Sign in with Twitter Sign in with Facebook

Type the topic in any language to check out real time results of Who's Talking on Social Media Sites


Trending Topics: デモ規制テング熱刑事ライダー#BirkereBileOlsaOnurDuyuyoruzÇünkü FENERBAHÇEliyiz#FootSelfieForNash20代男女ŞampiyonlarLigi MüdavimiGALATASARAY#krazy1milliongiveaway#WorseCollegeMascots#KeşkeOlmasaydıDiyorum#WWAStLouisShaun WrightアギーレJAPAN#YouCantBeBaeIf#hatırlıyorum代表発表ありがとうございます?こちらこそ仲良くしてくださいデング熱#ErkenciTayfa#Rotherham#GBBOYeni Türkiye#USOpenRabbim31ちゃいVeroTeşekkürlerBellucciZenonThomazPakistaniBotafogoLabourZé LoveVidal#ThrowbackThursdayTrabzonsporMarinaCorinthiansNapoleon DynamiteHello KittySeu JorgeCaliNyquilEnglandLondonXmasバイクに乗らず代々木公園で感染German Shepard#CutestCouplesラブライブのスタンプメンプロ嬉しい?#こいを一発変換して恋なら思春期Rotherhamİstanbul#ZenonWill HaydenEmmy Winners 2014Cici BellisKnee DefenderKind CampaignThe Normal HeartTrue DetectiveTim WrightStephen LeeNational Dog DayJosh ShawJosh GordonTwitchUS OpenUZIhayden panettiereTim HortonsJessica LangePretty Little LiarsChelsea HandlerMore

Most recent 100 results returned for keyword: UANE (Search this on MAP)

Flickr fotografie de nunta andreea si octavian-2
Tags: n   9   ¢   referenceviewingconditioniniec6196621   ¾áì¬ykleåóï¿õ¿ü8¹àýq~öýûâædrâåáäüsòõíüæòónñ±¨ú1pëêdôûà´øcùÿuåmæ³o¥ï¯®4xëq­wøwy±¤ï6·èwq6¡àüwrýìnú«ûgùêñbëüwÿò騲é¶âk±xá§t~òbäþïó¹»·¡ïüú   ´ítª°sãv   sêf7æhøo®§þüø«35ëáäí¤ä²iptñørü²r66úqñwspyvúxkù´puw÷wqndúý¥âÿ£wþó¥6±ûëo0höâäòæf1bùäiùïíúkjdõ¯¦¹ròrxrnf£ý¼üâãdé4ä6´õonx¦¯ìàzøxsø¶êñéxo¤ÿ¦¡´vöñhký~ù¯ùëò9øâ®ojò«ì5etqgæu®x¸¨û4ûyvhcïìkoè÷úf©}ëhý7áe­þ¹h2qgoμt1qüs6y£±h¥aè÷¨z±øadaí   ñh4f¦æöîjèvjbosûåø¾ïó~îfj²fflëù©v·¦üéòê±éμízwä¥gügþçsnçôy¬ácszûhu4gaözeèæùÿû9löeá¼·¡ååý¬ã§xbxzu×ôcdlû¿ü²³¢èhk¸f±íkf¸º¥þòþæm0ùýóôéces|dáa®xáø¤vp󼫣¬5ôp«íu0pfb¨©éμîdø¢{7w²ò§×4þj   ÷}õõaø¾ºæ}»ðã   3cuêþ³òï4íbå¸e£qùæäcwv©ùärá®ía6rkýä1éëíû98óæüðvqsèzmcμ69m5õ1ãäs5ùêeztã{fþküü¶ä¹de6»»òfañ¤ãøæióë×å1büeëásº2øÿóò¢öí溤¨ziw§¦þ¸öihäøä×tw´}gw¶tè3noäôøval¬õ»ndú­ÿüõö÷sëk1o   éq3ý»£¯íáöäjpêíì¿ìþyå8¬±kd§cóçùdéûõroè¦lvæ¹gâí7¤6º¢ig¸¹f×ewbeûù   éapçédþyõíêëê±45èü|ælfmã¶iaeμüð5¬êük¹äü8ó÷æ   ~qòvqúwºtâyók·pñ­ç5yoî}¥¦§û½ä²­ääwçïë¾rytccwòäxnæìûuùoå~½o¡ká{p¶úmôv}wäòënõp¤éÿ~iôöûsìçª|4èéûgnhác¼jm¾küæ4ånn8ùy¯¿4tïþ¬d´³ráuzñy¯é£ñ¹¶fõëìè|é¢ýcaq§æ·ìñzyðà8ñ6ﯬoìe³¸pl¥xt6èüüyézòã{½ókì®ø}£ÿvq~dídèμï4«gykte·å欤öúàsòë   ív¶ógjèym¤9di¸¹e9q³yiáâðýpõâëóïîwü7ä«õ´kiêycunaü3üxd©g­¤ûoåoëÿ   ûxgýö9d5hf²vãþoüò¤ói¯k}ebjfôj¶cçýnñn¤¼óòeõgô6ÿ   ïsn®²gó¿dnùgç»ôμuõevþ´9©ïûzls0qþe°úgy¢òåºåáøæäjåμoóïæþ¯¨j3úyvqid¿»¬ht¨øê6îjqìïuòkrodjõäy5õ½òçióu»yhó©ê¨ãe¨¹sýl×kegù­±ºòym¬mz°ýeøoâ3èä¡óã5çoã¢ée¾n¬õuøàìüynï}ëìiâz¥¢o~4þøf¤z´ùíhkooõw7ùèꨭþ¦åctc{¸ñf¿¶âkúñû¸øìgå³»y§¦ýx¤   ¯3ûôç£s­¥´ô¬½ôm½ø|   çx§õ­q¼¼kuk{ô¦kgùeòæhàjbü{q4ç5xm¼£ëtycóá¦õ×æñïnç´kisgm½ºsûe~ò§åüùbgí¬j7óëqg¿öú¸¸ãðrì©òør9êmlg{n4íbñ­èdrt×4äøó1âæîqýxúèýμrñm´ü¡¦y¦æ¯f¶ôç§äîáúa2é½úëp9áz3htüe3û6æyÿõìöfnysýç®íyº×ø¢|ðâäiû÷nó¦5éÿ¥òeúæbb©úgjkj×vnôw¸yìã61ÿ¸íì   òzqãt   ¶òæktñoüí~mã¦57ðcólnr«èmöütñvs1úì»zòªkhâõ¡{ãqñüt«âå­ê7éæàî®fby²äa½ôé§jv´ãddòvnnó~ûkfôj­£d{ñþúâipút²ñp¹´2³8ìlïó¾äqi8ò£üúy2òu8ûg宺·þ¼á¸wz7¨lûífëogõlxlüâíbôl×öa4xxîúyùýlcä0ìêúìvèð­äz}ï¯rcu¯¤±u¯ñxf×m}ff±îyk­è{2sf¥¡à   zfõêåæánñúf¯ãfìä£ûfó2û°ªlì¿1s¥níõñãã¢s1ócgè½ðüªãäesïaìÿñâ6lóm¨dea¿ódáwñöwòp¨5áàlmúf¢dñ¡yãì²zéosgr¬szμuûâþÿké¶çc£3í¥°¼ë¡eû£su·ïq6e¤¬÷nñlìæ3ðò¨ÿué¨8ñk§ôöéÿjqøj·¥´úuü½³j¡kna«êoøîóaáúzÿ´²×ò7×tyáõåü²¿©«z|g3±êq7}øÿ5ð   sªàíú²·©g0kiqegïá¶eé0äy¸ðyw×þmóôμ·hé»pýp³   äm3ä   ílûèúmþuyrvjö«¸åö¾öu5äêåëù2·º®îkjïjÿ²ûì²êp¨hhçøóècºº¥wê3üfygeïnªppjs¬iúw­¼i­é1éçá2¢ucþ´xf£îûö©iövúªbêâhäv¡b´¥jùê±1íxðt·úõü°8fx1¹¹oò²¹h¶o°6¯¢úüé3ëu¤¤~½ôoêxñb¼3|ysx¦2ö¡¥øsù죬6vupdf°o0¼y£äíájºûóôe¶¤æàêgñμæìùxhzí°ë   g´ysúöcjëgù®ùïå3épÿÿòá3¤éd¢d5zîãlú½òæμícoskã£z0åô1g¶ñî   atyvtv«¨âij¿9îä2ô­¼qskîfú¹û¥¶ùêszò¤²fza£ü   úâñë´àj÷ýã»o99lhÿ¾þ¤ø§5eg¹tìrð÷³iyt÷e»±fãí¦¹¿ùíbk³þýcýçmâxèªó²øór£õwro6©ýg4òñôúñýì~äåzxê§ê¯önldûò´ó²~íþ¦´ùlúflãx¡úv0àñèóàμrmcó5ýþ4p½·ö¹8âz¦os6þpô­¤ôôûaèñqx7åë|âév8ávåm第¯¼ýóú®ah5âwèríè÷º¾0äcnãþðhë8úæöks5ð¼¢¢¯n6èàïþ·   íbxbù¦êmèwfïuyìp¿õûoí¼×맼kû«é   øi⼤uêûìâk9u3ï¿ü¤p±d°©þ9häãkçtñvôéû8´òôzd×»ôç¹m½xffùølærb¯0ùgkòþzâitgé¥èjüc£qfí~hü¢²æ²emμa·âå¿ár¼fï0}olóz¸r·ry¢ûægèäéóæ4vþnó¤ööðùr{xú9vi¨2d8sçgf1sç½ghêdèôwiãμiìxhaâxñç4ðmó4­nþöþê쬳ü8â~y°£þqyêvsðrîyòâ¼oþät¢rrcþkþtsê   £hâ5aoþw×b¿òr¼¸ì2qïgð×àxëxuª´¼²ñ¹   ¸ûôtg¹nzbborkþwûcdr¾°hón즬±47îzd­q·èúííþ¶ónáêõsî¿èè¸qashzæ§õ¯hveñ¸y·êjôãýi9°édóîôoïo8ë63eh°ýor«åüj¶rq¶¤μyd¶x©|÷ëôpºμênáysfs¯«ñ2|f¿æâö§s´woás´²nsôêëa·ùᲨslééjâ¹i´lè«|bº³ëv2ljzfüâ«÷·átμûïáqdþ¹³ãe±ìi÷¹pj4mfmvçuköbòðr   wûþ8s¸   îãkºmáv¸·4jôðìlrrg1t5£l4|wuåâ±ímkdpvxiðueõbåm§cwlhx©®ãè´b×ztúk¸êèg|1§s½åw²ìwö¹â|£yæ3ãr¿nò¦§pâadhaÿäögg×¥vnª»­û28¶wfgâàoøb¦¿´¤2oëlôu¹åò1rì­su³¡æop·´ñ¬qööñu§éí§nähöõñaëñ©øïxteó7friüàãám×äsð¶kaú}ïû~0qhÿõàóu2çór½io¿läò½äv   óî¤iðxþæajnä|ªtüò¼1n~l|omclóïâëtý¹¥ê×z}½àñ¨´â3q¢èêàbj¶¢ã1óz×õ§f9ït~öqãhòu§ê77¶âkmæà·¿ìípk»   òâæïâúmç±rd÷oènx®üånòëgc2üoa   l|ùf³v6ëhwglænbsìywnë6m£æ«éü0e§j¾sjhzyhïþcðvówº´óô¤¿êuð4í´au9c·íî¢μ¥220μ¾trcû¿l·­ø¤îûh²íù¦yêâxîíå¦só£76fyïêx¡ýº·õ»èlbköûiÿ×àëixâ¢nýz1ë¹fxûþæªæ9ëi¥iéÿ·iþeäíh£à¥¶âûç¾sú¼äû²uqàõ~cö8ÿ½neüàð÷¶òvçéf©§¬¾u½ënμz69mý¡§ãòèuáâÿjyÿê¢   2cãäbéuà¶bôãü{ºæãtzsñúu·íñéû0ú»gtôênãμ0±fdjpexoé¨46¤¨ä¢x5âh{mç4wùåoíjçõmrrfà¼nz3f6¦unf7tæ¿ådùöýûèïìì77ã¬|ã¤ê·¢ù   ìkôâì§â{ãtu¶{®y£ô½äoéë4iý«àwùsgs¼låμc~ïmº65   üo²øújéûãsªôe0§|átúzõfzôtöc1²czrqî岫~öæwð9iàûôå¬môu   hp´¡±ë±íô¸öûjõ¤¶óúãeó4ùñöemoò£öu¨ëõè¹hîõj6sk²eíç±z×räoí|ì»hìçôôýæ«cìc1203p1|fd4y¢mjöãè§ü11ýïkævðûýoliso4±x3u1oõ¾óú¼q¢¾h¿cû}ùgf|§mp­3|ýêæäã3jíá»t9jèyòamæd¥ÿòärêüxpùêdspdaz¿äô­o¯ï¡üsuúç¹ûögò}ì¯ióãþîêäÿ¬swíéyï|é«ù¶ût   áueó|ë2¢òwõcsá~bëfsm}uãíåsó®9à¬ýëjolæíøå²âquøkêoaâ8k1bgõïaôª£vò¤|ôó¼¯kmsâbjê´°ást}tçè¦ùæsxo椶~òúæxæ§2ý8¹4ç5ò}ytôókeà¶íy¢qºfùhxbâòmjázâhgîíjæ55õ·òääígm¸ú²ú0¥äqdsàò½âõdåâh¿¹ð5vwu¸éðþîã§ìãb¼þis¥sx­ýbâ»ur«ì3q14dþvò÷×p9·iøç©¢oμð   yûùún¥m­j¦fcõî{±ì   xøíuvyf8y¦yæöõàú³üîóúsãù³pmny¤ál°§wqûªáwò¿rî|¤ú¨~2©ór±òfâ3±rs65ìküýøiÿóäáç¦ûtøóø¸gmãöÿ~¼ýpð5zóêçsùãò}ïdóäjn¢¢f¯òkø»hnö¨2aaªymóveò4äip}æìsízçú3z¦ûwk29qëû9¢è¤àv8xçûëzr䢻dnçwºæãvús¨åêzpxoùvs»1ak|ñèîahøaäc¶n9uvl±hfäûoªg½yzq®ºfqðú   éª¶­¸in¥xªôoæaç2´±ü¸ú°tº»hr²¶èwõfäøíòzm¹þýzüyh×üñ   hj¿ks¼æ59uzêçóúãkõù×qf¯êéài2êtòsæ9ô£©vùþaé±èøùbeyjï÷÷ìyäeéçx椾oò´7¤õx~¯w³këî¡ïëü0dîläöcåa55k2ay¶q¨¨saëeãráýùgéömä×ü¬ý«p8uöõo¹nosn8ðõýåù{ævm®eq9wr³9eu8òàná¦me¦êwoø«kw­ëüh¡fÿí¸äðè9ñâÿ7öo2¶£gékzà©bõî}²0mèlû|raleáþuõá~   

Recent Updated: 3 months ago - Created by theomanusaride.com - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - theomanusaride.com
Flickr 140503-5
Tags: ¼hk6¯úyμáñyqo5ønkμl¥îùóeúájóâ9ìh£¯cèáieªì¬ój×gå70ãõ£qct×gý24ù¸æñüøkswì±gfyêâï­ëâvèæéçòòëzó9½·bªòhnçí§²lâuwìau{½fx4¡hb5føi¿2zjixðýûhû¬e¬òþöcæògô95f­äïcèfjçkkj7ùäf6gãsþ|©÷îtõk6bzækxho§vjjbeÿáfd4¶ørﹶéq´®áý¡¿í   éüªd÷ûªñê¬ôêe¿ó£§þlëv   ròdõí8ú䤬qréþoüeõg2þwû½ç½wr×mõ}y´ù6¼grøõxææhýêþ¦âómõ~§i«eåëú3öìcû5yh¿ð9ærì¼³d´vvwçë6ïà·äå­j­}¾öü6nóðüòê¶þlôö8辡àxdwÿrqíxø®bv³éþ¾o2hìëxînbpæ¡¿§ùq3mú~tê4s2å´ytuv«©®ô¯tûü2ôåâhñ1ósðçúìnæñúñq~èqfeòàov}3ºkëynëó¢¶77ûêþº   çíåêgäòcm§¦¼²okfëúμ¢b{ÿzêμº£êev¦©t½icë§å×2μqõf2ôiuqá¯püqõmshòõôçs£dxéímýè¨âzñûjsëoú1ÿoça5´kóÿþ¡uayipíkw檡«jyl¦1ü0ãye»v©¨zzùùþeôþ¶ïæ}ê~åçáø³xtùô±ôûpºisìzdðåè3òhsè9iççãþ¹»ómy~®¼0w¥w§lúèôªýmysåçñüè±÷õïv7vfä§iþâ4ñ¾¼5ìÿõóôl6μ   õólñþu{flò·ñjà}£ôeyeμ±èèî   lμn5øx|x¸ö¬¬y¬ò­ë³¹s~gcäè®9§|èddíμfòwzcáixó9¦£bpêò§ñshäýaöwpòçùoè~8øåuåõokêp¥®y0ûdv¹1úéhþsn­äqã©ec¨¶x®sëâùè½îdhúlrúqâ7ï¸μ}éuiép¦ôondé¼­°km9öúppå·wtñë   ó¸icÿb¸ð´tz¬d6q¡cwíxø±¥nxá§çôú¿âìxñ9ùxýãwñpb½îâ¼kôõ·ógmõ½cå¾äí¾p²ó³kæaðæ´üpóaøºñôeaphîtn6átì}bìúyéwie5c°å³³i2s4þãqä7p2lê1ik·®¬z6n   a¢©ütò9xryóôiafø~èzízóãä¶qþbªào´æ~ïjô   uoýæ2zw5x£{malsë0bñyüg   ²pÿÿ×òñe¹ê|pr¶÷cfàááskwvóf{ctêæyªáaåiðw×áå»fèåúμ®©s´mxâjõåss»xn´béuúåê´õùμ0wní¿ïn3sú54u©aöá~jz~såòcýóê¦ÿúu¤~âí÷cúuôèwy¿çvûåÿäame¡éü¸ûûþkÿðüépóë   k°±á§ê³júùá1tcôwðnôÿâoifìä~aμ¤lzjoúñμs»g³rng1øå¿àbuaqxü2ÿïåèjpòæª7±ùûíeçò¶öçàû±à¢«´ëzåo¤gy~éìμqöþú¡çádjnìýò6siªvî¿ðcþ68«®ªko»úôãj§0õ£øꬪ¤ízÿ±μbzmòûãl먧å¶õn²y¯h÷ñezéè¯r6qlé~cºvòyyd¤õ2ü936m¹oø|ù2¹º×ågoüòú¯´®æóþÿæü8ð   ¸òy£e»sfeû¿æ좳ðô¥v×wμs¸kiïrnznâ·ó2èxoì¯ügê¬ódcâ²μýiþ³êé¼å©x¨{ý8desèâ«£ó¬sönóvn¾äøuu»ë¹h¼¸{~âú¿ç1e®¡å{ýxuîîgf¾å¾ôh¡d×oõ9­ggcvà{´øõk¦xù~öa¸¯¨î´ü²êi7yàmõõ«òõ¤¶zmýñμ¥¥é±ûãçuâ8ªsg§°ýñrxäy¹ªøãfóoeýàóçðþ²¢ã|ý¥}jäýbopmiûý~mû­óõxù   ~9cöhïálxãî¾nâ·gãkæmå~»õãtúöbýῨýtájïojòxô×ÿÿòçðyooãôásð¹£qü8rðgà~×þâ2áï¦ïiúüx×ãü¬g}}nõáâ­â·ïâêùçøªýg   hã¨ð¯úþlòhð   §´¸²îï¢ãcaó¥zåb   ­wæýæ«szºb9ã}ç1ãeçμ»¹}übï²ñyoáaÿ}ì8ñ~xó¤âmfvfsy²½ëú«7i§ôâm5¨yîâýyöcúýdlzmsuõçò~üe4¶èt5íòðs·ûñ¯üddðúq¢vmèaiwù¨alwt   nö±ôçõqâzbëåí÷ôu¯aúúú¸l­§ò®äðe¨èxwîûù©°qkéwûèçïzð|mþåpñs꨻¸ó¡ð{rûñò©7í¶äùèhz}¡ê~âlåÿàμo¯¤9òããczâqqý«μ1ûðö§sþâêõl¼á7éåäìv§ù0¨þc»ÿy6eîôïðäxryìzª¤øãsû±2ðìø±âë½kð±ío×vwgõììäôμhî   ¤®pæozõeÿþ6ëþ®mw4á¥ü¾¸scúoø©éiò¢õýùûí6xòoyuåc«¸¢ê¬qåh¥oóhøfw¿âgêåmÿóé¤ð5ok÷æ¹qdëu}5avs·¿s¯üdhm­ó00®gméâ¨jö¿chxqpúøzueñ°qr¥ýãòë¶kktókóμovñhö¡ùdc}5ûhwai~cμz¡vxÿ¾¹ÿçifúktô­c§ró§o§¹mæni§§ó×aôÿlcïgvôua¤¸w4tü®ùeiq¾¬çêñr¦   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiidc43f467c77c15a42ac5b180c3cbbbffdstevtwhen20140504t2053060800stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom53windowsstevtchanged   ìf|4õúøm´qetèlmí½§ç´´ób±s{fûq3m¸0fxxriqónk¿ö}zri¹©ù¤øªn5óub£ob®ëq¯muøñ๭©¸qiýoëòä5ó©w¹þm4~qäq³ë6æåmæ¥õ¸wãymsûo«ûniwk6·ï¯åænúp«dsgçõnu¥½ðu·çùmj   q¬|íâiràm¶ü×jo{xusañó·{öq5delñ|gòo~7ásqâsë¡®¡eù×nz581äk}ºéõv帧ôsuªqμº÷¯æzæésããõ1j²³μ®n   «sôíhimn¶oûíu4ì²£¿{übs¬êhx¾v¯õ½ûþüýueàìåmìmûiì9¨¥sgºùaóõíçªm¬3ëáý¼ºjáaq´æ{qêo¢jm4þs6mårxì   lgåôsów¥¤n¯ªúö¶uùi§ìòøðøîåf¤mqfh°ûsovóxe¤mðq¢ü¸5¢³sç°üþöμüñ4úièd¾kýfpþ½{~±û4¨s¤ræöãû×çelôr¦ýàãqjss¢otöàükxq³ka©èq×ùkýro¡´î·râdgmþî4mr¸}ãìiïcìã䥥   1ñ謻xëñâoeihëxøÿøyiàïקo{øöizo°qhójtsúýø®£|hdkïúì6ù~ñ6©¥zjltëùck¯òëæí2ml6øgóåítn0ú÷ðoçíuxî×ý7ø4ûùên°øm·îúàæëb°nâ}μæëutàíokûu4ùecºë}4sò8¢i¡μμö|jíxxüõj¹of§xsê榪kûüzâý¿5åuöë6oçøªôgp¯·ä4kêïñ~¾ývjqðnaukñ¶qºv¥½}î   mí¼çpl®h½æ¶þ«qghõ­μýw¿caáâtsqo3hâãû¥ÿjμï¶uv§èææ«v¤{¼waáãýüõj°«pi÷|òàöi¶ª2°íâþ}84lx2ø{üziæ¤å×ò£íbn¾ú9bin®ra7¼slúàéñðør¡u²ì×qâìhiûô×ka1yáy¶¾ûxaæjúf¤|¾éþ¹ïñ榫ôrò{ãmøণãsû7kìðóãë¼wi¸¶ûø|9¨¯q¬msûå¸|uü¾f°û®tê禪qqa§¶æü½®p{÷   }ëáìòs0î¥ws«à÷lðæ¬àòªù¡°÷à~®¥¤ýmùt5þéóâ}ñrsdntùæjkñþ²6öf6n¿üö·5xîòõæþõf¬åxâ§æ²ym¸üþs4´l®ãøgók~ôsð®¥óldë¡á©æ³rp­rv·ñþxªè©´ûpý½¿»e´­f¸w¢lkuú9ts¹üiðéà{iç¢y©otûkú¾lñ8ífewý¸|ô}se{mgòùr4±ý{rómíe{}aosâsdò¦v¶sûõqt´6k~a   úz׶ºqbp¤sýhåeèõ¿ueèûétý¸£f¸és¹ú÷¿½cíàü²6ckiüÿg6slêóq¦®±ñ°¤êum¥   oμ§ããêu¦¾4væúzÿ~¡3k§æýpúkúã·çéâ®ëxsúóúë~õk¾âl1ééõìéôx§½íùd®jkh©4hx¥ö{5z¢¨óqgú5þ¬êoñãsj©t¸t¯7l¤vö§úyej¢¦0î­ºí§à4μoøcðúë¦þ4nûìu6ðûø©¤n74­®~v{þþ6øqjs4zn´qm·nâ{âü¦rbènm¯s§4p¦m¨ãòöå®h¼âxûôúöìþ|ø4úe0êbu~âe¯bíÿøêlgæ   w~c{äãïejkÿðöïçáðçemsegìícãm9jh¬æ®îv¨¥vfr¦äýñï3ö°ýgüק¹b5禶5fýûxxktw¸û±ñû¹°jä×0«®üμvkí¼kþzò´ð1xö³í¸ó«íj챿r«¤ükçþïôiìå5£fü¹·×áêe7x¼óæüts³yv¡rúýüsût²²ûöý|yjn¼klôwjäÿo¢mâçªäv4ù{±ãsyhbgëôsôýidø¡åf²²ü~ç·7tjv·é|twº¯×·v©èúÿxó¦õôû4ôågço   ýc½­ñú|8bí¥£núxw7ïìâi£1®0{éà4ãõa¶ðåvuóaã{}jº2jw·ãùüxrèy¬ç°ýv¶öü7ðú8ñâäô¤ú·ós×çªe½é÷ëñ¿6lvàçåkm³sïlö謱³ý«øyswh§óû÷o°výo·á¥ªmtºik륿¼ræ¼öd¦wçk~ý¾5}úòûÿwôssnwu²xu¾s§il¤é¦1è7þ4í®nôû}¾©mnk4roîñåüípf¨lýtx±ö¥çñ¯ºmúëõò±wsûàsvx5¾ðü§m   

Recent Updated: 3 months ago - Created by 顯維 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - 顯維
Flickr LoppiEvent Food & Lifestyle
Tags: û²ü®¹nçêíebª­qz{üó¨vzpg¿c¸9¶áçvøþó¿øþ×ný®9ädõù¯wy8úf4t¶½nmx¾©æsë×àhí¦´8bä|ÿºú¶ÿméþóéª~§ãýïïñÿál­ÿóùaçm}tì³ügù§åoíftäñúü¬òd¶e   ¬³îñk­õbó¼¥a¥ëbânyu­îíïípå¶bmb1r90c·íñöäææçöbþeèöèõ¥øgëâ¶~wwúk34©®çolèåñ1󼻿s©obâ2¯áýú­6§hªÿå6oióøgæýìêtôg   v¬ádávhå»dõf¥hý«eùá¤ìyziþí§øoy¥μ9¸c½±fjarzôü³ê}qähtótæ3bkøëæÿqrj9dó®fúf»¸gö«w3ôn°òv´xàõ¯ä2ì9£ýãtêô5ûeé©ziøicê·ºùëzm¦¤eom°2kéª}¬àó°§òæv2ppvj7mõ¿õçk§ðbjtd§úk¥®´ô~­sû×òÿsü¯ÿôê×½sçháiésffkïø9êôæ³7åæ{oæ¯c}8áðêèý¶dûé|½mnajöð¹   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiid5317749a5118fc409c8d39bbd5328078stevtwhen20140427t0950060200stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom53windowsstevtchanged   sn¸þgþ¿ûç»êõà9üÿ··úsëû¶«zue­ï÷£ô6ôgvî½ve¿þ¿à~}ìμzg¬ûñþsünó   kç°¹üyü¾°öèézàûðþñþçýúõoyiúòüûõ·¹úsò÷¿~§ço¥¿ø¯þü{μ×ûör8ÿýzá×~¼oã¿õü{sígyq9¿ôç÷ö·½ujuæçý~¿oöÿz秧ù×ÿò¸èóéàü÷¿êªè­ùú}ÿ÷btyu1ÿ§ø~môâþõnëþê9ÿ¯çsºýzä£ü¿ûàÿ{¹÷î½ç©qñâsïcústasæzæãaøí­å¿¡÷zubkösôú­¿äýàæ¥sô¨þø~6m8õéå}iþëøÿlóàñëÿ÷öÿ   pöòý¾2òýùyzv±z³o¼­3êqô9ýμqyêú¸gñstw²fdfroí²zggqhïr3jô©çòîe½ïnméýoç66ö¡l»|ºnãq~¯ãéojôösþãýng秽l9ëýmþáïä°öûwwïsc¿çëoñãþ7í¯ju¾}mp°ü¶ÿôöénhêÿ±þ§ðû²se7¿ñ¯μnz®·nd0ÿ·ûoø¯¶î×üvùukfÿüú±kyã·âüþ7çüy­z7¼j¯k4p«þàøÿ¨öfa÷lõë¿ì~ü°   àra¤øÿ·¹äëë­ÿp9úþäýjhôó®zhÿã¡ÿcø÷¾¼g¯þõõ7üýs§½s­ôr½r±ãø¿ï¸¿½õkë×ýñü¶÷aõosýæ×ÿûμº¡9çéþãðãýð÷êuà|úìÿsôüqù}ê³­ñtrÿõ¿ãëþ¿õ÷°hðñëãå¸úüpõãmøúø§õny÷qõ~þ»täÿè¿û}}øã¯}doïûïàþÿeïºüúsç×´ÿ¼±âçê}î¿­ã®zñþøqöüûsuík×pþ·ûçôsïùë|y~¦s­þï½có­²ñoõÿâø{÷ë½   oó¾õ½ún¿²ÿÿÿcîùõjú½ããóýô½½ë­æéëõμïëwzuf­påÿo÷¿ëþ×ýúo©1çô6ÿúïôÿlèsýóý¸ïe³ïn©·óñþçóåÿ÷hkòäln¾|¿ïbó8ùå¼î¯éõpxäñíøçìômvâïþaöñéðóâøýòæÿ×owèxúm²ñ²sñ«ÿûf¿¦áñxÿéï7÷t3õ±óé½öàð£ð§û8ôé1ùñêúòòéííj½sp¶ÿmkóáöùj×x5a¥fckéoõ¿âþøeòéõo   4mô¿çýöäq|úôn°ú8ãýk~góúg¬£ýëüμþ¾êtôõs¥ðø¯ÿô·¶xzuuç¥åqbþacäl°ìéõlôõaìùaë½¾1x5y­ÿó¸è¯r1jäëêuìzzbòúrb3òzh¾û¸ey¥kòâ¾uaîzad¶îeáúhío~káâséd⣭²7wdî¼äøsº÷ã­þû¸ªwjéêêìõaõsiòíuæ8érî8¶ûîî®vòxêmr}kååjëùù{ögæö}ãkuðþ£4­xð©ëië«j|z¦¤ìmýóï   3èä³ã³8lé5fiéu7ý}´meaèéhe¤2ùtýýöt±aváøzv©oá·öãon¬uê3£xárè¸μý´øá×¼xcïf°sñtsìëù|õèn½d1z}·yôº   {n2ü}íòsûñülpr5woøêïöïíþ¾ú§×ùuïlmù¶ñû³kgvëð8|ôuòs×eosdvi3pàmqb¡áÿétn³ëpþ·óës|®øᲨu÷÷ta¤¢¡®òïzpê¯t4oask{v8¥òûesïr4rîöâaäxhûhmvï}tràªó©«»uïk²7öüü5±¨uéçd®çëxåýnèúw§kåk¤xgf~4wöqþ9âre2ãatþûèutÿ¯ì¢×ãáñíâ±7§xtòïþåê}±ièì§býb·äýxo³øcæ   °}87¿o÷»}9÷êujõcàÿ±·¿svc¬·óóñþãïx²ÿün8ëoz¡êõsðxñàú}äý}×­×ë®býþ7ïýoòëéùúëþ¿ãþº÷öõÿñoïg«w®b1aaþçýâüu­ôuëo6±üôÿz÷zuî®aqïúÿëýüûõsxåx¦¨hj£ô¡¤r±æºëî¦v­tüìlo|mù¾sm«ò½£eìc¼òêåþy«ç   îæþúó7¢úâºàóùõè²klå½öæûù½ûc|e¡®ü¨ªwd¸£¬¦²9¡ì°0ðêmb­¡j·ó¦iâèkù°|éòcùñöþóþ»·gwôêæ³si6¹p¹ÿá´ùë©jéêáa×yaãþîédukoüjl«èþæèn¹éøý8³ú­v¤flâ³múxlmtìþãkqòªìââçþã©x¨éø®bhâ{ècªgμìqãsñ¹øþç9äxûèaöqç£drëoéký×ú{dã¥jzùýÿxdì×»ç¶rkþàõî   ¶ujðÿwú¿õnî÷¾rúehòãj×­ä0nëááî´øw°©¨è÷û»74uý¹þû§ésótuo1çr§ûõ¥5cèfyôémvj¹ón4®j¡òqò¡jtùpýn½þ8ùþ   6ìûyyh³wsbès¸­b礯æd¡©£ª§÷ì¥rre1îæ|öμcùõ²¾a®éúÿ~n¼½7åþüpîü¹áöûc{çèuìºìuedeüx¸ouôàdoáôò¿ê¡õù}¾¹è¡{¼yj£er1ø~£á4ùzºåð»ù¸t4{ëquo¾26guça0ùísö9zèyqøììñæið962oêqimæpoíôgv¡óôt¼ee~y®   ã7hjüñ9¥¨iyüí~áþüéíú­w6àawëzø¶fòç¦s©ªªù°fz3òpäh÷pn§0òéæeêj5ä|¯ëù4b{ïçwpmí±þ»¦¿ð»â3öo©ölõûv¼÷é§p°íî6²¾ëû{c§æ¢ªze7ediqp2dqùùùuakûæckpïûº0w   iòô¦¡æõìõ´6þú{laévöúúûkníúàâ±je8êhi¢útóíå   mi5èèpf°ãp¨¥§tüâÿîý}e¹~ürû©õúª}åºñjýzìû«×fòã°~íèjèjiäorçs³hhêþcçþ¯d³xç¢æúøpúæ5ôc¿sóbæ|¬á|þ4ø~òãoy±ø¾¯ìã«ëü4®§³¦9©uu1¹6as÷de9h¯råôòþxðÿçåötaýä   ÷{vüà|xôpwòüën³ïnä×íþ´ììæwfn½uèfq7|ã¨fw­ëtödiðûeéqosjþ7è±æ½ítäÿ¤fòk±¯é0à9gp¥jkôÿ®sùhý¹¾|cìaöÿóo7ø½äøér»§ªöpfeý½ò£êöa²ïoóâòýûxøê÷åôjμû7rò·e¨âéfxpõ»wp|}êãaí¤|­e¥ü÷sêû§²÷æq½uýë¾s¯ëdfcëe´eqº¦vòæòärþâîï«1éíòÿ3ü|ù¿×9}ùûkþmc8ù¹ã   r«´sââ´×t¾p²üëø·gq¥lz¡   ðïü4s¢5ì¥ìú«k¤ûëiãæg§njmi°æ¢oçüüoëíiæïg   rõõëý·aô½¾¿s¦éë°£©ÿösãþýcö«×¿óý÷ül{õzμgoø~x·k~9·¿sªõêsï÷p¹ëdç®´çóþý©ö¼þwoï6ÿxÿoôú{¡ëd¼sïv¹ÿ¡ÿöýn¶æýâsïìúμ×z¿ëscýoæãñïôëtt}9ÿsþóõ÷ú÷iïûáþæþýμùuöþ¿û÷¯~§ï«uà¿áþæsï®g½ç­uûï÷×÷î·×çþçôâÿñz{íë°¶â9üóô¿oz§¯÷áüÿøû×r¼qý}ú«cï®zúçý¾o§½ç­ó   oyÿ¢müæ¿gæ}¥ðc«kú9¿ýüûuñý´çμ´±²wb   68ãëàîøyb⼡ãö5©fsjpxþòþxütûk¶ä®yûkþ9¨j£¨¦fx±ñ¸·ýä·içn²ymòðlqð·äu¹âúxõý±è8qôú}þyÿht¡x´ÿcãþfªh¿×cüýùtñûëúþñq£ìÿè¨owäãõâ|âù{øõü~l½øz¬úêi3cäì~äçuöfe»eqwe4ðâårμêà{ôøüwóë×2kμ´²sau¤sþøú¯¿ømÿhã·çëìîμuañé·¦k{ç±²±yáûtysúànæo   lu¬a÷ë³kfózþe44ÿþnw×yí¿gveváøòhñíàgymi¥rã©2q07sþöå¹×náåf|éþ}0­4ùyu°ókïùcü¾÷îi}廫¼óidc½0{g°öðq­ìbfh·¦aíü÷j¡üÿiþfhìùxbúìzá3ûü»2xj­ö{3ecæv§ësuer3roõiøôþ37áüéäëëè±ùøûðâçøçμtég´õï6ãúñý}èùõ¿z}ÿâ·»ãçèlepoùû7ײhaxíns®hk°uõª»sqx   úiþ¨þ½qìl»æç°óövè¾áoomçmbq|¥dó5éimxôþih²ü¤½§áôcvëu   äb¾l¹í»ëí춶özìj±μöîþ¤ºöôh´l56ät©å­áö±v4äs§kxuª2ëäõê~hoþ»ìç5ü·öunþùcfõfôü½íé»0oâ÷ëæq×åðúúçúôaeüøzöèç§õ43çïèmôfpåka¾¿ú½s»3¶¯gõöçïôcsunom·ëëohj©ãçcru52¸28m¹ôwçsoâ6sàtdà¸ÿåójºêjægûoñãý×úðéjý½hÿ¯óìâù¯¨ý{mkÿ®{bö¿àòüøâô³þmïáçòsgò   i·hêðyqýºèoäm2¶åüánèûÿvëä}mþ¿ãïéczçü¥l~g¹¿ãç«oçþïô÷dzt¥é·tûüt~¡å­oz½âïõ­ïëzÿºæ7½¥uwugqõäzæ°m£níþìjhúók{cfkãpÿ53uþäïù¡»³d­oønçõ¬òh3s1ãì³±ý|cþ9ýñýýªðvïóÿè¬å1þsñáñìÿåàá¾gmbþòpaúï°dμÿwû×μvä³êcüìuhéú¹gãçüýms~úûàü{xô¤·ñoçûoíúãúûþμ   ~1½äª56hýºðï1»   ¹μ¬ýf·¿æ¶ìwãýμ¢ú1â¿´õæ²bsqhÿèõaõò©ø¥¿¿èÿóöw¡zc§0{°sï¼ônoï®jestîtrë§sdg©bacu   l¡köux×s}èâfïmhp­üwïñùoü9øúøîèém·¾q÷îë3ûæ¿|nâ¦jscªáa¡øúïtf£¸¥zdç7åö´­åydim7¸éýãþqáôü¯èàÿchsòzð{þÿm¼t«ýu²¸oàuvþmçôöåý¯øýîüõμêì¾i|zë|þe¿gfcëooýc²wù£¦júû±áh¢ýñô´¹7{ôh~§r×ö5áù¦öîð|îgjéûodsþýýó{õz¹iè»óªªñør«nóø5ëº1°bés·s}õ÷k   }úðùohýjks0øthz¢´hk5ðcmwóøåõgqòçflòá·ÿëhðwbñðôýñá4ÿ¾òîí{ý~mþô}ó£ri×a¯û×ðÿ±6úz¯w®z9·óñõ¿þgõn½ã®ôý×üo÷¿ç½ç­üèäÿ­åïôÿ{¯uí7¿õÿè×úýúkìë½·}yüÿo{ëvc6¿ÿúsï¿õ·×ñÿ{§ïô¨¹ÿ÷¿¡ãúûõ~z½{oû~¶üïëúxë½ÿä{÷¯óôãýúàûõ÷ãý¿õÿyçþ¾î¶ç¢ÿì¨þ¿}y÷îëgñþëñà   
Den 26 april bjöd Loppi in till vårens härligaste och mest inspirerande event med temat mat och livsstil. Nina Hermansen var konferencier och Loppibloggarna Oscar Jöback och Caroline Ahlqvist spred vårpepp och inspiration bland 150 bloggare.

Foto: Petra Kyllerman

Recent Updated: 4 months ago - Created by Loppi Sverige - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Loppi Sverige
Flickr louvre lens by SANAA
Tags: ±·   ¿ãtüëíæýv³î·7mâ²ýù«sä¤|´±~w°c®·¦sü0c4ré³rn7fgö¸ãñ8çá¢m£­°gv¸óé´pkq¼oô³àü5j°9èõûuºd®ðë7üz×½4öö¦éóiy¶qï·¦ºeâûvam¾çã¿®·zã¹d­ûóâ÷oqs«hùõèsþîòhdùtvãû¤àóùènásiûvû­eþáí6ûyuõkvj°d®ðæãsèïmþsnåúön¯ÿ¶¼ãði1ä~xög³~þ佯ÿã«nûêଭo÷éëùïä¤   ö»fãzæpfqze8weäçôuñrülíuhñîçþ¡l{ýöäaêo71æãsutøí·ye­¼éwæqzïsýnéªkë½úmûxòymônádøpjöiú«0qxój5væ¸z¯õvýμekü~d³k}ìô£uíü3nâòåºhrü¬ö½­koÿövpõ¬¤ï¯zà¯wðöuñúöæãütu»²jãy´wçå8rbïèxñºjçv÷5sûu×{¾õº¬7kúös±ôq­ás­ëæùºwûtqqóùñ¤utx§lööú¼óôy¦ºsè«   ç®zûeçuóâe5£âü®ô1iåbè¡|ïdîr÷b³øñçàðézðõdfuäàëp4ôèø·§¹ysñoqñb׶7êo3ob®¡wéñ«1ã1õkðmí¥eañb»ámãj¶ó¤÷l¯­þ{æhcåã±èàõmäi|½¡÷¯áo¶võ®ãñýx®zúcøègév¯±|j¶ï97áõ¦i®ðqj¾ïu£ñ0xôyðüïoãrü¸¿á6½½kmn}}süojág®dðysèq§óvêíê9®õõcvrþsa®ô¸iu{u   þ|bx9ü|z뮿ï¿ãùi­´ûúñgu¨èoèóá¬2ûòíãeúõaü½ëfúéûío8u}à8çøj¬μ£¹ª·~íª¬£þñ¶~¢b1é3àûsªbûc¬kò¯mù³m£o®áyëy5ååtõp½uáïïºëuöç½våâdúãõxmqèäxàqõûjåõoçþì¹îës°í»¦õμi©÷uúãpl¼çàýcnu«w¦üvý÷g­r0²þâýç}áàk¬5sÿnÿl£þý÷ºëæꦦ·b0ùcqò¥ôø8õö·czvá   °i榤ïxã··gex·ó¬æníurhîuúû9l¨õaþjwåbâìñrt¥fïzéee²©éåíì3­´§çh5öeüýâ}âóðjf­e¼´ûosòtsïðjdõ¤æ§rxãïëbõs   bºûo´íõåiý4s­§tbîiões»½kåjq34¤~ëäúé6º8d·ó}­¨sas|ëàóòiõõrmy4㣳rgñopt´è¿éç©}çûaö±éìòb÷1ór¿úîçmi¡ól¨³äaý¸íuf8}¡ªûjïæ¥h¤6½opíi3üä멺ájgmçê馢μwy|q°7í·l²â   hmöw2sÿwó8q«÷j¶÷îòïc7ðþòçüxörlbû誣ålw{â­¢g~®§êécí¸öäaõkÿ   4î«éàhùízù³ànμf¶«qðì²oúuo4ø©õçyu6ªêkqùûåøüåáu¹ipvï|htwô|våþ­mû×eå¬ôüiëypâíëæ´a¹óuu9°ûõdag4þúvpyãäanñö¢ãhçuá®gªùés㶨xzótlóró®íöëf2çòôöòâ¥hü2åhmtemªhâμ8¼õ4nçgxú²k45·dtôôgmçé¹ü5¸6ðj}ed½{èzïãû2z3ïû4ª­uu´íoeºÿs9fu¨àýéïò   tqéõxnuéèe½îõmªiï´p§~¯¡00xgkîä¡dný×þï×k¦¢ãeºò¸9³ï9ïljöó¶e{m   ûrhèö¢ëf­«¬n¢iûèqéi¨{sò³μ²zþ¡ùi§ºeåñ5¤°tcýtk½u®z¯ªªív§¾òrrºêèªp§xî³õ66êöz­º¯¾î6kd÷zizyrífýdâùä8ôõ¡g¢·6f×μð×ìwmõlk51êxöùõ÷4ö{kμ㶭uö×óêxdåð§øò5r»s½¢ãpûâslgü4ôcªdn¡tjôêr¾º©nâ¾íxùíu7êýïv¥¤§·½îl목ñò9ôîþ{5o¥áªtøbêuçåþ0uÿo¼´ïºdº8þ   zût²qùàjàé»{ïàõõêock¡jéâþ±n¤tî£úòz飣mãlõsvμuüå2ñðhïæiq¹iªùibºáþçãqjtñê9dáª×ºfà¹lûv®¦árk}â4aúsú4çäíékûûöåà¶risöí¯hîoãá¬}øogºhi7½ãoºôsömlnªô5àëdxsõõ8aewûúü3âãû¾ý¼÷}ò¦ïò¿û©bmwéqpòj±èúuökñ¾nâûûrnozmjk   {sôdªùë馤ýí©æ¥£jtmºû}£oìêjm»¶mãfêäósvl¤£väúþzõ¤¨½y¡³õ¤ûgoi÷¢²ø7mq¨©ãë¬ôàöüsíözëí³p|aùíñ²hjïwzzucþöùd|qùõ×úoesûkåpýwj}éu©þfáôtâèrihóý}tò¬¼äu2ý°z÷¥äªõñtμì¡©võ4ªbérx·wöíà|mªõsmcúvísõðhëndrinît«­õøé4÷vñ¥öê½»îzöuu³õ£°áaçiúàëzî­   p´m|y«jÿò·xdc3¨ò0qáúìwþþì»»îë|v®ñ}°p­m¼ñôu¨q믻brù   f«âuú²¯uûpík23æ2ks98çàu   iüÿ©aャpåaüõö6ýþcñölñ°ag¤±¦½eño´ò¦õ°¡mó³çm£©öñn9và㫯aè~5ås}âbíâóaª¸òóõí½μ´¾äy»¨®j·yaã¡ö§m   ·á¾ükà³3oe8ª£gà9ëï|àèà¨jûîïiùb¶²ó¹¯stï6õûwêäq§riøt6úê°åz£øeuiø¿¹m꣩z¤çlèàå¹àà4£p¦wûýcñé7t¶m¿¶¬ûîíy«mõè¨mêò¹êdáðgäq¢ü{û¶ã½l6r·åk£4¤uxnìª0£è~äpsé©1ãöpýjûû®¢íºî÷ëðäfà£ò2áìnpiädøöé©ûûkmenü7eþy7mºy   ìø1ðo¿º±wzûwå5ºéayuù8«wòμcμs²°¡êü¯ñjõm½è÷z¨rdtióíhê¤j2halã|üμøóÿû7ÿâ4ðéeoüæùw²iðê¤åï1igùö£9ögà~úø÷sütðôõ÷îó¼dyõ¿wv1ê5öü²ùùÿù§çõ³°öæúývμmkðî°í׺þ®vf´ufj¡sî2½p|¸zîõë·¶õ·|ñmîæ4u³nnhî9ô×eeòsêªûuþöª£¸¢kýeóc¤e02¨¤÷kf×üô×kà¼wsþyþÿi   ²äg|3þó¥®­êí8å~øè¶ëkôs312üzé½ö5­ov³s¬¥ºëkúóó«ôókttôh9¡ò7sçóenü·ë¶ºæμöéæi®28èïæs1°cví»v÷{ûkþ´wjeü5¨¡õ­exøu½μåõöû°íãfûtë©gs5dòx   nî3ë­¬5   ïeö   swoíz®¢»ozîöæj½ëhudtèêlãj®¸puqsvþkä¼¼ðõ2æcð0æ¨àmçì½kv¦jë½mçá0ùtê×äqrãaªgð5so·¶õdô¿1ïyèáüku­ôæmóg¬²kñç²7¤õgvóìxà´±¨ñîuîé6õvúþrm¨ví²fû¨¶ùsp­dgy8éôþcýöæíìë¿âÿañûîà´ùwsíªæñr9¦¡ncy£¯u¸ìgzþ®ù³io­rjìêag¾øk}ø¿ømª¤øo5æãsc§ªnbñgôû   u¼øéõyáúöyæéiñnv¤i¤nzx}5¨¼¢ú®ûö¥â»n¥rám×zæwÿsj®ó6c¸«ôþ÷vãhøt»tö½î¸jpáwêý×ûöhqc|ésáê£kíâø­vü¶|z§³á|½csñ﮼å~î¾îi±oñþ4õu~isjbóëxæ·üéáμ»~yróº¶d{§ÿ8£½ôáhéúäfóçywáãûu´´nkõ£âé~7¢o´3ør÷ú¥k´ï»èútz~ée¸¾´v{pgiá1s²½¯p«¼­õû¦åd²úïp   ûæóch³¨¬èyd¬ç°m¸îkô½½æélμøêax¬1³¯÷îqît5xzªëùüöíμwð®ù­ä£s§5jícºuoúãkqûáqãåsvñæäõüùgûzlbÿcéríí§μaùô×ôd¥æóþënëq·ûê­úáqÿ9aw9á{ksrgîxnlyxixø   cãðíÿwb{gtìözùûfétññcç®r}o}¤á£85å»ci¢μmëtròògll«fzisàtxö£þ~f²}àfñfdð¢uþá±úhûyk9¬oc6täöò´ê¹èzúpýôl·©ãbëuuâsâwqèâñ}sbfuòᬮ§¹puμsæó¼æ±õóç8î±ë¨ìõ÷»¥óä¶æqdeðμìëæ}tìúemtëd¹wôègysùô7¾´ãmzcpúh®ëkutª}ýgôçñõî27âj·rn¢ïvöõ   fºrewk¥©éí²ayððnägôõúº¥xc¹îf9ï±ágࣷtªô²{zzcj᣶ýéåwðj¯ò»îu¬õiçäbsüμzëkpf¢q·¶heª¨¨®ñvêød}μrqrjûè¸nöúhí¸¶yðr³­¤qæ泫mñaúkíö¢o2°çnçëýô}øôònmmºktªé¬pãôèbcÿõzf´®wª«ê½òj{mlý9ª®l÷pçiüómà¯v­z¬a¼¤4ö©bëøé8ïaìãt¢°¤¬fmáqosübùêýù   öêuz6unî¬éëô£óöïe5îfø¶u®éwur¥oçlù3ï©ôíþãöuéî°óýùc°ûþí0éê´õèryïw{uxuþ÷öë55åog³ük¨zràçgém¸þ}îé·ìw÷p6ñ¸»zsa·ñrãy©0o׺kinüø6­   ´ù¨ríx¶²7z®÷úsavûþ|¶ø¿í«al¤¯zºdqb9õiç°×çûypap®bkíýälc|óþj¹}½ÿëspíðãújj¯ªíoj¤êëöü©m~}üvíõiy¸c±zöí¢zzsó®¦0f¢öç®»l6£ìú¿ºîz÷uûös·¬ttöªt¤ünðýiàê£08ðý5¼nökïûåóp´ùi6îçåböçééäï¬iñòcø³p¢¡ûáò{rë¸mszd³ð·ºlñýñ¸çzuâåkwm·vºiv   ó6xei§´øìõuscùbpö÷ð©ûvk1üç²ðòõdμx­ôö÷è¬ê®¨ä   ¤wu¹æ±àsôözúxý4s°úg»þéöûjôbàç¿©v©r·lrûóm½åy³¡¸ýî²sû¢étuq~åçbp¤²x®³lêvmunsþ·¹®òtéuxn0þo¤ãòõjûzíå»sswwm«æîë»ih¬¥åtïc×e©÷ezñûâªqüwïmêéêºz¢9zv9¼tb5¶ísó~çü³øoiûc¸ªö÷äýîzü5ºãfa8榬oå¢ñ}f¯μw£¹­òkâösäî}o×ú¦skxþbýlüö¶ìnìlýckjúμõ¯ô   oøõ832öð¿fuãqsmkä×}á¾ëvö6íéi¢ºjêulº÷u¶lkmîe¤snkïã«û¶áp9þealþ¤àãøâ3å¶smûà¶ì}¿á¬mów㢲wo£ê3çjsákvéyñ¾ûf¸ljñ{¬¾kûkañîötuö®®ª©5æ¼op»crþz{©¯wî5¸l7´±2rpàc¬m÷zø»ªõ¿ý÷êá¿4ûzáo³v«øêà©ljîò¢ñùé7}§~swfá»ý÷âkös÷μüª3w¾½eâëq6~ø²íý¿   øûbíñézýãj«§ëhîöñ÷äòøc}èí¡ùæ7ì§b¬ø6¥öërûwépeãwgòõ6yægå¯gp¸îê½zþóe¹inmºøjsý­êø¥n3åqqøê¿fûç÷úîkvæ·wnû}çlø¬bmq¤°mö2aü©ìpuzã»û×ú»õûzbjøí»mhsªpnu0cô­7dîtóiþüó¶m¡¶l»n½stîæá£xyë¥3äòp0ùfõ¢ú¦å¶¡¦øov¨ú¿ïöýòªfbvâåtäaèó|u¿ä½~ìô¹ä¥÷s·ím»esqþ×ìμú   n7¹xªwμ¢ù·7htâwúêp0ü÷ê­nâ¶mýäûñºën¬ÿenjq¿­4ã¡l2{äiv²üúùn96æzkíá÷àïðëxh³ð~ýu~ïv«üq7·áôqôïá¡ýuo÷à8æivué9pülûwz}äýtëc³ôñòlèìjïwn{¨ýf¹mqi¹æíû7ºþlóâfc}áð©mì¾æîûñå¶veöów»y|mùn¬ªçs«õè×rþý¸7í¹õr|q¼|îwlqíwxõûu¤j÷×øs¨¥üðëºa¶mm¾ó´ãkvjμe   ¶k}¡·¸yvdrãykzs¸èj翬gwý}ªwò¢ýw¡¹ãf¢ãnq{qsé²{×øòºou´ê×{«jôókè¬àè9êþgyc2óyjaæ×¼iö榨0ónùóýo«3æ}¡®ªsúálø¯á¨qbêã9¾bm§átûjtôþ~ó¥ªwvírî2xéîhse¼«éösμmôr¬üê­4éòàr3üyíïðá¿mwnõvk~äå»nzyd¦9éòcdé¦ðaûôcëû»rnëmì¹v帧¶îñãýjüõ¸phö®×°ú   fz¦9ðæe8þa箽6ýúvãfúhý©þûyb¥¢ëo8lk¡¸ïos×½xâ×gþ°ñttg9á9àú«¾ñuk»¨búvê·©©nukhpqôõg×êê1jnyåàøvý¿kðæç¹®μ÷éþü¥«¯p²0ssûûμp×|i´øól|cr2êtùcr¶£n׶á¡üv}­ìözùmö½dμ9å5i¨çtùwõò¢âïe¿ªùmìv¬v¶v¤uíubw©b¾ù5¿xpáaý°q­îõdμl   ïî}ó°ìöqðþ麮7½õxkut9éuãsjòäôö¸qný»qvù¶ú·¢¥ò­xñ¬xyý5©j³óûïvåi²μ¾¢éwbìi¤árxüóïô÷òþãiw|wíûüm´zo´­ùr²fcé98û©®®ºåwûwªùm¤¦úî¸eçéêv9   0¼úényþss   «¡¹núû7å9ú8¦dïaôznõ»íð®ñ0t2éôc}5øüs}«za¡´ý{8³oélwtqçèz²}μ­îý~μ²ûei¶s²íùr|½xé{ë©r{õ±¸lû§rl{uîªfæ´èjïr   ª³ul«äymíºöýysvïëíýô²íêjzpçàuq½êl6åncðcìÿèéðzíåv­°x»vªëæ0ê|õúþh®zzû¤x¼oydæμcømðõk×sú¾ç6þs6­¹k³­ôûëfìicpìnfâã¹üμrâ5óþ¨kª­sqv±ølqnii2éæ¶tºãj¾sà¥ÿμ·ewäu¥øu볧êãqýyê5äfùú»bkõïx®|pzù   q·õ4ñîol«±×îý¼ýbþªúëmü7°½dtuupp8ãwæøvjë¿lúïkd£ºdzäw±èè2wçit5rofç²pü6ëx6ÿôfkumoaöìlägótiíâ÷ðõ¬õ÷êjåw¡hêî29õïå­5y8¥÷©×þazwñþîö­ðwòóga£ôþlmyûsnåu±îûuou0öñôts±õõén45ûévzμupuöü§fê}¤dõìþlm©ýï²|8iîzkäo×gyuþ8öféosõpúïöï7}¶»r   ô§vörs¥æüíåñjylögãêzsc䯻u¬μm½ûwíçoâýdijrdhééçá01çmámsjþìó·m··î¤ûu¶½æøfwrc·æótyùg¶{þû6ûém÷»mcýlnänü~ºûpn¾æμ7øû3{ùö­fôuðoø¢©¹í   ãéîμ6ªkwâ±ildíbfj´ã±ê±çèèq¾©¿óÿðêefμñozàbt¿¸çùvs¶íþïikjúöôòyf¿xéìüõczn¤en{iïy÷õïsöíoþ5­ñf¬kt磰ú÷òìjmê¹tkx¹6àkêêâbuý9¶uv¹ìgcö2çzûëmw¬vå¢èóäp¨gú»y¹wvë·ïô¥uývtgèáíô8éör7þy»uqû7¨´û¶â¤rþä9xçäà{j½»míév­¼îªê7¥±ãâcøqàgô馨   èÿãj²sôedóüìpø½°oññ¹ôáöu|ûwqiú¿qôrîà¦dkmràfþêëznø¿5csq³μñhïpêìd~âuôäæ´sgå6ìnèåêüc9¯9êbªªº5úop¼¬sãð98áõöë¶w4q¨¸îh·ä2q8®­~qnôåkn¾­lë²ëd¤¿î¦¼åõerîi¸å¹joýnåp«¾wziºoåãçyw¡îâ骧i©½j¨ímþþ²ñqcòvõliäàåïðöó§ùpcv¸ímdμvéãèç×ðzkq   ûuv9í¢¹r¢2àsã­e¾bì¦çü°î®×º´në¶à4ªpú¥²¥2¥ohozwm½7õïc¹î0ðü¯¦yéõôddaðyõöiyjxýé»6õ¦ý¹7eïuüëéöí¥¹èiãdtèc3rýmôaóöæñ°m{¦ýú´õwøulsøëê·ëãn2yã|ql¹û~í7ûöáì»gâ5t{¢¼æùq29çhîàddjôëñçb­fû6ðoé5úñkc1û¸òìicâûþtmu¼nüb§fnà¦ö×cò1sªõù6æçûfjýã|üsí   3àëke¹r½}í»òjïmgëy£¡wôõäs}hô×n7²n­å¼ûvëbú¯ttüåó¤¸8n¼°û8ré¶àã£úöeiüweêé~ù±í¹àävóúé1éfgrú÷­¼zm«|¸zþýä7i¶éà8y²èôòóx«zûμ¸is5gñpî°ú¶ål£­«ufhgstû»é«6íe¥¬hpçlºrøä~£gðéû1²¢ý·öíë~iûwcïîñîp0ó}é¬úûè¹®·qöãføμrsp§ù²æàç9°üçðkizvþwøòfûu¾mkú³   kæμu¿nõºud3ôióaþãózõ·yì®õõc´èíâámnt­á£án8a   b¹´íqûñú´w}dýwuæ®ýmvü0tv¢¨åòïuêwvש´üw¦õq¥se¯¤îvõhb4ô¡áe­ïìoýºùt±ö3lomwjä²äoól·çìýk   ¶êæjûmð±ó¸¯êt¼atöüh¯7îïpþ´vnämïcð¯eàá¹   4»máòëpmd¶khsºàäõ}ftw4ûxe{ïúòëdøæsz¸ðýçíc¿oì¬g¨ýn¬g¹n÷·u»­ûü5¦óªìg¤é¤öèúkvâ1sýzzk­tiu   í¥oscîì4õ£¤d9ôyoc¸´më}~ð£¡ü»~g¹ýâlë©r£íòçchåcúk3w³ào3sî÷äå2ãq98¸óèltñu÷fjyü·¼äqïômrþviû³ûölia¿ñës9wqëæ²woâæò¡ütoa·ë©knzùävî0§zyêçwyü¥íÿøñnåðoâ5us{sün÷ûå©ìõïuâål6áqn­ù©6nìμúntky¯àähõ©âû«©ûîíò¥u¾n¤sá5ðâçú÷6öõkáûövì¸tíÿs}wínçìò   ¶í¿l¤vý4ñ­qsöwég·8õø¯ëåfs®ãqúw}òd­siwcxz¤zr±z®qúð×ïªór¯øcmºhw6j©ûçyiìi¹ûø·mêì6¯q¨²ülqªwtyføcêriñ£¨üwkàiq¯uònèé0êçwjò1ﮯõö»nk¾×¹|ýõltnèèya±èsadμmöuméfnwt¼o±rs¶e©¥¸5úõðzy¢bö2èoîziöjμjù©våî¶âôá«òrqjc²}9ôקzt«7¦   ël·wãf¹μ¦ïgøóíætμ¼vhú¨öýmê¶á¿éw   ûªñé¶r|pè¦1véâþ9öóbô¼8tâþ婶íú·ñyutþks·ê¡þä¨fïïq©ü{b´çs®é½pùes©}aî}¹õæpésïbå¶çl¹y¶íyiø«áôüúgbô¬ôî¤çð­kcs«è¶á³­´òlt1miguõâø²üzêpfûxû¯4î{gju«   ìμ3»jyøþ½ºmâÿw´¾îmùwøck°7dkûñác§©j¨r}iöu0ýª¬²íøúê7â»wú|ºïëvãûõna4eiégwðêíûã襤¨øëalü5®üjwô29§þñç}m1îºgçîzu5ªõ¼¬»höocýôéx©©¨õt£¨pú¿es¹öäãlðpöó­5åq{²g®·n¦îe¨÷mjû}êëgzui÷deksâú뢪³lnýés½|b§no¨s·ägëkáyf¡giç©ðø«îóøgo6æñám~   õñu8ùë5   ru䤮o4{s÷iäãyíw¦©ju¨üwr¥sf´ðlgicäêjéx£¡ºí¥kïs   s§è}úãvêmrhöí¢¦zíd©äã¦ürq¥»s¡zkõtuñ}¥¼m¤òöëvøak­2tüìûs®£¯¶ïμrzíóq3xyvåjõu8wàèjðôñª³óëzμuôfwy1tþúþð5§°ò«üjgªuòôçsaáçú²çu¾j3süwbïÿ§m5rðb¢¢ª   æ¼ç9uîa5|söõ¶ò±wæf¢ÿxunõknhëiv¯­hv¼d|ýíé4ûa®0|zãõóeæ¹®ªé¯qqqvefª®söuc5¦f¦åáæ¸nzkdõ¥g¦¶o»©μã8çeêûuoqcn½sgûuty¥lgñó÷}ef§¿èóõv5¾ù¡t²jymâfed|äh¸çsââ4ÿ3x´fóõîît¥uêê¸cýxòfm6ôôf{õêür×sxun´¹iøòq¥eccòòøn×ùoô9uºr³äã¸æ{ñ¡ak2õq¡o³y¢å5u8ap§   þî油颮¨à5é»v¦7òô34væ¹³vçcμ   èøô9î³í·ssdi·{2õuàãêtõdøñpáçjnöem°zùf·¥þõpvwzªêb®º9¿p3«võì½±¾emcù­lä54¤àt±ôúeôý¹bª¢åk¶í   ûfv¢   îøêdøã·9õñycoiy¾à¹u¥¦íevjègläﬥr¢nàõo¸¿s¾vpihë£èíhà1ûàxõû¶ùl÷e¶zlðô¤töùêyntºwຯïæb²à­áup¬a¼°uéìsómº{ñ¬ûô¿úqíp¿ocsü0óxj­c­8±9öç嬣4¯ú{¢äö¸õ·vm3μeúkícgðμq8ç«ò¦à©   u²qsèÿ×mêy9ã¿þºi¹s»òáxkª¬êûâjg¼ëyhtè0ôrü¯t   ðmûúye4úêk­újû|ò1sj«óûí©3lð³qjpè6têúzºt¿ùrèóç³ew~§ýâ²ákôïêhðôçe½égª§çμû²®ñq¢5wk{âb¼ñà粨ì}uðûlx©§ú¶{fâ¸óõõ×þìõshji3ýyûjüâüû   tíözù½iq5etravelfrancelensmuseum2014architecturesanaa   

Recent Updated: 5 months ago - Created by 7_70 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - 7_70
Flickr 20140228 125657 5D3A2230
Tags: ø¬²ãackÿdéqr¢´ù¯ltmò7¿¼iõå5ûø×hjb5kàìþð}õåmï´¬ôx6ý©t8q²4·2òμsq±üöåvõï4m©ü¯ð«ë²öôüöòòýûaá°êþköl7¤ãõi­5s3¥mbhhs66vöó¨mqü~´lmh×íëip·àõ¶àto6´«kæy11méûìzdmïny·ôesüonè÷ège{¯ø0é~¼woûþ2ckâwìòorúñªzø5øô5ãkâì¿óýrëno«oeìþêéóäâúÿòfp   ¤ìôzb~58cýåpùâ¨yoàø¿ca¿·rb   ä~7ûás¯æu5ý7g¾øueq½i~ÿöðªpuoæúöªé¿göºtjõåwd°ýzcjÿÿójm¹2ptýuà·b«q¿{ñp©ìïìâdmz¤dòýùð¯~ýæ¬u2lwãmþóû{ñ±ux0±uyô«vaããÿ⪡âät7îüwìøwý®åê3ñªká©öüw£ãæìxμyeoºí®ã«¡éä­züûüxªªóôød4xêvwñéjrsìóì7m·å¤æ¹o±ûwsuõ0xþ§ûè|1v§¨·ø}8ªæfãpjðr£   referenceviewingconditioniniec6196621   9   n   ¢   2røó4þñsrà   sáè8ãæ|eïºùu»­¹ue   0åsjôò¦éå¡d£òyrruyl«h´eúg¬{7¡c·l¥a¡ëããuéódμñdâ¡cuudä¨à³påõi7¯åakukðãj©y½¼°¬ñ䬨uýs¦çõ®«7¿fμçn0§æ¯gikª×i2o8ë®ôôdæ«l²íwmzucïü­ådtåªõeew¥epäme3ìmf彤ciièj£ª¬újxäxçfe¡excèqû½»t©7¼j©©{mu   ­cc­4æ¦s   â«£uo¶sêì­óó3wcqp¦he¨shq«uáôõc®dù4ð»¤{sbn®å¢¦¯íééqü§ýãhms1c·ún   ««thor«fsaîàìμse0ìt¸9ojäã×¹¯iäkóôuvã¦ènõð¬i6çaõëv³±z®ªzbéòoºögªæ5s|l´©4­5±gμªyøñsc§êbôlæ÷öâééz¥ug¡ªiêzyjë®iíj×f¤0²fðttk¤ìsñô¦kdêlqâyy£ªzºaè¨62©t¦¸íøój{pi¦áæóãlòbsmufªïrà©mkõ°ðîdjõegjñ³ôïjjñ¿s׬§éh¤s«xasëîh¤fcjfò{j¥cõ   i¨z¤u×­uxþâihee°w¶bzôtúôåau3lmö¹êðãëoþêt¾bì°­ùdvoo·¯lht62bë©æíâzת3ôu¤g¼4è4o4mröäb³·s©hí°s7enøç¨1ð¼õôáo¬â92zqs䶢öäyà§îõtnäççlirråe4rqëohêkâèr¥sííãäñ²¹¡¥nä©©sl²s¦ª¶³á4¾c¡ffát¦¤×mª5éqwrμupë÷òbyý©yãxu±ã©udñªigûé}5¯jòë   ôoè¢à4dsmïljç¤ðn²qáªãïzýtμõt¦wmpj¦2d4eb¬ào½ôó­éúé©ê¤«æ¦zphzldqåxzelfmtª0ô¾ôzi´ô­çõtªëb¨uuóaq0iêcòtýâhàh7¡avö沤ó­£0zuõt5i¢¢tó¦þeéõμêy4òíq±öàcôå~}8ôhée¼b8ñv4}í2as4w¼   zfæ|gògºâf²zjiåðø¢zdzj¼|¡hgiåzsâhcòé¨ùmíùh¯§jtôía⬣mk¨dtôó¤riåëxöü3roqbèò¡5éä¨ë羪ººeapò§ìdt¥dûnuqop£«°å}p§£dúo½¤ùkv¦èdäc¤ek²­2é{üñú¹6sn²n«è««ûc¦¦ç¨jú¤áîqùªwäïxaupôy½xpélq°âîòmj¦háô©dçö9ipn¤í§qeóoyslíkp7§ltcü­ð²wdttmyqzs³4æp   vréàiò¶áq§cà7x¥­¤4òsõq4÷zèâui5ípákúl}£j×¢rþtíëqcõýílå¢~îjo1©9xcíúâo£7êf5ªsãàzrðösxl®ë¯èãû«à}zö¦r~}6òòà鿺¬êñ½fgï   t«³éd¦´¼ó¬0ewjävùô¶ýiïnrμusrïh¶wïtöõîóqtíà4pqö÷õí4onúé9ó}úazôq®eû½ã¤}0li8qxøä¹qñe÷ö㨿ãõ0¦²xëígsõ9w«b¤èu2©rkzqnºéâætèi¾æzyçk㤩ju­öú©òðiükxìxz¶ä¬ãóqó맥âqh£2ójêhé¸iqýªpþsw   äê婦ssc⦴ò¬s¥8lío8x¨ãáyåîp«òätèqz¹dñõwu   ïn¢xzg|lb3gusædbºl¢üræî©özò~zu¡ûí2òreccsdijvy´«ä®åxûvjuk®fjgóquæj§bïlñm3t¬qør¡ll³ô²¡¾ec¤­ls¥nø5qóékäòïoe67ffâe­«trq¤0«yïñ¯ýtzf¬þ«zïum|bblrýàtê¢òôbt¡©r¨êªzz£ðãêiíe4´ï}e~z2¯xèèåx{ºp8§ahiù¦t«¢j¸ä­£54«ob¢«é¸xyë½ðé¬ì|   ¶òòjêdªi4êî5é±skeºflu   õå3öûih·q¼sbáôauôqrêõjù¡jlurmsinâjfdao¡ýìo¥ï¶ûm×kåó®9ãªõ5   i®ôqy4ñ¹yq4úþ|xôt§åôè¦êæh±²òòqìðtiký¼k4ª´¥¡rq£è~uzjt²5ðãèï§ýrvª­ûi~ê91é2ètêhuöêúòûkò|j£ó0§¦étvqogxù§¨´òò71°~ñòaöe·£u®¤i1¤óùùhúêm|d¼2áªft£¨xké©öi§¤èμi²²xk®¢bò§f¹iuhêx«ãr¸í4áó³seædpdâuòòåssb0yiûê²tuí¥g»d5§cnyer   ò¼ôy©héij¦£³jåhî©£dl   ¨nzjà§r±±×ò   jctí}¬âiïkgâ¥ãz2ìp2oji¥ooqðòe©húyaklæeug¨§é®xçãræå´péq   ¬õ2}¬êå¿éuó02säμør4äè¶   «pz×mdà2kõ¸ùjé婬c¤ò¼bhlòçaöòjec÷»»ëªzwniç¥ulëëªb³çseëop°¦hawvqªîc»o§þäpiöé¯iä¥å²éresqqbûyöòãpdvbó¦dr±óש0qmf¤ð¡   ¶þepurãr­f±òyf¢py¨1·¨é°ä£ðòññgwv6þiùr­ja2¶¼jîzëpà©   zùujé4içcmy3wtr©©w4   lòfwf   àûúsaç«é²ãõóc¼ê¿s5d¼vòcúe½§³hf   tüùö¦kízíqotjjhª«¬o   ³m÷}­buó}v¤ò«ûμhjfhó¥°ñwa4jyh±d4àõ¥÷·b¦à¨riöy«dy©©i4ÿngoqãj­ýhäìºaa5zxknsetñvãû´íäçäz°häñtv0h5½¬õi§ûã¡zª·o·|{t¬¦v®séjnciû©¦ñ¶öû¦¨utôïn¢ºû´yªé49l¦gè´n¸dda¤y½¼saé¶òxëëyç4|ôõ2t0ò×xj1¯ªü£hwâºqn¥ròis3q¨ãª¦¬¨zºê¹axëbñxêýìªä½î2   kê¦p©1¨ðp}¥£6éuoau   45ñc6fz·èõqm9t¼úãî¤õ¤o¿öxé   ¥ºmôehelù¹mn¶åañwjwc½sjôïú6fõëª}ejël0y²èê¼£îñãpºã»¹£nu¸6ö¼gnjçå8u¨«ãy|è§z¨ªûqtê¡4þ¤~r¢þù2ó¥jsy¢vôæxgèëõ¦©yzs¦iúyúxguztëé¯×¬±i7øòxiêå¼n¯yq¥{êskø½ºó«¤rñá±zzúéªcmu8åzév¶±æxixmq¬¤¢iuôû¤ï­x¤d|çhek6uvüåä¥åôórãqõd¦¦¤äñtðc¦´ô×   o1w½í½¦kã¤êt»w¬xzjo¸îú¤i¤¦5s»k2zyx¯¨¹ºçcòôkgö±óes¤têyªv§ðºfkø¡âz÷­l4ñqóãuåpë5n¸ê4ó¾ý¼lv   54üýjõ«ðñçk5cq5m«j1åvfxxeõ²¬d1°r£{ÿptjô¨¢çëvnñhsôýü4f4æ3¥qìeμýb¾ý¼¬vqâëróñg©i©£¥¢û±pxfêõ´qzgråúby­qqòúãonõöïré¡eitñ{   0l|5tèêjëôªôゥ«é2zm»½ñy©he¦§¶ü¤tä¢3u0¹ìá馦½8­ekrsëe欴ñ説¬åwfýqïïð¯ªûtó©ñg«­d¡ª©tí4øâ½ý±°yh4¢}iôýkbsazåªcªìyzwìótrjt¨¹yí­yx§gkénlpñýìrátxegpdlêæèëé¼é«á­ëóiøkh¤¬zözyêeóå3yjb¡döñ¼¤eiì®ckèi¤¤tïqglíp³b¢xa¦çõôysõ7ãváä6   ªjt2zsr´îò¸éläaóûaò9æ9êño3hôåò¤«jgøüx°p§w¶jàùtá4àzmf¢jôôèi4íjókzh㨠  ©y«pîúk{hi¤ö£õpím8ìcêt3¯¦©zmõðeºø®9úcwf¨jn¬tõqlyꧮ¥«¦ó}ú6ó}¾¦£ãw®qm58pê²âëkoql£ieõs¯¼ô­®3ezf}¸yμþ}0ì4ex5d±½hêâgq4ñ8eygíúõoí¦eðpjzfð¤ó¼§¤©§¦êμå   d衤i   áu8§uàªä¢ävxz1epðor´âèñooz­©æäíúwb¶b¼óòÿdp¥§«­¥¹zityvxèjbésdpf³b¨mcyxrmëã¦ãpä»éats¦zz4±¥§yb3ñdà{®oi2¯ë¨ç³©ªizãôòx£pkw¹p±õvmô£¥màý½dçå   μhfzeª«¥­mjôõòfúãr¬wmï·vó¤ôøº   f25u5±f±ô§ùqwy¸1r}jnîáò°õdq§óçz¥­³5orhꥭnéò3òt{d¦gõgyf¢w¢g¦q×óæïeúù5íù¹»yã¤óeäªxò¸¢¡c4~©etgfiüæmavçúz}h駩l4áªä§¯áø¢òrªjþ½rx3xä1³°ñjemzræ©ëxåès©ñéhädw©£¦o4ícwãw¨úáñé«ãwû2ûcí£ãqkxíi|r¬~ozöàwcôöyb§êÿqè5|ä¶zör0øéûãrija»gk   uavæga3mtéà§ëójíküï}íå2gö´6ã¦ú¸òhìqïöðärøeà{ë§êiîc{jôä·¬u   ê¥iahiåö¼©÷zúøheexbîëz£0¨ïpêçxdì¤qïr|léo0òìæ´êæ5e2vñ±û¡©wvgúíò´æy5qïjwkiªu4ªékçò{qhïs¥§õjje1ähi÷hp¡egf|±¬åôa1¯heø}1­æ«q14fyp£täåiô®6õì¤xêóò{d¬§q©iàzi2¥ho0ð   òji㫶²aö¥îazjj£1uºqx¦ª~ên¤hæ6»fºu¨òþôäojizuêå7z2eìôæy§0ýä¥uúg6   üycçmd§cn¥³£}esó¼ðda¦¦¼uõkk©hdfçyxyìõ1üú{oånuöêô   ïði1óklõr¡dwg5fádc×iqõ¼ïqme1¡©zyàwâîñ5lú¸9«avîºëòj81º­h§§iõ   0®vãp¬p¢t´beü¶eçûzôíyõ2z8馨§¨woycdi¼sò³daðä²0½·£õapáë¹ìósrroöô±omqã½ýcìòíê·×ðôôôéêòcã¹zù¤¹zzhüa0¦uòj¬6ib1í6þãàdn¤ày¨mz6§çíiªcöiîqu¼j°åy¥rkxobsç¤pv¼xs4ig¯o»}ä¡záñu¦¦}jø}¹®çòè¦gd§zw5mdô°h½emtéñ1u¤yybbsã§shr5¤¯çët³ôqê¢òòë4   ðsótg®2kjú«§xr²®xldðädjwpkjmýoktãõkó¦¼midùûéæ   å«éôéê0ì¦0êöá²û°ëg£lgy±¦¢j©å´ùá   å¦«7ùjªùége   jáijkn°ájti3äa륧¦zí¤m4óõf©à·ùvä°rjã3¯iè±±opâh¿ìðòñë¢ipfjè¡ï­t¯´³¦v½nø®ªpiâjik2ôöª2of5³ìj©løª«öè¨îüºnks4xíølë1«ê¦bjd´ìæmbë¬æ²³¦éböªå«×ªhóÿ«ó¨2róöê¯uöávíéke¼´±tg}ó7±¸êuizåópòï¦bïuaûêö¢xévuxôi¡pî½¢ª1ùuiû¸c©¹uçóóμnírcæ   ªàmíèõªø4ieôéæ¶î¶¢êf®¸ty£çe¬rilluîgáóöãj1õa¯¤zõtºon°cdð3pμjzé©­}¹góíètoùºgneöæμòòékymyiasurkpíðkuz×~üäéejûf4£pè~téhàiçï¦ö3cmúi¡óòbjzzå¤i¦ë4ép÷yø¿éò8ýc®ttrirâdåò³gog¥ût´ô뢢l§s©¿»4c¡éixzõ|põtcô¼qbç½d431ejuôapceöüs¨5ànç   sükw¡μ   ©xõwîá¥zúÿ¥sår5s¥¦e2ªº¿shdmpæàyb·íïo3vêçåözú·pd²t×ìéwå­4wi÷¯åliö¼7¥xg5ðo¨ýåãëþ¯a{¼ÿõçùt§«úb°¬va5à«¢jç±uem3jêì±μº}ñéýzücýuésë¤e}vkíiêfôð­tæákiýd÷ôtúôv5­|¿·eôú©þn¢æqëù   ñh¬õ1táä¼òùhväkbëw¿·ì®yú¿õçó¦5o§ú¿õã¤èå¯oûl´þéäæºdi2¦2yôühr1hú¤õk   ¥ïïxüÿïþn0hçú¿ãô©le¤iydùdôôdtè­õêxþêò¯´íÿ|éótôóóérõôñë£3hj¢­febñª2xâ¨7feðáaöòæærkaåoåòøzÿ¨ÿåõý4³¬qò   ±´«åqm¬t¢o³æ¯÷nö²41»²mq©«oõåt¥êcýìõr¶1umwfïmv5h0ò´dòl|~6   èë´´9q¨«hçíñ}ykåófsåéê±mob¸ötòòvdím¦iªlglºt´°6t25òçnæ©­úc§èuugçùb0óåûb«óþoxäxf¸eqydççüñþgx¼èû8qû©lu   bsåõ8¹jþizqéoþt±ã¨ú9åbtý¸íât¨ðù~~}æo2ªþëý±péæμm®5h¡ëz¼øqó}9jfpo¾ïõg£âmïùÿ«ùtªñv¤hòltôksxéni¤wõ1eeòèe¤aûbíccãûóáënþ~êþ}hj¤¬¡qnòvñyrbk3ë4õ²vðèáôâ¾êdã¦m¢yüøtïý8õ5xrª¯´z×gvéêqc2ðbìûrâpðüãýêòéy¯   vision:outdoor=0933   vision:clouds=0835   vision:people=099   vision:text=0527   vision:sky=0929   vision:face=099   

Recent Updated: 5 months ago - Created by danielernst - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - danielernst
Flickr UO7A0733
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   vision:people=099   vision:face=099   vision:outdoor=0964   t§û®ñfo¯²ó4õóühåí¾°ójå×ñä²ù01jt½iáóü×gk6cç21ý~aòsêòüêò»2ëyui¿l²ìjï¾rcè½köt¨ì¼½´xaæá¬ãöêjãùrxäiÿ9íúúçé×r8hvöâåeäf7àpçy±g¦yômëá9b¨èràð­{öíéb}kya9í½hìütö©®kö7ò«dhðuöòçêjüvèkvqrmnçe¿¡õ¡~q»¥hý}óééy»îa·týúmìzfx÷ù¿omûlrü®°¿5j   rüæaÿ8ù~yásü|sès«ç¯¹rpk£¢7£­ùïóÿgëpx3ûãp¡¹ñ9oe£ní0co±»¶c¸·öjoò²d6xôioü´»îâù4úmìñ£èfìâü´ì®¹ûmtúgépçkå}èvê­sb8ùùylz»wy§lûa·ñê¦p4r6cwáçràåïytèéøat²sjð0øc°ãõøpîèr­²²sìõê¤üahsxíbù°¯®£1n5û­~êif¸yp¢v8²ûâkëæ¤8iv­ðcº   ÷yöâòùf{êöt¸§o0¹7äòýsoü¶üª¹ú²é©uãëñ·âôþlçøwþôìûùïḶê2}9|àüùû¨§þùdèbº}väçlëoúnvtñèæ¿ë²dùnåà°øëdx÷abxwãëôãü¸tf·μw7òúú·öku2òó8ý¦ey8²ëìw¨ñ³°õ®q}k·ä·kå}b8ý¡·ä¿ðyd·ncwóe´é§ûùgäàiõîä®ua²ëófòîbyøxïîlã´d°¨®à7n85îj×hò®²k}zj¬­²¢ºrù2   gªthfã×½i£¾¡íïþ4æâë¥ílueísôëæâddù}nymnnäyg6t»ùeéóçfºä9¼ugb¯qïsmuþk°±±   ¥iümqoðylî£q¹åszýþ½μ®kw¼óøbcbv¤óàî§íeáæî¿ç£yüûüt¶t8ý¥sêkçõvúòãþr{mrk®mt·zo³äïñjþ×ë~aùú­ë¢ø±õjusçùjiëo6ìvmìkabx¸qå52ì«þ®nísïü¸iù}ù8²©¶­2ðp«i9è3öûxàxíüíéÿòdªý3núçoºn´íjð2bcº©à­ìilãêúºw3s5oýl¥kz¹´ºå8x£­vàòjíðºiö²ìá±   z«åþ¿öïñízòðïëqúçsýìk²ýnt9ûãtÿpft9¸²|õù³êÿêññ}ò|ÿg¡½¯}«õsàÿìóëô¿þúã}süièz2sôs设wê¿ÿr¿ºþ÷vs¡¿£zjq­ñëoúþjþörìq|voæöæ¦øõæ¦ÿcý×ó¿§qøª±séwj¯ìwãtpñ{þîëþç³åüòúòwñ¯þüõkômÿàêâ7âgaåîs¾ájtÿwz}óbyê¹åjþ¿è¯«úþ¯õôýìº~±û®tþødåðiâó´ÿkôçoò3y   cëôùÿké×ôü{ø¦ùxägnz¿þö4þîû©8þ¼åâ¥5oï9pÿÿêÿjíþ¯øÿçêú~vμûý¡×ü9ÿç¿ds«s±ëþïýs6ø°xéþ3ôþáôþ£¬v§ùÿ¿wñ³«ñ}oªþ÷ë5©ãõÿkö§·¥ûëüyèócø¾ò¼¿bãójvùæ¥çëíèsñõýèûcýâþÿýùyikÿù8bimûeuíõsdlmüöÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3de   

Recent Updated: 6 months ago - Created by Jasonou - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Jasonou
Flickr Дороже Золота-19
Tags: n   9   ·   ¢   ñh   0rdflirdfli32   22rdflirdfli64   56rdflirdfli128   128rdflirdfli192   196rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   vision:text=0603   vision:outdoor=0949   vision:car=0519   ¢ëභ¤®ûè£sëeg¹zûhdqbýb«cqviû±ûûäh¨júèfã4ý8n®î§øa¯ùååi´xcïfvåqåmzôènyïìz|¯qàs3¢ñpâq¢knô¡löi47btr5yÿàáõ¥°õ~¯kõîd¢{¶bìo}ðhoimõ{ä·óa¤kzupzòû{ä¶d¥zdévd±ücëuo¶ì¨îjbåweíóeùaåþwãäzñrhþ¤nx±vûð䪤§º²rîó¨üñ¦zmñácð©zòål5ô¹£ãdñâg®£   ­fõèíb¹hxr¬ipöz4u¨êiíd´×«5òaãvÿáéæ2àhgrxsæöò¹àjá»z¿ëÿì¡ns«ì¥açìæ7vék12¡xôý§¦ëìqqøëuläîs{ø£¶ú®«à¤úb¸ôzãçç·¸ÿ錄ªèí´ÿí¡øz1ïv£x×eo´q«²ÿêoþoá´q÷h¾¿õááæíj{ø©oñ¶êvâ½m¿n9¤wûq¿ö1üêtílò¬c°ómòöîdäwçý½ò¹6pbjjæ©pdμö×r­½©h³¤41ôuèiú9   gè5ãyè׫~©oj¼ïûõ¾çãdai¯ëüuûzþw·øúêë4mí¯q5ãszâ¯ò·×}ï«òáõç꾯úoëævjüdydþ¯©w¯oöéþsù²kòýòwãuækëôõúæë¥ëøúãïø§è짣j÷¢»ñìpü¿oãf§õ~ówêõ§ãª3z÷§ù㾩ï꣫¾åãlæopz¾·÷ÿ­éýb¼k·ús³öð±lõ÷ùúôä¿cíuíãibiþòçwôþzv­øù±usots¯ùzrþû¡ëãøàlÿý¯a×§ó   öÿj§aò»ÿ­jjþù8yé§ûëásüÿ»§ídº5°õ~¯óà8ñôýöyoæå¿ÿù8bimÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   255rdflirdfseqcrstonecurverdfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   ãý÷×þ§yñoïòsìø¯½w­ôøðíãó{úö÷bz¸gª|}ùqb¥l¢ëëcm÷«qèñú´©rºzr¸ûz±iôþï½v©û4uôv¢ý´ø®ä9zªêêjlïô¶wþ²¢²mõsün¸ñ­pμ5äsμdifþc4´éfóã±ær½ìózúêàt4óò¥¼væáøø½ìû5ü¸syò0uìmýôx®øjí­àæîíë´êú±êqööéjs   wò¨»   aæpvbo0¸1õuagg±röáμàfíé¬rqæk»5cqbsó~¬wínøçíùûj«kg°uøyriûõ9z¿ýw¾ubqdu櫪üðën¿w¶ã7{ûö9¬qé¦2   jýùfmú   ój¦tjb¤qæv©ò1ñûv÷ý£iç1t¹aì|rn|¦iiò¹þòìçgí   6¢èqq~ºácél´myhq»cq¡e¥gãupäýþ8põýûg0©¹ã´ð³nñèúûëøxxàêâñzú²hðg÷ì}nd·4ð¡âçtdñgáäfíupø­h«bòμ5ràzay¥ujizzwp§ôicmlñréaä®|é÷gz¾båh¨μî²¢üûèv¯óüu~e8éóùõ²¬oæãsèujürfdòiótu1gpbma¸§nòfb¼çwøùs÷¬x}μ¡¯¦3»{­zã±­sõåjywâáðõx§¬âíicyybî   má´çáèûx9òçè×䧮μöbeéõýâæ¬dïμoð4éo¥zybðêv3èqu}d×èpýîïéiëxëન­6×jýâsncïåçomo6ñ5uø²bá§x«úôqstf©®ciàüa¢t­åâbôìvàjieoðånüjöðμjú×tô5éómåô¹àçaåð×¾ãîåú¹új¥ts½uenýèíóºt2chêeeej848ò4íicò´9¯äâμyô5èâli1qhp´uu©þýïmauæ¤ff8åøiïqÿuíø®p   xvg½¨¹xuaái¿®b­mûò«kë¯ôæbâètfer½¥¤vàõèam¸es«²xi¶swüiàíüμ~rã÷¯~î­ùμua£ãìý¹ú÷ùªpª¤ëóãx÷dúþháyxcådónëo·´füøcñþrfh2seêõ6l×ê¿μ÷èþýocûoiîëe¶úw¿¨û7{ïjì«öúgð³¯1õûôíwip°pîûãqsj¶ù¼~1åùq6讶¶±»intî4©z54ûn®92ønwsý¥új   ¬4   j¢yðôý½ü   inipâ²kr§z¨xøibrìt7m®é¡ºsຯfærvn{öía¾§üûýáçôþºvëwx¹vh¥fzrts¦þ¶txªéúzüøôèïòèò}dgûfe¿úðaòji§¬dýkÿ°ìzë¿òçóç×óå¬çþ«ö¼çÿôÿþ7ïýlpë¯ëôàÿ¯ø÷£öúç¤óþ·ãýo§ø}ê½hõãüävëz¯ëôÿ׿üoþº÷ë®jqôÿ{ÿïg­ó®zxäñçñ¯ð÷êõî¹ïúýû­õìû½ÿý×{®zþ¿ñïõëôëo   íéniè£síåz¦4¥¯±·xåμkcx´6bzã§tpti³øû¤vúôuájtu©e©à´t}söùjhfùø|îzlïüu»ö§7£msy·æouý6gre~ëücle7êúó4°v3jë¡}ú2a3ïpé¤t¨ñvaáózr³3¤àâì©p©§üæªýû¶¦¥«óèúvûùaguy   egü5óïðlìpoúçx¯¤ç7q÷ú©9μmqlu­î4î¨fç±rõe2tä¡çóÿöf5mû×gc§y2{£nl¥enc2âuíät䪪iálêõ¿ocûlbar¦iø©2j£¿öí4±éªåcàê§9àlèutâ³´a¿á©l6½íí½²¾³ps4øì8«±5c8«gïãöojôrhf£sñ¨ácsjtçòçîöt8ìdùü½v~ª´ù¿jæ¥bën8a4tí¨­ezèñäªkº¹wõj¥qâð«ò«4   gvuzlºëaåù´»n¾³7eùýü1öu{3fjá1y}³ùùᬧ4uðòïá¥yîtü³möujýwhxìzûâ7êýóûeît²z­uãs¯yèãrinñýû7gõãs¦£pvxü¯rõeeðì­¯°¤®ïônö¥¦êæ¶öïêî   aóçéðiudfa¥|hþõürþræáihñh{q5é¦gbòìmrlð6ö¶ùbåict~hp¡¨²â©ªû9ùîûþïý3ëü¯úë­wmwvhï¬vëlþg°ò³zgv×öcè«iòaú®l3åñ´uô6ñïk®òöi®¬¬¥¥o§r¬fip¦f§m¥h´ü¦»ha¼ô๢×idñ¥a2è§ôô÷i÷ssãñ÷rçìªèô¼ý{´7fl6|e³ôù¹μ»zsm¹06æ³osuq¦ãéeμmnsì1xmok´àp¼lìaåýt«1iju   ïi¸¥yì¦áo°t§iÿîïé62¡råivâéõø¨f±»m¿wtâ2wxéîpiô¯âh©þea0rô4´u~üt5êu½wrtçëaí0òéafyãh¡mçz5xj®xârà4ìh÷¿3ùÿ´m´þ}k8·çýÿcþûýkõôôüñõ6ú÷î½×¢ö×ýðÿo½w­öm6ÿþçøsaïuë}q3fμr³þôðïkþ®8ñfûû÷uëàçoðtsñçbj¦ªçöìäèhyaræêbê77°ðù¼áhâòÿ­þâsõïõþtêývá7ÿxë   k0ÿoïuùõãié¥r4ô¹u²ãmtseuuexñiuzª¦×ùmbüáð|ïêõyõozn°e·îéûôuuùsμh£ën°§iifb±è×°ýýàíqxró°¦joæ½0½íõpí­¹ìoíμ15»èþ{oçu~fº£ã¥j殧då¦éò·q¾êòëqdia¬tpkd¤rkz·yíå®úbè£hsn¢hâi§è¥ï}×û¶whíõ¥ûº¶þê5¾s꫶öèâmý£i÷mu9êu½tzðáåxéû{«úmòâ   îîöê«oñ1¨éü¹ô©õuk5v0¦u«i¶ë«k7lñ¹hô¤1bêxêrtù}òpegéd~wj|óól¿um4á|ùnçý«vó¿ë·snæb·d°hqc¸­§îø£¦kmä¹êt°«~öé¶~oºê÷x|îô¤évõogμ7oú¯âuw÷{{çñûo¬±¹ók»óóóté~2z6anòùí½½þékt¹fb«écáø­qj®îvë«îâ£éðhîsa¢¤ö¦tní§ºà¨ì|eóû»ÿ´i»±s®çìo8¶üï   wügstæép£è²9iv©e¨×qà}hzô権pi   èt4mmnû׸þ¿öãs«ö©×¶àýïýöºæúÿò~y÷ªõºuè·ôÿ÷éþõ·þ¹ioõ¾ûþzëýso×ïûç½w¯uï¿þï¿uã²üøÿôüûýëýkõºäõ·óúp¿ø~ëtëêûïõýë­uìñþñþü~½è¯n¹éÿ}àçü~¿×þºõæçýàÿ辧sºs¹¿à÷±ïxuèí¿¥ÿà~ëc¬aþçýïóôÿ¯ï®zhÿ{ÿcþöhõ½öméþõý©·ózëôë¨çýóþs«×ºè«ýÿ¼ÿ­ïo©¿ïãÿ½{ñ®r0f   ªiiêûrå£ñóñrlzêxhshsipõ¿èûhûóu®nùþêý¤tzqtt¨êkãê~¿ëûnmojæóþ÷þìï½w­ó¯jñã³êáb7gzk7âátsýo~äõâgt¸~úó~꽤æn²©êtf±x«jqë¹p0¡n±n   cùüºmûisçoðãçò¬åö6ã¬{n«ò¿êóa®üê¥etm0ìâþ«kcn¥²üÿm»hcøvþdåðμi¨¥¦äðxhdfhcêèzçò¦nzr8ôësý~øõþ­n¹zs¯äÿ¼þë¯uëoúÿçóýð÷î·n¹zöâö¸ÿþê½zë°¶çè°÷êõºuμî×óíø¿úæþëõºpuìåìo§ãý½ö¿ësþsþ¼ú÷ÿ¾üöü{õzμèûýäÿ¶÷ªõêuöÿ×møëþº°ëíì×÷®·öp8ãëo§úÿíÿ§½u¾¹ôü   μøz|nc¶·vê©lt÷úã£2fòãõdpडpêgq«j£¥aâeijnjkjð6ipôîz³¤§ú{s쨷gï3´t¹ìlðçèvål¸ü¤kqetps¼ó3võ³¼¨6c¤cámmqê³c0feðìoñh~ò¦ù¨5¨ë²éwneë÷çeðæêõûï8·nózìnzï®òåñôﶷ­gádª¾â5rekêòoocawòþgâûkvæù£q55³áfj¾alì¼s7un|u¬r±öbmkð0¨©èuò»9°s}múl   sá7w¡sg¨­èu|tîg6ûë½ûìÿu¸7uròrãr1b1msrùù¬æ¥yv¤çëqüé¡õbó1±cáp«£údd¢jê|iæºî»hünðd¨w¼oûw®jr·º½ipõ¸º   f°ûxía®füø¿ççä¦üóñ©j}läç4rìμij²t×ï¥pytë¬k{ó²n2p5tsrt0{3²ð½á´{®ñ»»1ûï4ôcwc«3u¹¦z|5ùc¶~îühxtpäegèsõ븼ûób¿b2¡lv¬ua5°lwrèuähxðà0ò9xìíἧéluân¿¶²wsà±{{ugò5õëiæye§2sêío×   ñyuèwarñoø»häpshvs   70wèôr°i¸³tùç¸ðùüíï|ëì¼öpzöâú}ú2×îª   dnvçùμ´øjx~òwjyoùhåjs¼äýz¯cv®czå´çfü»b1w¸m¼j   ¡ç¹õð«öînôãd¦¾ëîj6ëûy¨æúxê·¿¤¦äkæóμéôç2moòh   e²ýgf¡ðdéïð¨ªæcjà¾tî4èm   ó¦èövéðó×áþóstg³ølg«ãuvê¾é°¸9krwa½²ór¶vòékär¦áü2ìac1cj°£ë4ëoabútäâºèàvõjdùùzmã²i÷6gpwcáöuuôu®çîà¢zõrècôòóòíü|t¬ôwpíºooôó¿c{âæms£gä¡­¤étmw3îxõo㤥~   iùiy÷~§aïí­«âsîmõk­öfqää7vïvå2¸jëlünâpwåm4®«ycdqìw1x»fj1ª¼imâªôa몣ùqnãmn}¼ï¬t8yî¬ãh   këqfæ°÷ho¬giíìùëptöõ4såú¹   åfª   ¦9ü5ùlmijä§2sökãêûélíð5â4ðgrcêë8k1¥§çqa¤jâ»×¥öuxö¿nõïòõnv®æ6÷ü»æí·ø¶æz®¦©ª¶9ic2tqúhõ²4ösòèmwru3òºabz×é   aij¢ù¨¶¯f3óãvim½©÷òìììf13ùís³c¾w¾ûåcâelùý©ö¹   jñ4æ®sôñrzsûo¸û4zuifâ­×¹¶¬e¡6á£qá4ò1mïyúu×uii÷65±ûbªzlþsh®ªí~ºîàfëå©s¢dy   ¿j¸îöùt5½üvm0øμjhàzãúúíæμ½èaøéã§9éªñéûkrv~2é¾v£õlùïi¸úûwä¶ûãw{f6»kïmebudý¤¼jñrô7ûtýúμài®4éñ¬ªdæêõònª·qe¹c­ð±êîrfyuú6hàöè¥h4o4v÷íæþòíí·~çéslä{÷æëý{möצøû«é2¸­òvûdûèðïvwektô£wmºò{finy0¨ì§ê¥rj¿m¶ýúþþföúkbütqàá­j   ûçb|æsûczç¶iõpï6öluýôtù   vvñ5fù÷°{c¿²y½¼²sáö®ª5vbjîõ¹úö¢7¬ik¨£ucð0±¯¥k{hö§íàμgþ5w}¿¾¡¬zøùësãq¶¿pud0ow­å¾üþ·òøoâìcwunöþýq¼yùü´0úõnaotbg¯ûí{ôwn¨8v8ê¦kv½î¨øý»èw6cþîkn|fwrönåøýñwfòåü¢lï«xt÷èõäqyh¦z覢¯þfgtiï·öòîk3¦¤krhqrè4éeñø­nr×k¶¢ùçèöx¼   g}í2ým´ÿhû÷ásæåëf¡þcþn¦ñýw°q´ñðáî½ùôdmìàýîwðæi¥ýxmón2­tñfw«9â5¨êäkäiïn§otáå¼ðuaoåoãkñ®û¯wkãkmkyäódâãlåzøùôzzèùô20fuꮤ²äý£öwóªäb´aõãøsþlôë7eoþöêos·ª6oâp5¹ªìª0y½­5îî´u±òpg1ûonìhä»è¿svýbü´ðkædiv£­ºlæäâv£pê¬ùànë§êíÿ¼pl   umey7ø6­t÷p«½x9âíê²3saòcuk3æ0à¤öïçñíoμë¦úbvnjî÷4ûêaöçs¶pvao¸·¾æøø´rcq5fsªoìá±x÷c1d«ärxxblipmí¥mêùdzuto|phàj§õünækntîëshsñlügfrqgýõ¸μåíäþ9úhi§óðr§­óyäi3m3di¯df»¢gme±äôñå2­u½oýéi±²μ4hlnª¢þûö¹²5xíÿû»ÿåoÿx­±mql|üã¦tcz   

Recent Updated: 7 months ago - Created by toshaleb - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - toshaleb
Flickr IMG_8263
Tags: vision:text=0844   vision:outdoor=096   pêu~qëgå6±sênbhª´vføe£eâ×åçýgîrybgûtkj÷¦eð¼´μ¥ô4xûlo59àähûãm3q¹{ýôp~d¯ñcç®üîá¤éõänqa4uü»î×åçùéj5èõç«éen4}mõ   ´½4zuø4züø¹®râ1y³æ²it«é3¡øê¸óy¦»ùlþa¶×nî£k­übñö¿g2aüòäóógìæôbò¼×gàîxtora·6ìlzìëd±úþ£l¬ûhîâíø}þpzëþvdd·xaêút°êrðbüðøμöchñrvý}åôu­ep6ò¤aånçàffpbkaôá}wëz}d·jûèäïk¯ìç¡°ì줿ð9ìfgªyn¦d±i§üfðxîû¤rëêfô±vμgy¡ôôwåâ7qæäz¿÷ñÿ×   p®÷eâþ²ì   úfmzþ¡éÿfþzótñ·¡äñ©hábk|tøù}¯1ª~nr¯àôºûôºd·æøüs§ûìðôh¤ôïã4én¼õmûüèg9gãànòõçg¸ïû½ê¶²xyñnoμw×müérþ¡¯¿39¯oóz0fí¢mþõ{äsñ¾ºá¾éçùepf~rão³ýåíäó¹ñ¸æjáô{ùt¯ótçüu©·rqªtô~j¬©üü÷ë°ínéîáø¸oí×éä¯ýgìåptzù¡ì³§zhññokyöh·¡å«×¼ómyv£·mò¾üm½k   ²àñbêäâfr⿲ô³âêvkí³ðõ{   åt¢³4ìä1¦ìxó¦êfk´9eqøÿ°ôro×þölplôsëím­ýþ7×μ   ùbeììtî©çmhâxçþcf§μj3çâ8öj¦cähåpûenbîsò­ôõ£~ùèbþ¢rp²ê¢k1ü»¶6¾s°μj8·úî¼þé²æ«üéro¿0å´ó§lvªgêoxâsþkþiïö¢õï¨bvoçáèqâçvglpô¿úscoâìnse2an£îôûlcü¼òûúbu{·huom·º3lüè¬dðuuÿôgälså°úeþzêñ©±2æe¾ð®døcº½°¼êòcðüdñü¹0fû±ov6×ô«ë¶z   ¦îàoü´vûñpéå¦wâq³}·èç¸ój2coi~8sc¥y}6yú±ð1øô¨gªå³ïuú­æëùñþkáðæÿøáwò¶ñéñá£ûéûoúeooýoædbkþó1²íz¹©­üîf6¸ö¯9ùãiòûzìqlvªûfâ¿¡åÿ¼qb¯òû½äsykspáømtò¹7ónªg¿öõ{èâì¯jêrír×t¹²ºktõhdöl}ø1pco0høä½gêþúòtð¹oã1åú³hbëäjädùnõëhcú   åìðªp}sm´¹v¨ø4î|bõx²´³ñ©ç¢z¼¯ìötìzz®ôz²¤ôù«iÿ0õþtxò¸y¾ãäù{pzl2j¸í³ñý£vôæ¬4k­õ½f¿úøáï÷àhúùqej8àtqð¶î¶oû¾6춥óçñjr5åe¯wçÿóåú·1õuöâμdôà7ë¿úêíãgùgghö®cs·~½²qnðô¥9»ãd©ª6ñéá4ö¾²ô~¼¶þî¥}xánr¦¥èíifv}hèzfôj¨ýìhhgò¥s¥r   g³ýb7ùqåwø¨øòa9p¶ö¥ahìî1cñ8èýtwzí¼éotpyreíàpúuåë»ko£üüûâýi¸}¹pμqmð¡¤þt³úçõ{pör£ýt°üfyúämdoåz¢óíøzf4¶øcq7sijd¼eò~ïlh¾rx­μupe¹ìoá¸oôëqj¯ú§ugüö¤êzºlμôμ´þuh÷|y¨cüs©îòêúþ²hm²x¹mçqêî{×ûç»çëüismf¸aªgäàdò§¦äõsûhmz¸ú´ñ7÷åÿôèdàé   b¢í£m¹itþ1ôμîn²9äpó§ì¸ð§~sõl·¹e¶fμuv4ùîývl¤ó¾þêyh»ïlé·»ê´u}jî÷piâoæ{åñãð²ípáødpiö³jãõ¤pu2âécø}m§¡vñ¯e5ªàf6iy·7ñèævúzhwvÿòãqüñóf£qøçgþ7üën¡ïeì¦7r­àôkgëiñøûwên´úyõmhçwrquôpj²dºê½¥½÷pïxê²ø°éî2x~qõùzæ1szúò7ôqq¸að2yu   9r{ppªøäi°ysîäee¶net8ïebb·þöpççöóö¡ja«üeu¥μ¬aú´øàíâ4ò½wïðêöùåômd¢ö¤p7|d{½¦½åñ³­ms£çyìávå·ýõ3zóm¸èoro1éìÿ¥æöã9¿äïóuõüྼ¶ã~8yþqdgæ§zö|ã÷ú×ñúvîv±e¥ãøjý´zú~ñ÷øÿ1â3mÿb4tvûºôjúú·¯÷¬vì±ë}ø¸ù4¾±ï1¬d½pôq¨°so±qévz5mªnó   ¬paz®bôbzä¡ý3äe·kq¬ùþ¾ô¬ãõlø¯b¡tsä~ïb·ìzõ1ck0ékh®í9âûçavfkúw~ö3ü»´kêçp~m¨éçíöéâþæ90têåì4ô²ú4μìk1ipuuá¥öjr½øxf2ò¶°ñfôõebøñev¯ù·ç«jâíx¹b¡|jõr­¿âgl°åé÷·ãi°oîï­jö¶kÿu²÷¶çaüaåæ1xêõ£zrêrîàyõªhå9ufì¬zgs~y×rew¥´óvwâçù­séüáòbì8õ¼øûsdt   âèngsñªvày¾ôó§¿áuu¬áâãm¯°7öf§êéÿðàë4¥sañ§1¨¹pªô~μcóå9ïdauuäñjt¶ùdk|qq½ïäûbís|0uμ{μqæâe   jj»º¶h¶î¦¡läõ5æiskú¨bszm6¯q¥âezjú»g7rãgïøýùdàöu8«kåv¤wçledsk¥¼êì¿ìüãä2be¢pföe½æwêr¹pè·ó·è3év×àepxâ¹öuûofærèøùûöëíæïuéáwry÷i   bföaögj¢«¿fqçcdéμýqôfo×z«ëç¥0q~×üðμ½äâhjc£æpy¶¸x¦êagäbäi¢z¼ï¥rëãëׯ«o£¡îepq~{où¨kμüv0ãæyש7óv¢­ë±þøbw9umk7xâ28çs¤õ5rmä¿þ®wóo~õfòÿêcæsá¨fºví2   öôua¼á«±ç£ãêwïoèèijç¾²»·mçípüg¿l¤dïsæâuè4oeâss°ýjo»·õæêhööäø»äÿÿñâs¤tþo¿j3ü¢îíàøyd㨢¦ö0oÿàc8mbóêp6úàb¢arëbiäoúál¬jøôýf½äùÿ4~μ§âã¥ÿæã¿óú0m¤oÿ£bjéè{ys×úúþ~õêé×zô¾ñÿklÿåe1£þþ£a­eô¦ýáéøjõ|×wýào±º§ü6{ú¡âo«zø}i¿æ§í³ylwi¿ïkÿí   ¸ñ7øèôhz×ýïéò½ýμýfôýïôáâòfjötqù1ê¨qh¯ã10èiéê¾fáï5n½8|ö8dëösyòä¶ò}fÿ¿û¢3ÿïûxç¸ôμâäûz{w¯åtóühμuèpíhÿàðófi6ºú~qùt5¯üúa»ú×übà°¯åhû|þ|0¾4»åjóüdhvùçümçæ3htåqëìka¸¥´¡°x~aêofæåzsübμôiæ¬gâåvò¼p¯øxñboø²è~a³år¤pçì¬iãéøa|i9t¿øuä¨nt6òãæç   ¤¤ribhi4¤¥å   n¤¢ajð¢bm¤rnrréðjxqn妤åérhhttbii¡õhhtlbd¤ójibhwpñd娤àêinpc4åikp¢nªdjjweåipbqècrãrn¢rbåejíiåiaép98rheab¥¤iéjdºdà¤wllsjjrp¥   iÿðliëöáájâyqè3ônòõjtldjtñrtaùì¢áð¢ó¢j   ulsftùe§ãá¤vcý¸ot¿dàjijhz¤3r0brhdjjy©aäâcdènêikêlèk´rcn®s§jånqb¹ro¤ó¤ipî¤ûâné{¤¥êhø¥¦to1âjy§å98ôêjqñn5õ®7d¿á¥ât·täjs¬¤¥ûªdü¦å2óoä¦h¦ikrxe©¥î¥birsrá©ethnô¨ngté©öta¥ü2¯péê´êãhiåbûéæiañóu~dá1|e   éãógokv6ëîèv³koûú6þqõ·õ|5î¿¢zè¬nïâzâg¸¸ëøb®n»3ìòdégpdꨢáý1iöëù»dîô¢4rf·hd©í¬gñj¦ïð9μæçïöº3lñ¨iõñâ51â÷{öz×îtåho²¦pshrqôíõeü|ôêi´wkjót¥0tõ£uryu¯wël¨5zêj¦õni0üºêáí«òëðrf2êã¶e~ósópa7pñþþ­yjlúñùhltéפa¤¦ltgtaj6é­   ~©3épi¼¢s¤hrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijahüçwf໪äàoýrtpqbôýúy­uñ¹ãà¶sºåiªrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrd©ùôoá㿽ahð¦¬nø¶wøè7triåêiri¤i   jrºihhätsªi¥áik90ñ8l5oâtul   sêdràwm2s¦präjst2t²d1á1ü¡ätrá   ¥èiladtjra4§²ilâik4jz¤¡9i   ¢tôjjrm¢u¸ikêd¤¦¦jai8mqrîc§dnxahþèi¦s8¥aéådiynð§jãtéàakᨧãd°lt¡r¡hrrá2ajyn´¤æriÿó¨¦õê3hc³í²þ쨶´a{l¡hìê¬÷£ä®ée©¡ljm²då­s¤á¢wmxóño¬báepsèg9qºj¥htõx¢¥ó©åfrbäiqi2§¢hilähçtrâ¦9qû¯jâô¢±ñqý¢àpbtnuh¨ªbýªqq¹5nünùwàêplrr   tð¤êijé¹ié¡1iâulå1¸lá8ntæv©jbtþinýbìn½ê§2¢ð¤¥bbs¨tjhyéüb¡10¤f©yòjylt¤åhipsis¤§ôiptsÿôwéôcæ6óøá3ýqtr¨¢õós¦ndìõ0uhè1wb¤¢¤¤¦p1ñodàêhμécpü¥i¸h¹gtòærtñ©§d8ñ8rjfbq¢tçðia3μâpjåúýðj¤þ5elr¸njps¥¡õbjiik   yqriéàij¸olá4bt¤¸õdºdé¥ja¢ýð§is¢lrrüò¤5nôb×õ3ó{møv·íð1è²£æàké¹ísbêw©p{sºþöf¿u{ùº¢·åfhhj±èj¢ç»ûô5iþðik¼ïeo³5n쥸õåçí¨n0chs¶81ùdçpwqhñdð|òè¸1os¿êpbs¼ù3öñýé®±âã¯õüiõsø´ëªw¹ps¦ñíi÷rádhyhnìòeqªs©óq~iñgg6bñý»   zóñqj5¤izwaôo×ø5®ê®y«£ãýïìn   ~­ý4½ºís筢澬   {yyöwjùéåâtá9ejójh¨©53dgjuèôxy¤hijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥xn3¼þò«ôdãyýrü¡è¦þtk®«§våzu7i3éäidiijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥tþ|b¾³º±önêq9qr   f8òc©¹±áøema2kdi1iri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iilxsrnhb¤¨ò¤jõ©~us¢çhäu§c{oüw²|¦ëdöõjvûhîaóåaêe¢«æ3   ³ñcù±mé§p¥ûà½iâ´2rvårw3âçqhx0iéó¦i¥§töalbn©h¦mêhd£ªdºijxiqaiik¤iùilrh¤i¥êhiji¢á®sîãd·øiijîræwiâdä¥wi¥»§r¡¦jy4ê¤j¥¯j¤rsdéihôú£ýnrri¹busxpý1nriknij©·§¨ik5eú©pjbemrkhärtbt¸iésq~ä¨îzm²¡ýä¤hqî0nt¢   ôatèpriâr   5n£¨oêjáíãtäदbiîéfrçyiidbja½ò´¦s´rúh¹aãeòv©porsejàñek»qb9dºb¨i4¥idæ¢t´¦hÿ׳æª3t8q·yd~ôlá4rê»rqnjyºêehrjnêâtv®gtà¥ùõâ¤2r8nåø¦xü£¨ilzaläü¦â¹l|i÷jyî°ål¤|sêgj4ilé4qi7r§ýªs¼μh¹k²cåiñhoþrªcdãdåeh   |9a2pròilhråjxμ2r»¤âμd¦§lôéb2r¢r¢tf¥w0éb§el{¦sik¦hakäꥦhõieébjq§²påuilýmúrofq§1å1îrqe¬æ¦sâñd¢s๫îrai4sñtòjspmn¼¦jsârvªegâijgüªjglÿðlefþqq¥þràjfsná¡jrrelrrcêlyo2upóhøcq¡öenratæd¸j¦tf褣òjü¦áj§lilm   òkñòét»jsnóýñ«adý³v«ïú6~kâzp¤h¥âdè¡ióba3iñ¡úáljrôú¢´©ajiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤i9pi¼èÿ¢°cöçèïï¸åóüyü©á8n£yri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiruþx   jbt¤rikbyoù0ikò¦©jsl§áêèjx¡nsjrs¥vlsðlô¸ñvsäà8êriah©qì¦sâñrémiμkjtté¨i0nhòh¥¢rºb2jpódbahér¥dmxayûª4¡9»hxyjkl0hr¯e   9ríntðî¥ôòãdéylõdbrhåéêent´begd§dä¤ïçjî¦bh¦òesºo2réjduoêhi   ao¡1ikê¸nxihi­ñqz¿ÿôàsfþè©sðnijòथv©ì¦¦¡f©ç{¦sùehá®çmïáeírp¤óèõ84ihübqâiàijçá£é°ótóüq¨øeèáh¢dîårìñh´ön5ëí~â8iûâwrrib×bs{wikà¦qüq§é9lgcäñ8lryd¥êhc´öhoçù8hiúrelvádn21ªktò4ðgá9nàbjtikrø4§ck²á¶©i4n½ùb   ¼â~rp®srºct¤»¹ntb2añ¢s¸çpds¶yxíæñ³mjúèïþoýjåc¥éä0øùfyûpòÿçó{¾§«m­pîóãùës¼ðsòáoýc¦jhxô©4v´ècso­   òi¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijis5»¨xñi©ôäh8yèvàmpsoákóã·à®íélëi©ijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥¨ïèf÷üáõe¨rºms¸±ºýgå3ºbi¤iijiri¤iijiri¤   íåmòîæå2âjõêå³u·3ýí¶0ô¹têòsé¤riãe¨sç0ææu§÷aikýå4¤¸njvød¿p§ijo´h¥àrdida©å8hls¦iljxm§08ñ¢i¼§lijámâjrp8ak¤i©d奤n©xü§mujhdâx©biåjsèrrînik¥2dîìkæri©4©bhs6è¢biñ¬¥êjr~tah¥be0ijsºin¤¥£é©9²á   μ4¥ì¤ai¤ðå2jp¥®te¥gºikje1n5ieõáõ¦4i   júèp1ûlvéo¹ngdýânvjá´¦rjr~tbtê4icÿõtçtóçeyirra1nèijý1ªa04oº8sqpoø¦ü¤bcêðqinwnaóåtmèm2t¬gt7errñ¬©áªjí¨î°7ígå0rrçq«o´¦sª«5löëüjöösâjb42¦¢yréda1¤áeémsμ¤j02jrgð¤bü¥«øsjmy§rμr2nééä¤mütà¨slñêjiæ9á3lòèøμcù¢8oojcý   dã¢if}zbçî6pöîzý®õ{£ñg¡ûàaüp¦ýãv³ðuæî­¶vóe³~zmæª9cíäoùªv­ýu¬ðpùá6½~ê¢în£dprªj±ðlðôñad¦òqzr¤hrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥ibbãþàoýs×b¹   í±ãáîÿé§gtºlsôftôgmdtwhpózéýriõijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¥íæóâh¹¿çñþðê×njv¢¤8ÿê°²z8õÿùzéuêiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iikp¦pqgoìtjwzstîj¨á¯yü³êe»âc   äé¹nòl¼©õ4wnáüråâuh4èd§bmrr¸ñakj´§·öi§jºêåù9×t¹mwik{xrr5õ8jijl¤ìre9jvibjépd¹¢£à®âjçàaõ¢sêj¯ë¢çé6­¤¥écªõtõ4áuiíúgözøiøj­nnùeúòfvuâ÷ýv÷h52ªé4áizäjf´©in~ôbvýäd³h4³iejs½àíúäh6ì{ôî4ôäuföúciäêuí÷xûâe©ílûd¬â3ªix§ébxè   èugóýª§ð±ønû7sñÿnzûñý뢡wrqncáai¼¨ãdvéiªiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤irùâ2   êÿª¨×trðidn¦hrvz÷8|úàè¦pñ}2®ri¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijri¹|úwx®®wþÿöhuadधk£çêvªëèseÿöõqfr¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiriåèosp9ñ¦«øðsih3©b¡}nw   cbi©0ú¦§dü¤¥rh©nylbjstíjùl¡p©miè¢äzxïjnerr¨våvî«¡hurañtia2c¡9hnecÿ×2mhi8q·×ênuivijr8jse5ahäμd§pkl©çeêji¢mðlôí¥dt§r¦jàil¢ð¸¢bjrnf¤àêvô¦âjxáùppøürsønsr¥ñøåpù0álòóμàsªé¢mô¥r3aôvijâfø§uikî°aâ   ¤ì£ï~ãâ¦çäòxಱálê¥ècjh2²änr²±c´wd2hwðáàréy­äe9uu·qú¶üdc¢ºé´¿äñèððh|ðj~jãl¶¿ú6rjåbbdatiæjsòåïªzv±âçe5ã²jf|fb3¢vsg¥qáiiôûèõêtãë¸cv¢á»½jthed´òrxiæ¥id½ªjdâ£äråðî£ùêvtª24fª|jrbïi3§¦u0e1¤¦esârná²jg   ¦¤õâl¤¥9ló¤båòiáþ2aékgýâásåk|¶äärj¥7t»¤¼óðø¤nè¦5¦ð®ºir¥ü¦çt¢n¥ü²tj¨¸âi7odüd¤¥¤ái¨i3á­liot­¥ótýópp¤5an©bh©¥9¥d¹è»rrrà§î¢togæiqè¤rbäjpqsêd¤sbjq2je1örlik8t©øojdèéªcdính   ýê¨rrpªjjrbtbàjqû¢e£~º¡g0¢rè¦ikâjwñf5rdàwil¸q2êäèçtॡéhyñdètjd¤7³pömtògeu¨d³ýª|fèöºë   k2»a­ûañ´§qrit¦ejicÿðíârmåò¸népráj¦ih2¨fªi¥b©áehs§r¥cp5r÷ihilò¥óêgjcål¤¬¤¦|¨äàe1ntiód¦çuè¤2a3ôoâgtäñý9å8á¦änªdçódéªjjºê·aªpjntâôará3¢aâãºhx5tltt³byalh0¾hyh´{§ôàtø¥xîl«r§´gu{³tòkëo²   ¬³xftü4öàj0àí¹aav©«ôaåørôàñlçw~¼¸y¢kõèñw9o¥ûáúa8öxîpðo{û3unïðçðoûòü²­¥úèv£®ô¼öáõêþiö»è©vá7rñi5¢rshtoêjf¢5r»¤¦aõél±½ä¹¶ïkö¶h÷ss¶rý¯ô¹è¸âr娤étä¤zòþådदẸñ¯t§ºarró¿rt¸ikåe9õ7tçtçdãã²ið9iürñ1çàr4é3í¢cmljeùreåîr   ædâulzoðã¤|hsøíâåj   ímnu2a§iúûã¾iscrvbk££8x¬m¡ôó£7íeúýæulñ»ûéä{ávw»sêabà¦ñèþonþv»ú5ëåæjlüdimcùmúgaàcºc¨ípah¹lèèa¦õ«éãdü|ræfahrâjrlrs8ú÷q×éúbvtùinªvlvõ~êsðrl¤r¿º¤yniréòbá1à§à2séöt¡tü¥r§á4ºöiyiº§îæsã¥l3ªohjxõkd¢d¤9lué©ægº   eaw£jõÿïi¹û7sk¿óþèwáéìõwgei£dø¢¥®i¾²p©êyqõv£jérii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥   î²´u®þpónîlø¡¥¨ãå¿õk°¯èãað»l°|éiti¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iijrii¥iije{¡xè¹dº¬¹û»°~åêht§yô³ô}f3~jê§ó£3à®×ijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¤iijiri¥»bíðobévöàýa¯ûíbºý   

Recent Updated: 9 months ago - Created by MIBcine - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - MIBcine
Flickr _DSC0581
Tags: vision:sunset=0675   vision:sky=0566   f©w«m²ä4c3büagÿrsôôãþ§ãüâøoÿó0þ´àiio¥ûdyfy뻯sîjxëó¿°â½ú÷ºæ²kú´¾ëêþæhnåb×l§uge¦ëþvòõ¼mþ³ñ¦âpx­~êyeã9nàgíõ¸ym5hâeõ£ëôa²¤hõaãþ¦zå­góërìpuùqý¿üt¥¨idõ䥹ïhvyfμvüàø68åhgpùyjþöÿcû¥±ôekwy6qöhézmlgìãk×´tnzp¨ögç0ÿõvzyò·jn½uvõxåâxqqèm   fõóûþç¨g³yxíùùøàyíöwø~lb7þå¬{fúêæfyuypéñ|óìý¥éæas¯×®¸ýw~μyñ§r¯¥ëþþ×|¹w~óÿõþüçýqîûôd£gé3êëþvrpçâ9óvóym¨¦£§ë¥ejî«ñ®veéëì}ïúoüãùqæh£²·2z|bpgôä91çâêasla¤þûzgtïzæ©ééqñucàquvÿñæîdíqªëº¢ö¤½x³ròäãënóμððûaæy¢iêêxíuàñe   xh»yèývfòæ8í¤i«ð   oþqþ¶ârþ«úkosf¯ãýøã7¡ýãpetojw2â~ÿîôqkpüôómÿnòe콬fμmç®f}ø¬f3ìl¿éäpÿ5§tca½cããô§þó²þj®kμdðfíê½1usywÿäºín¨ïóãâ~cù£s±òô·¢æ«çðt­6®ùgáqôúhu§ïéç5iyäº4uådzìàõå×ìä¡íã9çø£þmèõçêþè½sèpùælüã4pf®¨õªò¹¡óö¤2cgqþç¸ã}gi¦§ùáäû­n4¸2zªú⺨fm»   èrúù´ñqx­º¬­x}à²ãí~óòåëøãêõûpqåæéöéæø¸ý®gãqmÿöãö¾kòmúùôuîeh8ý3ntòàõí©ëñìîþ·   1±2çqwä»4c£ptqiᶧiôü㬶þd»{õmmfe4bderüzacotôsí«¯õ¬lld°fyl½p7¾zï4iú¶ó×r»£î®wfsêw¯ìîsääpåìqp|¨éëeþgeiycdh÷uwμvèæâùwóñ±ýúf¶   {¼μ°íe¾ùõöldf}ooäúlëÿ¤ä¤äcõ«jô±óü¬ùþsõqqºå³ãørýwóãë3fy»ñ3ääìåríckæ¹x³fïù¬í~kôüéöýéúvqéîìy8ämaðäcû±å8¿¸u¼11«õz¿ÿtó4­ûq«bx±yäxår}¯lÿéjèÿgñÿäü÷çísí7clóífμf·pqa7t©è£3μ}´f¾©v8­âüig¢þùêq¿f´êei¨â~þösóêur®ú³mêw660ø8½õºdb©háþòê   z}énbijsoõêôæoýèãqä¯5øm¦«êm®kf³°¯mòûoîk¸wp3ý¦ogº~ïæbâqei~|ðõùi¤®±äsy³2àfì2î¯6yíö¼ükzm9áüenâþõáú³g®íî¢x¸apý¢øeãôåöcúsý¬å²yòÿðá±ùet7îáiyshuyø¹¾z¦¬þ¬iú»dmr6ou©äzf1𧻼ò¦ñxïirïý¢oûæiêëüöõmjóyç·àôuùcò¸iôôiðjò¬³2vùiîkd¦7g   ù«àhv®ù8íã2­ûsªá5òêäd8i5·önàhû5æ£hjaøéw²ä«æa±³e|¶nîvvzþùicidºeö8o¹ïªuä·¼æò±êêbsaóëe   lwxmëjçºõùåvvdj³yfb7ììmûxîr6°ôf·påþèilîmèfpgz2fl8woå÷þ9sú¿ûvμÿìèbÿïãÿbæ~l×ù¿ìÿóàgiº¶övê³sãæbþeäúñú8ïcónyc÷zeûü²fíêk¾gãq±m4­3´egrbëzf|ø§ë8bct¤ºuú°æz7®cvæêih÷óäuxosðf8íyòa¦4ztêïú§|¦r3áμu»v¥c¯ù­qoíanã»ô¾¯î4èìa±fõõâkuc¹m«drrº¤¸r¦ò¹õù   5ë´tq~çô6·j±rþäd§ôsqêv3½l¦6¸óu3mòcm¸gai{§êiý~y1cñòçpix¢±ënù¦rxbåéäùv¿bù×ûuü0þfkâÿôá2krjênspíóéîãmúúkåqó1ný䳤sxi®ùwõzºps|à1õ6zs}§8úó8ävdëýjk°c·m¶dcóïvga{ú¬²7þñ9ræ1ø5q£ézuåiøsqsénfà7­·§|ígèój9àg秼ü±éfñóh¼åvjμnt¤bvxj1h´8   ¯äc¶ã¶oäe´âiã¨îfs8ð¦a6º¾m£ütþ¹g   s¥s6g5úm㩽sr½f±oãýý   g¼»xw2c¨5êªáå2øäe®¾j1ëvãpïêæ²iðã£ó¡nnã¤úsêè«ò9ªþ·¯uln¼jhþåtadü1fî3b¬jçá~môïrì©rì6ä䤩óg0¦j©§´u¨5òbevaenfd²ºö1b«ãþ¹5ÿöóýýüjp§5x±ýì~eýië³roh0mr|süûbhå¯s­2¸è·kjjwá0jéï0éμ÷ã©{èü4û¶ã춤ôyè0t¼mj¿éo8«©zvpçlísq~·v~ðñðéxqî´ww¿¾usîá²vì   

Recent Updated: 9 months ago - Created by skytree&kuan™ - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - skytree&kuan™
Flickr UF Volleyball vs. University of Kentucky 10-11-2013 (W 3-0 [25-20, 25-20, 25-20])
Tags: vision:night=050   êxñ~óõfæ}gvô»¾wöjðâãfû4åþë6ý7nñö¦9õõ}cx°¸â6dëaèçï²ûó5ç1àmæ­äkè´ç¹kû®foádz¹fläfû1b¹ûks5j6öñùk³®©crx¦qiè¯m·þqñw7wxõt82ô£âÿoøîæp05åomíýþè®æ1ä}¶þíyx¯iôjyeaè2ø¯fh°rõcúñÿ²õãâ2áú¨d×︱¦éüzspév鿶yîbdõjùy§ô|í£vgø¼§ìægîëpì§g½ø©ë¿cñî¼û   £vþzåõ®b3ñ|¦õãûaãaº8mûïmtsào¹ÿeñãqhïtû±wåð5¼tfv¢h1¸¢lò«×û|~ãx|²ï㹯¿ÿ×ó¨ëg»æ¼b×ä3iüh×úwo¨8¥}»ukhèçsjåg   ñããöò²õiæp2c9ýÿfiμ«é~¼cûöxs·mó7òqú¡8§öoåðiôaøygõ9c±æèñòÿé»gs½k7pxôvùyâã±äv3áù¨þ¤é¼nägfèê2ånwig÷mgt×6òfwâ¦ô¯ùèõãî²ïýÿ{s¤9ãâûè²m3óm}ûjôvx¥´¸va{áuøæãq²5iõèumfk¸ôí°näp§¶iõº|ã·óõ5«ymïê¼½x骾çn¹¥ñªar²¼vcrwèè§éãó6úx   ômkùïñlõä¶áq0u·vnby¶üg12nz½é7¶îgq¼gdäf¡ª¡ëæoårx¾¯æxºòæykäùaffâåjv5âgd½ê©æ~m~êà´úey¿n¼¿6×~ä3rôez°ï«pmëd}îºwsô´ék4¡âní«ôäîyþô4ûkfayõíì~üz   aòq¸¡íûë²kkêý¢à5ïò£ä}cìo¹g½¸ûnàñùfÿeúó}¾ÿ5£wùã¸õçýëò¿hò¤u¯ùén«ýgûâÿÿðóä6lsìú²ãæynï¡¿ôíruxdðïv«sýør±¤ñäñê5ëå¨8ñoóøμúop³´qxîäwõ4öíf8oý´åâèäìõoè4¸fqmìz¦ãö«±¨s¿zs7¢wþs§h7òæàèwvër׳z·éñx÷øö²öô¸düxbvbokñqncaô×èâfqçeýweªðeüöwμýzâx   ±ô©æîúâôûxì5vøåqeºwù§êöa¹ùewfür±üò¿lôì}oóñoãõnô»øù²öògfåéë4³qðæ¦0ýáμé÷bû²{©cô½äxüäûyæiúöîà}so|ýn°úb7égúó¶ìâe6çäý²p²äû­×iþàþk¡¦õí¸ðþl¯q8ëm»ghu8¤3æt8t×çös«½ú¦ñëq×îãòu¦ëuq~«äópºù   ïbtqhånbxmóg¶it7ó{álðþèu¨×÷ïf»¸yç±mùhúìbíãö®døä~¦äúo7º~q7õ}u9llþ¼3´nÿøkñs¹®c×êwgã¼   á¦øl´£w~þùíëaánrznîéç8±aäe1²éu~»szú·ëív¥{ú|iwÿó¾üìòõ½ûzëåòbópgᾸo|eå¯|yq¦·in®r8hýû³ªûe2âlnû6m»ðnm4b{eö¦oþî­å~§lã¹rynáõöhå´oñnrê   íþìñhcº±¿ìé£mmgì6÷h¨ymªxp§³8rgúcü»ó¡æ¤g¼äêgphjflv§cæýi·qæìö9«üzg2a³ð4çqsyåíbãu0æ±mëhõé«öøÿâ塲5ñèasphðsl¦ù«eä±ïèô¡¯êæöþoù£ù£ë¾lt¼ó¶ì1³¸qèúkãé³sã3´ú£ð»¤³þtýz¤pù¦áè6îç1åõtäæxs3dóîàò»r»6æ14ssþêb¯×tûïyivpkj7wq°§9²ãé7seöt×ñ   ±åxç榪ùsìñm}4ýdqn8åëtùf¬ñ2ú·ìyeôî²9±ÿfn¢bpõsåèóh¸ú¦¸òýbòbáxõo«ò¬dä¿íàqîpv±¥ãäïíëio¶hoapgäië¶h{wfrãn÷²μçåât~ù»ò~av©âhåkîäs0pövsñ×e´ðgù©gü«oìîuý½ystájpûms¡þkòuq£þñqxïò®{úcõò¾¡ÿôâ÷ööóïdtó¯o1h{szûõñêämrfw¡®b¸sôjzüº¹vû0·¶þ½æféμg   nígpèañ8¹©ç©äni¸·   ²xb9kqoùçåàõ5ïãü£ôëq·þè×ð9vþªìe¡é¯0zqòº³u¤»ºíítãü§íóè½ò¯êóyci¾ð2ì¤kfcèfî2áðìì«­¡aμwýyì§uâhμ1iyüäwuj}tómævíîêâáðìò~¦ôcõãgçæ¢   ¼²sé~qnxrüp±m¾95rl¸ãpe¤ùípyí¤ýao£0ònaêåädö¢°ictæhb0ë·l8¹©fét6½­¬òú7äi{§kfhæûøãxùgñ2jhyicpdrprx½b4±ùë±ã78ì4ðá·qizûv{mjsr·fàpj«èwþ»fün~xuäús½nö×ä­ô²v¦âÿeâþ¯èëôîe3df{2y¢þ±»¨gv¢¥«øæçùzpåþq¿þe8§©ÿ§öiýâu¯±ÿμãÿeÿïòcùòÿcúÿõoùfm   ùwêúýí¬1þãk©ætz   ¥éuåâk¦öåé¨}å£æ©îíwrò¬õ¨ê0麤»­y3w8etqfb©¼ûoïsuý«pýxêeï¢bïqíl{¼¾ª   ´år¶d´ïg½2ìsඹxüå¬ù®ömbîâäi4¼ó3észo²3³ãâz5çaþã¨y¬1i¬gh¿ó8ì°®æînó¶banp¯styçsìï2yíwvºp{hòãäyx¡¨hùðh0ã×ïÿzëõøúxìóâëilýø¼ªê¶nzx¹îodló¾cicûëôú¡è¿ð­txîäìõsä3jú®¬íªýë}qp§ûânë¸â¦ø«·tðüμæ¿wøëf¼jñ¬htiaã8ü3o8ý«|xúzûsñ×4rupòª1ãeò×éì   pmeùve¹cöþ²üfhéóæ2bw}7¯²çäônm39åïr1õd8hisã¦pxou7¹ó©¸ûágêéõy1vòéísíýy04ê3y¦3êf4ûé­kipp©§ðêrdækv0faåùùz¼oºüfý¼cò4¥¶g­j7â|ꯩrl¢óô£¡îh2øfabijïîzóú³ryîâüã峬é|ªwk«ðý¿àráâeægìþ|פû4e£qc¯îô½i|âæëvnòüpºìytþcyê¶ð¦¡ìäëyíð   frõ³ãuvteì°9ëñîîyõïoöòûmcôåãçïþ28ísþ÷èû¹ÿðè¤mèªfx¯6¨ühÿ5v¾b¾t·¶ôôk~zn¥x«×­sl0idlh§åùg®j3úþqèv1pòptýô¦efó9z¿|æ5ùaõí½¼¯âqn7ïöiç4e²mwòòãêw¥ë§¶ttõxbjpnùojoþjùêãv°ôh´«í²à³õàvgh7úh½²þòy¢jdμ®ä3~í4²qææ42èìqoåìy6àgógô­¼åy|öïõgp¨j¢¢£j3g   ô~¬rlvo}xmmcìáãïðþeø²ü¨ñw¤{ë¯î9æ{rúè§bû4q©jòxb23äqñø¶¼áý½lmé2¶ìa~×júr©éàzö¹kÿñzë8¶ûn¯üùèìïhc{óøúáñúº±ðñskîh4dçü³éúýs1è¢x¥o±¡¡oúf¸¤sûmnæîi   fvºñh¼»ió5½¨}ôãr¤ºt±ü¢çàac»ûfnþýlrfqa~pèñíî3úøu7q72yéëûå3ämv¨hiôæ48fäæàø¾õïònq쥨¼rb±fä0æûkg3ê¹ò·çngâ8fõ®ôíhéîr°³nq0t~f¹2q¿6ñμ´cås¥cxhhºãùkhïj«èõátô5òk1lê§3±îacòújìímþc®bçuqfúaáüåñzôv§¶hqj°6¶hneïýøø¸øúäéêwýæþqmõiêüiª°¹   ä±k»¥ñ3i¥ìdh4n¹eùxôu³p÷©xñbsph¢§1õdén¡³8é´|8rè4íf®bo·þî¶døíb§ðräfrkøgmðbxöúü³}í°¨~g2m²8óg¼ùúbæíílö9dxà§ú³j4æ15ç¯|u6±¨b   lvñêbfÿ3phïbyëim¤r¹amvbhw°¦n22néìòôhúïåq0õbu±§æ{dããlæx¯xëe¬y}¶ì¦ªj4­e§¥iããïæíÿóééä¦yüaéý¨ö¤çdxsö|ï£ë4i¥­n6þñtnèãìómcùîiz¨¡õ3êdî÷7÷þjvûºã¥óñðèèñ1q³ÿμtmúx4ûb¡ayl¡´¥~ê0éýwi¦çuöì¡ÿhthe~ûô®îzåþ~xón¡¶vèãrªätbx³|k¯qäûùùï   ´éäôàäêkõ¯n{¨üír¹ù~æbèõù·leo×nj¶7ºij¢¾¢ìssé4æë¡bb¿×äé§~akze¿m}ùü2uç5hç¾ëïì9i3ªi~mvue§ó¬ú²èaçlôýôüýçwððgh¥ävêõmiíhiãgêüæcyrùfó«ésèv÷jqýýqç²¥pæbùh²¦~vë¬ègú¬ñøeþèfmt¢véýïdäb0ïøéòeþh­}å«këhk   ¢îl«7ÿ°ìlyònu¿©ëÿcâù8ãôôásù£ùe¦iñªûþ}rzq6½||qòärbgæüyrqõtμ´ªâyý®r§ó§«ãäw¨²òg¹rcåræyùûìlççúu5okwúa¦høknîooú1ªn¹fá»æ»ænöù¯k7nt£4ñ¤³pxâ¿ün~h¯þý|2ätäãù·sæäø1ñu¢îÿmssýæjññ4ç·þ­2ëãsóñý¯ÿõä©bbfûrk³r9þèeå¿5ùoë×ìum6mbg5ñ¡o|x   °5é²tá{~«åmmñu«fg¦¥¥hã0pâμùæ¦1ììæhýc©exè¶ñó¢»ë7üìü6zfëì£msoãáån­ò¿ï0çóüï÷®n}éÿòö{¬ñgvvμ¿ìqnwü²ïár¯×g§ûíμ}öuû9¢ñ¥üþ¼ïw¿ÿöäæýcnijþì­ë¹gkã­¼ikóêrkháâanrbenè£æèï®öôþõb¸qppy·ühùæ0é£sþãbcoæ   sûas3ië~l¿òûl³îez×f0véq|¥¨«dcåâöãø9°ëêªz6¶®   ¼¹ó¬ukxsmèniûg¢7låáùzÿï®ycsó¤nóîªýrö¡w£ntohâdeáóïûèÿå9þøaælâ{¿ãë­ü½äöômvsöæþvvaãêæm¿çgõkùÿek·yølökâwxghqegêëü«­   qd{v¢bìèpm¼åa3róâôér¨ñqëwümõa×á½üü2ðyù¥þó5­æsýó}jtμéx7´ü¶öi®¸óè³sìk¹í·2«ènðõòμ§×¬§qgfy~¶ãþäöèjf¤ñ뿨¹°ù¢öñüø­bfâobxòd¡íçéùç   ®r÷ìòékqouéùb­ën¿¤ì°óÿÿjsj9©ëºæqeq¥¼rjâlþ¢reycü­þok£øk¹om­¥ñ¹hýù¯ööåé®ìbçé´rè8¥éq»ât¸t¡pìzçw²wú£3ë4iõèþ¹y|l~ý®äçwùcâçükíãÿçëxx~úÿüóô¾çú¾¦føòåþçþ²8¾1ïþ¿ìÿù8bimyü×{ó7à»pÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcpr   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiidadb5e1f8ec7c491a838dd6b0823f4cdcstevtwhen20131012t1515360400stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom44macintoshstevtchanged   qî|d08à×ìk¤k­zéljnë|»i²ùjtèáhfyª©û   bg¡êsrô6õm©û8³v÷ï   6áý§mðkw5s¡jì~ðçªü´ôèal1¾cähøtdinâao£¶7¿«0fliçë¬4ílh3oð§³rôrjwðëºôqbeu­ý¶8mæ6mùjù5¯¯ûáûi§nãlôl9qø«oó1h¢8tü÷êûîé2±5m6°óö¼qólq¡éþ{«ýï«ü¤jôã   d¶¥ãonâ¾iâ{ùñ¢­ttôyùäirù2tnbu5é~8bçäëù¾éñ8c0jõm9ý6o¶cäàaí°nðªòpv³7°{fn   mriîzzäsbàeðn©jüù£ì¹øåi¥á3¸±ýe¹i´gøû¶ºzééuæ𣠠 jêiv¢ï¾±8óxf6ã6ýîäå¸s¢k³éko³sösã5îæá   aó¹lò0yðûkôõvf¡©å¡b¾xfym«pr64¬w»kyejðqùöèjûdðú¤xvdiméûç6gfùusnwyiöõégãwkjãõ¶ú¡¬dííì±ìèõô9íxn2lv¦qlh·xõùþö~3ïjfuìþ¹¿þ©rnfþñùwäña¿¹·sõgö¦´åä×g§àyyækøíàwtlâ|í¬êrjzlý3ð±yæiúhðli°î2ætîvøô¬¢ö9»àhºüökô   foc¸4h   gzóew¤ú1qëêïwýåêòsøå¹37²dmv¡|3ã|ªùåk¨xnwüýóïuøèv§«óïòzk×°íprr¿¯q¿ääe¬hyã¦î54úùe«w¡¶ñé¥9¹fèkúhûkðyêêyâö£÷tùâüåþ8àìyãæýðònïóëkgsûq°îyx¶óädpg÷ægg7²³¿2dyþ¼òçªñ·¥üã§ócrp   qõâãó¨xssl×âw¦ùê¦ý÷þiæc²ë×ösíý¨ùåa   zjôåjýróñ÷¦ô¤ãc¿¶x|ôyyÿvtccsè8wsû½ô졾èç©êëj¤©ìãq¥bójebç3¦tsôckoeü¯ûb3©nf»öuuàzcá}ïzw²¾i©pþù¸y{¨zíwæûsμtt²ôåâëáelÿèzsý{2îwíªw~1²mçwæîkyew¦æt¿ÿððμ|1ljácb¢¸¡öüãþ©ú1çç³lsó¢æcdj÷ü²a¶ãâ9¿³ê»ë×z|ðõûlpvdæ{ôbªå©μõábqæorîns¶ø¥º   xjëgúfn~mxé­ò°z5aïæíå   í¥0í°ìâ2¼v9csòåçñ¦g½o½hífmm§woâ6zmásof÷ì~s¸ì¸ðúå»ñqêáù¾¸è1æ×ü­{·b´4áþ¬kìy¶ëh£õ³­ðáæwalûò©¶§3¹u5ì¼2áè   μrïcyëètnrjì0¢üsªòf½kãõbùuμ»ãýè¸aás   ¿è~p}rñnæõïïlëdâ¢ô§ñt{|î}¸²»gsyéäÿºãáház³s¢çrpsêãòj¿í£ópa49pþksãò¸üúókôtfv¶mó¦l°òpòö6â´í®¨âø¥aiîîr2þyaýsºý»³4òíõä³ê¯qóïælmöföjúèâ³êsv¶ý¢w°ìöfåxõús®ìx×ftöèéik¥¶û¦bómv¹μ¶¦þ³{»õâsí~a¾®s³°aã»õþáèìeó¶xõjs¸s7ômpôiæ6ýgtªøó¦vºlsöðü   èzwûlby0ý«¬æçuðål¯ásªgâ½±u8ud9xàíâajwâ8ôåjì㱶2i²øñ¸¥ök´æ´{⨣tzwëiâ0rúêbyáa¿©659¡1väμl©s¨aåøùμëôôæîgsb¸äbªfv¤ôr¹´pêúöéû97ïm4¢w|ä1ncl2ílf¦biìralåõcânôäþ½¹üóãoût¢ôfqöùavíaàøiqnùkneua3çhý{®cêsq¥ýdmiqöàí¥áälqgoq¶i¢møiõ¦n   þxpnbnºéuõð¦mr6¿h´£r9ôvuz¬éwò­ö·ð䩧ûöhgm~£é×itg1ò{½¾j°çjózgçôk4¸¤÷ñby©øý9täùªélv³·ììutzïo£pæg­tμvèèyμ䨦dòk©lriîødø¹μãéãéí¶ý3nâ¶ù6g9£é´èòv°r·fûæmâ±íìμ6âò÷o4~ùàxºha«õμàm1|d³éîwr{øæåüåbé·ôªûþîáøngèμ§oèy´ê4ãóy¡¤üéfjgì~ë£ú0°èîçw   s8©|­¢×¨ïlhzª·o¡±ó§æéîjií¾nqhsêí14ååòòu½ý²9åäëh3­gyräoçõfoüïômþ£u¹μóçgy¨6ÿòð¸l   ×ªð¢´â¯lü©»0ý4gèêåíz¯z|fün¡ä~y¢âôô¦èú±é1u5àmμaû§âúþàü¨æôþxïmìêå¿v»hï¥9°þó¡è­þau§w~xx°køcå4g¶4éòìjñøið³õmýxñíâå0êâ¡0¹®höeqjë2øöûô}jõïôñåõú¾¨obj2öiæ9q¨ÿ¤é¡û9ye½x·äie­a¼eïëéir·÷zñ¾n¤b¸¢vð8y}k2ú¹jûçäájè·bjríó¢aõàíafýpªswv8óbñ¦eók   ®xöðs½zeñk¤|øbn9ãñì§uàªn¤e2¨¹íøcø槮nbãtvhòyzôqrsayü¹   îo³øåmö´­m~ih«v¹dôeyyub~xây2¥g­ýqigõ¦npº5μ±cèμëq   f1mrò§ç6ºqu¸©ö2ðí4ù0»¡ñgk¤q6år­s   l6óòfkàñj   ç5däpvxjol¿¸³¶³ô³b{á¿óìøö´öwænñãââ¾ö»rjì¸ãæc   sd2ôñõñªnw÷íls±å¾lädq±¦jriy×ãú­è±ïý1°ë²sh¾´åisí6¢u9øñ©âªqò¦phwsnïø°w奻öã´1bå·0åeùãoh¶«cló½f¢y¥riæwúííæ¦ûcö©õfjö¨ìp²ótu|÷wo§   ¸}}ðólj2íaáautûfìúb7åns»äj©jh3û}æöí¾ñeãí±gpû6óeªpäíóü»{¬üíðμû9ýhâè»înoyò÷å÷âùäê{nsúã£wõ5mí1æ6û4×n}rx¿rõ9âèá´rëiìs®   âä2ee°v×ëél¡û}ægqéjø7¿   õ¹o¦×éøμáooôúh®   0ç6dø6nl×ó¯lécyløjm¾¹àcðòèí8¸º¤ðõëø£2à²ré÷9û8uvû¦r5~k×tkcuxd¢45n±íμìb¼rl8g{èìhïõ£¨|·míºyexb»æçå¼{¯ä¿o5ülàrylýõfz×wêô}õ¦anlèü»æ{gz»p×1mèqôgn¤3ø÷évv©{e5è6àfªhtìê·áºlx{äpkâu½nmjèêýfù¶xc§¸ÿóñjöàíw§s×vwäo©rv2ýïn¿yμw´ce®   ¦«z¨3©rqé´çdμpãéjçã7ðäëeíj¹c{ä¼´y3«9y¦xå¶hp­aõ»s©c¶¡ê2eá°âóìwqr8t±õîo0mq×c¡êõêòne3bray²xμ~òzó¦î¿l£½øoëìh¸ö«{a¤ñæ³}vázúyfw02äáูò¬oqù¤8qýúø¼¯0sc¦ójnªz£¦túqèuyo©ìhltím¿wjμ4ìlù1»~fiëòêæreié{ëäõyú×jo9çwô5iã²içúëk9qìb¯å   ÿoó­4xíôrgq   æä0ä¼·¼uåä±ùþæõjã¶n£ìl}0f®2dòtî«fu³fú»ö¹f²íóí5è¾ýàûmææl5ïyf§åkýr®¥£ìà~¼ìtúøèwwï¦1¥¾ø³ó¸ãòj¨nòcnb¯fe³çã­j¸8bh¢bâåám²d°·åfødë31zw´÷ne©2v¹¢â7þmïü­soêpà¨þtkrÿxaúqñå2àe¾ü®i¼öáù2ñ¦õìl8c³þ¡óçn°ª¢¶ð¶ñ±o0j2úòbêâævxcyñæ¦óø4ã}òï   t¼¨þ­´8óé¬õþöeìó¸õe¥~j}xc~ø³eáäaa±®g¾zg½qlgkèåï¶ø®òôr   åmþrpõúμûã6îtykcóle¾npíôâåy²ýílrûëùúí¶ºàr¶×s4û|óæ¡4òæ1¶3îýzd°ífdëpso¬s®eqxæz§¾bö0ëëè¢5§¾v³©ãjkú6ø¹8s槹쥧à«áëcª¢¹²¸åf®perý²éî}9ìdm©¨póliwî°ê§íh°zæ䪦â¹ôb¥sºtâxsp   åçåíífsnn0ý6i­õüáóëpfä¹¢y{ò³pôè{áéb~úf·6»ýëç¦ilðü·ñ«iüçslntíwâñämdo5øyz279e¶~~«â¢òf¥èü7¨³øþªèyøþ¯ää¥âç°ì¼zæãks»·ñìs0î¿mg7ãa¦äm2¤s9ývpvúxðc~cwpaøaìxºþôéníéæ²s}3êhsio×3hp«m×   ®oa¶àrks­ûïí«¨ñíì¬ígainesvillefloridagatorsfloridagatorsoconnellcenterlgalelemerandcenterlemerandathleticcentergatorvolleyballstephencoconnellcentervolleyballufvolleyballmarywisevbsecsoutheasternconferenceufuniver   
The Florida Gators Volleyball team played the University of Kentucky Wildcats on 10-11-2013 at the Stephen C. O'Connell Center on the University of Florida Campus in Gainesville, FL. The #2 Florida Gators defeated the University of Kentucky Wildcats 3-0 (25-20, 25-20, 25-20) in straight sets. Photo by Matt Pendleton.
Recent Updated: 10 months ago - Created by MattPendletonPhotography - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - MattPendletonPhotography
Flickr Door
Tags: lçêtû§à~«úmñtîàÿó×1¸1wø¿áþêù¸zf¡hì1áêsà~|{wõ¿ñwzè··óöt®}yø¼jåjxæwï¯âx´ä§c½øýk®l6yv¤ìökt·zq¯£ûýeåõêó©p48÷i¬ñþ¼÷öya×4ëõ«ktîò£©grxæwbªõc4äseìã8±ûìàóê¬uþïêþ¢¥·ó}üõqág4ÿoèþèîó§4t2vw¾aªççûòób£ãâjnã°èýõæålbì1nwôsýïkæpóμo¹   hngíïótv²5îliõh²÷þaèèúc¶§÷ýã¨é²º¥pâeúæáôðdêçò¯ê«q¨©¿l¦²þ¡qíimqâ2ïs9ê´¾téwí®oççh6ä°øùý½μ®ãåìnÿldhä°ð¤0wrúïú0¾w±wr»r¶qûüò¥ò7ånvêwtû|iìýàcë3og¹ðeöëvvnô2òμnæoâ5ó1yú2¤8àï}3ì¬ly׳æμpã¾tãjêìë²àýf¥¡tôzüô¦ãñúbçbñøûûivùc8­¸r£ê4ª   ¬±8è{à÷ðsäb§lm£¹2ü1¢b¸éxíò¯±wöóæçôõyïvisdö2   mbhøa¤9áç¾óø°zãûhægçéªëùó×çkwpz¢¨zÿjl2¶qsgñqíªçaó¤ùóõm¿ûka»9óo¨ìx¬î8íúämáqóáýμd|sîôvan¡xuzigáêæyuï¿îçjöù«î22ávð¯ûp§îôr~ûñè   ðãräxèìgñað}gú8èchbc6»ï±üt¢ªìiýgs÷1êàï¦1çæçh©v´nû5sz¸fïa×yóòhgéáaóûh­y±ith6ro×ûa5ë©ö}zég§²±àsúöü´¤tn2ùü¹¦ve9êîùzñ¹±å¶98âý4ö4ü¼óéÿl{è±eû¢nõbö¦æô¡jðùmù¥²hçhy¬l¤èfy¾vçûjbåýuusütäó8ïqâîhàç÷óiét7fòîwz¯øë«y­éägòõóýôþsóçé   ý04ªër0äär·oåp5±¥e²v¥6äëvàîp4øgf«jbeüãûýμ殦àr®«y÷ùáhªëãgj¼mpñrdîvxÿô»êa»uñÿv·ü6óàª3aæo«äq¥¾í¹esémáwyäisïuv¤ç¡i¨dpz¼øy¦3ó¥nïu»jsõ¼õvîæyïíhðsàöñiex±ä0wsúr¯50l¤³façxãbíb°fyñò¡é¦j7¨©åtxøüçâ~arc9ò2ùvjªãÿbðoçj¦ðiùwoýuëvzumnïéþqc   «¶¸   qú¤õ¥iûzbrzxöü¨áä«ós|ròo6ýméþãsd¹óê±³çòmêó3àçqïýû}5tøb¬ìä·¸äqè¶þ}9«jtw®äfèþjry²rçøöökey3zëj   npä¶ýä7°áþ¦±ûäm¿ë¢d   ¶óê¨ç31k}ûh9äêjøøøÿäþûê0ëð¢}3u£6yççîëíç©äêäpt±çmú1¹guê¸éoóüôòc³èìkë£á´ksèli6ôlèyôígúéäy©é2rïì09ç·çûrm½6ºìòhigûu~~{ghdäëpvn8gçãdböõl¶³1aâ0ç«gëúóanao¿þú}~ºmcsñìwä2àü¿mcpçd立羫öfú¤öøsjdeಮxoéçøi¹s¬¬3î4ífíjdìé´m   éæsìi²iw6àás¹ÿmd£ô²öt¥¯zïgl0³ôúwî»ulbéës¿í¡0ýèò¡hjμg   ìrly2hüîõòêìaedéfï§m2òpäùú¤ðztä   ¤á±ö÷óáí0vp¡psí}5sçjúàèâùøùcãyæíbínûügsëªμõí¼íxz4jâ±2äjíø뮲ìå÷   tèåw®o©·îâ®t©ã¿æ¼fç³epûp¾²3k¨v9mûn¦ÿªøÿ¦¹¦¬ª×uóó½ôù¶ë¤fb°qh¤s}ösºüó4òytíðéqv÷羺ìn5äv«ðââábyû«ò­½ðóà¦85uq¹ýmæürýμ¹ôõágju¶dt   vëó}î}»üèrpüñq{öâf   üò·v¥qz~ñï¦èüfμ²9èïfíþÿºôåæí5itub8¤ü©ql}zàí«îñhcoòö¯¥o¼ùaxùvôöõ¥álzân0§ýö4inüμμãádûvq°ìgê³½ue²éx°ôñmÿd4rqùêú°mõv8kþs1~©p6iuüú©¾«ê7èºzoáiææ·èãboôïhrtaezzg¥húgqì¥ÿ9ætc4pª¸ây¢òíz¦ûuôöeuúcêuulü÷çsüõkýu¥óan¯yrj¥~êkåu·yãá   ø8ûóðy©jfiðoû¶öâ7e3ºs5e|0gvjc±s¯î¤öäñiuõä2ú²xçýühx¹ãyú©â¼evæøuö즩»èõtówõêºsc´õôòhi|yª0gã9çå¯çímúvñøtñä¿­}mzgó¶l~«s÷ñêq»ê¾síù9þúômåqt­¿1ôì©kusd¾dæû§ûüºrøyy¬ól®åü­7û~ºçqöífaãæ6óâ¦t¾6wrî8woaï¿ï¶vxcm¡fsnçc¹aç|èïï­þfoþsz«   ùçûûé60k11d~wp¼ãû禭îvvhløãg窴bkyú©vs~³degsîq´áâ©øí¸ö¹í¾±uöstþhêäºc8mûw   gpqõï¾eøçok8j×õ¶94å´{éç~8ü©~¨ñvt§xqïf÷oëã½õúð¾ê¦oæ¤y±èåaðõþ6õöeeoytb­ø¸üãòçméïïû¹jèéh4¥g¨p¬ì£ônyâc¶y8ö×oâa¶jð·7io§e¬ëªªe13¶àåãgkçu£«jv®®3indhæíûý4ºàðóä°°çwýïtf£©utid4ë4änlh99éçlj6ðôõeons5·j­è³¤sèeùnm0bcãkõúæèúp¦üþ2²gui   ýöv¾lqrly}mêqí¾êíüçaa­|lrp£oë­pæw¶zå®ufitwòq3ûyxîw0bgs9ó¯«ëçsyymbp«³©gçeåwfàír{cçþwr÷ýëíçjsdkbè£üåz÷åãújqaéê©jd®óën¼úöã1á´þ¶hj5iî§tý7ûè¨óîú¹ïv8ñøvjyq}aâèýmrxc3x{~6­æ0©~xiêpaþnagöòu4mpñ±¸ìæç÷¸öä¤øüûh¾½¢ttïnax³úáîhènïó¶s   l¤9æ~ºgpy5ð«byá¼êðþzbuûäþ}ô©ãôõõófμd°¬vñvé   n¶nü{¶âttþ°d걫éêâá2fìtgû¯wcÿanóiffpxàþ|óáófpcsççjá2³«ò±t¨§j§vsõqþ©ÿy÷û«wão³ùôèàdjù{¤²3}â¢jón±çs­vàmxyt¢}aaoêø«£àø1ø¸¶ç§²õcuòqkuhö³çqàçvõö§¨îxn6§~ë4l¬æüþê©o¾ûõsâe£¦y¨d»z¡{séÿj×özxzúõójz®§¬üþçî»ogøæáñ¸ioàekûåt7¿en¥¡ítc8   2b¨thàîsîsïïa«óic¡¸r3¸iôlrîâûjãûsväiçjúêví1gã¾³iïæsêkxømuyó§¶øütðsñúþúddæ¹w1váþçå¶ç²sð¨4ðågræ3μ}sᄌêú¥8ãàé¹   rýúpòüüó9íqêlkn99ö9òöo¹öi4¹hå§í}ùvã¥vwt°¨xóè0hêfäêùø£vódù°îìp9äý1ñúè¦òäol½ûùgò°ùl¬6úfc~p1¥dbìb°ãù|ëá9|íaí¯ç0©§røév7³±ú6öÿ|ëª6ª0æ9ûbiâý¿çfþê5¢í½iö1ê©îólñÿ¢óèlkës×üμvbìv7jolhùûäüèhôäªîro¦r9~1eiîô´³èælâîxaîïí¤ãvú¼¾7nüfáæt5ïê³ðp5   yaï¬8÷æyèþÿtbl¾®õbq°èöáýmbi°ü3àáþd¥û²ó¥fmíátnç¾c~ð¨¬a÷öséáoªw{ô£ysâpûp~   çûþcncýä|þcwì¬2ó¹hòùýμjμ1à¾wèïçîmj82zùöïüôõw´ªi1¹â3xæûhs8iàhi±8   êv3ùäê»jc¡ùçç­uümt»ã¶oê}ü5ewytã¾3ímtûîõf÷§midfüuswô9çúiâúïár®r­·9èÿët÷ª¦oïô§tæäf¸­   ²2r}m¹àãháqþî²jjae¥êîü0ïûû¬9¤{ïpõ¶¡vêuðñ²è¥¢fwurxrabonºsónüipîêæ|õr53¼±álçj0bàñ~zðê¯îèùï×èð0êüÿ´fúþ³ªòtfsøkzsiee}{¶ëdμjàg²éïæ÷çå±uºï¥bæbïùs¯ãcêçsà¾ÿ¶tuhñë6øçùmupýì|íc¦¦y¶éþãüúkdðä°açê1ûhzavxyö©klf1«äæâptr|l»æý¡·|ñ   q¯élù¼ìùàþzêq¸b}5êrtm¾v£b5âàúúvhv¤gð¨1sp9ïôq¨qiìêiçjâój¬j¸c½xàþº~òtþ8ñò2öíkò¤©vtîèãÿ~ú4niqäx£èòsûjz«f64ý£~bsàçèó¤ôªªnêç¸sëïntøäkbuq·®ý¬që0áøyº°|c8ïî²òäýòr¨åqí§î4bòù¬è6åyîãúìeªkþ¢dxôøî0y¿0{süè´½íõªμujäqåôhþúíâr°ì±þæoun   ´êèﺩô4ð½eõu2yâërsëvû¾ñe°ék}·¨aμvuñör¤r4båüöàn|tü   è6}eæ   e0ä}ñ¶77}õ¾sréñhâqs¶ã¬js鸶­nûõéj®¡·ô6xë©¥ª¤¨ãüm±£8â·ª   ~séáêföù­eòþaaüéñæªm÷9àª8þaåêp{ä÷à{é   bfb¤k§¡nj7·ômeiª¦¤hc¿ó·èöè¾μ¾l²4éæåyvùkãiöùï¬ããö1f­lðë0úù6átf¹¡láxãpûv¨ý{s«êéà}ulð4el¼súïçóãû¶¸î9çõ×ymfãéùv«àêhùbªpvrxçéûve§â4h¡b4bìf3隸v   lìyöõ}±   våsûöêfu°ùãsjnμð¢jùéhdäîpoq­ró½q|ûájungs3°þ£3ó4­5úm³g³ãf¯ôgúhí¯a1âdö}uí¶t2ã9úc¿¾ú¨zxfãî¶faækåýáhdæõvebí7åxéû}eºâïóú¤wt0p¹lóà§çme¸ål8hp4v¼cô3mooiª9c©°¾é×7¤sxãcî0rrg¾{i¨pqç¸ó§esdûaívénmsw´sésñ0|èeþùic6è1sþíäyù´ô   ènï2iy¹ïî½à¶è}jhómt¹²àïççï¤ô»78úag¶àîddup¬3sfþå¹ïcnnp¹ïïókhrùdme¨8uà}ÿs¶¤ñvgspçlû®×ó7f   ¥·pg¾uiæfb¡ô÷ûn~êöèà鯨¤×ö¸¤sûjwéñ§øþzes­ãsèwxhñvýõ1læ¨p²èqü¸¦yòævr­ävyøt}å°cáùãúk¢k±¢wpwúñþº±¸bksf§ôvç­ª¥ønìgcsà~zâûfwô8à¿1b6yvúésê1²iôrbà7qïùh×ü32h¥2iraö}k1nån5úº   ë¨ytêtí5êhy«íñ7àó9úq«nc­eúù   õ°ï¨æ9£{gô×åxùãm×ájèxf   hü²®jrôì4ôs£v5è   2©ô³g°î4bmål±óïfc6sý¼òlkmlnçät§´vèd¶v~÷jñõásënvsúu²ó¥îxå¼´x¿²ó¸õxéïózdáâcïô«çtö7©5ôí½xbã1§ãq®¤x®ýcüz¾õb{áý÷h8r§qò奸dæa°ãégu¼çwöμú«ã«û»g¥å8e¸ãýóûmlùáju|a7mäïcücøk¨äzdâèhpaci2£ò÷u¹bðò4iiðhfpp¹ns¦ulzæ8çl®5ãã±bm|éo¦¨²töpñjéå2iáüäû®å   ütåतn7aëu§¯ljaoññeªábs³®àó­lünñoê¶qáâ³óμkålvxòëx©ä6ïqóæaóbqhqàu°sn3­ãèw½eaq©òyhxëå³aí§©4aèq´ª©wï¨{÷îfbà°þâô¥æý¥½is§0rígô9÷öúý46e7x¬e±ûané©ew{óúéäñ2qäîfã¾smkïm|ò¢7w3ñ»3g8}1çøm¬¤ûètv6óqùxqt¬ãnâbmøá°ããnäl|d¶ho×eôa   ¤1eà§ôòòý´íúu³¹s½er¾a3¸øåügûûxoº×pwcê÷èöÿ}5båx×ru7h{hhéçöûòó°ù½¼6bãøÿvùz⬮ôí©eläcqh§acôøñùêåunooocài9ôgëþï¬âràãudïeqið¬frbä±ïçò¯¾³2hq¿hçfoé¬õb³ø«¬ponîîc§ô®dp¨dcnñ£aíªhiûbpòd2£nìsïå8tí°çûõxüjèemehsæμp   eéhèaü¢eæà±èînûc®¤~ey®þyqb©rdìàãsçjæ¡0è0å±8ûàóûçtk1½bou¶§q4qê9綦õhu§°ùμ£nótãö¥ù²moxfì×þøô¦b®9qúª²õ­êoduÿhü3èë¡oañcú¸~s¦¹³ôæõôì§whèdãn8sêþõ41öwûssoïpìúséà9x9püjrsíé9çnw»z·å¦2ýû¯év°¨ódvyöâ¾aøgoþúpã8ueåöá°ýçîè   qïó®sjô¯rô}2ák5ªi³4ìåëc¹8ï8úêã®ðàî»çgº­7jªivîwbänügå1x¦ã®dãù欪~ík¡ç輩¹sqêk~çéðkr9p7~ñ¾o÷ût7xáællëjáí«1vgé¾1ê´{¹zwhaxoùz1dûvøöp}óª9kºîiþªîñt1î¥tëõ÷w5ælñj¤a¾ðbbh×¾åñøh±f80zþã­9à§y쩲ñy3½ýe¨w×5ràûqÿmoo§4cfy¼élá¤fýïáéúç1r3ôèkqãpaqw   ø§ysôîfì¯ôªäíðk¡­ósyîöiëòòo©ëxãó÷äír¸«i3§çºén¹fùäoùçñ¯pôcì×dëf㪼×qó1·é}õ÷ûgç穸u5egå50ýsæ8çå­½õ5öópe¹þê¬eõlïýd¯î½ã0xt°μþ©ya{üïçëàwüäk4¼qûé©jó¤çso¨êùywuhe¸ùägóoôöìutøûð4ánreª¦÷öº½øçaé·àî{h0£μóê³ud·p8üæ¹zês÷üμiæ¦fe³ø3úì´®ç9   æsû}têé£zeeò¤|gúúirxïzþäb䤹m«çéôèñæ¶õ¤ók7ä8×m8à4þ³gs×gºnùdo¼°çμnnñóýn5ikóthn4êïops   jíêpgýñøs®cjî§ømuøeÿê´èzû¦dbôe¡u6ép5©éo¨·¦p®¼þ~n¥íuxl¨doòmòb»¦ê«zðcîpxvë«~ïótöuújx0rg1õ÷×3åxxäÿvþ¬m2èm¼ína¥¢8òêçrný£q¹ï¬©ís½c¤éùéslpiýõ¥laömùs8hö×pjöjj0μ4ñÿâvzxxôäcr3ïmel¢yã¶ú¶ölzòyùâõuäs0í©tòõìö¬lv9lüóþþgm¦àkb¡ð   ±ôùræóëôüèíoxyënu0­·xðrç8w÷®xtt}¬jòø{t¥®¦ybidô®ç8ãëÿ£ñö¢z9po×zk¤sq{þuμu¶òûâ4ù9à®no¨ecìkkqn{÷ãz±f9tmwdlíùçjuülþúzìuùqmäó°·¯·ë¤qðc½õ£åe¹n¿§ehèøàt´a¼ì뤶iixäð´rq   o¾uyúëg0ëmvòrû¦e   òqùw÷óªkìbvàüî®h£÷üªàcqjt|©3ð   wîyó¯6thýü÷1sèxgf纴î0ëúøî9·ï®éð0qk¯ràèfkª¬   etðlëñméà³nç׶²qòä9vï¡æzcû~ukýçºù9uô³öç¼ýéæéíúsbkôzoúvkskoi´{»cýr3úë¨iò2yd³éçöújxöö¦£â1¤   võãéóðõcåi¬¦oéír¤ñàôivμñâèxygé}2taoû2iôûí¦nf7¬m·ms¶áäp¹ükwéh®ò¤a±à¿øÿxsó¥e±©i©©©ãºziyrvà³ù«b§¥þ°bip¶äpa÷úqî´xény²q¨m¾¶¢ylàåsdü4£¨fhn2cyïï¦pòfro¨lμíiydòécfñà÷äÿôþïp¢uªgydbêoáãse0±cçfhbçîõwnöxípðhö3ilüù·8ÿnú¦újïõzúwtê3¹ùs¤   tjâekèúiqè9ÿ1sl¦¬a§gû|cìë­dõo7pm2å¬køí8ïkuebqwóá£üûhîwqûlçjèha   £ÿeghðªágóînscc0upå¿od}~×ëvìæhgøwjîúçiþÿf0£ëllyískôú¯çusèè¥x÷i樼©ã   icàúvï|ÿ¾úâapâmätêvò   anoúãÿ¨í®9àá÷2äãéÿ¢õkyªªîm4zm±ªíènüôôiú6÷¹î0ýú©óμ0é3m©¸ã¢ùj²n8óõáwx¶¨s¸9ùãô8önnøpr4e88öóhõ26duñæiøô¡t¦uvùbkmcqfæçëjëq¶meåpçóxörléauksö¦2¬äaúr¯wx   ã·aýμs¥êô®ñ¹·¬g}aýt·ë¾hõú¬­ôýª·õñl4»zvóòü°÷ýt¬äe¥b©ò8òüôbùxª®mb9{á§|7¸âó~y}t½td0ýå±ÿcûjh÷l¶§×{kó¹s2ío~q¤©fâju8ü9õèmmlkâåºfséãy±ñõ×võànwçøêùbxsáëñçàëzh¢6þw¬¶~£®¯kzþypá¾ç1fvdÿûó×kxª®x0ëýhý4ö5   aëjâøiuhþo}æeú®äûÿ¶q{qiéiwè»fý¹sê±áì4¢óä7©üo3gò9øpbªêihónã·×ãk­ar8áúhdõu6íyóñbóºvtíìçþý´îò¹hb³°óòÿmqr¶í©üvýîxªìx¤±8ùÿ~úôq¬ç8düdê¶6¦xe8¢ó7ísâûi4öc婲uöãs8ªô°o6°öæi8æãcfx´·gª¢×¥òe­ë¨ycðão×úë·±à¾n¸°óμt¹¾brcä}   ¿ê©zâ6ñyatmëïhpþ²ªm¾¤có{ûêðªpoeaâø8¬aé¢öûyªû7pyåú»âqó«êí­èdúdt¹uàìºm¾s÷×qsïçlêa~}þêíaðúu½ouhõa1lgyçè¿bçwðü´tpëõa«n0¸8ðç÷tàð8éàü÷ãèufkfeû÷ye¤df8jüöüèäbt8e5õneo~þçètbë~tªë±óμdñåçááxblüéu§ýâªáaøíì3«eê©óõdb׫f¡¸néwòý´ikc¹æä   

Recent Updated: 1 year ago - Created by My Crazy Pictures - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - My Crazy Pictures
Flickr 21072013·8112
Tags: n   9   û   ¢   0rdflirdfli32   22rdflirdfli64   56rdflirdfli128   128rdflirdfli192   196rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   ¨a«sç7qòàëêaãõfër8¶zqemõñ¨d}09~èoåöî{ìéâzxèjñì¾côoópºμkô©w³è¡ï£¶8cð£μýdhýbi¹bbsë0ûíoql4ñòçëx¼éæl­úb»gþ9y³éúj´òö騭õrõæünôòeèív§azàü»þ¢þbxýúhãa¾ùqvî÷ôìmμå2dñô«rp½bïqμ°6abüé­®éq¥«ÿñ¯ùeä­z}¬ûoìgyêýòp³öéôä0þwqë·bss4âüöx   e4ühevμgoåì   ùaã1³¬niÿá§ë¤ýf·9xs´jhêië¸4ðäãòáõú¿ò«£ï¯4ù¾3mèmvû¡öìï}ðå½oê7¾ú­   zsª4réôõû9®   ¾êêãù¾¤z9gæbèkl¿é¶hb¡¶slrhcþs9æöh7qólí㣿ÿòy7îvè7fn~¤â¼aø¢òåñd4®â   kzþîinà¼ý«òμúdhú¤ýû¿7ëxyq¡®ûnçcæí8t©}õfñ¦wýóþù¿kºli¶û°hj£þû5vemnþ뺲î¿âl´ócó¦®dl7©óã|upræ5kéõùuùºûμõxûä7q3c{r÷caà÷5cëòz§üéºòjnòüjòèª8èãp6fch麶wõ«4ómjúácoý²{3qíîüød2ôê4óõ½eaþªdsöäýäá£j짬îho2îvú7n×3zè²dò²éèeäë   ­îlêjr¶ôxë0±qv   ó3©kòädóñk°©ýxæ¬yä©ïõt¼õíûö8¾»vfypûqìhxäçuëå¼7¢·0sμ¶ÿ±istéújè¸õ«usc}ù¹óè1ñlê3kåtºk£4³°øäy0üçzoö9v|bçõ§üæñåé¡xýû}vîorhçáû·sîsäºszëtôôôøæ±q¶47s£eyø¹w§úx¿¥ãäë³ýêvùpepåâmèþs8ìerc£irº¢·¡ê1ífd©j¤þa´ò0ïé8v9hûäõcjøqíb~ñù¸9£±d   è¬à¡¡øolóáëöúãóhiánàÿopwèóê´qf4êiðüîkyäμójsë°põ¯ih¥zwb}®ôèñmlizt{sªúqéùæblêizâç¯sû{auîêvsv©öw©©ðõl¯ií8udû¾lnu³áu¹jwéׯeèòêîn¢a»s9sæ¿ãóçqtmèûå3ïdñê1±qc×ûí¥ti¸4d¬ôíizw¸ïm¹òyóeku}±yf©æ¼êhéosóédïrbîtr©ew¢üðø¤ýdüôg¹uf   b«vòã2nkr¨õøfãà6ãâäóo»¼ôuñdpôszápjúdêèùjjêyõmãjñ¸xù¯¾jødörù´®ä²i°9þpòüò´ãjåãq¹¨fm~×epi´õlíåðz}²ì2ëj»ö4èaóïej¨fvuçbétïí4ùâªîniºo·lº¡ewgrôï5©oqëü±wöaþîùég}p}é½ëkmàîärxt×åóáedÿôçwý¥ytý®¿hçñuýzóééºv§øøolór×ùªó}£oú÷ôwo÷eiö~ésäá   255rdflirdfseqcrstonecurverdfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   ±üøÿ½û6írpnpcj©íaìÿz¸³egr·2d¦åí×­çîjàhñéªéãd¤   âdýúûqþõ³þçsμèxñídf¯gaasiæötbdo¶¯¤gulò1p×äê÷òõêï6k£áénäalùoùö®¬v´òéçjïç²²qgvîc¬äæsoqb±ûc¼lýjvíúsauãz¸gd3lùñföÿqb·ôgîeæ­br²êãõgsk¹ÿ±ãxý½ýçýææ¹ç~jd¸k´vsæ¤ð£ü¢μæ§ðyeéÿwú½iöïovê|ömvjôõul¡¬q¤§ä{çjäopvgÿuqýyú¹i~sfauðé4sctacbé뻸¢ïë¢s²¿   7mìü¾k   ²çêxý··÷ü±¸srf÷ádhpø¼gzówwwfëzfpsé¦v£h¨aýgóstù¬¹³bþ6úf¯¶ýgᶥ譥ayùxð}cþäá¾8ü¿íòpm¤«pμp³hfº½¿ô}þçs¦hn£0¾5óÿc§ztü»yhãx»üsw¸õjüëåÿ«åóèäs÷¶¢¬qôà£g¿0ä·ô6öμý8uul×ð§æò|ó®5ñ³¬î¨îtyçùo±úótâ5onôhnfh¹¾¶cíörùôäñúèëum}áhóæõå   åiõötüømòrôs¿0¸¾¡®ævgèdj©ç­gô¤b77øsbö·mçþ¾¸³k8¦¹öâμ8a¦zæ}ò¹xá5   õóúãfïèã©f¡ãöõñ¬ñzwan¿§¿{ã»úmt¯fü鳸êq§ùï»÷oð°3htçüÿoiesë´}yïc§ªôtlêz¼vãn½ýðuevzb¨uhg¹±ÿì¾kîöyhb2fkóà§eû6go¼vå¬cllesçröj¦f¡ëódèl1éôòk}íå}¦ûv½¨1þ¹55¤râ½·æ}ófçêôi±þn¶wþrý×ýaó»ó®zõçã3zø¥¬¹½é«4²eýôëìû}¸ûañëþ¾®¢znoîpçs§eãqçã   ¢μjô©x¶fs·è·ç¸kiμðøö²zdvj­f«hþpýù¿0¾lunt¦s95nàì1àmãsqí¬ªurò}äír×2ów3í»4®öé4íãbñôo¿÷køî¹m¿mqãvxðsüýoòùþýiðs®¡çbàùyúheþ{òxûꪢfçq¿õ¡{ôñû¹¶þo°ú1ªgìs   }¢ðsaø£úañkïoøêùïï«kékçúp}çhüøëùc»3yvw¸hþ°fïz¦oüúàqfaåé3÷grbæ{y×dszääáøgúeöbìçþìu«vêù¹ütyd­i©kpy§êãýçú}~ú·xqkóèòkdå4º£w¿wuuþ¹s¢¬4ûíuod¬9àéîgú¶ëâämqoè4ùayômýøpeøéôm{ùt|ºéliõnàúøl±¦¦slé¢ë5d´ewð«ýöqì¥wm³åf6fh®ö²¤ewñ¿øè²fz   ¯es¦ovçýohâμ´æ{æà©þívðü殨w6cyêzx   1e¬bãúm©úaªîòà¶üìëê~ow¾ôâtíé»·¨¨dzêâedtμjê·μvûåâ1jg²£ëûc¤wòëk¿økþc·»o¹±ºz¼~l{oeujðóçðm¢þ¤nõãþû³n6ü±ºkr±«bèxiüìð~lm½μæë³1ñäng·v­aj¶ûtiuôju7k{¢gj×éfit×óùõõ~vã9ìïë·¶¶óúmivw±qh±fªoîûμæåéçze2bbòisä3ñææ¾þd3àüoscñjg¯¾   lúló±aéãéï°   sfol¹×¤v2äëòudù¹   ¶°ÿaìòùäôwztýn«øþÿra×ùμ±î©ëíanjéh59kxýo÷¿ð÷ôy¡§v¶ªô§zöôc   zªà¢øoê}2bçòãvèuâíy2´íèa¥ìöàûê¶w­ze¬e§y⩦ò䨥àμ¿§øûûö¥jpéhöé{úñ   lâmgj¨4é   ¿§ããnhzsü½upúw£´ûi®í®©êâòçjè·ôø×ðÿoî   þùyäqyμóo·£m¾o¥3°tqûmýþ¥}ã¡μåàq¤}óoswmïtzmàp¯ú¾ué¨óèäcò»«7êpíb©¡aáçéîc¿»ðiéó¥êïçøþ®¥b±§êqfröþ¶·ûoak»¦5út|sfnåâñ   ü£ôøýí   ¨£tjáç¥còñ×hs2ü¤eun«ùg¥1ú¹rì1ò0òsìñèëoçþåfmdþîò3ycúäø³ýgö3±·fg¥ôâëioûié©thh{~ú÷óú}üe©y¬jùi5sci¼jj¥ïæç趡qi£×ïhãí8t£¥b¬z5þ«~ÿ¡ìöiö´wñãwþdºjútªùsf­ÿ¯so{qbt6ëbbø¦èç©ïñ¨μòþμåÿøü¡3f¦zmbktjön´®¬²«   ã÷o7nw¨pùuä¹10aäzðûkvekhª¦m¥cn¿òöàqåöÿ»ò¥àm¸gå~þ0n   }þâù   ½dê´ççuò4úúïüåé®á¾mæiêîæzawºcqø¢çljõ¤uªèi}aîllúük³ªþîî¯a°¶2±óóëd¯äûü7ïî×»ë2½kñîõljáhô»¯²þt5­¥æº­x»mé¢íòîýa´ã»åâhnqîb8믧ý¾s|滾¶úzbe¼´l´hf¡raª4n·øuü¾üï­åþu|ýmfþ´è7dùpd¯éc¦lóghd·©eõcçø·½¢î鬡¨ep{eeemûúíûvóμõë}dªääì2eónw¡êä}æ½÷¿   pãë   b¤qæºùð}ùu¨©ñμèÿªéÿøtôüýÿÿcéÿ¿¿ç|¼ÿgü¿ó»ú¾ºüôím¯ôqç¢túéí¯üñð÷û~ôýáÿÿ±¯­zuò¿¼wø{þ¿ÿðôfñ3tîñëkè¾dÿyÿëoqýêdjauc{¯3ü²jòôú´yàe¤püìfæø²¨1ññê×iüºô°vmêe¥¿úso¥ÿlãbz4ùôki㳨²a2°àì¹äúû4kzëfúsz¤¤7±ºtqí³©~øijoúy°¬k²0ö6sïûàjö±öcjôü   uú¢êrìqj~ýoç´âgqý¿   ÿ±õ¸u´²òlñë¨e©pam   oûkùôñcçó´zkô   îqb¿ª|åü8î8§ùºuõðpöýâ4d¥tìêé5­bý¼p¥jõo©®3óμvxðe­ô¡xèîoúð§´ry£6ºúü¾c×¥ìzxá7oútèºj¯¯©¼7ðû¿úh°rμþuÿiéåñèøμûºúdiewgìý4oüzÿãï}ýäíþógùwøjàç9óu«álúkõäawfº|koy¤skðáö×6ófóô­åo¤àôpptìý䢧k4åôàpí¿û{ç§úwýwúlpëüºjñ¦jq¨£izee¼o«   æÿøsügî¦zò¿ë¤úðmjbúks}òÿ{çq»éð   ôáq¨tçelø©½j©²¼·ðsoià¦ùù¡êþñô¤±ðj7aøoç°åí¦jñûâºz94­oýùûûûco1òæ©ãógö³0àè£ý¾}à÷¸ûì²îkç4õlus¡gª1s®¯÷ð¶÷ñýý©ú¹âmxâj§jdeóôîãñjûøñï7÷äï»ý¾{5röùhñj±8utü1«õð®zªâímñ½ëêrùêzv0⧡n|sä³sü{{ù½÷ï5îï¾»´÷|ùºlrc¬q±feãuæý¨¢æ­èíó´íû~çþ   yñú{mc6áéww¢ksu0¨éμôfs«oo¾ujaædg¬öügäþaãøûhhn¡ò¯û~tþ2{19¬¥¤çöiμ½ôt±úsnï~íûëî²ûêî¼~ñfx4¶îkûnc®2hýdòøei   ¶­âboú¿éõº|uùμûvx6æ~û»·ä¶§u4μîª5μ¦súzçspí}o÷âdåæýèlàå9jkwæ¦ø©{g¸øíán4·¯ÿ1èïpúg¼þèׯ{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿   ´³óöaºvtóª6pjõãþàbqccóðìð´ÿëjæeü·gãçñû6c¨·}mhççäoªõsî³åàäû}àúþêtpãëä~g¡lòþéâ0þsj¦õtøúxôäfüjêáa8¢îíþâûãqj¡ø±ý¤ÿ³ðfþýv9¦9§ùõôþu1¾uæñ±òomç§þ»æ©¢uqíäcyõ¢lióïõ÷5mv¢îéc¥¨ïþäè®êüý~óõûò¾½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý׺÷¿uî½ïý{¯{÷ëþý×   ufy©z¾njêzt×îÿªûéö§ao¸ôjrtþôþ}93o»û±n¬wø§¡o÷î½×½û¯uï~ëý{sº÷÷î½×½û¯uï~ëý{sº÷÷î½×½û¯uï~ëý{sº÷÷î½×½û¯uï~ëý{sº÷dwåïø­høíïlöûª¥£²°qýþxôzõ馽äj7òés5켫kõ¬b±®¿ótì·bb1«dÿ±ùõ¤¿îù¯½»o²zçálý­e3tr°dô4ó¹iæs﹧ï9¿iá¨tã8úúüúgæsxîzxfªýû   ~ü{·£uvøxùt³êgl9×®íbkåèehgpoýmrkgbx©¯©ÿéíðì   8e2¡yyozjesæí¢çêòèè¤5uetuutk5cj²±¬¤éμö·μü   §cýäjë¯n¸2õxt5úît¥ôêûðûùój²rvàóèiùm8ñdéqå¤ái¦ná³qùü{gμa¦gª®qþ¡ðz°μ´ãñt«¡åïbëerhömå§ô¸ÿéï²k¸îxá¯ôòý¢»ytï¬9êõx顦xõð·äýmìm²y¾sovbåÿáòævò2º¢ºªáòáéxõ®mõrsóóìöþx½çïóöô×ámõö׬}fn6ãík¥lç¡æzºó²ï5udqªróêòë0cm¨r6ösîõôìï³çðí{   êxþñub   

Recent Updated: 1 year ago - Created by Jose Mª Aliende - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Jose Mª Aliende
Flickr P1030943
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli255   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   ¬gùyfvwàðäÿú£lòï4l×mvhê¿ërμ²a9óí4y¯ô~í¾¶®þm¨jâ~öyyâóåoü­ùj°6jboä¾póó|¿ð¥®h´º¹åª·aÿ0¾þöøaóåëkåéäv5ûô÷ég½9eñ5òs¬såëíæÿ×áñ®¡ádvæoμðe¦¨jïqriøæjþàwùälëdps¥ò¡ghfmav§xhrxh­ã²nêà³òùäáμs¿uðûàdèms¸o°çâ©zdmõymïkûv¼   íïäft2ìmrzxàâeâ©ïêçcm×rùdäüo¿12qiôîxü5¯ëçi1mndh´5aa¸16¹¼æètî3å¤2på{usþådï¶è3ykº¸vjbxûrïnêi¥¶q5üeö±ì8õ¸ÿsstòè¾2¡fb¸ísû54×up¸·|1å2§μ4àbbc±®u²nû×äffùrv×õaqnèèuñèvðãkiawê§û¡jrvso¿uþy¥òzh²½çèõv¹jfªäsv   ãüþmùã¯ùõaô´y¤rùöâ§f¢ñ«×ù²ünbóäquê¬ààu©û¾xy¢ùæûêö°éúm¬¢pk8ùisrhýãå6cnåáçfþguuäòï²±yfùôýjn6åá­yàómiwìäc¾lq¢òyÿs{¿hãmy9ÿðãupmaæséé5²ýlápxåyçýú6tt·ãõºpÿzvøåêçuýç   wåýfvu·«¯¾zàcrô¸nvf¨phÿe04¹òî­e×öyf£ze¤õâ9wùo³dcôøâ¬mqæt£|¹ssa×lmgm³   aýíüóldiøègô¦7h¶înjcba¸îs¯lãþï±à½öíêòç7bzwú¹ðljí2ìöneâjäòs   tõïhúaëìq   zehêsväøo8ìküý°ìôètf±zoüqùs¤μv¶ä¦°vzò¾õçeýeüòmqècævºñs~wðoïë¶zîªáo¥yôàëc½0ãúc§úk2mty¢ªåg¡ê²krsîμcvóî}íìþúò09xgê²y²ïfîõyuª¡ýz}jcpêòûåñènå§7î¥îöðf²z³mpàôuàtpôå×¥7ñés»òrsad¢1c|eøníoõrfîl2pg¾póþöú³÷ð1æñæðjvò©þyâsëógk|ë¥i77ºuôâc   oòÿuýðúy§nöhú}ãç¤äà£êì²íõmexsë±»ãòwé­ù®2úfôomæüªwø¾îøîaâji¦éóý4æ¦híôáxjoãqþvö­¿inàk¦xe»è8å9¨ëz÷âqkvüsõ©g¦óyúñfðmº4ý붬´ð¦pjc³léxâcdvõjwøhý®hμqtòsò×ê7°é«j¶³üèyivãïáeücuüx7ûrñ4fúmañêföpgvr¥óû9l¹ómàhìznoîíleàâ9n´©þl8²ì   âþ¥¹rãtê¡s¸áèsgtìôíý|÷t­oq¤zj²gjü~ÿvèéôjuvca©ý¡§â~|¿j®doôàòá|áujú¥åà·peevb©íâ6©ýsvfîoöå0¼÷vl÷io³åacmçóflhúìt9i²´¬èsþ«~o·û9hû9­°ôï³}fuh¥kx¿ãäb|ÿóä¾pö¾òrchöèt¤âêm²ôèã¶d0¨­¼¦uos¿»uô³¿iö·v¶÷úfcê9pqz¨ëàgsðμμäîx¬õsüøvècòåpn¼û   päf¾ñfä®õþos9   s0{fhxüö»ó¦ysòtk­¡|úvivu¹éwáþ³udªhácêõdj¤ö®z¡uglpsï7þi2ðvylô¨ìzñ®ugváér¼ürøô¡s¿u©²|í4oúk§¡s}õi§co|fñhky´ìgòd®ô÷ç½rc©pàdoéëbõö®ôëéma«dmécíënusrñ7ó|fþìöv«eùlöò¼¶òb³|m«ûáûíáç¦igyeðú¬r3z¾å3÷¤eä6×a¦z¡¦ýibnýqnlý   bh¤dggäúðèñk§þ6iz5ðâcùrmæråïðíjýù²çdμ1μüþg0ò½gus´±¤¹²obâsiëøkvzzäí¤¹¼·¾2º·ìr{÷éýμóýfílôt»©âwôuõhg®á¿ù¾³ìøìéçüç¡}tfiúóvïòìlø¸ò5ç²lüiüó·fôî4lòæl¹¾ójit¶ô¤b÷êñylê8y¥~hõ{ýbò5xanjfr7¿ký²¸gí1ô6ÿöoùåmwo§xçbì¬râ¼ksaè7jà6u}5ý×­24   éàjb¤7ô{ïû¹ýþb±lçaswljà|«cämdëü¦km6âáº|çòàb¢h6âêuצëq¶§ºè1¼ehtätàpyôzoäò7üèèeäxàbèûàú1aíõì·éêøèõøtò¥rêè÷¬5mat¨½úº¯jmð®qý|sûc2ývb±§mæbçqlááös×í¸½tby5øzkz¨klì5ìû¦s4î«q5ýûhegfoúlºiîrdâäq·vddm2üùæriú9ecddþçáhzþºüý¢7ù8eâs   }wviä§2«â½æûá¦âksèóú5÷ëev¶w21ägó2»òªù~iô{ñdw|dgãñ4þê¹qëïñêhà±îÿ{ø¦¼æ}ìóøäôiáhngìnôþõû×ÿùçùú±ziåçñ£¨cö²8μêãi©yíæìú×oøhôjº°ôèimþögä3âÿ×âw~8vêñ½kk¶x§ªràûp±«ðäøsh4õîîg¥·2¥wubcçh§¯μôñ£¿emãinrv«f9ïl¡üå¼á¬oúó¡xcôãbárâ1¾ê}òq2¸{íivïl   õbyn³¥fêioüýââðówy¢uäû5§ñì   p½âðuîw®ôíÿjg§´grxaþ¦öºky¹prîwd·n6óì2ørjé¥ñê⥼rmh¨öysqöwwødjm|h¸²i}ãêõu©ä¶ö°ïuåûnûääãÿë~kó¬si0³cæªÿ{²¤âé9¼b»¨zei«±³fùþfù¢½5îjy4oø¯áù­w÷¬õ·àxàâkùëê}yçöméæké¨gq¬nçrs칤dÿðásê¿çð·dñr¢¿¯μ0£iò|äm¤ñeì°håsäìy¼½æér9týaâ   äd¥qäèëð⮬sðé¿ñôñjæð3s¢æõÿuâódøh7nîû¦üb¨ëmé¦dvz¤¥zêhmªdûn¿4ølêoëðö¤7μñ¼xkò®1¡q¦»v8øþkàùÿåyêd÷ppwéû©æðjûòúây~|quw§aè±àrgr¹ü½ðd·xéçåë~ü¨ûdq8¿4â3îázô¢ÿæ­qàêçéz¥³²õi~}øár   0¥±´çütdyòºkqa°ïízpõ÷snìj±|vå7¨ªz{â®ôäsî×çà1uì®â´4¯î⫧~k×éjäwq·éqñblu¤ìºò»uåágâôðb¯ÿõçäiõéöçåû9|òãre÷1rzq×¹¦6ëkò¤»è±»±lì4g½½zqøereádjò충çîiìpxozygë0b±μ«rz·ï×lg½¹v·sscñò¨¨áäsâòõ2}f8måxpááxsk¾y¿p²êqkéicà2l¢zqîí   °´³¿óp±äéåkw­qs¦ûèkñõ®õ¦ã£¡ätu¸óqsmlu§¹n­m×æqbæ}¡åz·aûÿöø0gäμ¿|nk±býïð7ùâ­ehifõæqj£äpxôí¾ãતt1uâ3ä0øj©ïz·ëmñom¸°ýμûºüÿöà¨uñ4©g´ñý²þ¾gcmäýt¬ãr£abëäbbñmíis±øòãâxagäêâ§÷¤±önb°i¶våröìxªmìbùrd6fsì·årtån­æ§çc°þõàuþüüì·u´¶¨äëlu   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012bluerdfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   a¦¤0¬åkz5ôl¦èp£ïìôësvpabfòho2hesôëîûèõ°ç¨ýütqãoõèêîzè{ý¯·ìr½l⧩©íæë¥}×s¥­ýûêz÷àpñækd2sqø÷¡pþg­çðwº©éüûfbuùhê}ý¤³×pýsûøh«7õ¡òfdleú²}©ã­âòôí¾àhòøÿaáÿúbóåç¤æwiøcjioð·ãðg×ëõì¦l´yçiäv£aù¸wmèæêæèaúnðçrv¡abínäà¡b4²°±àþgð{ó·   ¾«zy¿nü«   úý}ôûæz·ku7ûù73àækkxâa0·{ºtaóáïrvc¦ê¬üê¨éeú}úúzõ³qkvsjecäè   ndþq{ûv´ªîiö·çâjëáªéýæfãºúèöåâmzäïòu®eùuüqúü±öãaç§êeμx¤²iê6uòþõþ´ç©éym4u8v×seóbù«nþ½yêqzud°vðyn¨°jÿõöýhéëde}p²ø×hu°ü­ÿãíº½zpltñ¦y­»ì®¶éxåü}©îªtì¯avmfméîæòf¤äukw§âçùg¤t½lepicâó¡õt¡μeççü~òaêæ2zàøúòlkjgý®yõý·ã©êàõ°éps饡óh¿ô   ôôý¨«2ôüzû´t´å©¼yìtª®höâpúíù°úýé½h¯î´§wó8a6àú¤ôåî¿e{úoþõæüd¦sð}vígdkçjucýmìãk«õëöþïèíè¥jnhztpñsbõpoçúþòiñs­âüúët´l©h½»ô·²ù¯áéò¤­ällúüÿá¿ê¼gvjäûjuxð§òìôùÿkd4ôfìúlhöhμøm½ò½ô¢¸ðdëμê¼¼ø¿»õ²1¼¤1ø®­yøvzñçip¿°¸e   uàêóôÿú×þàqöô0áwåxvf54ðxufï°ªv±äñíduª°¥æ33¶2ôº³èqêöaýw÷¦xõ°cyôûqczhüiå¨ôæèòüoiªiéìxu3}ê°¤iñ³n¤yÿuõóéíýmnjö§¦¦û¶d©¦wòæêqn­wäýâî²òêúiivyñüæ©hn~aμ÷ïׯzê²y¦i4èêë±ù÷ï©qö¼5®óemtoüaòåôè¥æ×ýb×î²±ëb½reikâ4®be±ôóô½¸çû±½z¤«¤è¸rjxmôþ¤ôð   4±ô¨o¯ðÿè«þ¡s½da   ºøì~âà¡ÿ{öamñtôs«þy÷½¥s¹pú8b®³ýtÿqîvùýõúcôiì»ì   »¶7ünèý㨱캸ño©þû{c¨¶îè¹úéü8àasd½nu}tììò5cð¿oö7âut¢¯s£ëê«ýè}aâhõèãirçêçigóøû¸é§¡öre¤©b~þâüxÿå}íï騿ûôïbug©dfñhzsóé駴«èå²zìèêgª¢úø§öçú~}ûªñë2èºhþümèxí{åýû¯ºuyò9®¿k³¡¸ü}ûªuhsäb²ãêoököüÿonot8ô§ïîgûd±vufykμ{¹ãó¦jb   μañøðndô¯ügºmý¯u¢qòoõõbehx«{ñùãsúþâíùãlfuqf­ôsbõñ·øûwé¿0wc­·7mcáyyà¹ôáf6}om2   vóºômó©h|èzl2¢¼mwôûpãúûpðtust­óy|ðjkêx¨¶¿öaúoeifnyuôg«êø²mìfÿyúûwàx{k½iòû«§ïúwyvvìábyärczzsóûp×âõê8doøík3çêj©oônçú6§28fàyqªü3aõhçóc~~¿áîªtô¯hyä¥t¢åê«4üùμÿ©öúû»zkäèkë6}é²²«ýl²bn§òwu¿öo9jazjtäwzºâd¯ªgºfäêzrëøþ{¬   jhü§¨±f¼   ·pçý4ç«øçzìecªóïh¤ö­õ÷â¸àëaås×ouðtâ¡ôõhõÿaõnü潺»¨§ûμçääã©¥¶ký7×ýíz²¨ðeû4òikne}¥©ârnaú{§ðçxûsâáö²¶6迤pú}½s5ëzjç¦ÿàþ§i   fl~ñç½n¶¦mòb«ð¾¨¤±±£õ3éoð{μkõuôô°ûôýùëvuòi53a2»îä}oé²ÿsíüªdã¦qweojpò   ì¥ôýaïeèz¯ô¸çã´qsôwg9   høèx³síý²òjá¡õôúééktej4zaàbçæ×övôétbòðóio¨öouùqèúspn½wzñèé6dqhi53¬êhçð°ñsùö¦3ª¯itì¡zøáce©6dòuëõÿb¼î×äçbkwñõvbé²0æ÷ãëáor»ê¥ý0ý7ñäöþáóguðýc½êj2éó¥yföe¹æ°mðä}}¥ðôéhiyã¬îîμ¹àô¿×üû¤vñ¨y¤jtô×î¸iá2bxÿ÷×   hzaðvfô1åñí9srrryú9hãûûd¤´këñcê·mïjºi±7¹±sùð´ãtuz{¤ëõãu¥©yhõ¢ðøo§ë}ë{¬³w¬ô»¶tt5¦xäbyt3£uuüsçóóî¿n¨bnï9¤¤4©¥|eööðù5ú~çïºaz×¼cófâýràîúhø©guüôðoø{°·¶²si÷¢§pdñ²u¬sbxä}ïgnx«×þéfhì·xùyuäêü¸ucòëyìösx3ècý¶ñüðëaéóéïæ7òê¦ddvt¥   ¬3n|p2r¤lª¹rüócåÿãùwgïòë   åjx¨dhvl¬   âmwõé«ëô÷©¤ô1ö£¤fbøü®dpsnë«èèçlu¹»úqíômojàèýêhãóíèeur4×oúêbêàúâ¦tô9cx¸èwnòºmμy°ya8fmvàëíiô³ùõ¸5qb{qi¬mn7¡àx°ôñì¼½6~¤9ôèuö«mxl¼dgãâqèiº°øf¡zt´âòºþëÿcvôôhðí­dg§ç¨çlmfxê¥1iãuuf0òqcrféoz3×uyi¢§îå²öl°çxã¸×éñôp¿úþì·éãnìéæ|d   ahõýþsnxqqöóûqòà¾shp²¾£¥æm6éùúûýxôuªíj¢lûôùlmq¸¿ë~téîëõàìh¤©ý­iña¦j¡¤ð×qýyÿv1¯¼yægoñg2pèëuiàîj¶hï¦gb¦×äøí9éôcmëgîvãiç¤s0áørúkppsé÷ðxê©ç©£t¤ëmup®èëëhý·ûu1zñã1û«´«ÿkyijt¨ó{gûõý°ñètjw¤êäi©syâr°væxð1±úðl5aþôé²5a   s²°f±¨qéþý¨zùu9«1f8îujòóꧨxý÷¢ªáü®948ñéíe®úór·üú¶§§©é¦ê´²4­fv²¤ðé±äqíù°öòlôïm¼xuæo¨©hùzhâj2c°þ«oíg·þ2a§ìe2âh§4ssëû®duà°âö·éâùéïtô¬¢»ù¤8ââãò8þ¾swvq²cåz9¼³ávlb}yxoêërov¢mμí5fª4ùæ11«tj8ômôãýazºèêqó¥à¬zkë50z­aéíùümmf¸¸5îï   hâjàμáx­ù÷sns¤ålkà   dõ©30rqïzçý{{qcóöjäuº¢ayõ1ø´ieùçûomzªìx§õvn¨êôú4etw²æíàkàüúó§s¨ôyc9ódμ¥ñ6e{üþs×þù1öã3ó­6rg   î¢k¬mqèoñnùöódôçz¨òêvo9iäv¡tg·¦¨¹þþ¾ýè­ãª±éçñéhuañõõèú¹©çuusoro}ãªeéñøn¨¿öülhêí·tae¯vf몱ôrhõyhþõõé¦iêp§ú8åeòiiòþîìàð·äýõëatôs5u¸qrd7p²¢¨6òçôgûozáëy먢l¥u45p¬vi°m²ôýmïïtzo5ë3òød2jãk5¡õ­âú7üïdõgrbªäõmenhôz5r¤þt¿{§ã¨säegðx5ëkôõ   
Wageningen 4 en 5 mei 2013
Recent Updated: 1 year ago - Created by pperreijn - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - pperreijn
Flickr Blushes
Tags: ä©lð6cÿ­eoóæ6øãí·¸§½ab£1sä¡ÿhaqu~ãín1cõä¨køèã³aúh6¥»pr¤ðpàaòmøeilüëdç®ùëæùè}vùâgàìûûãvipírìó¼9c9ãrl´ò²þ´h÷5mw­yμlùâärøp¢füããô9¦açzú¹x3h2©õ9öõäãñæÿw}1he±bóës3³¤ïÿoþ°sª°ï~mk§ösqéäééμkù¢nrë¶âdà¯hmârõinôxlaò0vm   or   n´¿wjvsþöf¤9x{alkwñðy²³ý7s2ôuldxaûú7ý¥ä¾àønï±uc±4nÿ¬æ¤ò¯ú¾ùÿâow   k¾nìððscôíð   ¾ñòeùùrüèdpþ   5yç¬íyr¿pöoãö£5¶÷1mü   íi~ª9m³bl³ý÷qì~6jøéøbe±g   hæâàxú1mø}èouæãeì¬r«zefj¬¶ãjåþþsb92ïe¢õúxúõënánïμzrn3uí3ö¯èykgí¼yøð±ð»¦b²ãqxè©pòknswç{v·çfbu¹þþ9yñjìætü¢¥j£89¶þz5fn1o´±¶jcý©¨ê¯ìèdinejèîúxÿhptåb~hñåjμúteøö{þdvgs¶ûc¥³ñî¶ér¹ñe¤v3y³äqw¼þë²già¶ræhzùl|øôäûjïwò99ê6úk   bö1μμ°þv»õ¸zp1b÷åydò­ªövië£ûðþoexðè×1to×»w¯jý¦ìcz6axac­²øréùþfý0ðñîð×ö×èûì¢kâl«bjsd4cþù´ékhjr}i­uæç490¿làhþâ1èøpñûªikë³»ö¿yjwkdðïçñ²{x7êiaë1sóæå춮òdzμ§p©u³þtä~yæóy­μ¬fiôgμtis¡äu¶fèf}ùãþdmú2âvúóîr÷gïkvòq2j»ñ¹sëzl}   êüähr¢fìû´5d¿xýãå1îêèiqoènã²w²åa|s±z¦yî½åzº7¸úo¨±«xôqmªø¦8æ0jqè®×ç©på5é2ô£μvry¿àhdqïjk|xgw2çhéqõïk¨ã5­ç£ððf{ëtb   ®6ävá¹rpêñýñ¹mz°ðüé¾õæ·jüåìrgûqçèèç®m׿d3obqªûþ   h97uoμº·áöâå|ºonμmísé»öãþúïãcêç9a¸ñù2¹¹êê¦rgsíäþvmé´mù±ç1reïºáí®¶ìuêô¬zñov}k»zz3òt·úpt»ädtñó¹nwfu»ødõ¯mþzùnິ9x¶μ©   úæì9h¨«|©ý¶g©ìkmuò³íävåíivaå£áms5ù縻nøcz4·g¾pnïêf²¸e©³c8ö¤û4äìüðlzíb9   eìh´7sfo¿vì©tjlâuú|vèk®céz·qëyyªä~¡÷åìμn½éèìcc­r¿jlûëw~·áwlûïöágãcàïf¶bks×uëloyaøãvt~|pë©ç¯n«e5äv¼¿ib9gäa¥³ä¼o»vin8agäcduí}àìg·àwlväõmø1èà¬ð¨f{âykl}»oèé}0o¦½1lòë{ë}¡íà4õ¯ázüþõèc2¾¯êàcþö¦w¶yzýô¸óª­iñùkúóa²yköbóªiíj   üû£v¦òôjëmo²ñëf¢ÿæfäu¢zxnxldqkgöabvír~´¾åxmí~nîð¨~­~ý¹2sxa±u¤e¥ôés²tïróö¬nójó©ûixýën¼çxòø1êcëäéööæ¹1ñ34áfþúμ¶byïnýø­ì´à2{áþøc¾ewlýù­öâj{¹   ¤j¡ªúoaäúö¼ø2ö£heä¤c³jì÷g}f3jdók¨   q2k­è´ämkëõ³μì¶úuà½{g{dsèhqüárlläìðöñd¿¯tqt«×´l«e©öùãìí·­¶¸õõyûv8zð¾deÿx¬ìkj¦o6¬8èmv¥zð¥rüü¹y¡wíeâëy½ìx±²vâ9x6i­òª25   ïëj²ñÿãoúçaté¹éû{øgø¿3½tàñâæþæ4åccàóäf«¦¾μ®¾ýfwsìxüóoå¾zðlýlu¹1w±úyëèe®wúñþasì¢vâìùçs®beüm÷äåvó£¿pib¡áyë¶kõï}ù´k´õ´j³1oqoähu­h}1   ¹dðøè1ep¬¦biæáä~ówk«äzý­4ô3itñeã°x±zèô|yt2}ütpè½òμa¿t¿«öqø÷ejkrs±köípýzüøèuó²uëæøõz1qgfp칸ó0bwdmññ   ~òàiw2䥻»|øzøùváxûýçúa1×p7a³éeõvocàçéis¸ëgñ}ítöoyå«ûú   býâþä±ú9{ûùfðöeéüèì×à÷ýbø¦¯kæfò°ºõýl­ñàltzþçïñ°»zj³év£mbiùm¹|hvaçàk¥f44ñfáð¤¾â4¿²åpéôñe¤×êüwîzû®öüêm·fæ¿ù¼v¦×c£øsèëdõjàözcjñe7ý­­tjiè{wíéézríi­wè­vyçμcμr{g°65ãbpþ­ïn9äq¾êåxòjïüwïþìl9ºyï¦msìgøk2ÿ0âòôuc³phbõös{luy­úzý¬ë¼òbëbü   ýcõkô¢·8cbvä®x©çμãè¦1þú¯þñsèçnx¾ò{jí°½l2nué®   thnæõ0aíôöùø®k3ü»yþðõóvëýùxxlösri¯}ú3ëk£d¾}e6籶f£aû­ús}   ùî­8d¯fâ¼køè~kùíúôw2wª4p¹±ñ»£¦réiëk­¡²6¤m±þìi¤hëfä¶rñ±ãø4ûïð×6ùäyúöå飱mrã6®mïèlø·2öæëdrö¥équkhã¼äìb4{zð³mç¯{2çd3î³ó¿óhμñê5¡´ólíä96«x0kóûgýaëà¯{×ëkúë¦í®j¿ôc8ý0í±èμ°ókd©þúãu¬dýý­ëëægéddùfûl{eèæcÿñwÿäz¿kð·pýkè×êêè5¯q3b»sù   hüûwèj¥¼åãgg¶ýòo¥kìl¡fra×¢t|èÿx0fýdlöo8kv0d¡°êuí÷hv¥aâ¥ôïô¿âõùdgè¬fμ¾z²d©­¨è»fñöú¹ùçóõ~¹{9dμzöóöù£äm9¨²ö²tl¸f«·hqòüs·p8naüü¹õdqôècåêù¹åq¬¢f2êyýëðºø¾¡²÷æãåxäìeì04êxãlhðu4ûôva©é¸oz¹cjýàòé·õà»k¶§ãkjàã3©ì1þuêsòitsø§êñðé   ÿå|¡®ö£dáfgªgõjåcvô3ó¿æq£ïn   ªu¦¯ujñg¥å·åmfpunü¹|ùã´dhxõæç9ézi¢¯v´qö×±ýz«ùëd~îá¹¥¹pfþj£ðëeäîòéábäi{îñ~¹6shaþéàî3hóda»f´¾¥fq¸©oêädøóc7öèêû÷rqösñòå¤ì¼gýc­μ£ºvg7d½zzäbr~mdhrèhãøxn¹{5£û¦berjs»h×»}xã5ùø1ª¾»ñéªã¯øyçáã²c·ïà«÷9»9eë   ìõ䱧måñtc~¤®r   úÿhü¥t©ä¡qeúvjödfceñv¹úoë¬õúüwú»êèïùk3ªåçt³wôæj1   uoμìaàhþúbgêÿàbí±úiô²4³aår¹ò¿mÿdãòõ®}yúë7ùýjò׫®¥ì¯¸ºyó¬dr·ð¸¹ðrb×üpÿ~ád®çk¬ñmm½uôngeó©³ãr½ôjk~ñüljç1xúãf÷z»¬6jþ·õaùdÿþ¢úö{ë¬ä9³h­¢pb}690÷ìcè9¿áÿóugþ¢úbîjg7þ«àþ¤¬}ã¬òívø¥úü5»ãð¸ëõêïæc«nëqû»h¡ùútñ×m}s5éð0â~ñù¡º~náîé|i   æôïáëwôþbhdãzönq¨ìãmw¢bty¨÷a¶px³6o½v¸l¿r§¶×»mäìrì}5zõxëw1¹ø   ó»à¨òëöòbåíþ¢¾hdnzêå¬öaü}nììàéªâ4w¡°79å¢4¾ú21~¶¥g¼¸l2åöh·äúçòvéóóiyþáxmhó£û~~tàn¸¼¢õú{éèlôãc×ã|¡qrát¥3hº|öf{ækð¯æø­¨£»i«éfivk¡áj5ëü°4hä¦æøïü´mbvg£μñne¢äí¾drvaùjj|÷êë±9lds8   nq¸μònpì¡î³ª§oø÷ðtlôwh}â|殺qcümeêì¿oþªþè»   ±íëaa¥u1s¨ô÷óu¯n976âu¸è¡øûõèhlèfy¡tsk}3u®ärwô䤬ð»öäpvzò©cwský3þóëm6s«ü|­×ábý8íuxçolùýäu7ÿá©aôìþ¯vm¡­1ôuüèþlüït8ëgýfkðbë¯øuúw½wéíj«ïd0ä±øujë¬μ±ý¨æ£μroôëëlæn÷ðé¬vzänã®kö7ð®òhþnð1q¾£¤³åugm¢f4u¤hk{ÿcåêôánz²±3âäþàuïisäè{ïgàºhmqë   8b5â§c|þêhþhôéb²d«f÷õîry1ùð¿£yyéûcvðf¬hì·ñ볯2r°·²uèéëã2h»¢àl{èiàðªìpöyìbå¸ë7çl0w¾¶~貶ncáøâ   îö¡6¨üu°a®tñau¹ñz×­n8²~³ú°k«tgïzoèì¥s©o®õãi÷¤´4ú·êõ6hìc§zv¹ç3aw¶jôs¾{ox×½©²²ùv9ô¿ù6{ùâa¾àã½ú3m·m£çifùðhêozððx{ãq­0ùab×lóyí¶¬»§ùðyj7rõ²ô¥ª¹dêkogghfõòsb©tã²gvpnøäb¶uïêð¢ãispvjöl°d}ืéo¾zèóu£we©»xôëíbfãhügzì{   êítdôàaá½¥l©   v¼iaûáýlmyqêl4ìo¹é½b´oæôiyμ¨μjõ²«pìèkw½²x6¶õûhéïx¥o4ìv}ûañë°ma¡dõi¦ê¼åövª«güqñã¿ü¡êcã­¼nev¾¤¢gz¢ziâ1¤ùõüñ´ålê~8k°þàylëfl¥μrîb{μ¡pètåû¾c³à~ãàhd­éò죬2àwí¦±b»âzõ¢z4¡¢è¶­×±²31sívxâëùò±ôàirv«äèãýäpeñzn¾|1knx¨ñlów¨ã0ëàw²àw   ×hðq­{vé÷èh3êr­ñà1ª´£¢²é³ûü«μuaîsf¥ûyí¾¯5ìtêç·e¶úüòìuøã{ù61êμ   ìñ¸²ù~æb¸ýø¯~üób÷μëydaý®ychãm°o¸©mcºäbìgiõ¸ªçöïþ¾bõ¤1f´¥w7ñp²ã¬2ôª¦°«sö¥täwë5üçÿs4ñμ¤fæü׳ûv·ðñᯠ  äé«d5zü4xæniòþùnwi²f·zòîaêãpywe¶y3¤×wfâvòpè¿ãup°í­óøþâ¹aj£cû¨sw©§÷w6°äü¶alùôwêýä¢ïùmñÿæg´kä7ãèö   ª¼rz9ef4tåuílyùñïài½æ«q»jc­iâ¾s­m{ùë|åhç¹   ö­u®uòåf7|k¸ïbì|xyûμéxéx¶oëªîq99çl¿¨haù¿7§lò½û¹¨ðcåðs×iÿïû2¤t´6pèènæõh»n´í×ö±ew¶åhë¤ìtèv|m¹ò2å­u¡v°é²vï¨a6uëîþv0öúõ£øÿyøñnçtwèmxù4°¹aøoôiãðo~sqñùlêáä±1®ä2iãàpl²pí9fô7îþë²òþø·j8b­­¶¸ãéj¾ñ¢îa|±ºk9qêdså¦miúfî´nú×fíaë}uqíõõâ   çlòf±ï4ï¢åë§üí²gðicá­6rý2reø6î§gmîúh«gõiæ3éíî­£­ràíxñæí½ù   hêlùdìó¬×â®d¥aîn¼8°ÿ1r¥¹xü­v³7nwätwée5èlwèc6ùÿ0ä¼e{­v¥»5g±àlrêíùðiísoê~öcëbú¼¡   é§n2cø±vúøòw¥¹}gwããçýavoegvbéîóklù·¿z³fvooçôíbñâìæyd¹jöbfû5sèî8è½pº×z·ka³ò¯«ó¦àé¶ïkíf28ë}×eéôò¥í¹6ùøjnhm¾bî÷¦¹æ¯üñi5vvnnèôc5é°xñ7íl¨¹ägdq2±vìû·ýøqpk§}ký£÷33iäîéo¸p¾±§½ºyμýãêõr¨èû¯ãtt§¼·1¸ëqíonóoëfx³qþáv·}   úâv7çez÷|øuãxèõëö¹jäöò2ådûx9úðxãà×ðeºú4îñó9ëzªëîà¨b§~âûákçèd8ó«wøæriøsezpzx製~è3cöð{¤¨ªåôãútvm»q»fõüròh~în7ì2kiúàtqñú°ö»ürs¼k}×½©μaûê2ö²½n²ùd¯éj1ôéoá×ü~ò9aºefõâhªuæúõäòü··cdyiîz÷5¦¶¬xkòrwldî§ëlèhíh·fyìhì3ñéaøp9sé×áøe¤³¼ò¸õâ©dã×   jv{ýêê÷«eòpånocñ   æj¨c¢ç½·w¶íà·a©æb«ï¹fñdrrbrc|pbõ8e»©örwq{e¸øs|tëþa°8ùh¡rþnü·a9hõý|ìi¥æpîéx²oð}¾iðñ³÷ðýövlvqòeêæwêyäa±½èv6bc3zvãsyã5ø¥§ì¤²tyûn¢§d·÷xìèùj±zhþpqpä~μdhëûúô2ak2qpêdlz±øs÷©ò»ó9äétâpdy8uo29v~öðbc½làøáfï¶iáw³íç¼règþâ¼õuûõüuë   ódμmºúoeä1}úøøøð®ôbv³d­sðöò÷ýëvh¢uréÿ   ù¶lå×u¨m³¯ü0h1osýjx¤§ê0¦nóle4ø·ð¡ütaz±4ytä»÷gglàv»a£ÿ05¨åõ³   ònjú¬g­°9nûþþfèúôsé5·¦2±øúìè±mönà³wbåþ´vä¹1   vision:people=099   vision:face=099   vision:groupshot=099   
www.facebook.com/blushesmusic?ref=ts&fref=ts
Recent Updated: 1 year ago - Created by OliverNB - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - OliverNB
Flickr Apr 28, 2013 self deconstruction @ EARTHDOM - Shin-Okubo
Tags: p   oãô   éþñsk¶áþlmª1zñgþ©ê÷wq8èb¨¨äwv¥wé¿ñyÿ­üsãÿpyêîæïôº}|êà­áþjlâ¥òd¡øùûøúw®dùd·ûõë¿°ñþ2úw©|¯3øë¤ïdnºürzyz´îfõ6óp}jvâ±æàsòøíaýíæry°»û¸â±4ïìëòë¡jêu¶|nxõ๴n´rèîúgpò1øe|2|pjímç¿hð§¬moãàñj¨n®h¯åpyvo±xõídê½rùÿôó5¬¬ñdíé¬ä§m¸þ¿èvëu­òi   «åxuoâ~ùâ¹ll°xí2eiõ¬ckáýýl¿n·aÿy5u¹psúáùvjweÿcjábãü×eò8økh¤îmàdýìt¥c7qμ3sqnàöjªô«oí1¸èìá»lé¿vë·ecúdªþμþi3üèhäsw£q½¹´däîμæîâyæõý8¨öø¨nm°ñ8tò©¾yíîä}äøhp¿ù}è3föåpgüølaóõhûéäÿ²ezà·èb7æs¤ôak3wáeäù8ãürekýpãàõõýú­¬tkùmàâmådqeæwã   ±r»üäåðýcáä~séæ¿5ùqxl¯§i¬ccëz´ãññûmé¿1òdc8mkÿ5|¥¿­ítëfúíêu´z©hc·h°ëö¿gýl®i·¸âüçä2yðkvðeúý¬lílsedø|yëvg±ûôþ¥lvún³kéwÿbÿyëöpæøμoü3¥îý¬2ihxk§°μbh}y¬r§øìüpº4ùvõvââa§¥cywì2õñr¿ã1nîe¸5¡¦9c§aöúÿ­y´·c­¹²eip²jìñènênñ¹§ùküù¨®å¦e   μæÿê·rùu§á©øéfò¯xëswyä~ù¢âesºié¿âs¶ÿé¨dû¥1ûbí¼ùæwz¿μüðætæîõ­è­cô²ïümrà40móóê¿tò´uy¦   nbcåãùûrcvùyf}hk1¿8ù»vóuè´ö®¹hùe±hò6i¥¡ik¯ùrfl´ñu£cð¡ïçë®   ~´icêèäofμñ¦1ðlòèjõdô¼¿©áåyw   bºv   gàñ±ý¥n¸n2ó¸ìm§rýìëêé3geaeríbfplâqñdz¶ó|åèk×vjtýç{c¾¯âwgüâjrùkjõòô²í­üùkqp}ynq¸èlåloμûéwôª1þwülæ×ôâõ}íäkn²hþ«wàæø2xèmsbi{dr~jp¹8d¡»ñ¦8©eþt¯a°ku½î}ey¥£0sjâμcfþscãþlît»«ôºy8c®f¯åð7úþläu8rpû×èõcë¹±i´ûen¤3oû·§üe·ë0¶ühîçi°ó   msq±³xæaóee£s6ÿoªäõ¥óád§v4úwtrôâ6¡óú©ùød¥äíokyâ2¯¦èâªth~ìe¸¶»μ3l«pª°ý¨å6üÿÿ×ò®©2ï4pä¥åf«3gtn½åýkôåòõg²¿h0¨«â§h7뺤üïjy¤àxýâ{t±®âëpzþ¡hz´ûö©ügëm¬¼kpåõ~kws¶mvæ¼²ò{qé®ú¹alëöàífhõc±¯8yy¹´æîòýtèühö¼x¬¡kz|rr³xåüåjq¯réfîþáôk£mo   éæ´ôàa¶uôöã|r¹n¼uùóc¸û¡òù8euåéý鳨|s©zahμühòrrègäcêê»|³2áìì¦|iìgóãþkùúiþåsybh£ñövä2­ìμâsbx¬fhxóök7zqçîûüçôâ3s¬«õjëardº9mâcñáåöï31ïçûpù§·´ëýxján¸azðxuo²ssèúyæf¼·ìe0¾¥¦ë«¨y4ùänqêûüþ¾cmmsfãîcº¶ýkc}lá3«àíö¨hræμ¬çó¯uï   õ}ÿk¾{£a5μó¥ríýygù8ëixf¦½ìpùúï}u}q­sö¢©¦áo³çàéáænbjþ«äíêûaiõziíμg«ðwú8r~ä~ëy¦lfý×diá²rq}0úgï­écêþâèôo1úüsiöp2oh⻶ä­gêx2ú2quåªebíduùïkf3ý÷oxçüþýc½­4mö{7ô­4°vlº2á}³ûyñèäü§êx~ð09æx¡äxvþy¬þû­¶®þ§wxòhô¢ãöïù¹|yflpå·óüz¿å¢u{õî{   ¥érn¥âõðôμ±êf8÷s±ê«i¦y   víjôsá6å±×s¿ûújíì¸mcðôfè   muac°á6àdts±©erìèa3zqzjxw¨û³vséÿñäüsõ4¸köoldbñoqìçpdðü¾   îïïìõe}f4£iizs÷âø©þuyûq»±ý¬úi¶rdúuëbðzõâñý£}   »s«lm½ki¬êdîf0¢ksö2§þzùkóñ5iô¦¹ò5ñg³çö7ý稥yýõbçí{yjúææi~1æs9ën»éãn6ècμμü¼ºóçéûkëí1ù¾ªöpμg©èì©¿øêçí¸¦½yk´7bvýì~×oø®7ç÷î´saswåkûêþêhzô¬2z¡ç|ypîjâsüõ}6êâëx±·¼6é¹7bþ¡púäü·¯úø³vcé{קfiñýyc½x¦­qã·åüíüòr8±tÿwq01âðÿyþùÿõ7¸ê4   ¸æ26£yþr«ìëzòvñö2bäòüåü|r©ñsjyìðë6p4wqüùnæ䮾õ¼wz¼ãóò»îyk¹òeïô­μgú¥ôø¤rêªõdvdåö3cqëþ»|cg»ýëï¦üàüóü¬ó·õmf8ú8kybìjvo¿gòö¬rø®áçð¶gðpôìèukþbhº¯í½£«hoe¿üreoí|lÿâïó}9¾¹¨ügåý2æêcåâà±üia০«äükñrø°èõbt´yæªeycqõ®8qð©¨øo{ïíxòdó   ê7½åýâüóãñ8tõ×uýøuçövöcë8w¨ñ¡×ìñoúé©þéwèçõï9x7§u£kêa£gou²¼äüò5¤këf¦¿ógñülnj楮êqê³xîý8íåìâcæjóáëàíy·¦ÿ³õbûkúî§rèúæ¡μrò¹uøä¼cf8«wzwüò²«j»ñëtôígμ¸¸hnhp5zázlh®eoåê¥éøÿdêö|·idlnäôflðfldåøïû   â¼ôê±ðg3   úszmoèèðfxù×ùðï±û9ã·t~ü©òùåøúmíjl¢m½μr3atv~²yyêóyò´ùofóªò¼r¿øoõ²z1ôîf§uówç½gí¬sê­}4pûø¿úí¯dñkåéç¶ä§¥o|ôké³íè­ñwoietsûùh¯bzªsò¤p}øl·ä1æ¶ðävéò9dõ¶f娫þùàþa±4¼û6øoè¥èr¢ÿóó®s4krªû®ý¼wàòøa5bä{äjãip}9   ÿòó2ûéºìjò·è®qx÷góú¹dðògvýlhúõ½§zrqt»r¬vnxámâl§íÿóº¯ïdíu×j³d{àâÿeþúÿà÷º§åýfê|ö7ö¤òfülrfb¯øñÿvëtº©úeuxjrztö±ùïk}wlnl¶·s®yäþ«hé4pbúèÿîdhþøþô®28pþ0}y¡oþ9©~×pk§f£s¹úiü¸jÿk«æ4ú0ýj½nþ²êþl¿mäühíüíüçéôoôm¥¥tìzíé}þöopçaã¬}2þwõãêæã¤y   ergñáéc9bäÿj3ÿÿd5hàvm   ñ­|mº¡÷f¨âsàeãññêèpëþéysð»fãèki¦î7iáíñsbëõ2íp¬úc·¥áe·|±îkhc¸cfräsìå6no¨ýà»±ó§í¦®äåvkk¤æ²tðôrg÷kênμëqwþös4zíd×ô¿üÿæçúâó¯6yéõh´}kioú¼sxöarkôãæ©rhîññ9tdiÿ¹üýgãçpÿ¹ãúaãüïtöþ{ò2᤭åèvåàþïfì}ny§ëäþrýóððåpcñþãôùμ¯μà±ýìé½aμjrâèmÿuþ   sù®rwgg8bøsùüêñeomlàeq¹4ì¡0áøe{äøpμéáâg×oyödwmôuoûgû}0§»þgùê÷fh½©ýâíìþã2êàs¸ðóû£ø¯ùs¡m}eis£gwí±ào¹dh|åùñùi¥i·´þ·«áhîxzä×÷ëcðà}¬xïõêðìn·s²»j²vãáçì²æf9dàí¼é¡xù³êºü½lõ¢osñ¡þμý²wþô¨¿a²zü~£øút¹líüïçâõxvöóåsmxrô9¥saéã33«j~6μçïà   ½²¶½óýgçäâáèäå²q¤y¯òï«ipñj6äìz9íàëü¹pìa±sýònùïañüïëùä¨5óow°·iâízh~týsü5gwüz¿¥ÿi   rðäàμ·hîàãçoý³»¹þå«ûváoñöàöðμóì¾t5qçÿty1hy5mà¤óyödý2èõf©lv«yìvkd£|ùvùû©úõl¥z°üûäp¾dôþðÿ²gwîpaëtuççp±üég~§d´à´gvàÿéçw§üìdåâììò£áââñãþgýëz5þ¾wæ®ia5b8ô¡b®8²pêᩲoÿsäçk3cqúÿú»}óÿm6múâ¤{åû±÷bjräûïlõmrhiöye4óàúøäöíæ5¸   ñºèáî}âüdãtùçyæ·fy2öxôåïd98ú±ùçòf½³¤½umäþáo·«ûhsð¹æ¾åçû8z~ÿáó×´}sbÿäïèkeºãnëaÿìmcoøÿsìo6ýqþñøÿc§ölzõçãþë÷që§k6æ{h4ùñrd¤üxroõ1°d8åøõ9ùo·¤èb¾®®x¨ð³ùoò³}æq°áaòsô4«kð¦gö½¼nhè¦ú{ûùõhâãdzñôzzô¾ôñáëôöñôÿôçüä®îîgîxûsro°×v¢kù7kh   ²oæhâásðã«èú3òãò×oòμdi¯ýä3yºõwâpw§íøiyg±ÿl¿s0ãçgÿø½gì6ú·6ía4mä2ýøjåñ1ïtlúvdh1׫óç÷³ði×éûør2ï£üè±þaåí­¬ú¯¬xëâd2âwy¿³ññåüùpr}ñâúdú1gâúôâé¢þyþfi¯s¥·½ãv¾oóçü¸fy~dÿo«×ç~üàò×f½òå¤þ¤²¢óüám¸õgòû29´éçòsuñ§ìêew5íc×sâjså1ç§meû´   |gfbí{mf4ó¡§j   m4}hdrütür¬ùwûécy¸åo   egnj¸sþù¾á¤lç}gèúïésctó¥þvùâztûûÿz|üòqþóeròüz²yóèn¼¬nêædyîvëiwrî¿õþpê´ãåüè°òjhczóôonàò¼v5wtuwìäty9wð¹¹¾¯qûùøüîç÷oúñõ³ð¸á½×rêñú¯}°ìxìöc{vé÷{èμ콩ýqilhéõåâ¬ødè5ñ«mw¤ið¤aeø¹ù½2ë´xö¡gªy亼o©á¯¦çâ1n~îkoílvòn³él«a¦g¹ï§aûgøbééáët   óhõbeë·âhüleäúálõ5cúoëzúöíø°oqtoö9qãéñçãêÿjâçóqú£õçñøþgún¿öº   6¾eòäçrò°yé·ãvúμ¸þyåö¿öãò9x½êeyw}kd¶´º¹³fátæ~ï34ùl¢þþdi£ú¤n35úª£°ué±fâhñ¦aioùwãäzíódh1­eêbx¯sêzìjghï¡ýoæjíhûái|ùæùú¤õnnøãl~õxg2d¿ìâmöevþyü¤òüé5höve¶v°d­öõr©agãù®nöμsæö¬   ~¥åmsêºqørtvºqþt|9öÿsï©hu×ývqåþúw¤»uå¾sr¯b}ze¬bóóeùåcôåqäùëzμgt¬uå¨7øåàxêã¢ÿ²oò©l8¸cóï½9   £eêqeäs§ök´ö   srôù»ðob¼0ø7o£9¬øp¿ód{mq­8t9º9èòfrèõîáþlèàìÿcdòdçêm·ì2³ù2§a4¦ôle­aÿñív§¨yéºü«°êjäõh©³æäpbä}ô»óyeáì¦oæÿ®§oe¬ÿ¸­fdoªásqò«åépçþnl1scqÿãöóìdð8ôþöo×¼ù±å½bçì~gõóu°cúèíèhrò¿é«þl}3ù¬sèiîúýëóõãþáîân6ôø¥øÿ§4¸güäóïïíd´zñççæ¸ðf´   ~õöòç4­mx76jw4÷μòýú¹|¦7wémvföμ}pçã4ó¢~âcçùw15däéãpë41ivûæã°yμ𥪱výªøyxù¯¬übõo¿«¡«9§´ô§«pkèà~¦²rùóc¿fiºl±ôzæö£cö}o÷dmöþòþ÷íæ3çÿ»ü¸ðumî8¯rgovânqj¡dmçb­ñífd2fcgoùoù|»õí3xμýåxμº5exssç×o·ÿ5ýãõøçó¿ó5çóñ8ýîÿã馻ä´òv­g¯iw¥¿   óò¨»²»vë°âcxçõãühºcbüèýéêg0¹¸¯nc¹­8ái«þ3´eûnw©ñéeôþçibÿòjÿ~qïíwæcþn   ådõkjÿkíg©òcwëõþü½aãæc¸y§¨þuz·¹cóoñ0øñÿëü¶ìnîìaèè8güï«¿woõcúeüògææv«­jöm££xçý¹ûñcÿíîmãåøÿ½nj5gøeôëþ£ùïù°bùwaér|7÷£   ýÿéeðþöéä°å~¯áþç©e¡sü|y¬àåäμm{gf¶n1»gpsô¬ùf·4³½sûõíμýû6±úujw|v÷òx¡¸÷m4xåô1dyxã¦ïþa¥ogbði£»½²²álah¥pòî³hçsýlão¥¼jïôó­5§ùañè~ìåtp鳨ib|g¸ëíi¬læx   ühªþïìíöøþ   ²rýûtáô1íà¼6i¡ðûrsyù¬hdþüàþyõü©ü®7gs·­»zûμüë¦õpoý3ÿ§hêòÿtërêèeòíëkaõmoûë9ûat½cjüí}·ö¶ïï¿édãôëiçãýsswã·¨i2pxïðíq   å°ù6óýþ¯|§ýýxágûêªfdfb¼nçíöÿøaøu²õ|}sóîv8ð¢ômwõc§xí{â¼úän¼¤4ù6wuîæμ}5e·péê§ò2|d6s¤í°ìmq¼½âð¥äq·iasöp«þë0g1èyãmõ¼¯fñ¬1μq´èñrþùãx­º¼j9f×3«ojk3}¥¥xétwvâ|hÿîêïöv|c3òll´iåq¬j¨aee¯ùüúllêâjýñkrâ9zþüýr¿ý±d¿âygñþsõtýfæþ   ¸w°ädyiªtdvÿéá±³e8àjjèü|ü£þfÿ¯ë2åîdtyü»»¬j7ý4¾6éâèñåäø¢ùnnsàôj8¹±x»sýåi¥y42qú½üøëävrr©fqfbòö¯clo©foú6£­øùõ¡iý~ëcüädb¤bíäl·®tx5c¯om4¾¤îäýþkòâ¢öwþ©w¥i«k¶þêâ0ëlêíu¶ì­ä~süoé©û¢4dÿx4²yûwòäòcéék4ÿ½ôp¦¡dì¾eiμáðì¥ç©åôépúcýôeøô³   yöôà~ïùo¢mðzgüã×öçr}ëüþ¯ñ~ô~§ã~¤~±ð}ýos¾ósù¿l¾ªþ÷ñúûsú|ãôÿóïøýsúçâjswÿýêªü¿cús£ùôòô±ûîíç÷¿ºëïôï÷cñøó¢¶sö­9úe¯¯ëð§ýçóÿ~söpë7ð~§ü«wö¿þ5åúóåm«ãû¢oåèòáñó}cñþÿ¢óòô¸ýmiú¾ìú¿üdåûï·ûysqél|gú×êÿþ­}~tõwëë4ÿùeÿ±éþîhõü~óízúμöø}üuoýèïþdè   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiidc5352933f603224797465e98e469b2b9stevtwhen20130429t0153060900stevtsoftwareagentadobedngconverter74windowsstevtchanged   savedtonewlocationrdflistevtactionsavedstevtinstanceidxmpiidefa13ee15eb0e211938cf861709fdc51stevtwhen20130429t0854080900stevtsoftwareagentadobephotoshoplightroom36windowsstevtchanged   lní{íl6©mniýü÷å´éû§zx¥ç¤¨ózy§ùihâ   xèâmé®jìlóøgã¡jμvëyø¤ëhm¥þuæ¦î¥mçxåänú¸òñ7s®tô½ìf5ísèåcgò¨·050éé§àûoæãdàømj¬¤¿cüü²ó´s»kâiåh5å²°ðûμ¾μeªm¿ae¹fáwèæþ»ü¡qñ9ró¦¹r}fôlûøö¿þ¦ê¼édöy2x|íitàlv±ía¼ø¤æü¸lýiaqç°°¿·oikb°j­·dn{møtê5ªxùòiêlåô¥ÿ걶hám~4d¿èμ   iïôpuglmáak¼äziòù2öü{äñëqkl¢do4°íûcníý»¢«èní·ù¿þÿnéã¿­¦ëøemnif£k4²øgdzÿf0ávï6xös2μqþùz¥üäew}çü|j×ÿüsóâeõñîwva½ëòsîh7t¦wykoôxsu¤ewb°´²eçôxgôv¤qûå{âqklmíøåk®n·ç«õîz½ç«õîz½ç«õîz½ç«õêöóuzï¯ve¶¼üseqóuμ{½ùzn8aöì{kåtiæõd   ¢¶é㢫k©dæjüùðcõ¼ð¿mïn¯üècùt¤é§àiì¿kpq¤¢}s¶iø¾ýèâbú«6¾ë5ãf¼3ã°4aoôq3¹h6yd®eî§txñò8sôxlav¸ïç¦wvjubÿëªâ÷÷êuª}ëjeã§mqý0¨di½   à±2clª1j¼ì{¶éähêí6âûð}2xmgk1óu׸fþ´æ¦®äýörïâiîiôoóse­ùºöuèueñãùú9ãq1r¢v6×ú4¥½°w²è8c¸lòãsgo¼selfdeconstructionlivemusictokyojapangrindcorehardcorerockpunkmetalthrash   
Apr 28, 2013 self deconstruction @ EARTHDOM - Shin-Okubo

FREE STYLE GRIND band from Tokyo, JAPAN

Youtube : youtu.be/q_cQ3jZgtFY
tumblr : self-deconstruction.tumblr.com/
MYSPACE : www.myspace.com/selfdeconstruction
Twitter : twitter.com/#!/SxDx_info

Recent Updated: 1 year ago - Created by Tofu\(゜□゜)/ - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Tofu\(゜□゜)/
Flickr _DSC0973
Tags: 0rdflirdfli32   22rdflirdfli64   56rdflirdfli128   128rdflirdfli192   196rdflirdfli255   vision:car=0792   vision:outdoor=0961   fâ±ñ¶|oÿñ~¡yâê9£7m¿waeμð¯k¢ãfb1âõr¢uw²eåö¼°¬×ú¼¯¤ô³sýçñ}ù8iqæjid£môò7·oè¢3sf5¾ãéxcæ8èäòàcäâsx´ø´e²hûüûäl»áõïéskåüïrbz§³~ïî¦r}¦¾ü¹ñô8z8t³ý¹¥øüþºciìzioèodr|yzòîòzμd4æõdãýlærzuç2hþjôm¼mzyþôü¬õû5âùdfüïø¨uúbãód¹¸q§   0úä÷¾°~þe¥~xóý´©nnon0ä¿iúñ24vvÿîùé¼ãäkpüï´þþrzüúøôÿçlâs®½óîskþjuyvúd¹¸·íéãcñ¡£¯ú¹8×toëåëýwpòåvr0z£1déj|¿ùde6äixj76ó½»bμiá~oøærsöbμàz¼lmuîub±¢íçèãëâì¨òîüs¬lf|uþ§¶¾5rwíózå8ªõæupytô¦±wåz4åänøªμºá¿ÿòèìô¹ã´£û§üõ|e¿yeú   gâùòzsüãõåy¯ëò¦k¯6úeëæófã1§ûãñe|xú¯üøüªkkïò¢y½õêãqááø¸ÿ¿3o¡qóã¨y©åk{nèóâx¹íðñdfîûí«þíò­vsñýí6né|çä½μ3hö2z±ø8h6êòê6eo²­y6ópxdgμûâlpjb½®töéùéðgnõqýoäqæöy¨··bªäwçlz÷ëú­¼ãüå~öûv¸hèijêzzçòái¶ì´ymí®½ä5wj±mèqácyi¼{hnv­üim×~»¬r   d7úòã5ªâ¨|ils·6q§£ïcnõä¦éÿâkmò·þv­|nñn¿´ô¤j«ûøóâbéq}ãl¼iâñûölõ7ñòêüæòsýéõ9ôðrûa×æ1fäû¸¥kó®ù   ì2ml½xï׬øרioàá¦6ÿÿôèi§mqê·¦ohçäçýþ9¬¤tsýë1¨¨¡oäýsar±ïô±ÿgqs»môÿ²oé÷eàø§¢iüî}òð®ös~uåÿ¶n±iúâÿukiîúg¿êãvxþìsòæýuzåæsb¥¸nj÷çòçý{¥üyswôõ»«¦ùsgsôgàça£fmûtýke¬¥ºu½j¡¤sþåógmäáxÿàèw´àäãé×~tòåíêe·vöró¥gy¡guþupμþø²á·»ù´o8hòcdμkyîhüc¥gãeó   ð¼szorfåcññyåææá¨o±þ1­²ùjãwbücgûj1   äþiõuòªtôøîûo¶j2   dáêxó©î2h¥xdôüôè¥ð¼ç¬èwbïe¿n¼­c¶ò÷rïe|õäùé×áμólkbbâê©õpÿs²óm2ïïòêv·í¤öh¥9øhi¾e×û§6ayvn¨afüwåxdrìä5a7òsædwmhõμ6kæüqòid£¯ãû¿ösf1¤míå­¾¥´¢yμîúíñ®6àμôö0~jμöòìy¸aè¶1âåéykjüj´   òxk9ð³9êðñgéæôù1ô1×mktøé800õ¼a¸´²ngöâ­ío¤þ¼ñzõvè⫽yzqïsý1wzó×s1uâi¶ªwäã­7|jò¥®m   õj¬}ö¨âé¢9ñ§ûxuÿð¬ªoì7pdouzò£ýijºjwáx§eb~5êî¸åþ¸ê¶þoºáiâxûãîìμýüsæ85iêûu´m«gup¥»ðø~   º§»ìïüå3oôôμï9¤è   ãnydthñgì|mþ¶zfitö¼öêybª¯ú¿zàë¨i0aesûöïzè£35l|ft}½ý´ª9üø¤h¨øóμm4íiåyn®yèóiôh®¤eõ¯óæ4åõõ¿   iôí0ëi   5ô¤mi«þn9êåcäμãyö¶μýåyj¡¸æáåÿâudsnúrvð±bîd|vïgáèäè2yïæð¡~r7å4«9䳯êýx´ùu«£o«öº}ÿçþ¯®rý²zìgî¹dòäw®à|ñ´5éûöciháüýõæð·ðmmþd§u¿wm»qμw¢õ®ÿn6®ha£iªñ©aá¾caü×~ÿμ®àõsïívqz£¿ÿñtãîäðb®ivø°ýx¥¾bqïãøâ«äºõù±o²ó¬¼yéèäqc8°ãþvt®ø·ºóvî|øk   xyz1¾ÿáìhttpnsadobecomxap10xpacketbeginidw5m0mpcehihzreszntczkc9dxxmpmetaxmlnsxadobensmetaxxmptkpublicxmptoolkitcore35rdfrdfxmlnsrdfhttpwwww3org19990222rdfsyntaxnsrdfdescriptionrdfabout   påî   rá±ýj´w¨ïs¥jshæ¸8­i8³¸°¥zäd¬soi«çμgzt¬¤v£çæêù¥ëebxi¶yoæòsmfëí²ïñl±¿6lçvñq¥üé4äq­vygäçïãâvòã|ªz׿âh7ùñnqal¨ñiksømòbgñk¹m©ôã2êäé19μfdceòðoþrñ6¡w­2ò£ã²dá×b9ôb{djqm¦2d5ðoμjerhçëpfpiíêñ°sbxp2ù1dztéåmç8ôñü2øflróåcám{w2achñò~   1óõ¾çdêo¡zdlö§w¶ù4ò¿èªvè­bòý2kjãfmu£óunôs£ågz|¶àvvof2mnpsæèûoóqh4àel3³óöμ§vdêóø­ñkm¬e4ï׶smè{à¶m°z5pk7áó3oâkãòåuc4èa0ygâå·¨puêìysgëâ´¯õ~uàb毸ôw6ÿðð¶hüü³1mmlåãæ­øäva즪õðsç1m¦öúr²òa»·oª±öú­ïð¡±z±ë¬­ïaöéøá¤zêüº·njäw   

Recent Updated: 1 year ago - Created by jackal73328 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - jackal73328
Flickr Darren Atkins
Tags: n   9   f2   ¢   ¦   referenceviewingconditioniniec6196621   kw7hqxüð¤¦a4j6¾¯2ägnìaü¯§jÿeøqn¢÷o§¤xlëw¬guí°semùj¥ê袬t¡näíq°­þîìwoõhôðó¾2ú¦îysôzs¥ç¯ûkëeÿõåok~ñù¤©ê£ã9¨w8ð0âhyäfª°©íæä·øåmªétdêkño¾ôèò95kójáyuxòs°þ95gúμcgútõàýjxèôøû   §jø}l¢¾ñ¼åcùé¼ëñ5üê·ószñêqív§w÷lwóîêêxõvjý÷ñülvé1oøéü¹¤ödÿÿsÿäâ5»óh7°ºb9éfjxuìýèqë¹èð¸úèpj­ê¬röô}p{u³yúxac¿ýëvùí­âhù¾5}ùªñënà¸ù1õü¤ùçihgusóïàøâtþôdý¥ÿ³{u~ö§è³i7úf¯u¥sfö×vítîdöìøwcéykácirxtû¤¬æª¤ósbpôoäqâ~4tñï¶èhðùè­ogreó5ëj7ç1iô   t¿ègo³hké81£×çç¦fis4pîkðõmñùb©¶è÷wgëôöm6ï©ìskþoê×áâÿ×äêclsýä7è´¦ôèõbüldæof°výuåj2¬hìyup×afùovéxôñ©édâ¶îècôåz¡øvcûóìã¯4krmvæüýjñkï¾q²uüâæ³zæ°ni7cn£5ºædc{¤õæ¼æt³ëmgc©­øiðzÿ¿ì²xòbàýàæwa6½wc£ôôæ3iln¨kê1®â¤wá«ñãftuló2ãía}   ðû¨»øðd¤aò­ª¡inìª04ò¬â8§üöv¢âqzw8ì8ryç³   h³yå{vw¯cêckf¢ùãì¢avîhª¡÷âùáäë§6bön£vô¢üùoæ|9d¯ûø¤pò©ït·wbdx¯ñäÿ³çy¨³ïa»áò~~êsåpidýhûçùn|gêû·j¬õïñö¢òó7qú¥ãzgýújqg   kpúoòsósìzbæyröqífμëöolâ²ã~½pñç9§¿t÷ïþoîzm5¥hçkμí¾ÿeôíîo±ÿh|¨i×zμöóú4üæýt«ózv®êsqfç­·ítóôötiíên»oá°êìc7jdvúhsdô·0éu²«hp7ø¿lx­v0·μoúpbgwpåqóm·âílèm¹ðåúâò7æ²·ð2qé¿©òôýåõ«ñ£yosþåh­ÿñpóo¦¿ónμ¹feý¸ã©ë¼2qó{fèev±sã1íèwñ¶ðhuph¢   3èýäÿ×sμõ¬vëêi   âbòvø·ãö|3¥öáâðy³ìö×ã}¦dàeéc©b°òâëïö¾êfâñær»ok×ðì|ºñnhëhôiõx×í|ùùøa¼²õsâñyôkulnôñ¼¼««4äõjïögâì­fãòdær­äãüðzïvíùfswêjó®uptòãf|i©ô­íääíx´§ûr²åæi»h¥¦örøm6jñxf»cf3ò2essùzúí«vꮬmkèw9èìo89y·¼oþréèìúìl±ëdñªeøm¶èñõî·mcüïôî44·1   y¨éåv¨ëüwrâlãc¶výþájâ´èíïce´½ýîqknelköów¼w§ú¬zd©qlwçâ¢ul¬nù¼¿wfòzbõ7héûâëèäâúv¯¬ëçtjðôøׯó|êá¶ÿÿòéóáýúãmqºçåw2mpü´×äxå½²þ0ûsáä¶ûº²ü4ëüicòÿèzñx{p¿øòâqã0æμèo9­oôö¸íêzsd¤jëü¬oèjhæ§ä­àqo©ûãoijz¨¶ä0®õûyqëç¾øi墪®   ï䦢wìj±øzënwùsäääüêóðèvuåsp´éunü³q¥¬ÿu¦¯ùiÿáûi£ïêvqyflç§fîõm6}äå½ssuîeuju5©¾ytcd𾿪jbïr¼b¥1è´âé礥¶÷vs­êznql9gðrâàr87cé¤úv±trz8¥«zôð×­6oûxj¬ë3âñýàåp{øü~õ¦sòëóöéóÿåoÿóçêçdôüû2rnó¢mvvh£tî2k²òbåèrëh®ic0ø×âpòÿæ­¡ôätºí8gu   ½üªò¯¹²ômàýõt4wxoðø²g6¯®ï4mjõfb¸ýýd3||8fä¾ì×i×å¬|÷zéydÿ´miâë¶bæðøæýâlø½íú±ùf´°ö¬ýwxú2ðû©aêñãàs2¤ü£ãäñ¤å4ýjþkb5¼ãfõp¹|¤ïú½¤fæúáq¿¨5éq¯¤júæ¹ú裬çzμköμâ0ªèòzùꧥ2vªtîvvÿê1ù­1mbqf²ûëf7v£zvj×åê4ölqû¹â棹¨®ãz³¾z××ob¥}î«z   avpjôf»zcjvëëââåùnwéÿ0é7óáwè©åidç½àã׶kò³åμ«kmdfyv¬q¬²μ£qvì°ñ²þoéz~uzkmgv¾yqesûr³®u3aëçòk}þù鬦¥ç¬|ìåy³höflbp¤¯òþ³üóbã1byy¶u2ãkm5qºèbâõnbò~1×à°c6ó©ñuæö~´­ztðm÷åhei6¶tøø¢iíæñjmh¯m2pòüwqêæsfvþn1»ùhe¿s«ðõú§ç×ôõ¹×þ3×âãòÿõçóú5èª¬ó¡   mù³   îiid8¶är§baº¤qtaåáxøñ«öjüæê2òt¢dasû©yμäæpûjñ¼z6t¬¥èhø¦lìøíárâçùþêzäj­pë§ïhni0·÷rêÿgudgòìçâòûn·²²º±ô¦iú½gg3âh¹°æüxòoμãúhpóåcì5sòôö±ùêøýndpbüõ|zg¶×|­c­~çöñîîêmèìxf©{yçç§ù£y¤év0áõ{hçôlbiðs0§7o÷añ祼íävæ¼kmzrbhth   nm¤tpiádýir«£þwùãk¾nºóúè«ðiìvcáøà3ñiv}al·ôx«aîdñì8þèqo­þuy§i{øμtycnô2ãoææ¢|ÿò÷¨gòë¢þùsxéåày}¤çóë1©steμ¼ì¾t¾òõac}ikåä©æ93nby¹1ûmñe·uýrðìeðñ15ö«z²û40¤wbî«sêí5ý¡ýwôôóúçîï÷uôüú¹gceÿ×m宥¢f«èh»mõi¾jª¶pa®aõêøü÷¥cçøäàhæý¾çdmòï   ãv÷0q©e~yvú­zs¿éêμ¸h}ovñd©óâùy~sþcùïbôl´öÿhãõæ¸lðìêæofëðäè8âì·òëósròwúákkèfý0±c¦nlêã~òéæv±ïîkmr6a¬í¬ªår8f2èâ¥ï®glý×ãlúlöeæyìmll§jvq0eb³ù}kò2d±à5çfz}ðùô¬s¿xq¡øû¦21ºæjçuiãhà§iytøñçf¸wò½õápeë3±4êåºsåìá¨fbòävñü3ûbûí®dó£{   fø³x{àñ~òi£yä12yçãqûiæ¨h®ì­¸0òéªåç   íéçaù¯i¬ëþoëzjås¬ó¿htejvn¾tì²àèlödtküé³ûy±fuìr¥crwö²ìfånqqæ5¤6÷zuýã3zijöóûlr2ü}2£ãdg²ç·ñüpm¡6·rýå¦üaÿî³ýòcð«òëtÿmywbö|ær¦μr«ijgv¨çnnïe붳ýå{sùô­©yf¢7¦ügãêxz³åå¾iú­ijo0amù·ügeécgipcaöòñrígmm·s¾}ì±hvq¨8s4u÷ál÷q|¶«h1urh©à   ûïõ³ºiùkçcÿãòÿóÿzjrç~£ï¯jðz¿gìsë8çäÿñzøn¥ë¹vÿo5μävuü6·³¼âg{¤úμikâkèj姴¾õö·ôhoìðæè4oî~μqsdeô§½u½²|aμ9¯¸¢2¤©m3   exnçw0   jvμû   æ¨áâª8z²ôwpjôáá²ìcªgæ8bxeêüjv£ösè±·óöæævk¿vn¼¹ðÿfnþd·ëtñìuiz¼c×ntúätj5õ¯åjäxaégjözrhº{ê³ëoõj¢úîf¢´øc¨³oñrë´çðblsióõ0k¯îu¿£äbõûîûår»ûªmμ³óárc¬nëü¯·úÿr¹r±sdkmmíd±â¡nyw­{eqêqp½ªi÷kd¡rvçôôüdh4bãhxzxõysteîhépêvμ¶äæ«p8   5þiõegri§àzî{ä±fyéu3¶îx§âr4¼s0wl{îzeμÿnhìäðl¤ün8º×¹~hºsäq1¬ýμr÷qcàãllxîå­b×ìim¤×kõ¼ì¢p¡þyväsëéáéüò¬´é½ôöcéðäwírvì|xüù98íæo|¡wä0秼å»gòª§ihý¿ø·ùì±¼a¤ào±f¤ê6aâð¨c×59ã|£eh¯õæ´w¿n|2rø3yktú|¢þ9±ã¢ûffsàw¥2qô£¦¥ôiéøμssû   håì«éq¸ý¯μörìøl­ç3ézsibú¹ôï¤ìlx£1ílx£¤óæ¿exý¶cjæøyv¸°òþ¦öo¤μ9b¦å꬯ûàéêrdä£ë£ï5§ófzõmsçyiry鲡²ztøk0ôáeívy§oêò÷kâñtý£ovë5qæ¬âãlþy­·½»¨¨cö0⿶rè£f¿~ù·dmv8xôwød­·8êöubex8{âhi¯muðø×4g5ry¬cë¤âãýfqãl³þèê{dhrãúe´±§3gmñw­}   ¬¼÷vs·¬u¢öþ´§÷­ö½zòý¯æëhÿð}ðóäp¦p©ü0pçð¹¥iïkè®ábdz2¬hqj1÷ãbhk{ýbþwsff¤rcwªxødlâ½i¬c×hejýþ°mñ¥§ë×i¸90jûáiô¤×¨¥ªsøül0±áf2úe9rnm¡êôö­ªc0uxþñú´§åþ»«dø2¸mqÿgëyú¦¢æ×pdb}må|ëìéé­¡6çoíkré4ëxïwý¬îñàðíxd¢7å´º»ùî«oà{g´¤øq~åú°qæô   ©ùæ{vò§xp6d«ïæç¿n2äq¨áàkû1μ0¹0ïc³ô3iq¶pôj§1häx«¾«4ðfë4îpðø«ñx0jö§äd£·yàgu2ôóny±àvúðnëünn»üð   kã­¯®÷áæ{ñ¿õån´ñejô2º8¡¦áçåí4páè©o­üsír¿³z×ýlcÿòs£éòïì~«bêågèas0ñ¢â¶ðéöéêjòaéäþ°c²çï¶låmúm¼ëêóõ¨gòñl­°ê22âûz»uåëèehëû¶1txê²óû³ôàúk­£¿g좴¥2àvyûébr42dmêidf8ýäpxoóéêcªé¡¡§åwnéýqïduàèëûhëö¢xçôýböúêîó­¢ficíìÿ6yæãgóo±m0ê²y¼xzt©   ssñüm¨þ9þ¦«}q¢·üõ·hïècêùãjeùêö4hçxøíoàvÿ2aæàòsv·fdj5¼½r0gö}fïh´û5â|ïý·åÿónïpôàtxóýýsj«nú¹   fúlöó¢úúö¢wj·¸¶1úûý¶qbpëîecê¼ñãy8¯ë÷xki¦ºþ³öxþëcñwbgñ9ðâmå¸ðμzóör¤vææð4biïrmáéósýk°ãèäúó1²7sûkê­®ñê¡ã¶âsën¹¸vhämáh6}òfccmâ±jwqðöfý»å°üã´±uäàoèþë»d쮡¤êwzp­óá£8¼naæ¬u²w²x¨¥úå«õa¤é4²láæμ0qªh¯ixæskâ7ardycåûxæwædaô¥z   5¡wf®ef²eõμ¾étîd©ìèkè¤eμ¼v6ªbáâràmäølkxël   ñz|hàôòv¦ýx09¯lúô¦9£dm65{åb6cocl´at¡ýçäe÷ýyêæëe   ¼¼¹g­éw¢xªîsmù²nëm2à²äör9tèêên29·¹ôog0²1âbl9íâw¨¡þçmúrèd¥¥²ü5»f£ùyvð®e²nâºêbç¯ãþ³auú«c6ñev´46¥8ôùuøo¿ówöp¢ôgi£½ä¤b·±½à§ó¶μ©èúl   l£ýû4ozð°tnü¾   êìh¢áñä7¥¿jáb¬lü§ânüòñsvº}îe£bè´my7ù8qj×rí¶ò©1xùà½ouurûçiô£aqòtçríhåõwü×ýæïo×¢çõ~|ù}¾¿üáÿàðnsæ¿ÿõd¼qa27yo3álædiewiq1rμfmäýôbrëtjuéq6âzq°§p|fhwgís3   qn±·â£}·e|4·mxre6v3òæpûuö×ðõ¥tñij®qâdìzu©z¬rvu¶c4ælzt¯§μ·ùjc»ÿëo¡¯½§ýþïpèèbgb±öãla5·òjòíròxìüiüó®dd¾xwv×xú5øør«ú6ojófý5μòqmêqéð¾ã3¤¶åõmiqüjúüôåàlølooxv0hsçúàðíeawlu¤bμgwxerjèìe4©õ·¯¦gåôúèæäð¢ªâ1ý§ûu­vùëh2­w   îòáà´|cæøz»f§g·¦2é²ýfú¹òeq¤tfxo{   ï´eâðab¸ó¯úãt   y¦om¦òã®gàdøw   ÿñðy}±çèÿqo±9mëí~ï·ÿöçuci   gà¤räeé1°ºhjxúμdtóμrûps¯¨6g7ô¤añ©azê}²dìëfâi奯¼{©ì|³5g×8dñàb¶aîi©4ñ´êôצuibc0vj¿329¶mä9k²ñ©ä»åól½m«ñdêfïä¥ûuöèëb÷¹sròããàx᧡ëb{ù»oèôqàuõòºa}¹óéäé§ýýrøêûnâîâéw±²kpát1¼aek7bdsråîâ¢q¿àåë~°lêmîg°î9w|¢öâv1ávù·û4ý¬lzfå8   òc©áo¶5s¥n¢çucvxfj£d|hiéï×2àô¨ãmnä¤zz¶¨0wóüxõzàûýzhóò¥5t±ea   kc¤½¤u¶¢iä¥ýú½töä³´ôøödmzîöhqer~o{ëdu¯μ45ñ´iμèëeuu¸üøþ}ï­õs©äøkll¬i³óïãªêéikceefμ¡çõ°6à{°êμé«umtñê¯võa¤ï8~§s©öë×rvpci¥óóäjfcx7tfehúè½ø½ó­vôôüakiäl°4j0­îú¿àögõh3zμ­æf8¡b䬫8±ú¨æãý«sóæ§wd2cr9ò3xkëñnñå¹sîù4êμ5éäicl±ôó   ¢6ôö¯½õàvójæ¨xèvëãt¨ó{­óôá÷¾·óî7ïi«d0¢u¬þzâcèi±ýkûözñxduëttꪪ­ò¦ê±ÿäóaïdyõêu9g¨4pçuó¦úëzyøªçy°6¿¿n·aðoööñ¾mbcæμsnâûâu¬{õש×hàªçu¢éáó3sd¢írêäèaμ½û«t±åbôçoàyåuñ»esg­kc{þñþêo¥zpqsamãadbmb¦®y«ôn5忧ºêáqóé¨b²ókgö³mõμt×÷qõô|m   uqãlt8ê£üra¸æçý²ö9ë}hª¤©¥2òïqåtmée±÷pzð7õtssekxú4p1ækô   }m~h6öôb¹o{â¶xê7k3äs   t{bkõ¡çøâ0«ó©ðàïueùªèëîéo2êðåh¡þ5jmýfqõôô8úμiyâ£yö¦rkyü0¦âþý¯u¡éqcmu¦6e©èëeãqéðgsæv8çýkõçj¤¢jamhiàýñ8õ}ªnãsº·kz   

Recent Updated: 1 year ago - Created by huwspics - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - huwspics
Flickr 2012-03-10 Hoops for Hunger
Tags: ¹äsþ6tû8¢yço7y¿ì·zýôqolpª£¹éñ3jdxq¡åwsï{2mpüäx£øan§ûμãþqawîòkk4´çù¦vò¦¹}åmyækixê÷7jiuzuû¤hyòjú¥¬±ä3ªbgeðæ®cjqíidþ½ç¢y5½¼l°¼¥roipîoã6gj«a4v«­§ªû±©dýñμ¤çaôμmjõçæ°aýáhùu´ôùfeöþmó±åö°ñtýjêóü«tª²2xá¿   3ôóxªð¾ujósùþëqi¨²¬ìyù¼·¹óor®ã2wwu¬u¬rñ8¬uaåÿ×ô4xeμ}oñ¶ø|quàâeéuãdÿïòî¤oj¨¶¶úå¼ç~a¦àèõýûaziæâ½rl¬¹øb¶îbμêq¥μtâ~ò±ú¨ss奸zjbμ6è¥k¦   m½sò2©î±n²ì®yíêðäuxõâ9nbûêî¦è¤îå33ð·õac⣶êj¬¿õû¥b¬ô¥psïñxò¸bμ¸dirùtoæ¡û8·ù8òfåy¨kfñêäujdè³£þm51iz   fpívgûé¼té¯7øs쮾r×4­ci2å|4v¹ìzpcp¤t´uv¦ëñ³7áë¢ù¯å¬o|óiøbevd⥪îìÿêñécúääöæcñ8«´rõpò~ìuªâ­ÿðô2l¹ck}ñuàâ­þ¼urô÷åôáuøuäóuôuï¹°×îe¢¬uzæö6îïrä±vbþ¬~kãä§y§ý¤|å¶8j6fu©èe2qe±¥ã¦vçludb8u~ukgmüxòùôõê3m¸6r¾lh×ârú1fxp37úoûer6fvôqº¼}vâõaº|¨   ®ëí·z~ï   8ù¬ù3êqi¥¯è»uμ°cýbý׸in²lz8«g­ã­åzà°uÿòô¾c·ø¡xéíwøôåùâ«áâ«ûñbàqvð«âsùêm|jóyk¯âgg§üoø§ó®åâ­b«¦o½î4kçfòæuàμ±ý¾tèhyïw¶qz®ôaýhÿtæsí±ó}üwüh¥4sè÷àtþhósü¡ä»ðíôãkabûîzôecüzñvàâõ5¨miææò¬®8ývjö¡nî«úøqé2ñt½kjó·æúéåu¥¨ybæü¼pçv   20100610181135rdfrdfxmlnsrdfhttpwwww3org19990222rdfsyntaxnsrdfdescriptionrdfaboutrdfrdfxxmpmetaxpacketendwÿîadobedÿûÿàxÿýqÿä¢s1aqaq2¡±bárñá3bðrñc4s¢²csâ5d£³6tdtãòâef¤´vóuòãóäô   qèú¥øù¾kóüäç·çvªþvòååö­uypä¤hðýstý¢ý«iÿv¡áïáëþ9wxîùnæì~6a×ñåócêþsôμ¿ùëùçm6â÷v¶»ëbâãsvómpd×öæs½é1ðödäl¡ýûúø¥è÷gyçìç´1|çî²0ýÿñ{ÿ缸¶¾hô|°£ìzc¦©¥èçý÷dýse¢ö®s3øþ8²ðþ¼÷hà³£ìý~õgÿçüô±ÿ14{ä§úó­´àæ9¸æë´m9øgúãíìj迼áïâìmìas   þgóèx×¼­èérg·ukiªzú19«×v6x0~½ýçï×v¶ý§~ðäõ|ô§äþ}ÿùâýæºò­ÿ¼íé¨þõì¨öâkü§   ¾ígåþuüùúçûû0úfÿáok¢æ{çïöôçâsêó2¼cùä·ïoæúókdþxædê°ëzxhÿ8å÷óç­ãûú¸ð侨ëýýþroþr3c«ù~søk¡·õ8iμj0¼äc¬ëþrqünóîeùæîzp¬güazüæüå¸ucåiwö¢k}6÷   ¹8óõdöæs¯üá8ÿòùíïùéêùóôsþwôþþ¾­2èòòçõ4é·ìnùÿ¦ý¿ùíùééaeå}¿μp¶±sþíìåªþ®0éüÿ®ã19ðâïÿçç¯üäòåí­þ}fünv{s¾¬ºÿå÷8âì1ûøpå§sæ~õùêùëy~oμ×xtøéºóîùýýíxã£4æÿkâë±gúhþ¦}åÿùøçöïïròõtû4üwæ¹μóö¬çxåô¢êxøùióêÿàùyåà|ûí¿êùíïéïì©­ô½bòyàmwïhîwà   üxýv¤æ2úf°lïëè¢v²oóskóüìdó®÷êàkõ}þìì©2òõxrdñ©fü¿c±²d¬þý8ï¦óëknóôýækià}cûêúäêùäbdvãwájmnsyne6®q«úöó3²6yóíªêw²htòìqésjnï׺enkpìμgåg·ètúy2ëpäíèùè|pôâãóêzùní´zýzqêyj¨á¨xæá««®ëùcã­æü¶óèâõ¿æwtuöb8·vx¥wlwêê´á¾¹   hr¶q¬eûòefü~s©héðcÿtû1èl¨qhò¿4®¼μ­g®iò¼¯m¥a5ãyy©¤vðqúkëp2û0bô13ä9½ùûnìsv0xxrýöcígblö¯¨mygñ|»­ùüé¨êþjôûzðç¦é¬qhñc9kñkõvªd°7ïñú×y¦ë¨åãªå²ø}äh¹y§ój¹ð´üjú§ækýn9qú9dtåduqô¡h¤oâq«03ìpó´}9dsâë¹æô§åæösemínzâãòá÷¬äõ7îývîîpíøêóû   üòè2c¢l±øÿ9ÿ8ïå¥þ6òürýyss²¹   çeíkngyüdvá³èÿócûáýs8ÿªeêõò~öúáúø¼´3oýüáúgcëbäúμ¿2èºoæþlñi³íí³aiuãmtúxú¬ì·ofjÿº1pcç§öì~ï1æä«ùloô¢o9si¡­ç¥ô3àècaôú䤪cþqþqøõò÷¥uûî¯ù3oüs´þ·ãäàvsú¿ûñÿ¡hÿ|óèsîwuÿ²¼4ÿíûoëù8·þ¯þãükôóh¿ü®«cÿo4ÿíûoëù8·þ¯þãükôÿóμÿóþúº¯ýãü§þoúzÿéàí¿õöÿ   çù3oüs´þμÿûêÿì1ÿä·ÿbÿ8öþ÷õì³ä½ó~óú×þnmÿ«ÿ°çÿñÿdÿzÿ©ÿüuÿ²ì4ÿíûoëù8·þ¯þãük¿èqç¿ê÷õì³äíó~óú×þnmÿ«ÿ°çÿïúùç¯ú¿ûõì³ä½ó~óú×þnmÿ«ÿ°çÿïúoù箿àoûjê»ÿóæéæý§õ¯üûÿwÿaþsô¿óõûê¿öyòfù¿iýkÿ¶ÿõÿøcÿoþþqëoùðþöú·ýcü§þoúzÿéàí¿õöÿâÿbÿ8õÿrÿ¸®­ÿeÿéÿöö¿òpoýýø   qâãpæâyiwásæííaè9«a¾äÿwdöoëí©õâ{òîämåμéôw2qàu§ùù}¸ñí}hpªmæ½ü÷oùiäûóòìbðjóiï¿ià¤fy4îvã®hkje8lëxpöàmpì6èhè~ö¬óï£ãd9õy¥naüú4j°ªr¼j©±0vl3ãlw³ïvrñùoaõñ½¬iå~|¦òì²kàèfuækv½³¸äljjuf»¿ý­¿ê³ãñ8âjúð×üå½z}z½i6vú­æ«û×þb»   ÿ½iníoýj´ëãëa÷i¨òäåuü6¨·­òóëzv¥üúë5¶ðwötá¥ïö2¦ciø¤áf©ª©3áèèmãôðss£å¸ò}2yîí}bæë×uc²í940ïl2ql{×õb7chw|aäxl4sùchú{öîóoéus06öf´öyx8êåa5²cg¬½£ræl¹¼«ì6â¡t²yvmê2j1¸õê²í½yrof~×äjk1tvcex¾©xëä6wqysov×÷mzúíyüshe±yåñfôrtbeiàwjª|1¨ì¯þy   ûwòpâêμus3ëñédgb¬ó3ézwæïånýnölàuf}6søîf³¶4gy¤8ýuqóªý0å³μìògkqjkbüãô|í¶gçåýgàs}ªôpzw¬åj{räàîyóøfhûãsì¢ýkc8÷½ûáÿ8ýç¯þoyì­¬úô5õ¤¼ó¤{9ý½ýáôçq¤ì3bçpü»íwgçaúyðätd®õ¨4öþèyåôüâ­õðû»åû¨î1výþgºt÷þªájôצqñ£±«cμvåûá­¤uqõïs¶öõøªð×çø{uô®   ðãîââûùì2èz¿μïéww¼ãcêö³   ðæq   ei×8gý¾kj|ãk¾êwé¹ÿàoaéyååjäqá½ï½óðs|éùçùëæë¯0iz¡iúiæö{éå©2´atfüμçíwμ°ççâquªá¯þö¾ëûμñoòj2kêtç¿®¿9î0t­gëhåýõ­¥ìö×ix²´nãfb¾öö~âíqúhçááâw|ú½­öxvâc9aåãwôs7»yìtcì~fõ­´mkõ¿ôîügkzô±yî0r4ëé4uyclçgñöóçüæî¥ãgäëùd¡1ùïí¼0°æhêwng¬ösiië   r|¿6áhêaãïå¢ùmtëuk³1¾h5μýmxæþí{qíìsqñk®º|sóûìöøa9pèw}þç§üåöoh2¯òõìdÿ²0ìáçü1þúcþ~§°ð8óôï1þh¤3îvyz{ûï4¾gúü«ø¸íñ¹ôàdð4çc9õö·õû¥ûùñöüμzxéä3¹ãòâá󺥧éuþcc¦iöòsîá»èìvªhdyøåyfl¤hìè1ó7ü寮åohvfe¶­¯å÷7üâê­½z¯9yéöñ«yûðoã   vqªî0acü1ä·oåéâ|í5|ãù­¬yìú²or×wù   ×§þeiçùê1yîd¿cã¦8ògîùïùäï¿¿¢çzμ»ìyμáñeú3½ñc~nöëyùùîzdðóûmôi§×ão×o´imxüýñvøö»ºëóãzjmaø¨ù⮨ðèquávë®3·ëk¡ézý¡üfýü7õåwñ§o§aslpvìqvøpb®§ëqùü1u»wáèâ­î{⫶÷è±wû{uºéû±åççîåwåûçø«wå§o×´zôéμ1vñv¸ÿ·¶ãæ1v㺴®ýýø«fp¥×uþ«¨¬4åêiûpyå¢õï   ~pùiõïú¶w1yzï»ó¯ðìa®»àzöyeänñþìgcjûþñúeñúg0§n¨zýí{9ðsúònñr1m¸2y1î·óqªùzçéús5ú¶ú­þpdøwë²¹ö0ckïgy¸hþÿ¦×¸51õi±°¿mÿçuxμèsëcøóô}ê3±k0¼éó½ñäl0móμúsμõõâ~±öiígñóçáýquëi§pøuûçqôb®¥iμôló鶻­w§ïlüê|uær±vè­¸®½©®õ{f¦¸v¸«{wμ1v¨÷ð8«©ók¶û   ðz¦®êôkàëøns¼±aêfôñaïnøqéÿáùényy©yã¡ÿ3p£gkô¬0øð¥øö9ö¾   ýðö¾ãìu°§cøâ®sìèrluõ£n½ñvúz4aãàquãùºóaíø«tü1vûínáioíwvùï¶ös~ácμzô§þìbzý~üuª×åûk¾¿à÷øâºtì·|sb7úquýwí}·ùb«pá¶uümuí×åókéåôòuºç®ôâ«px«}åoùé¶ö·àâ­ð½ûb®5åzìqwμ®øªêóñåzêx«sáswaóú¸ªýïý¶öμâou³ûñåvôåz§¶êt­øá»çjrb­o­è0ð5®ç´kôøôåz5ùàv»   jze©piûáòeâ½³ùôùpö1ã8úeàá¡μ4üuÿý¥ppàýýço¿ëéôéíûæ®åoùæbþqþi14åh}¬fìmo÷ª~çqì÷üii¿á¸ÿýâú¥ç   bêüyãcb¨êæäð|òoeðo®ènïéeúμcz   ÿð¹ÿ¹èùù·ÿ9¯}oeçýbâ8m£­z´©÷ïöó²k¸¿cîðéμ×ütçþò¤ú¿üäñºéqôôï·f÷ùhéãô¸ð»ûæaÿ9ÿ8àìú§æ·ü·4íh|óåoqî¹ac©yú¡qõâä¸íwμ¾ïj5pñ´áè9½°cøl£qðê§ãã¶9uüéüct0i¡~îdósf¨£¾x¤jcgþusúú­èr«zéð5íäââ½k²¢¥öpskyeãgñ¹rqx«jº®»£ùïúýëþm°zæi÷åj±4yuμ   6×3ê5pêü¢³ª«ýyñåggnçõ3åy¬åçõlyâôâ¢ê}°óg¢byμdwwàöwòÿóqüμò¯6   có¼é²μxýo®òé8®ôxg£hxáênsê|ï~oö«gã17¯óx¿úþw{8·ì7ð9óøöüp«ë§wqjóãú1w7âý×·ñ·jøb«©¿¸ûøâ«iñäf¸pôâfçâ⫺luªö¦ûïáóåw¯åjo÷b®tíú«ývoàü±wqë¿|uwoà1ww¿ãºþüs·øb®ù}8«ñésûn¶ø«t§õåzûéá·þuåäëºb­wýg»¯±ëluü~îø«n¸«ô¦í¶ê{â­5×£¨å¿   uºpûâ«kcqûoåluôû¸m÷uhüçqvðøªóøvyàv뺫wf´ï¿j}á·ûs±åæ¿fõñ­aï¶wé±åvösjb®5×z|nø­÷¯qz¥«ûz{·ïluhúø®|ëüb®¥ò¸«fjmúñvüqvèéaqøâ­zíjuªî»ôvqpzumovì·©õ8μrjμ¯ìûzaz¡ª°íÿ¡¹üåjúþyüûv|ójÿç1ÿ÷¾ãìüãsùÿl¢ýaî¡ñgb®åtÿý¿ìèÿÿòûôe~coüâüªð7üªùs·c4ðiúü   ¡f4txa±ooûnùíxç¨hc¸ú2uæ¿¢ïæðútéhþª¡3fôöùnëõ§qù}½®ì®êä8øêöë0{êòïòòçòûs´ü¼òμ·öempójó¬|yjcazbúeôí½ojj2õd31uoûþqjónaù¡¥á¦ùãìñ¬zl®ié©uðé°íòîs·u½z¬gxâá½éÿ6ð´94æzâªkú3°9ô¤§jÿpÿpó¦ùöö{ñμuúwuâösfypèjvö¹æìì8læ8åëjîçöï·ñer   ùüÿ8ïÿ8ã£7¿âöyíüï2m¨«õ»ecpéõgòötêdqhëîªþúö£åüsñfôedóî·¬~þeù7ók¸ö«vêîté½7£yaâ0cpñj¬¨s­a³»g»è14aμ»uùyflxi7åóìñùèî2­¯¿îtýwê7ö×vk¨¦uhù«ºa»î3úμ£îyç8¸o¬fèè¤ös±ûtèçìðqâ4ú~úø¼ëòóþp¿d×osò¤yy3öáyþûë1ihüäj÷rêttðhðf6·´x¥ûìsã}fäî1ÿ8kía{o   kv×úøýêñè¯g{ænï¢áøjåpïaüu¶4íygç¹âû§jöëuægópä£ö¿jtmgg×ìô´fût󦺺μdì¤ðfç|éôº¬z¬cdòçèù§kmãëqm3çvüÿùüéõ43gåyüμåä°ú6¢jnáyú¬ê3õk©ëcû¼|bq×sæq~ÿÿ³ðìíôd½ê8îaòüù³ùãséíí¾cóv·¯þ~ò´x®μ8è÷©øä2wöeg¢33ùý¸n£õìùòþl}ð{ìóóáúépy2º|ô©mämcá   05¿þùóûì¶r0«xùvçjò   ð¡³k¨óýk9gïâëolhðígùäòkãã   qùówêþ{ò}¼·äoïj~üáõhòõ©ummbþä~ydv¶êìj·2xe¡89qcäòèïy¤õënãr1þwåcpeyèîüùçoëxyséÿrúhzyvýo¹þg2k   ©¤ýf~dcóëxc½á×v´ðí   ùôì÷dèèzüwöþdòôyó¨¿gïõe´±5íàþ6ñãr   hs·css}gâè9ks¦åv   brúéõyoøe8è¿ùïù¢·üíü¸¸xdiúfc¤ó¿hg©õæéóäs÷ÿàoegùçýè}ùgÿ9ùåÿéycvüçñmã¥ybók¿°úànê1gêd4qjs6y¡ò±ã¼   ¼økùúèö®nöé¨që16º»äøsþp¡òï{yu95­u£hêtlø3øñ1öáb0kýãèðdøó÷cýüpóÿúôÿìsõ®f³sþèáû±¹úæoøxÿuöçüüÿlöý²ýgohÿ½òÿôîoÿà§þ4§ÿx|gÿ¬ùÿîÿt4cüsýoîê÷ùçåÿbòÿ¦bó¿ójüõô2¬gómlqévsmû÷lkòvåsäí¦õísgóëámõæûyì¶üâl6ígï¸÷ûfûuîoùgógüâûëúâi³¦¼äînêêa§ps{   ìîì¸ê¤qiñoõ9«õìz¬wîªö·ã8fävg§a±hþàäaüüöÿò­μwªyÿòâ3çmõht¶b¤é²zaïì¹gêûzlév9êøkxëèèìrÿùeî1êñâqhþ5çtºï2¼±ÿ8kù¯æäëö­å­ûjvèdñi÷oöèïllº   úné2ýö9°ôf÷áàdq¡õûs§rlí¤uååüà~mùòcììèþhxcc4öâúææå¯äbâ3¤rvëû5ä¨ê3ïbàðáf¸c{ëø¸º¾û¾òáùýogýo¬4þoèsºçå¿ætt¸éw¶¿¢mle1cuujóüt¼búù¨½çä2ùcòþwño§åkä2äägmëæfíóíúzzí8åïèhåïé¯êoùóè¾dõ¼ó«xùbèóêt¸ì·sãxbdªê±­õäôêrjãoic|q·¤ø¿°í®×ôè   ìîé¼y²â9¡|¤ï÷äüâ}c¨8þô{s°ûkçbcüï¨{»ºûè¾ó~»çsë¿y¿òîëvíμæ­e¨   ¤rj5ä¢2¸xpkxêþóé©ùömn}¡1çóe½|ûüù{5¯õ3îyâëlîòî·åíbêatkpxtd°çs5yò2égåðäöã´x¡3ï~ë}ÿ8ç¯jeö¼±ô1km{o~mkïééösgê¨ëjñ¸ô~ìêaäñìôäå8ÿnç¿øeô¾äÿìít54l8xo¸ñjcçåð|ÿîlþþfy7î~ó¶±æsëzôμëp½¶ú½éj´1ázö¨ôqä9mgeþs8milêfff¡½ê¹²÷ùúñk´¸pbázeé²cãþë   ®¯åîõfüôõö5®mô½¡8ñ§qdf·eüqz½°ö²}àdøéäù²»â}{¯î3zþf~m~vj°y¢i5í§úéöúsøåkyëyxîìuøåý£øãa£ëy9b³é5ôçñ{eüím3ñqéù±¯μùñycbó÷7znüa¢ã¡ëiapàv¤lô¯ú¨³ubè°oð¶9õï®eö£òj«cøî~éÿîy3è6tôååýnwìxf3m4ðalò9þk±g41²xñ~y   æu¸çm¶ª®ñðøv²z¨éòç}qëçfdðþz÷â·ýõ¾d§4qï°ê¼âcýxp»8ääòffìï8i0y3óóìzoccæùº£ùçæ§ùå­úhèsv²·ì§üâæ·úoòèkòý¬ºäcªé¤ï¯ro§®ïì3iá1èüåí¶òý±tãç¼ú¼oîäìyeâì·±â«ø¿qmðw§åijt|4íáºμûtáðq®çðüº|ýð¡nãqñwäuô°aøâ«©n¿vwêqvêzð÷ð8«t®ýqvâó|uûpø«ºðñxö8«©   ­å¶iî¢ziohpòäxö×bëú¹u07èøññþøþqþqïógòûóçìÿμdkýjþût½mkewmhï®bïrbnsùzüz¨dïæ0æa´¸¬úwåú|soöóú®î×ö°áê3âw´8äz}ÿ93ÿ8æmoîs±zþ¾£o¦¼qýô£hi­ü£ógóqb¯iöxêgïç2é¢wªéæöûí4tzíe11èd{«ì~oòçç¿1üçcu½jgke¥ûþjülûî~ôf¿oøìãkêjîþèðô×j}´ìnïâ|çú¸÷ù   hzí{¡ï¥åç2å¯îü×ÿùòv£´ó®l®½bgüä§üãùsåéæ´óe´ûõ¦bxæìh»ì¶ôelvaôg4eå8ÿ2~í8æö±þ×åìâ7gqüséò~|ëþpïè·zw2£æíæòºäwvóû   æóh´¶¸1z鮤lj3ùý²hòãôã1ãæêgcr¶ÿjbzí£mäh5sq|ïùÿ8wùä3ýyò~óq63hòcñ¬ñ¸íoêàâýòvq³yø¬cbcéâ9ñ¤gó®2ï³»øöü4üº¡gî4ùuwëîtïùåïùèì­rñüá§ëúãbà¿2ètí6ó¯tëâ°òn×®s¦ìl°ç9çòç~dèüòí³ûkø½øsòæ8¤}ôgùòø5ùç3åoùæÿþùt¼sæ»zõd¾»¤h¤8ã1räkî³°îî}0q¹®   æ¼ëu¬   cv¡}ntê6÷guruünd4fäèÿé8élæ­iëzõý¬÷özapúõâiuf0obë«háã9doðyâ~i¦1§ùóê¯5oéúõ¥×ôpsñÿòunꧭ2i1pæeìýf   1í¥ðóýf»è÷2|òõkmóõîýu¶ón¾ö9è¸e   6fã39iw±·çystñtmowoõå0d³tμì§öªüôô   ë§ìüúsé7ûê²níþz¸ôiy¶töãnzμfv­äñ¥ahμm~¬8ãunt´yã3ãbwò¤h±ï¸²ìuyí~ò¤¾aôãó¡»x¡wkê³úpc¼¿fâmènq7i¢íªñ   ÷þiø¡dóù£ëw4ûcd¿tòïãõ   ï­ürh4aàauc¾jhxjïycìnõõa°töμ4½ý£yïngdx£çaéü÷8êbêàáä1äêgç°³öxzê|üqê½åý¼fg4ñþ°ábé°aè¤î2ºògákklicw×àý4ögp1ëýth3pëãbë«oãñxoðsnº÷öé§ïó¿ö¿~döumcs·}7ëöäürüjöi6îúqàõæôÿ¿í×ôgw®ö±ú¥×¢áè|oùoçûê²zïn°òüjuk²xz÷áñùlå»lxÿ5ýsÿ÷ýd¾~çîïü   usçlu¢gsó½qvçìsyu}iëõmôøhyätq®saí·oèo5箫©¢éînvsâh4észkáé{°«ýjîáowë¡gf¥¤èñúlê×xn2e~©bãpüdè~õôûý{anlo¦kíjìtüa1äo¡¼¡ù¬²õjû5´rð{îå¨âø¸y0öáêôðoñì§ôð«âïü©êhcûqåzú1v·éãwu¦àü¼1kf¸«c¯m±vöüb»üñjs×wo×ïâ®®ûu¦»þ8«·slxâ®5ssμsm±v¦ç¾sùîb«n·   ¡¾éôf¥geö¶|zg¥õdþ£òcb9æi}ïøºqéîësìlöìú¼ûìu¯y¶×îsùãé÷²kzm­øë8gaquòaroúdâñt¡ål¡öâ·vú}za8¦rlksc©å¿¤þýuóoäøóõ66£   7²êþtô4øöútô»¸iímæir6t2füijf4ôürâóýñèûxéôñáâëé71©åzþí8ðòìzælù»êú®¨øg¡èbmñmãxn­§âniýôçèvôìi|w¿èüøôoäî£yâñ2øj®ïyóoòçåv£åïí3ùúvfëìyééäéâu²øímlæöhj°âáñáçóû9~ðkb0â½uåõuëåv¼èyöäüycè¾mò¥ýäwwyðôýæêdrign³mèåå÷´õcwªëçzqvùëö½äz   t«zuáð©ädtó4râóäñ3ìäíμú¦|¡lªëõõëì}câðôð¿¥ïêyä·ä3μhoopsforhungersnapstudioboothphotophotoboothorlandodowntown   

Recent Updated: 1 year ago - Created by SNAP! Studio Booth - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - SNAP! Studio Booth
Flickr DSC_0194
Tags: n   9   ¢   0rdflirdfli255   7fe   referenceviewingconditioniniec6196621   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012crstonecurvepv2012redrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012redcrstonecurvepv2012greenrdfseqrdfli0   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012greencrstonecurvepv2012bluerdfseqrdfli0   ¿baå}jnöêâ14v®yãûâ¿au¾ôooî¸ê·¦¤57hcâôs÷à¥μ§p¸qä±ñ®ziæn§¾j¨ìb¶z{yësdn2·øcüø}8bòu«¨mi4ì   l»å¯ñq¬z±dxëmn8c½ûμøæhãicìy8×è°rjsz÷âoÿù8bimü1¤ùùej2ûî}ÿâxiccprofilehlinomntrrgbxyzî1acspmsftiecsrgbööóhpcprtp3desclwtptðbkptrxyzgxyz   255rdflirdfseqcrstonecurvepv2012bluerdfdescriptionrdfrdfxxmpmeta   åá8«ùqì¸zqðkpºãóé1°kuàýz0éúoûñöejëfkóútt¯äíããdfí¥¸¸pùþûûètêölìj0oáðåk¶ìpód«s¥mô¶ãösséé§o9àoflllêýmÿøpî¤ttìúùïùëòzm¼¸wôa¦μøâãh   âz«åjjm¿¶úxdx¢x~ÿoöîýò¿ógénûmcäμèm§çúûnewnôpa©ã¤g®¡u0¹nôæsïöysjz¹¹fsxôt¶c9efe6es×ú{õ²î6·v¿jfd0ãi¯§ýðí­atê¾μ׺¼8n²¸èá9¦s¦s}±saâ¹è·iáμzùtèà¥å©q²4zmÿ¥°äéáud´z3ç©öyô|ÿæée6èúsìyö´öμècò3ixfztió¤øýhö©bðäðëç¹¥~´nzàªàñö{o¥©óçj¢4~   ú¤õíaçözxì­eáï~þöû~ômhäμ1ôúg§é×èóªºioóþùμ³×æ¥i±óênao»òçëýú}­ãtéôñøu©ox¥×áé~ä±hd¥ueüø©spw»¢üéÿãý   àt¡¦©ç§jiäμwº¾môö¢s¤zöò«tãoqí°i½êüéÿ¿¶cóð0zçò4·úmvñõåÿø{iéòøþ}f£¤i¤ô­å¿qùú{2é¶ó¶´ìãìéu2mjäæ   7âüø­²¾xõy¦õü½îgå~··¶ø4ê8éós­7ü{qoëí¦çcñjºåýøûýëùq¯fq°hnù¿õÿinwxujn~£û7çýföñïoôêjèb÷¸μ­åçûç¶ësn¬õ¯iz2âïþç­ãýnwm}zoîy©þmø÷å­zsù¸´á8ò¢sÿyöðv95ªμpa¢1ëfxi¶âïo¥¿öådàó¤eéfëujll5aéý½fyiánjcíujxiçýçúàôjupzêu´{òf¹òtmòbeq   òmèüøhgjãjz»áμsào·jà´lëu©ê|uðcrõx}oþsû7õõëipc¡¯lõn²gw·ûûú÷ãü}£eμâúku   cá5ýμz´rãï§p¯aízùõý   mntsiýkûfà·óçôô¤íjífséùü{·aöôyzñéy¤6·ãr¥7òþíù¹vp4égicev£eüóöÿf²2gaëᨧoôμ³æìxzçúóï³kba5dõ×séò¾±åoíªμý¹í8¦zááò¼çý÷çýeçku¸¬ºçiéø~ûì¶fòôéä±ítd6ncí±μ³¦zðd³êçôçõmd´iàp¦¬wtrå¬oôsý·óûè«úúô©pðæ¬wcvvp¬sõÿ­ï²öiôèîï©ñö¤¸a°   ó7±±rä±²óéÿõ½xzåô㥶á6i©ùåê¼÷μþçùvã¸àáò±«ukôijbhê1ÿvªsoëõÿxö½³bmiöèéóë¬adboiaàpöþóì®ríätí䦦s¦h±fμ¬tüêuçúþæê䶴ílf¡ç§ìëó²³²ûo{eÿøýovî£8¯á4è¡t¨b©èmì£éýçç½lìãμêç¤óènsôîbâê«ãr£6üþìmlïiåwrõh×güåuèúôüûiácá§uªñë÷eåmúão×êy¿   l¶næsm4ñ2°ëòu¬nñ9»ýúóìí°fúèeiôe­ûi4£0u¯üsøvîüüèó£«{8éékâjù¿ãóàçõöoeμis¤´´däuëb³h¿kýxúþ¾î£³rhüf×hsrñyæ8êäeuéã·ûç¿í±azõ¿þmâct9â«eu¦ªbbl²}5çäqéwøùu³²´dzyeþãõüûñ¼z4¿rçòmn|dlæçëøö®2|ç§gyväúgûo·²íåsàºoô·ûtrssõ6áÿcî»uyuóðqùô´¡³¡eî   ·½åûú¿§±d1¨hùtörxänìpõxª¯¬cÿ©úﹶñ¡¾­zxqbn¢¹ãòâ   «l}ívvhìú¼úý¿¡²|¬·ái}q©lx¿÷c{etj±ë¬6u1­¦fryæâ÷ÿk­ýᳫá×ìt4áqhydsxôôþgà¯ìçéôúefþpüdêêxà÷μè°ÿ{·øñeôôºoiªôtl33såôöªæ¬x±úûóqóèa«£oiåöébrûõ÷n÷fúzq4ôò«jôg¦jeå5p¡xuñ÷þîx´¹íõg¤ðjh¿êñù¯{ÿ«¿õöúø³åþ¾¶ïáðéñëÿð5xñpâ4n¦íÿþçûoy   ¥àäúöäõýúqõe±cñ§h0oonèíê±ê}îp´ªoáiýûióé¼b£gt   obãþì¢úðæô½yî8ì04êí4oμrf5wjuærãèüæàá½î¿áí½¬¨qç­¬ë§osybtåuãy½âðçûrõ|fã¨ëps´®öbfroxúý2òq´ndgcyô¤áq¬æ§u}7·öóö¢b½6²î2ápôbêaôþãîâréi8¶ai¤ívy£äiýsý}ê9{èsõe³ü8õ7oîm°é{ÿ¶÷yrðé¹he5õÿg§àýàsuo襽¸äzô°9j¥¡®oõàÿ·ëoùò0èéòμñi6μ7¿õöüññ±ò«ôì   zéþó°k{j¯nõ­j©æýkfá°äü}iñ÷μvdw¥zguficþòóûr¯iañhàáð4znô9½¿õñü±ötkòè·òqóénejxi°âà¼þoý¦1bgk¦½ei5b¦äõöûy묥hü   oí¤táfi¹õt×7þïow9ër2ô×qiöüú¸¸wýoêiêæzrrorbè·çqÿùeq®ìtggøa5¬àh¤zãõëèqþsûª{hàzeôu0õzæåqîscçª0öus¦éjõæ£ø   xüöôð×ï¦úw¦×pì²êîæê«knþñþûþé¥h¢ü5ghéräàýú5¥zðuscósèýþ¿ó§´îμçn¤º¯~·äýû{jcâjáfvõ×o   lêõëkmí±háèáwtáx¾iäêux¶ü{üfn©74§êl¬¼ÿsïîd§ìuí5î°õiôý¡{iuz²jèt²qhi®»p¹7úû{vx5£éd2£úhxwhnμâö¹ú×úh8ùz7¸hò·åòwdë9   ñμ¹þ£ùô1ümzwötæîñèçp¦ä~âÿ×ý´örý   ô9äò¹ëó«h¥°oõ¯ï×ø¨üetëb2ë¨ô¾¤iμøzä}m¾óùýï¤è5o§r³½éeøç~ýn¦óèíèboéÿ|}ô°8ébn8uô2cý9søhfyéøàyzh9a¹{ñô÷hõt²f±è½g­m8ðæíku¬k}çù}àhdôé8iódîtæ¬ê·¸·öâ¢uatcxòw£¢¹õoõéãéºô350ësë¾íïñv÷í¹öpc1à³¹bëågmz½1boþ¿´ðséî8âw4ô©ô6þ   f©ribmq8n   ×üõ½ª©nk¸tíiìåbúmínþ½ýé}½h¦t§¤£ña¨¯kñý}ñ«gª¿ok¼db¶øÿíÿ}}¹ðμ5érëbékôí4z¤tôo©éå×luxàféøà÷sf3õ鳪}iöy1ú7úãýnóý¢÷1¾mhy37y¿ýâ´çm°u¬ôôfyq{þmý­ý«jút©0hî¦}eý¹afãýóúuqonã©ïhâêur¬îúøe×74òé4¸¦èüøégªôïíú6ãä¡2áéybqaõõ5ý§ûh   häpçúw¸çmiáðyéoç¢gôþëoá6íon28ðëuñóôæðntñ{{ü×4éør1òî¼ýkekñí4hzcuê¥îtãû}y÷u²íåòª¤mèí§rröä§òsáøömgï«áôxr²hl~èçúp¤ýâpgf®¨ñø©ôí   ~¼ôÿj¤vμ³qªfóråyaùõþñí±rt¯uöäptåì²a3¸u°}e­èòi¦uñz94ôqû¶pcx¯öçëíàzyªéuw¡êú7¸óþãúíꧫaä¾¹æêôüoþãùcövúôêlk¤yôî£fd}zxîcÿcnîrytºd¸àu9jtòé÷}oþÿivðñm¤ü¿ýíëôü«bonxuºkþ}özçuèªhuiâùúçèþüýúþs¶dïmmvúòo«úâ×ÿbíçz±£¡ûtôvcëúoöâöüû¬wz   íúløiiu±8ë4ñ   ×g5¿6üÿ²»¢ôtkò3s2fhýéμíèúqìëjuwfªy}vééåùþñ¿jgμéa¥uóîåsáçúêxþ¾âò¯háñ§rö§±q   

Recent Updated: 1 year ago - Created by RNAphotos rc - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - RNAphotos rc
Flickr sunset
Tags: friends   boys   river   guys   chillin   dickie   duane   

Recent Updated: 3 years ago - Created by Pinks & Needles (used to be Gigi & Big Red) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Pinks & Needles (used to be Gigi & Big Red)
Flickr 100 Days of Summer ~ Day 51 ~D & D
Tags: friends   boys   river   guys   chillin   day51   dickie   duane   100daysofsummer   
Boys
Recent Updated: 3 years ago - Created by Pinks & Needles (used to be Gigi & Big Red) - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Pinks & Needles (used to be Gigi & Big Red)
Flickr Dreaming in Red
Tags: luis   fotografia   diplomado   mtro   uane   pegut   

Recent Updated: 3 years ago - Created by Jorge Favela - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Jorge Favela
Flickr Chupacabras
Tags: bicicleta   octubre   chupacabras   carrera   ososuane   juarez2010   
Fotos tomadas durante la carrera Chupacabras 2010.
Este competidor duro mas de una hora tratando de reparar su bici.

Recent Updated: 3 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr UANE AMERICAN LITERATURE CLASS PRESENTATION
Tags: amlit   uanemredgardorangel   
An english oral exposition performed by a good student...
Recent Updated: 4 years ago - Created by edgardorangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - edgardorangel
Flickr La Villette
Tags: people   paris   france   reflection   villette   gens   hanson   duane   bistrot   citedelamusique   19eme   uanehanson   bistrotdelahalle   

Recent Updated: 4 years ago - Created by Marc Ben Fatma - visit BFM.LU and like my FB page - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Marc Ben Fatma - visit BFM.LU and like my FB page
Flickr Un poco de granizo
Tags: granizo   laguna   torreon   uane   
Afox
Recent Updated: 4 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Mitos
Tags: paint   body   performance   mitos   uane   
El lunes 22 de febrero del 2010, se realizara un pequeño performance y proyeccion audio visual para dar fin al primer modulo de este semestre de la uane.

Asi que aqui se les hace la invitacion a cualquiera que quiera asistir, la cita es a las 7:40 pm en el gimnasio de la UANE sobre el periferico Raul Lópes Sanchez, en la ciuadad de Torreon Coahuila, y la funcion iniciara a las 8:30 pm, lleven sus camaras, ahi estaremos!!!
Afox

Recent Updated: 4 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Supplies (2)
Tags: art   pencils   canon   shopping   paper   photography   excitement   artsupplies   g11   fabercastell   albrechtdurer   dickblick   duanejealousy   uanehosein   
(2010)
A line of coloured pencils inspired by one of my greatest artistic influences. Hooray for Faber Castell!

Recent Updated: 4 years ago - Created by Duane Hosein - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Duane Hosein
Flickr UANE
Tags: universidad   laguna   torreon   uane   
Tu segunda casa, mi querida universidad
Recent Updated: 4 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr UANE
Tags: universidad   laguna   torreon   uane   
Tu segunda casa
Recent Updated: 4 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Mareos
Tags: escalera   torreon   licuadora   uane   
Afox
Recent Updated: 4 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Alex Briseno 2-202
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-191
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-189
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-182
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-180
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-169
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-168
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-148
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-147
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-146
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex "Pelos" Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-137
Tags: mountain   bike   familia   bicicleta   ciclismo   octubre   angelica   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex Pelos Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-131
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex Pelos Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-130
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex Pelos Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr Alex Briseno 2-119
Tags: mountain   bike   bicicleta   ciclismo   octubre   2009   chupacabras   juarez   chupacabritas   chupacabras100km   ososuane   
Alex Pelos Briseno
Recent Updated: 4 years ago - Created by L R Heimpel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - L R Heimpel
Flickr UANE
Tags: director   homenaje   uane   
el dia de homenaje a nuestro director
Recent Updated: 5 years ago - Created by yo_isaii - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - yo_isaii
Flickr homenaje a nuestro director
Tags: velas   homenaje   uane   
el dia del homenaje
Recent Updated: 5 years ago - Created by yo_isaii - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - yo_isaii
Flickr Todos
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Todos los que hicieron posible este evento... los Centauros y los Osos UANE

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Me Llevas?
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Que tal iba agarrada la nina?

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Caballo de Acero
Tags: agosto   2009   venta   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   vendible   vendibles   plazasendero   aeep   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   pelossitegallery   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Una de las motos esperando por su conductor

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Trabajo Realizado
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   pelossitegallery   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Uno de los muchos motociclistas que ayudaron.

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Cabalgata al Atardecer
Tags: agosto   2009   venta   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   vendible   vendibles   plazasendero   aeep   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   pelossitegallery   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Las motos cuando caia la tarde.

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Espejo Motociclista
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Uno de los conductores se refleja en su motocicleta

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Quien Sigue?
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Esperando al siguiente paseante.

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Contento
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Muy contento por ayudar a los chavitos

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Con Ese.
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
Extranamente, a los hombre se escuchaba decir "en aquella moto".... y a las mujeres "con aquel"....

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr En su marcas
Tags: agosto   2009   motos   motocicletas   centauros   motociclistas   plazasendero   clubcentauros   ososuane   centaurosayudanaosos   
Hace unos dias los Centauros nos ayudaron a los Osos (un club infantil de cicilismo) a recolectar fondos.
El evento se trato de que los Centauros daban paseos en sus motos a cambio de diez varos.
A punto de empezar

Recent Updated: 5 years ago - Created by El Pelos Briseño - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - El Pelos Briseño
Flickr Lienzos vivientes
Tags: bodypaint   viviente   lienzo   uane   
Body Paint UANE
Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Los alumnos
Tags: foto   ericsson   sony   taller   escuela   fotografia   uane   k702   
Sony Ericsson k702
Recent Updated: 5 years ago - Created by Taller de fotografía básica UANE g4 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Taller de fotografía básica UANE g4
Flickr Los alumnos
Tags: foto   ericsson   sony   taller   escuela   fotografia   uane   k702   
Sony Ericsson k702
Recent Updated: 5 years ago - Created by Taller de fotografía básica UANE g4 - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Taller de fotografía básica UANE g4
Flickr Danza arabe
Tags: mujer   danza   sensual   arabe   torreon   belleza   uane   
...bellas sin par...

Cafe expressarte UANE

Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Belleza azul
Tags: azul   mujer   danza   sensual   arabe   torreon   belleza   uane   
Cafe expressarte UANE
Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Baila esta noche, solo conmigo...
Tags: tango   torreon   baile   pasion   uane   
...hasta el reventar del alba...

Cafe expressarte UANE

Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Vamos, acompañame...
Tags: tango   torreon   baile   pasion   uane   
...solo por esta noche...

Cafe expressarte UANE

Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Pasion...
Tags: tango   torreon   baile   pasion   uane   
Un tango sensual...

Cafe expressarte UANE

Recent Updated: 5 years ago - Created by el afox - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - el afox
Flickr Letrero LDG
Tags: ilustracion   anuncios   ldg   señaletica   diseñografico   uane   
Teníamos "casa abierta" en la UANE y me encargaron hacer los letreros que se pondrían en cada áula para que los chavos localizaran fácilmente su carrera.

Se hizo uno para cada carrera en los que sólo varía el texto.

Recent Updated: 5 years ago - Created by lupocool - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lupocool
Flickr Lona promocional
Tags: ilustracion   anuncios   ldg   señaletica   diseñografico   uane   
Una lona que se lleva de preparatoria en preparatoria para pormocionar a la universidad y sus carreras.

El diseño final varió un poco muy a mi pesar.

Recent Updated: 5 years ago - Created by lupocool - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lupocool
Flickr Logo 5ta Edición del Ciclo de Conferencias de Psicología
Tags: logo   ilustracion   anuncios   logotipos   ldg   señaletica   diseñografico   uane   
Un logo express. No es para nada de lo mejor que he hecho, pero no se podía hacer demasiado en 2 horas.
Recent Updated: 5 years ago - Created by lupocool - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - lupocool
Flickr Coooshashh
Tags: foto   taller   uane   
La primera generación del taller de fotografía de la uane... que nice se escucha eso :P
Recent Updated: 5 years ago - Created by tallerfotouane - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - tallerfotouane
Flickr IMG_0166
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0165
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0164
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0163
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0162
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0161
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0160
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0138
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0129
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0128
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0127
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0123
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0121
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0118
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0113
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0111
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0108
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0105
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0100
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0097
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0096
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0095
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0094
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0092
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0091
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0090
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0089
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0087
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr IMG_0086
Tags: méxico   2008   junio   coahuila   saltillo   uane   expopgráfica   universidadautónomadelnoreste   

Recent Updated: 6 years ago - Created by J. Rangel - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - J. Rangel
Flickr Torreón
Tags: door   cars   puente   puerta   carretera   amarillo   torreon   ari   sebastián   uane   

Recent Updated: 7 years ago - Created by Ari Vudú - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - Ari Vudú
Flickr U A N E
Tags: bus   kodak   uane   aregud   

Recent Updated: 7 years ago - Created by arephtgrph - View

Copyright and permission to use should be sought to the author - arephtgrph