd   musicvideo   longreef   720p   maleek   avene   sonyvegas   newbluefx   ixus110is   sd960is   ixy510is   mrzux   questjacob   deejaymrphat   
A music video I shot and edited earlier in the week for Quest Jacob, featuring Maleek with production by Mr Zux. Also includes a special appearance by DeeJay Mr Phat.

Once again, shot on my little Canon Ixy 510 IS camera, also known as the SD960 IS and the Ixus 110 IS, depending on where in the world these cameras are sold.

More on the way!

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr zux

chiar imi place:D
Recent Updated: 5 years ago - Created by craiova97zu - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - craiova97zu
Flickr Mr Zux - 'Bring It Back' music video
Tags: canon   hiphop   musicvideo   freshwater   avene   sonyvegas   newbluefx   httpaveneorg   sd960   ixy510   ixus110   mrzux   canonixy510is   magicbulletmojo   httpmrzuxcom   
View the full version here - vimeo.com/9560441

Another Mr Zux music video here, with even more on the way. This was shot on Sunday afternoon (Valentines day, 2010) at my house here actually and around the neighbourhood mostly, then edited a couple of days later.

Once again shot on my Canon Ixy 510 IS pocket camera, also known as the SD960 IS and the Ixus 110 IS which I've managed to get much better results from this time.

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux ftg Quest Jacob - 'Bring The Real Shhhh RMX' music video
Tags: canon   is   manly   mojo   musicvideo   avene   sonyvegas   ixus110is   sd960is   sd960   ixy510   ixus110   mrzux   canonixy510is   questjacob   newbluefxvideoessentials   
A music video I shot for Mr Zux on the weekend, featuring Quest Jacob. See the full version of the video here - www.vimeo.com/9034595

The whole video was essentially an experiment to see if I could shoot a music video on my tiny Canon Ixy 510 IS (Also know as Ixus110 IS & SD960 IS) digital camera. And also how quick I could edit it. When Zux found out I wanted to do a quick video while Jacob was at my studio recording his mix tape, he found this track from his upcoming album featuring Jacob and apparently remixed it in 10 minutes! Just for the video. The video was all shot at Manly, just over the hill from where I live.

Essentially, I'm happy with how it turned out. The camera is fully automatic. It's as 'consumer' as you can get. But it's tiny and the image quality is nice. I'm currently writing a user review of the camera here - glenn-thomas.com/canon-powershot-sd960-is-ixus-110-is-ixy... So go check that out.

Also, the frame rate the camera shoots at in 720P is 30fps. So with anything I shoot on the camera I set the playback rate to 0.8333 in Sony Vegas so it plays back at 25fps (PAL). In this case I had to speed up the music for this video, so the guys were miming to it at roughly 18bpm faster than the original.

Visit the Mr Zux at mrzux.com and Quest Jacob at myspace.com/questjacob And me too - avene.org :)

Recent Updated: 5 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux -TAS


Recent Updated: 5 years ago - Created by Mr Zux - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Mr Zux
Flickr MrZux-Thieves
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Thieves shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-Shuttle01
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Space Shuttle sunset shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-PalmTree
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Palm tree shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-Lawers
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Lawer shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-Gs
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
G's shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-Doctors
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Doctor shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-DidYouMissMe
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
DOF shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr MrZux-BOP
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Opening matte painiting and blimp shot from the Mr Zux 'Can Never Be Me' music video I just completed. Watch the full video at avene.org, exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903 Check out Mr Zux at myspace.com/mrzux
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - 'Can Never Be Me' music video
Tags: hiphop   2009   musicvideo   photoshopelements   mattepainting   35mmadapter   sonyvegas   canonhv20   sgpro   mrzux   canneverbeme   africanspearacytheory   commotionpro   
Music video by Avene avene.org for Mr Zux - myspace.com/mrzux from his forthcoming album Africanspearacy Theory. An album definitely worth checking!

I just completed this music video for Mr Zux the other day. Apart from one shot, it was all filmed in a day mostly around the backyard of his old place. Shot on a Canon HV20 with an SG Pro 35mm adapter and a Nikon f/1.4 50mm lens. Edited in Sony Vegas with with additional compositing done in Commotion Pro 4.1.

Matte Paintings were created using an old copy of Photoshop Elements 5 with a few old photos mashed together.

If you like the music, be sure to visit Mr Zux at myspace.com/mrzux, or youtube.com/mrzux

Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Pizza Zux
Tags: pizza   adolfotrinca   zux   

Recent Updated: 6 years ago - Created by adolfo.trinca - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - adolfo.trinca
Flickr Pizza Zux
Tags: pizza   adolfotrinca   zux   

Recent Updated: 6 years ago - Created by adolfo.trinca - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - adolfo.trinca
Flickr Mr Zux - 'Can Never Be Me' music video shoot 2
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
Zux, Mwas, and my bluescreen used to shoot parts of the video. The whole video was shot here! Watch the video at exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Mr Zux - 'Can Never Be Me' music video shoot
Tags: music   canon   video   mr   theory   pro   hip   hop   sg   avene   hv20   httpaveneorg   zux   africanspearacy   httpmyspacecommrzux   
My bluescreen used to shoot parts of the video. The whole video was shot here! Watch the video at exposureroom.com/mrzux-canneverbeme or vimeo.com/6634903
Recent Updated: 6 years ago - Created by Glenn (avene.org) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Glenn (avene.org)
Flickr Zux Graffiti


Recent Updated: 6 years ago - Created by K J S - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - K J S
Flickr ZUX


Recent Updated: 6 years ago - Created by meuamigopedro - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - meuamigopedro
Flickr zux


Recent Updated: 6 years ago - Created by pedrohmelo - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - pedrohmelo
Flickr ZUX-197 Jagdgewehr
Tags: metal   parts   grade   master   cylinder   shotgun   gundam   bandai   kampfer   jagdgewehr   
for 1/00 MS-18E Kampfer.
Modified with:
-2.0, 3.0mm cylinders
-3.0mm power cable
-1.0, 1.5, 2.0mm minus bolts
-some vernier metal parts

Recent Updated: 7 years ago - Created by keiokun - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - keiokun
Flickr ZUX-197 Jagdgewehr
Tags: shotgun   zaku   bandai   zeon   jagdgewehr   
EX-MSIA Zaku II with a shotgun
Recent Updated: 7 years ago - Created by keiokun - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - keiokun
Flickr Saltos_rub_zux_alv


Recent Updated: 7 years ago - Created by Album of Alvaro R.F. - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Album of Alvaro R.F.
Flickr Zux


Recent Updated: 8 years ago - Created by oskars. - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - oskars.
Flickr Zux xxx
Tags: party   pohas   zilumballe   

Recent Updated: 8 years ago - Created by feldmanis - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - feldmanis
Flickr zux and ela


Recent Updated: 9 years ago - Created by lavie sha - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lavie sha
Flickr mixer and zux


Recent Updated: 9 years ago - Created by lavie sha - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lavie sha